• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Anularea unei decizii de acordare a pensiei anticipate partiale si obligarea Casei de Pensii la emiterea uneia noi

Hotararea nr. 1235 R din 10.03.2010
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Instanta de fond a respins contestatia in principal pe doua considerente: nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si nici ale pensiei anticipate.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Din analiza probelor administrate in cauza, Curtea constata ca recurenta-reclamanta a solicitat pensionarea anticipata partiala si nu pensionarea pentru limita de varsta sau pensionare anticipata, aspect care rezulta din chiar continutul cererii depuse la Casa de pensii. Fata de acest aspect, Curtea constata ca analiza instantei de fond pe aspectul neindeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta sau a pensiei anticipate nu au legatura cu situatia litigioasa. De altfel, si prin cererea introductiva de instanta s-a contestat decizia pe aspectul indeplinirii conditiilor pentru pensia anticipata partila si nu pentru pensia pentru limita de varsta sau pensia anticipata. Acest fapt rezulta din cuprinsul motivarii, iar instanta trebuia sa califice actiunea dupa scopul urmarit de contestatoare, ea nefiind tinuta de denumirea pe care partea a dat-o cererii.
Astfel fiind stabilit obiectul actiunii, Curtea constata incidenta in cauza a dispozitiilor art.50 al.1 din Legea nr.19/2000, potrivit carora asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

Prin sentinta civila nr.6818/03.11.2009 Tribunalul Bucuresti-Sectia a VIII-a Conflicte de munca si Asigurari sociale a respins actiunea formulata de contestatoarea I.A. în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii ca neîntemeiata.
Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca prin decizia nr. 820395/12.12.2008 emisa de Casa Locala de Pensii a fost respinsa cererea privind acordarea pensiei pentru limita de varsta solcitata de reclamanta în conformitate cu Legea nr. 19/2000, deoarece nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 41 alin.1 din Legea nr. 19/2000, varsta si stagiul de cotizare fiind mai mici decat cele prevazute de lege iar adeverintele nr. 55/23.01.2009 emisa de SC Mechel Campia Turzii SA si nr. 2689/02.04.1991 emisa de ICM SA nu au fost luate în calcul întrucat functia avuta nu se încadreaza în dispozitiile Ord. 50/1990 pct. 10 si Ordinul nr. 272/1990.
Din decizie reiese ca reclamanta a depus cererea de pensionare la data de 12.12.2008, varsta reclamantei la data înscrierii la pensie era de 54 ani si 8 luni, varsta standard de pensionare este de 59 ani si 8 luni, stagiul complet de cotizare este de 29 ani si 4 luni iar stagiul de cotizare este de 28 ani, 6 luni si 7 zile.
          Potrivit art. 41 alin.1 din Legea 19/2000 pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. Varsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, prin cresterea varstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute în anexa nr. 3.
           Conform alin.3 si 4 stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, conform esalonarii prevazute în anexa nr. 3. Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute în anexa nr. 3.
Sub un prim aspect instanta a retinut ca din decizia de respingere de acordare a drepturilor de pensie reiese ca reclamanta a solicitat stabilirea drepturilor de pensie pentru munca depusa si limita de varsta, reclamanta nefacand dovada ca a solcitat acordarea pensiei anticipata.
Instanta a retinut ca un motiv de nelegalitate a deciziei contestate este acela ca intimata nu a respectat dispozitiile privind stagiul complet de cotizare si varsta standard de pensionare, astfel cum sunt prevazute acestea in Anexa 3 a Legii nr. 19/2000.
Astfel, s-a constatat ca intimata a luat in considerare un stagiu complet de cotizare de  29 ani si 4 luni si o varsta standard de pensionare de 59 ani si 8 luni, prevazute de Anexa 9 a Ordinului nr. 340/2001 al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.  Intrucat atat Anexa 3 a Legii nr. 19/2000, cat si Anexa 9 a Ordinului nr. 340/2001 au aceeasi sfera de reglementare, respectiv varsta standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare, dar contin prevederi contradictorii, instanta  avut in vedere actul normativ cu forta juridica superioara, care este legea, si nu ordinul ministrului edictat in aplicarea acestei legi.
