• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional, prevazuta de Legea 263/2010

Hotararea nr. 3020 din 06.03.2012
Pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA

Neîndeplinirea procedurii administrative prealabile are ca efect nu numai ramanerea definitiva a deciziei respective, dar si inadmisibilitatea formularii contestatiei împotriva acesteia direct la instanta de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Tribunalul Mehedinti prin sentinta civila nr. 17 din 26.01.2012 a respins ca inadmisibila contestatia formulata de reclamantul B. D. N. împotriva deciziei nr. 156607 din 22.08.2011 emisa de Casa Judeteana de Pensii Mehedinti
      Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut urmatoarele:
      Conform deciziei nr. 156607 din 22.08.2011 reclamantului i s-au stabilit drepturile de pensie pentru limita de varsta în conditiile Legii 263/2010.
      Potrivit art. 149 din Legea 263/2010 deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, de cei nemultumiti în 30 de zile de la comunicare Comisiei Centrale de Contestatii.
      Procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie fara caracter jurisdictional.
      Reclamantul, nemultumit de faptul ca la stagiul de cotizare retinut nu s-a calculat si perioada de scolarizare profesionala a contestat decizia de pensie la instanta de judecata, fara a urma procedura obligatorie prevazuta de lege.
      Ca atare, contestatia de fata a fost respinsa ca inadmisibila, deoarece numai hotararile comisiei de contestatii  pot fi atacate la tribunal în 30 de zile de la comunicare.
      In aceasta situatie nu se impune a se analiza motivele de nelegalitate ale deciziei invocate de reclamant.
      Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamant B. D. N., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie invocand urmatoarele:
      Ca procedura de examinare a deciziilor supus contestarii reprezinte procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional, deci contestatiile la CNPP nu substituie justitia.
      Ca odata cu primirea dosarului de pensionare casa de pensii a primit si adeverinta nr. 595/2011 si nu a luat in calcul perioada atestata in aceasta adeverinta.
      Ca nici casa de pensii si nici alte institutii nu pot sa anuleze un drept castigat in baza L.263/2010.
      Ca adeverinta respectiva este un act legal, oficial, ce îndeplineste cerintele legii si atesta faptul ca a functionat ca ucenic cu plata, retinandu-se si virandu-se contributiile sociale.
      Analizand motivele de recurs in raport cu sentinta recurata, Curtea retine urmatoarele:
      Prin decizia nr. 156607/22.08.2011 casa de pensii a stabilit drepturile de pensie ale contestatorului începand cu data de 07.05.2011.
      Contestatorul a solicitat direct in instanta ca la calculul pensiei efectuat potrivit deciziei respective, sa fie avute in vedere si  drepturile cuprinse in adeverinta nr. 595/2011, pe care casa de pensii a refuzat sa o aiba in vedere.
      Potrivit art. 149(1) din L. 263/2010, deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.
      (2)Procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional.
      (3)Comisia Centrala de Contestatii functioneaza în cadrul CNPP.
      (4)Deciziile de pensie necontestate în termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive.
      Potrivit art. 151(1) din lege, hotararile Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii se comunica persoanelor în cauza si caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, dupa caz, în termen de 5 zile de la adoptare.
      (2)Hotararile prevazute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanta judecatoreasca competenta, în termen de 30 de zile de la comunicare.
      (3)Hotararile prevazute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instantele judecatoresti în termenul prevazut la alin. (2) sunt definitive.
      Asa cum se observa din prevederile legale mai sus mentionate, legiuitorul a prevazut in materia jurisdictiei asigurarilor sociale, proceduri obligatorii, cu caracter imperativ.
      Potrivit acestora, persoana nemultumita de decizia de pensie emisa de casa de pensii are posibilitatea sa o conteste la Comisia Centrala de Contestatii in termenul prevazut de lege.
      In cazul in care nu se contesta in termen decizia respectiva, aceasta ramane definitiva.
      Hotararea comisiei poate fi contestata la instanta de judecata, in termenul prevazut de lege.
      Prin urmare obiectul contestatiei in instanta îl formeaza hotararea Comisiei Centrale de Contestatii
      Neîndeplinirea procedurii administrative prealabile are ca efect nu numai ramanerea definitiva a deciziei respective, dar si inadmisibilitatea formularii contestatiei împotriva acesteia direct la instanta de judecata.
      Prin urmare in raport de prevederile legale, clare si imperative, mai sus mentionate, Curtea constata ca motivele de recurs sunt neîntemeiate sub acest aspect urmand a fi respins ca atare. Fiind respins sub acest aspect, nu se mai analizeaza aspectele de fond ale pretentiilor privind drepturile din adeverinta invocata.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 19/2000    Legea 263/2010    decizia de pensionare    pensie pentru limita de varsta    Comisia Centrala de Contestatii   


Sus ↑