• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Modificarea contractului individual de munca. Invocarea de catre salariat a unor aspecte care tin de prerogativa organizatorica a angajatorului

Hotararea nr. 5243 din data de 12 septembrie 2014
Pronuntata de Tribunalul Cluj

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Cluj la data de 10 aprilie 2013, astfel cum a fost modificata prin cererile aditionale depuse la 10 mai 2013, 17 septembrie 2013 si 20 ianuarie 2014, reclamantul G. V. A. O. a solicitat instantei, in contradictoriu cu parata S. R. DE T., ca prin hotararea pronuntata sa dispuna urmatoarele: anularea deciziei de modificare unilaterala a contractului individual de munca nr. 9681/01.04.2005 cu privire la locul de munca, functia si salariul de baza brut, materializata prin adresa DRU nr. .../14.03.2013, Comunicarea nr. C/169/15.04.2013 sau orice alt inscris al angajatorului; repunerea reclamantului in  situatia anterioara, prin obligarea angajatorului la modificarea contractului individual de munca nr. 9681/01.04.2005 in sensul reincadrarii reclamantului pe functia interimara de conducere de Coordonator cu functii de Producator executiv, incepand din 01.02.2013 si pana la stabilirea prin concurs la persoanei care va ocupa aceasta functie de conducere si, ulterior, obligarea angajatorului la incadrarea reclamantului pe functie de executie de Jurnalist TV (S) - anterior Redactor, cu modificarea corespunzatoare al contractului individual de munca nr. 1375/01.12.1994, iar, in subsidiar, obligarea angajatorului la incadrarea reclamantului  pe functia de Jurnalist  TV (S) Coordonator cu atributii de Producator executiv interimar in cadrul Departamentului Stiri-Sport-Programe din cadrul Studioului  Teritorial TVR Cluj, incepand din data de 01.02.2013 si pana la stabilirea prin concurs a persoanei care va avea aceste atributii de conducere, cu acordarea indemnizatiei corespunzatoare, suplimentar fata de salariul obtinut in baza contractului individual de munca nr. 9681/01.04.2005, pentru functia Jurnalist TV (S), cu modificarea corespunzatoare al contractului individual de munca; obligarea angajatorului la plata unei despagubiri egale cu diferenta intre salariul (salariul de baza pentru functia de Jurnalist TV (S) si indemizatia de conducere) primit ca si coordonator de functii  de producator executiv si salariul primit ca Jurnalist TV (S), indexat, majorat si reactualizat, de la 01.02.2013 si pana la data stabilirii prin concurs a persoanei care va ocupa aceasta pozitie, obligarea angajatorului la plata sumei de 500 Euro, cu titlu de daune morale pentru prejudiciu cauzat reclamantului si, in fine, obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In expunerea de motive, reclamantul a aratat ca, anterior implementarii procesului de restructurare a Sociatetii Romane de T., a ocupat functia de Redactor Sef al Redactiei Programe si totodata ca a fost numit membru in Comitetul Director al Studioului teritorial TVR Cluj de catre Consiliul de Administratie al societatii.

Ca urmare a restructurarii intervenite incepand cu anul 2012 la nivelul paratei S. R. DE T.,  doua redactii: Redactia Stiri si Redactia Programe  din cadrul Studioului Teritorial Cluj, aflate pana la acel moment sub coordonarea a doi redactori-sefi, s-au reorganizat prin desfiintarea uneia din functiile de conducere si subordonarea  ambelor redactii/compartimente unui singur coordonator - cu atributii de Producator executiv.

S-a subliniat ca functia de redactor-sef (cod xx) nu mai exista in noua organigrama, ea fiind inlocuita cu functia/pozitia de Coordonator - cu atributii de Producator executiv, coordonarea urmand a fi asigurata prin institutia interimatului, pana la momentul stabilirii prin concurs a persoanei care va detine functia/pozitia de conducere.

S-a sustinut ca atributiile Coordonatorului - cu atributii de Producator executiv sunt aceleasi cu cele prevazute de fisa postului pentru functia de Redactor-sef,  astfel ca a avut loc o restrangere, si nu de o desfiintare totala a acestei functii de conducere.