Prin urmare, intrucat contestatoarea a depus cererea de pensionare la data de 12.12.2008, a avut in vedere un stagiu complet de cotizare de 27 ani  si o varsta standard de pensionare de 58 ani si 6 luni, aplicabile in cazul cererilor de inscriere la pensie depuse in perioada decembrie 2008 - martie 2009.
Chiar daca s-a constatat ca sunt îndeplinite conditiile de pensionare în privinta stagiului de cotizare, reclamanta avand un stagiu de cotizare de 28 ani, 6 luni si 7 zile, instanta a apreciat ca nu sunt îndeplinite conditiile în privinta varstei de pensionare, reclamanta avand  varsta de 54 ani si 8 luni fata de varsta standard de 58 ani si 6 luni, calculata de instanta conform Anexei nr. 3.
In ceea ce priveste mentiunea reclamantului de a se reduce varsta standard de pensionare ca urmare a faptului ca a desfasurat activitati încadrate în grupa a II a de munca, instanta a retinut urmatoarele:
Din adeverinta nr. 55/23.01.2009 emisa de SC Mechel Campia Turzii SA reiese ca reclamanta a lucrat în perioadele 19.09.1977-01.10.1979 si 01.10.1979-05.11.1985, în functia de chimist stagiar, respectiv chimist, beneficiind de grupa a II a de munca iar din adeverinta nr. 2689/02.04.1991 emisa de ICM SA reiese ca în perioada 01.11.1985-01.12.1988 a beneficiat de grupa II a.
Conform art. 19 alin. 2 si art. 20 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii deosebite si, respectiv, speciale se vor stabili prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei, in urma consultarii CNPAS.
H.G. nr. 246/2007 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite prevede la art. 15 ca locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale incadrate in grupele I si a II-a de munca pana la intrarea in vigoare a hotararii sunt considerate activitati desfasurate in conditii deosebite, cu exceptia celor care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, sunt prevazute ca fiind activitati desfasurate in locuri de munca in conditii speciale.
Potrivit art. 14 alin. 1 din H.G. nr. 261/2001, „dovedirea perioadelor de activitate desfasurata in locuri de munca in conditii deosebite in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca, conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pe baza unei adeverinte emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv sau pe baza listelor cuprinzand persoanele care au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii deosebite.”
In speta de fata, contestatoarea a facut dovada prin înscrisurile enumerate mai sus ca a desfasurat activitate în grupa a II-a de munca timp de 9 ani,2 luni si 16 zile.
   Fata de cuprinsul adeverintelor, care nu a fost anulate si pentru care societatea emitenta îsi asuma întreaga responsabilitate, instanta a apreciat ca este gresita respingerea cererii reclamantei de acordare a grupei de munca.
Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr. 19/2000 asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial în conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1..pentru 8 ani reducerea cu 1,5 ani si pentru 10 ani reducerea varstei de pensionare cu 2 ani.
Insa instanta a constatat ca reclamanta nu îndeplinea conditiile pentru pensionarea pentru limita de varsta nici cu reducerea varstei de pensionare cu 2 ani,  varsta standard fiind redusa de 56 ani si 6 luni.
Avand în vedere ca reclamanta nu îndeplinea conditiile privind varsta standard de pensionare, pentru acordarea pensiei privind munca depusa si limita de varsta si nu a solicitat acordarea pensiei anticipata sau anticipata partial la parata, neputand solicita prima data în fata instantei acest lucru, instanta a retinut ca cererea acesteia este neîntemeiata, motiv pentru care o  respins-o
Instanta a retinut ca reclamanta nu indeplinea nici conditiile pentru pensie anticipata, asa cum a pretins reclamanta, intrucat potrivit disp. art. 49 alin 1 din Legea 19/20000 asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani înaintea varstelor standard de pensionare.
Or, reclamanta a depasit stagiul complet de cotizare cu doar 1 an, 6 luni si 7 zile, putand solicita paratei doar pensionarea anticipata partiala in conditiile legii.
Impotriva acestei sentinte au declarat recurs motivat în termen legal recurenta I.A. criticand solutia pentru nelegalitate si netemeinicie.
In motivarea recursului, recurenta a aratat ca instanta de judecata a constatat faptul ca nu îndeplinea conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si nici pentru cea anticipata.
Sustine ca în cursul procesului intimata a fost citata cu mentiunea de a depune toate actele care au stat la baza emiterii deciziei contestate, obligatie care a fost respectata în parte de catre aceasta.
