• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 21: Clauza de neconcurenta

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL I: Incheierea contractului individual de munca

(1) La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
(2) Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare, perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum si aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.
(3) Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
(4) Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.
Comentariu art. 21 Codul muncii

Aceasta clauza poate fi avuta in vedere si acceptata de parti in cuprinsul contractului individual de munca inca de la momentul incheierii acestuia sau, pe parcursul derularii raporturilor de munca, putand face obiectul unui act aditional la acesta.

[] dispozitiile legale nu impun plata lunara a acestei indemnizatii, retinand in mod expres ca aceasta nu reprezinta un drept salarial, ceea ce inseamna ca modalitatea de plata putea fi stabilita de comun acord de catre parti, fara sa subziste constrangerile legale referitoare la plata drepturilor salariale." (Decizia civila nr. 2908 din data de 08 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, www.mcp-avocati.ro.)

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Efectuare concediu de odihna. Lipsa programare. Recuperare spor pentru munca suplimentara, de noapte si in zile de sarbatori legale
X sunt angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata,din data de 17 ,noimbrie 2016,la un depozit al firmei y ,in ... Buna ziua, Concediul de odihna anual este un drept cuvenit salariatului, ce trebuie acordat integral de catre angaja ...
Neachitarea drepturilor salariale.
problema este ca am fost angajata la o societate din 13 mai 2015 pana in 21 iulie 2015. aferent lunii mai mi-am ridi ... Initial puteti trimite o Notificare angajatorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin care sa soli ...
Termenul de prescriptie pentru solicitarea indemnizatiei de neconcurenta.
Buna ziua Cat timp dupa incetarea unui contract de munca pot solicita plata clauzei de neconcurenta ce nu a fost p ... Clauza de neconcurenta presupune ca salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului individual de munca sa nu p ...
Incetarea raporturilor de munca ale salariatei care a revenit din concediul pentru cresterea copilului.
Pe 2 Decembrie e prima zi de lucru dupa ce am stat in concediu de cre?tere copil. Angajatorul mi-a spus acum o lun ... Potrivit dispozitiilor art. 21 din O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, este interzis ...
Notificare de incetare a contractului individual de munca, emisa in perioada de proba
In 03.09.2012 am fost angajat pe functia de inginer mecanic pe perioada de 1 luna in departamentul mentenanta. La 10 zil ... Codul muncii da dreptul angajatorului, in timpul perioadei de proba (maxim 120 de zile pentru functiile de conducere), d ...
Clauza de neconcurenta
Buna ziua, in urma cu cateva luni am incetat relatiile de munca la o societate cu capital strain, unde am ... Potrivit legislatiei in vigoare, instituirea unei clauze de neconcurenta presupune in mod obligatoriu plata unei indemni ...
Concediu de odihna si concediu medical
Buna ziua, as dori sa stiu daca se scade din numarul de concediu de odihna acele 21 zile pe an, daca ai avut concediu me ... Concediul de odihna nu se scade din zilele de concediu medical. ...
Contract colectiv de munca
la ce nr de angajati se intocmeste contract colectiv de munca in 2014 multumesc ... Intocmirea contractului colectiv de munca este obligatorie atunci cand angajatorul are mai mult 21 de salariati. Pen ...
Durata concediului de odihna
buna seara, va rog mult sa-mi comunicati la cate zile de concediu de odihna am dreptul pentr ca am 23 ani in campul munc ... Legislatia in vigoare stabileste doar o durata minima a concediului de odihna, care este de minim 20 de zile lucratoare/ ...
Obligativitatea contractului colectiv de munca
Buna seara, As vrea sa stiu daca este obligatoriu CCM, atata timp cat salariati nu vor? pot sa semneze un proces v ... Daca unitatea are mai mult de 21 de angajati, este obligatorie parcurgerea negocierii colective la nivel de unitate. Inc ...

Jurisprudenta art. 21 din Codul muncii - Clauza de neconcurenta

Exceptia nulitatii unui contract de munca care nu mai este in vigoare. Desfacerea disciplinara a contractului de munca
Pe rol, judecarea apelului declarat de reclamanta D_ M, cu domiciliul in mun. B_, _,,, impotriva sentinTei nr. 539 din 27 iunie 2019 pronunTata de Tribunalul B_ - SecTia I civila in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, intimat fiind parata AsociaTia de P nr. 57 ... (Hotararea 993 din 6 noiembrie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL SUCEAVA)
Concedierea colectiva pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea postului in scopul eficientizarii activitatii

Prin sentinta civila nr. 3077 din data de 14.03.2014, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de chemare in judecata formulata de contestatoarea G. C. E., CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat, ,R. D. \" cu sediul in Bucuresti, . ... (Hotararea 3131 din data de 09.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Concedierea colectiva. Obligatia angajatorului de evaluare profesionala a salariatilor anterior declansarii procedurii de concediere

Prin sentinta civila nr. 4045/02. 04. 2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, a fost admisa actiunea formulata de contestatorul N. L. I., in contradicto ... (Hotararea 2020 din data de 19.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu de catre salariat. Individualizarea sanctiunii disciplinare

Prin Sentinta civila nr. 1233/20 octombrie 2015, Tribunalul M. a admis exceptia inadmisibilitatii si, in consecinta, a respins ca inadmisibila actiunea formulata de reclamanta C. S., in contradictoriu cu paratul C. National \"A. P. I. ” Targ ... (Hotararea 221/A din data de 24.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures)
Prejudiciul moral cauzat salariatului de catre angajator. Probarea de catre salariat a existentei si intinderii prejudiciului suferit

Constata ca prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta la data de 22 ianuarie 2016, reclamanta H. A. G., in contradictoriu cu parata SRL, a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea deciziei nr. 1/22. 01 ... (Hotararea 1832 din data de 05.07.2017, pronuntata de Tribunalul Arad)
Proportionalitatea dintre sanctiunea disciplinara aplicata si gravitatea abaterii disciplinare. Inlocuirea sanctiunii de catre instanta

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Iasi sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 26. 02. 2016 contestatorul B. D., in contradictoriu cu intimata Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ”C. F. R. Calatori” – S. A. Bucur ... (Hotararea 1085 din data de 15.06.2016, pronuntata de Tribunalul Iasi)
Primirea la munca fara incheierea unui contract individual de munca. Dreptul fundamental la munca

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg. J. sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, petenta,  in contradictoriu cu intimatul I. T. M. G., a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea procesul ... (Hotararea 2374 din data de 24.03.2016, pronuntata de Judecatoria Targu Jiu)
Prezumtia de nevinovatie a contravenientului in cazul aplicarii sanctiunilor contraventionale. Sarcina probei

Prin plangerea adresata Judecatoriei Onesti si inregistrata la aceasta instanta sub nr. XXXXXXXXXXXXX la data de 26. 06. 2015, petenta a solicitat, in contradictoriu cu I. T. de M. B., in principal anularea procesului-verbal de contraventie nr. xx ... (Hotararea 643 din data de 01.03.2016, pronuntata de Judecatoria Onesti)
Principiul proportionalitatii in individualizarea sanctiunii contraventionale

P. plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de 02. 02. 2016, sub numarul XXXXXXXXXXXXX, petentul,  in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispu ... (Hotararea 4614 din data de 14. 06. 2016, pronuntata de Judecatoria Botosani)
Anularea de catre instanta a deciziei de concediere disciplinara. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior

 

Deliberând asupra cauzei, constata ca prin cererea de chemare în judecata î ... (Hotararea 68 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Mures)


Sus ↑