S-a considerat ca reclamantul era indreptatit  sa ocupe aceasta pozitie de conducere, cel putin pe perioada interimatului, pana la stabilirea prin concurs a celui care va ocupa definitiv acesta functie/pozitie de conducere, deoarece era incadrat, in teemiul contractului individual de munca nr. 9681/01.04.2005, pe functia de redactor sef, functia care se regaseste in noua organigrama sub forma pozitiei de conducere de Coordonator cu atributii de producator executiv  si, mai mult, a obtinut, in urma procesului de selectie in vederea stabilirii ordinii de prioritate la concediere, cel mai mare punctaj la nivelul TVR Cluj, respectiv 92,82 de puncte din 100 posibile.

S-a precizat ca reclamantul ca a luat la cunostinta despre pozitia angajatorului fara vreo notificare prealabila, ci in mod intempestiv, in data de 15.03.2013, data virarii salariului -ultima transa din salariul pe februarie - cand a aflat ca i s-a redus unilateral, neintemeiat si intempestiv salariul de la suma de 6860 de lei, reprezentand salariu brut de incadrare la suma de 4000 de lei si, totodata a aflat de Adresa DRU xx/14.03.2013, ulterior modificata prin Adresa DRU xx/25.03.2013.

Reclamantul a invederat ca incepand cu 01.02.2013, momentul intrarii in vigoare a noii organigrame, fostul Redactor sef la Redactia Stiri a plecat din S. R. DE T., iar d-nul R. Rozenberg A., anterior angajat pe functia de reporter, a devenit Coordonator cu atributii de producator executiv inclusiv pe perioada interimatului pentru C. Stiri-Sport Programe din cadrul Studioului TVR Cluj .

S-a aratat, in acest context, ca numitul R. Rozenberg A. nu are experienta si calificarea necesara pentru functia respectiva si a obtinut in procesul de selectie un punctaj de 86 puncte, inferior celui realizat de catre reclamant.

Prin urmare, s-a considerat ca, raportat la experienta si cariera reclamantului, precum si la rezultatul obtinut in cadrul procesului de evaluare si selecm si la rezultatul obtinut in cadrul procesului de evaluare si selectie, este neintemeiata si abuziva masura angajatorului de retrogradare a reclamantului de pe functia de conducere, de Coordonator cu atributii de Producator executiv, corespunzatoare functiei de Redactor Sef, detinuta anterior, pe functia de executie de Jurnalist TV cu studii superioare.

Totodata, s-a apreciat ca masura de modificare unilaterala a contractului individual de munca, pe perioada nedeterminata, atat in ce priveste functia, cat si in privinta salariului de baza brut este nelegala, raportat la prevederile art. 41 alin. 3, art. 42-47 si art 48 din art. 279 .

In acest sens, s-a sustinut, in esenta, ca modificarea salariului de baza si a functiei reclamantului s-a realizat in mod unilateral si cu titlu permanent de catre angajator, fara acordul salariatului si, totodata, fara ca acesta din urma sa fie informat cu privire la aceasta masura. S-a mai invederat ca reclamantul nu se afla  exceptie, care sa permita modificarea unilaterala a raporturilor de munca.

In drept, s-au invocat prevederile art. 194 si urm., art. 453 Cod. pr. civ, art. 268 raportat la art. 41, art. 48 din art. 279 , art. 253 alin. 1 din art. 279 , art. 60 ind. 1 alin. 1 lit. e din Legea nr. 192/2006.

Parata S. R. de T. a formulat intampinare la data de 12 august 2013, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata, ca fiind nefondata

In expunerea de motive, parata a aratat ca modificarea contractului individual de munca nu s-a realizat in mod unilateral, ci prin acordul partilor, fiind, prin urmare, incidente prevederile art. 41 din art. 279 .

Parata a sustinut, in esenta, ca functia de Redactor Sef pe care a ocupat-o reclamantul  a fost desfiintata in integralitate, iar functia de Coordonator cu atributii de Producator Executiv nu exista de sine statator, ci reprezinta doar o  atributii suplimentare alocate unui post de executie pe perioada limitata.