La dosarul cauzei au fost depuse toate actele mentionate cu exceptia cererii de pensionare pe care o formulase.
In cadrul cererii de pensionare, depusa la sediul intimatei, dar nedepusa la instanta a solicitat acordarea pensiei anticipate partiale, deoarece era singura fata de care îndeplinea conditiile cerute de lege.
Faptul ca în actiunea introductiva a mentionat ca a solicitat acordarea pensiei anticipate si nu a celei anticipate partiale, apreciaza ca este o omisiune de tehnoredactare, însa instanta de fond ar fi avut la dosarul cauzei cererea depusa la sediul intimatei, ar fi putut sa identifice faptul ca a solicitat acordarea unei pensii anticipate partiale si nu a altui fel de pensie.
Intimata, nedepunand aceasta cerere formulata, instanta a trebuit sa faca aprecieri în raport de decizia emisa de intimata, decizie care este standard si nu face nicio mentiune daca este pentru pensie anticipata, ori anticipata partiala.
Toate deciziile emise de intimata poarta, fara exceptie, mentiunea „limita de varsta”.
Daca intimata ar fi depus la dosar cererea adresata acesteia iar instanta ar fi solicitat intimatei depunerea acestei cereri, înainte de a intra în dezbateri, s-ar fi lamurit ca pensia în discutie este cea anticipata partiala.
Arata ca nu detinea decat un numar de înregistrare a cererii, întrucat nu i s-a dat o copie a acesteia, astfel încat singura în masura sa prezinte ce fel de cerere a fost formulata, era doar intimata.
Pe de alta parte, a solicitat proba cu expertiza tehnica contabila, instanta respingand-o ca nefiind utila si concludenta.
A apreciat ca daca proba ar fi fost admisa, existau mai multe sanse ca expertul desemnat sa efectueze un studiu al documentatiei la sediul intimatei, ocazie cu care ar fi observat si cererea formulata de recurenta.
Mai arata ca nu a facut vorbire de nicio forma de acordare a vreunei pensii pentru limita de varsta, avand în vedere ca era constienta de neîndeplinirea conditiilor cerute de lege în acest sens, singura critica a vizat retinerea eronata a stagiului de cotizare prin neincluderea grupelor de munca acordate conform adeverintelor pe care le-a depus la dosarul cauzei.
Apreciaza ca instanta de fond a procedat gresit la respingerea actiunii, în lipsa depunerii de catre intimata la dosarul cauzei, a cererii de pensionare anticipata partiala formulate de recurenta, facand aprecieri prin raportare la înscrisul denumit decizie de respingere din data de 14.05.2009 si nu fata de situatia reala si cererea depusa.
Examinand întregul material probator administrat în cauza, prin prisma criticilor invocate de catre recurenta, tinand seama de prevederile art.3041 Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:
Prin decizia nr. R-din 14.05.2009 parata Casa de Pensii a respins cererea recurentei-reclamante de inscriere la pensie. S-a retinut in cuprinsul deciziei ca aceasta a realizat un stagiu total de cotizare de 28 ani, 6 luni si 7 zile, stagiul realizat in conditii normale.
Totodata, se mentioneaza in cuprinsul deciziei ca varsta standard de pensionare este de 59 de ani si 8 luni si ca stagiul complet de cotizare este de 29 ani si 4 luni. Motivul respingerii cererii de inscriere la pensie a fost mentionat in partea de jos a deciziei, si anume „nu sunt indeplinite prevederile art.41 al.1 din legea nr.19/2000 in sensul ca: varsta la data inscrierii la pensie este mai mica decat varsta standard de pensionare si stagiul de cotizare este mai mic decat stagiul complet de cotizare”. De asemenea, se arata ca adeverinta nr.2689/2.04.1991 nu au fost luate in calcul intrucat functia avuta nu se incadreaza in Ordinul nr.50/1990 pct.10 si in Ordinul nr.272/1990.
Instanta de fond a respins contestatia in principal pe doua considerente: nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si nici ale pensiei anticipate.
Din analiza probelor administrate in cauza, Curtea constata ca recurenta-reclamanta a solicitat pensionarea anticipata partiala si nu pensionarea pentru limita de varsta sau pensionare anticipata, aspect care rezulta din chiar continutul cererii depuse la Casa de pensii. Fata de acest aspect, Curtea constata ca analiza instantei de fond pe aspectul neindeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta sau a pensiei anticipate nu au legatura cu situatia litigioasa. De altfel, si prin cererea introductiva de instanta s-a contestat decizia pe aspectul indeplinirii conditiilor pentru pensia anticipata partila si nu pentru pensia pentru limita de varsta sau pensia anticipata. Acest fapt rezulta din cuprinsul motivarii, iar instanta trebuia sa califice actiunea dupa scopul urmarit de contestatoare, ea nefiind tinuta de denumirea pe care partea a dat-o cererii.
Astfel fiind stabilit obiectul actiunii, Curtea constata incidenta in cauza a dispozitiilor art.50 al.1 din Legea nr.19/2000, potrivit carora asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.
La data formularii cererii de pensionare recurenta avea varsta de 54 ani si 8 luni si realizase un stagiu de cotizare de 28 ani, 6 luni si 7 zile.
Din cuprinsul adeverintei nr. G13/55/23.01.2009 emisa de SC Mechel Campia Turzii SA reiese ca reclamanta a lucrat în perioadele 19.09.1977-01.10.1979 si 01.10.1979-05.11.1985, în functia de chimist stagiar, respectiv chimist, beneficiind de grupa a II a de munca, iar din adeverinta nr. 2689/02.04.1991 emisa de ICM SA reiese ca în perioada 01.11.1985-01.12.1988 a beneficiat de grupa II a. In total rezulta o perioada de 11 ani, 2 luni si 11 zile, stagiu de cotizare efectuat in grupa a II-a de munca.
Instanta de fond a retinut in mod gresit un stagiu de 9 ani, 2 luni si 16 zile in grupa a doua, mai mic cu aproximativ doi ani decat cel dovedit cu actele depuse la dosar.
Curtea retine insa rationamentul corect sub aspectul obligatiei Casei de pensii de a valorifica stagiul astfel dovedit cu adeverintele depuse la dosar.
Potrivit prevederilor Ordinului MMOS nr. 50/1990 nominalizarea persoanelor care desfasurau activitati ce se încadrau în grupa a II de munca era o atributie ce revenea angajatorului.
Astfel, in baza punctului 6 din Ordinul nr.50/1990 emis de MMPS, nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor împreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete în care îsi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).
Din interpretarea logico-gramaticala a acestui text legal, rezulta ca desfasurarea unei activitatii intr-o grupa superioara de munca se dovedeste exclusiv prin mentiunile din carnetul de munca sau printr-o adresa emisa de angajator si ca aceste mentiuni, respective adeverinte, fac dovada deplina pana la înscrierea lor in fals.
Cu alte cuvinte, simpla contestare a mentiunilor cuprinse in acestea nu este suficienta prin ea insasi sa rastoarne prezumtia de veridicitate a situatiilor de fapt atestate, singura modalitate de înlaturare a acestor înscrisuri fiind declararea lor ca false in urma unui proces penal.
Cum in speta, intimata s-a rezumat la a contrazice unilateral mentiunile din adeverintele eliberate de fostul angajator, fara a prezenta o ordonanta sau o hotarare emise de un organ judiciar (parchet sau instanta) de declarare ca falsa a acestora, Curtea retine ca in cauza, recurenta-reclamanta a facut dovada desfasurarii activitatii in grupa a II-a de munca in perioada 19.09.1977-01.12.1988.
Efectuarea stagiului de 11 ani, 2 luni si 11 zile, efectuat in grupa a II-a de munca nu determina scaderea varstei de pensionare potrivit art.42 din Legea nr.19/2000, asa cum gresit a motivat instanta de fond, deoarece aceste dispozitii legale se aplica doar in cazul cererii de pensionare pentru limita de varsta(„au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1 » )
Or, recurenta nu a formulat o astfel de cerere, fiind foarte clar ca nu indeplinea conditiile de varsta pentru pensionarea in baza art.41, ci a solicitat pensionarea anticipata partiala si aceste conditii trebuiau verificate.
Pentru a indeplinii conditiile pentru acordarea pensionarii anticipate, recurenta a solicitat valorificarea stagiului efectuat in grupa a doua de munca.
Conform art. 160 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la intrarea in vigoare a acestei legi constituie stagiu de cotizare.