S-a mai invederat ca reclamantul a incheiat in luna februarie cu angajatorul S. R. de T. un act aditional la contractul individual de munca prin care s-a stabilit locul muncii in cadrul compartimentului programe, pentru functia de Jurnalist TV (S) si cu un salariu de 4. 500 lei lunar.

S-a reiterat faptul ca, prin  noua structura de personal implementata incepand cu data de 01.02.2013, postul de Redactor Sef se a fost desfiintat in integralitate,  iar pentru ca reclamantul a obtinut un punctaj care sa ii mentina in afara persoanelor care ar fi trebuit concediate, acestuia i s-a oferit locul de munca de jurnalist TV (S) in cadrul Compartimentului Programe al Studioului teritorial TVR Cluj, cu un salariu de baza brut lunar in suma de 4. 500 iei, pe care acesta l-a acceptat.

De asemenea, s-a reiterat ca in nomenclatorul de functii al Societatii Romane de T. ori in Clasificarea Ocupatiilor din Romania nu exista o functie de coordonator cu artibutii de producator executiv, ci functia de executie ocupata de R. Rozenberg A., respectiv jurnalist TV (S) in cadrul Studioului teritorial TVR Cluj a primit atributii suplimentare de coordonare pe perioada determinata a activitatii Departamentului Stiri - Sport si Programe, pentru care primeste o indemnizatie.

Parata a considerat ca petitul privind despagubirile morale este nefondat pentru ca in cauza nu subzista nici o masura abuziva care sa fi produs un prejudiciu nepatrimonial reclamantului. Parata a aratat ca, din perspectiva dreptului civil material, despagubirea pentru afectarea morala este justificata doar daca se impune repararea unui prejudiciu moral prin acordarea unor compensatii materiale acelor persoane ale caror posibilitati de viata familiala si sociala au fost alterate, ca urmare a faptelor ilicite savarsite de alte persoane, in speta angajatorul.

Ca si materializare practica, aceste compensatii sunt destinate sa repare prejudiciul creat in mod nemijlocit prin afectarea psihica si chiar a imaginii sociale a individului si care sunt dovedite in mod neindoielnic.

S-a considerat ca in litigiul dedus judecatii nu exista o fapta ilicita savarsita de angajator in contextul in care modificarea contractului individual de munca, care este reglementata de normele legale de munca, s-a realizat cu acordul reclamantului in baza optiunii exprese a acestuia. Astfel, nu poate fi antrenata raspunderea angajatorului pentru prejudicii morale pentru ca in fapt nu exista fapte de natura sa afecteze prestigiul, demnitatea, onoarea sau imaginea publica a angajatului si pentru ca nu exista nici o conduita ilicita sau abuziva a angajatorului care in fond a luat o masura prevazuta de lege.

S-a mai amintit ca prin Decizia nr. 40 din 2007 pronuntata de inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea unui recurs in interesul legii privitor la obligatia de plata a despagubirilor morale, se dispune ca acestea pot fi acordate numai daca o astfel de clauza se regaseste in contractele colective de munca orin contractele individuale de munca. Cum in clauzele celor doua tipuri de contracte existente la nivelul Societatii Romane de T. nu se prevede o astfel de posibilitate de despagubire, s-a apreciat ca acest petit este inadmisibil.

Parata a mai invederat ca in raport de prevederile art. 40, alin. 1, lit. b din Codul muncii republicat, stabilirea atributiilor salariatilor intra in competenta exclusiva a angajatorului, care are atributii privind fundamentarea tehnica economica si oportunitatea obiectivelor propuse, stabilirea strategiei si metodelor pentru realizarea acestor obiective, organizarea rationala si eficienta a productiei si a muncii in activitatea pe care o coordoneaza, elaborand normele de munca si normativele de personal cu fundamentarea tehnica, aprovizionarea la timp si in bune conditii a materiilor prime si a instrumentelor de lucru, etc.

S-a subliniat ca angajatorul este singurul care stabileste distribuirea responsabilitatilor salariatilor in functie de abilitatile acestora, de nevoile proprii ale activitatii si de scopurile avute de managementul angajatorului.

Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport de sustinerile partilor, de probele administrate in cauza, precum si de dispozitiile legale incidente, instanta retine urmatoarea stare de fapt si de drept:

Intre reclamantul G. V. A. O. si parata S. R. DE T. s-au stabilit raporturi juridice de munca, din cuprinsul contractului de munca nr. 9681/01.04.2005 depus la dosarul cauzei rezultand faptul ca reclamantul a fost incadrat incepand cu data de 01.04.2005 pe functia de redactor-sef in cadrul Studioului Teritorial Cluj  - Redactia Programe (file 20-23).

Prin hotararea nr. 110/2012 a Consiliului de Administratie al Societatii Romane de T., constituit prin hotararea Parlamentului  Romaniei nr. 28/26.06.2012 a fost aprobat Programul de Redresare Economica a Societatii Romane de T. care continea si organigrama functionala care a fost implementata prin restructurarea de personal. Aceasta hotarare a fost ratificata prin hotararea nr. 121 din 2012 a Consiliului de Administratie al Societatii Romane de T., constituit prin hotararea Parlamentului  Romaniei nr. 40/16.10.2012.

Este necontestat faptul ca prin noua structura de personal, implementata incepand cu 01.02.2013, postul de Redactor Sef a fost desfiintat din organigrama SOCIETATII ROMANE DE T., aceasta imprejurare fiind atestata si de organigramele depuse la dosar (file 46-47).

Prin formularul din data de 05.11.2012, reclamantul a comunicat paratei optiunile sale, in vederea includerii in noua structura organizationala, conform Regulamentului privind organizarea si desfasurarea selectiei salariatilor SOCIETATII ROMANE DE T., acestea fiind: 1. Jurnalist TV (S), 2. Jurnalist TV Senior (fila 69).

Prin comunicarea C/169/15.04.2013, reclamantul a fost informat ca, pentru a se evita desfacerea contractului individual de munca, urmare a reorganizarii structurii interne a societatii, ii ofera spre ocupare pozitia de jurnalist Tv (S), punandu-i-se in vedere sa depuna acordul, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii comunicarii (fila 73).

La data de data de 10.05.2013, reclamantul a semnat actul aditional la contractul individual de munca nr. 9681/01.04.2005, mentionand si raspunsul inregistrat sub nr. 862/24.04.2013, prin care se arata ca din motive de ordin financiar - intretinerea familiei si creditul la banca, reclamantul este de acord cu continuarea raporturilor de munca in cadrul SOCIETATII ROMANE DE T. in varianta propusa, respectiv pe functia de jurnalist Tv (S), insa nu poate fi de acord cu retrogradarea prin modificarea unilaterala a contractului individual de munca nr. 9681/01.04.2005 incepand din februarie 2013. (file 70, 74-75).

Cu privire la modificarea contractului individual de munca, instanta retine ca,  potrivit dispozitiilor art. 41 alin. 1 art. 279 , contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie este posibila modificarea unilaterala a acestui contract, din initiativa angajatorului, cu respectarea prevederilor Codului muncii. Modificarea se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: durata contract, locul si felul muncii, conditiile de munca, salariu, timp de munca si timpul de odihna.

In prezenta cauza, instanta constata ca actul aditional a fost semnat de reclamant, care, desi avea posibilitatea de a nu semna acest act, si-a exprimat in mod expres acordul cu privire la modificarea contractului de munca, atat in cuprinsul formularului de optiune, cat si prin raspunsul inregistrat sub nr. 862/24.04.2013.

Desfiintarea functiei si eventuala incetare  a  contractului  de  munca nu pot fi considerate elemente ale vreunui viciu de consimtamant,  deoarece  acestea sunt situatii si consecinte prevazute de lege, anagajatorul dovedind prin documentatia depusa la dosar existenta unei necesitati economice reale de reducere a schemei de personal, aspect care de altfel nu a fost contestat de reclamant.

Intrucat acordul  partilor este singura conditie de valabilitate prevazuta de art. 41 alin. 1  din art. 279 , acesta fiind necesar si suficient pentru modificarea  valabila a contractului individual de munca, instanta retine ca schimbarea functiei si a salariului s-a realizat in conformitate cu contractul individual de munca, reclamantul acceptand modificarea acestor elemente la data incheierii actului aditional.