Recurenta a desfasurat activitati incadrate in grupa a doua de munca anterior datei de 01.04.2001, iar conform art. 16 din Legea nr. 3/1977, persoanele care au lucrat cel putin 5 ani in grupa a II-a de munca au dreptul sa li ia in calculul vechimii in munca, un an si trei luni pentru fiecare an lucrat in aceasta grupa.
Prin urmare, recurenta beneficiaza pentru intreaga perioada de activitate in grupa a doua de munca de o vechime suplimentara de 2 ani si 9 luni, ceea ce conduce la un stagiu total de cotizare realizat de 31 ani, 3 luni si 7 zile, mai mult decat a retinut intimata prin decizia atacata.
In privinta varstei standard si a stagiului complet de cotizare, Curtea retine ca in cazul specific al recurentei, care a solicitat o pensie anticipata partiala, trebuie avute in vedere direct varsta si stagiul complet de cotizare cerute pentru limita de varsta, care sunt, potrivit 59 ani si 8 luni(varsta) si  29 ani si 4 luni(stagiu), potrivit Anexei 9 a Ordinului nr. 340/2001 al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, astfel cum a retinut intimata prin decizie.
Instanta de fond a retinut varsta standard si stagiul complet de cotizare din Anexa 3 la Legea nr.19/2000.
Daca s-ar retine pentru pensia anticipata partiala o varsta standard de 58 ani si 6 luni si un stagiu complet de cotizare de 27 ani, prevazute in anexa 3 a Legii nr. 19/2000 pentru intervalul decembrie 2008 - martie 2009, atunci pana la indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta s-ar schimba fundamental toate conditiile, atat in privinta stagiului complet de cotizare, cat si in privinta varstei standard de pensionare, cu implicatii asupra numarului de luni de anticipare. Or, stagiul complet de cotizare este unic pentru fiecare asigurat in parte, si se aplica atat in cazul pensiei anticipate partiale, cat si cu ocazia trecerii la pensie pentru limita de varsta. Diferenta dintre cele doua categorii de pensii nu trebuie sa o constituie decat diminuarea care se aplica in raport de numarul de luni de anticipare si valorificarea stagiilor de cotizare asimilate in cazul pensiei pentru limita de varsta.
Daca s-ar proceda astfel, recurenta s-ar afla in imposibilitatea de a beneficia de pensie pentru limita de varsta, urmand sa primeasca in continuare pensia anticipata partiala, chiar si dupa perioada de anticipare, prin modificarea conditiilor de pensionare de la sfarsitul perioadei initiale de anticipare(varsta standard si stagiul complet cresc progresiv pana in 2015).
Pentru evitarea acestor inadvertente, legiuitorul a prevazut la art. 167 alin. 2 ca ”pentru perioada aprilie 2001 - noiembrie 2014 varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare, în întelesul art. 49 si 50 (n.n. privind pensia anticipata si pensia anticipata partiala) sunt cele prevazute în anexa nr. 3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limita de varsta în raport cu data nasterii”. Asadar, trebuie avute in vedere de la inceput conditiile prevazute de lege pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, intrucat acelea constituie reperele de la care pornesc ulterior celelalte calcule.
Retinand aceste aspecte, Curtea constata ca la data formularii cererii de pensionare, recurenta avea 54 ani si 8 luni si un stagiu total de cotizare realizat de 31 ani, 3 luni si 7 zile, deci indeplinea conditiile prevazute de art.50 al.1 din Legea nr.19/2000, deoarece realizase stagiul complet de cotizare (29 ani si 4 luni), iar reducerea varstei standard de pensionare (59 ani si 8 luni) se incadra in maximul prevazut de lege de 5 ani.
In aceste conditii, fata de considerentele retinute, in baza art.312 Cod procedura civila, Curtea va admite recursul si va modifica sentinta recurata in sensul ca va admite contestatia, va anula decizia contestata si va obliga parata sa emita o decizie de acordare a pensiei anticipate partiale in favoarea reclamantei, incepand cu 12.12.2008, cu luarea în considerare a perioadei de activitate desfasurate în grupa a doua de munca, atestata de adeverintele nr. G13/55/23.01.2009 emisa de SC Mechel Campia Turzii SA si nr. 2689/02.04.1991 emisa de Institutul de Cercetari Metalurgice  SA.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 19/2000    decizia de pensionare   


Sus ↑