Mai trebuie observat ca neindeplinirea obligatiei de informare a salariatului potrivit art. 17 si 18 din art. 279 ,  nu atrage nulitatea contractului de munca ori a actului aditional, dupa caz, salariatului fiindu-i recunoscut dreptul de a solicita instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului ce i-a fost ocazionat prin neinformare, potrivit art. 19 din art. 279 .

Raportat la considerentele anterior expuse, argumentele reclamantului privind nelegalitatea modificarii contractului individual de munca nu pot fi retinute, intrucat  modificarea contractului individual de munca nr. 9681/01.04.2005 s-a realizat prin acordul partilor, potrivit dispozitiilor art. 41 alin. 1 art. 279 , iar nu unilateral, asa cum sustine reclamantul.

Cu privire la incadrarea reclamantului pe functia de Jurnalist TV(S) - Coordonator cu atributii de producator executiv in cadrul Compartimentului Stiri-Sport-Programe din cadrul Studioului TVR Cluj pana la stabilirea prin concurs a persoanelor care urmeaza sa detina aceasta pozitie de conducere, instanta retine ca modul de organizare si conducere a activitatii tine de  prerogativele  si  responsabilitatile  ce revin paratei in noua structura.

Reclamantul din prezentul litigiu poate invoca doar  motive  care  afecteaza  validitatea modificarii contractului individual de munca la momentul  intervenirii acesteia,  nicidecum  aspecte care tin   de prerogativa organizatorica ce apartin exclusiv angajatorului.

Instanta mai retine ca prin Actul aditional la contractul individual de munca nr. .../15.06.2010, d-nul R. Rozemberg A. a fost numit Coordonator cu atributii de producator executiv al Compartimentului Stiri-Sport-Programe Cluj, pentru perioada 01.09.xxxx16, astfel ca solicitarile reclamantului de reintegrare interimara pe aceasta functie sunt ramase fara obiect.

Avand in vedere ca nu exista  motive de nulitate a modificarii contractului individual de munca,  pretentiile referitoare plata despagubirilor la  nivelul  diferentelor de salariu nu sunt intemeiate, acestea putand fi admise doar ca urmare a anularii actelor care au stat la baza lor,  ca  efect  al  repunerii in situatia anterioara.

Trebuie observat ca despagubirile solicitate prin cererea de chemare in judecata privesc diferenta intre salariul primit ca si coordonator de functii de producator executiv si salariul primit ca Jurnalist TV (S),  iar, raportat la principiul disponibilitatii, instanta nu poate schimba obiectul si  cauza cererii de chemare in judecata.

In  ceea ce priveste cererea privind acordarea de daune morale, instanta retine ca exista dauna morala atunci cand sunt atinse valori ce se refera la existenta fizica a omului, la sanatate, integritate corporala, sentimente, demnitate, nume, libertate. In prezenta cauza  nu s-au facut dovezi din care sa rezulte ca prin fapta angajatorului au fost atinse valori care sa necesite repararea lor prin acordarea de daune morale, motiv pentru care va fi respinsa aceasta cerere.

Pentru considerentele de fapt si de drept anterior expuse, instanta va respinge ca neintemeiata cererea de chemare in judecata  formulata de reclamant.

In temeiul art. 541 din Codul de procedura civila, instanta va obliga pe reclamant la plata sumei de 1612 lei catre parata cu titlu de cheltuieli de judecata partiale, reprezentand onorariu avocatial.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge actiunea formulata de catre reclamantul G. V. A. O. cu domiciliul in Cluj-N.,, jud. Cluj, CNP ... si domiciliu procesual ales la sediul Cabinet avocat G. A. -A., situat in mun. Cluj-N.,,  in contradictoriu cu parata S. R. DE T., cu sediul in Bucuresti,  CUI RO xx.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   restructurare    organigrama    fisa postului    concurs    functie de conducere    ordine de prioritate la concediere    modificare unilaterala a contractului de munca    daune morale    timpul de munca    timpul de odihna   


Sus ↑