• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Restrangerea efectelor clauzei de neconcurenta de catre instanta de judecata. Restituirea de catre fostul salariat a indemnizatiei de neconcurenta

Hotararea nr. 435 din data de 31 martie 2016
Pronuntata de Tribunalul Mures

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante la data de 13 octombrie 2015 sub nr. ...XX reclamantul N. M. a solicitat in contradictoriu cu parata . Tg. M., in principal constatarea nulitatii absolute a clauzei de neconcurenta din contractul individual de munca nr. 22/30.09.2013 si, in subsidiar, obligarea paratei la diminuarea efectelor clauzei de neconcurenta din contractul individual de munca nr. 22/30.09.2013 in sensul mentionarii in concret a activitatii interzise si a ariei geografice in care reclamantul a activat pe durata existentei contractului individual de munca precum si reducerea duratei pentru care a fost stipulata si anularea clauzei privind obligarea la plata de despagubiri in valoare de 1000. 000 euro, cu cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare a aratat ca a fost angajatul paratei in baza contractului individual de munca nr. 22/30.09.2013, in perioada 01.10.2013 - 31.03.2015, in functia de Agent Vanzari cod C. xx, contract care avea inserata o clauza de neconcurenta cu urmatorul continut: dupa incetarea prezentului contract individual de munca sa nu se desfasoare fara acordul angajatorului, pe teritoriul Romaniei activitati concurentiale cu cele desfasurate la . timp de doi ani ca activitate concurenta la o societate concurenta, activitate concurenta pe cont propriu prin infiintarea unei societati comerciale cu acelasi obiect de activitate, contractarea furnizorilor-beneficiarilor-colaboratorilor si clientilor . -in nume propriu- in vederea desfasurarii unei activitati concurentiale cu cea a ., CONTRACTAREA ALTOR SALARIATI, COLABORATORI A . in scopul desfasurarii-impreuna cu acestea- a unei activitati concurentiale cu cea a . Prin societati concurente se inteleg societati care ofera servicii de consultanta in codificare medicala, finantare DRG, economie si management sanitar pentru spitale si unitati sanitare publice sau private pe teritoriul Romaniei”. A mai aratat reclamantul ca este de profesie medic iar in perioada 2013 - 2014 a urmat si absolvit cursurile de master din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Tg. M., in specializarea “Managementul serviciilor de sanatate” iar in prezent este inscris si urmeaza cursurile de master in “Cercetare stiintifica medico-farmaceutica” din cadrul Scolii Doctorale al Universitatii de Medicina si Farmacie Tg. M. . In calitate de specialist in managementul serviciilor de sanatate poate practica intr-o arie extrem de larga de activitati cu aplicabilitate in unitatile sanitare publice si private de pe teritoriul Romaniei. In ceea ce priveste “cercetarea stiintifica medico-farmaceutica” activitatea specialistilor consta in principal in efectuarea de studii si aplicatii pentru evaluarea si eficientizarea performantelor sistemului de sanatate, analize si proiecte pentru sprijinirea procesului de reforma in domeniul sanatatii.

Reclamantul a mai aratat ca chiar daca si-a dat acordul cu privire la inserarea clauzei penale la momentul semnarii contractului individual de munca, aceasta urmeaza a fi interpretata in favoarea sa, neputand sa ii fie ingradita libertatea muncii prin aplicarea unei sanctiuni cu titlu de despagubiri exorbitante, respectiv de 100. 000 euro in cazul incalcarii clauzei dupa incetarea contractului.

Angajatorul nu poate interzice de plano exercitarea profesiei sau a specialitatii de catre reclamant ci doar prestarea unei activitati concurente cu cea prestata in cadrul . si pe care a nominalizat-o expres. Mai arata ca reclamantul ca activitatile pentru care s-a specializat pot fi desfasurate doar in unitati sanitare publice si private sau societati comerciale cu activitati independente de unitati sanitare si prin mentionarea in cuprinsul clauzei ca fiind interzisa activitatea sa la servicii de consultanta codificare medicala, finantare, economie si management sanitar pentru spitale pe teritoriul Romaniei inseamna o ingradire absoluta a dreptului reclamantului la munca iar pe perioada activarii acestei clauze sa fie nevoit sa lucreze in strainatate. Aceasta, in conditiile in care munca prestata la . a fost doar in partea de Nord a Romaniei si nu pe intreg teritoriul acestei tari.

In ceea ce priveste dublarea clauzei de neconcurenta cu o clauza penala, reclamantul arata ca prevederile legii speciale aplicabile in cauza, respectiv ale art. 24 Codul muncii dispun ca se pot acorda dupa caz daune interese corespunzatoare prejudiciului produs angajatorului respectiv dovedit, cert si a carui intindere se cunoaste si doar in compensarea sumelor achitate cu titlu de indemnizatie.

In drept a invocat prevederile Codului Muncii republicat, prevederile Codului Civil si ale Codului de procedura civila.

Parata a formulat intampinare si cerere reconventionala prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata, admiterea cererii reconventionale si obligarea reclamantului la restituirea indemnizatiei de neconcurenta, cu dobanzile legale aferente, cu cheltuieli de judecata.

In motivare a aratat ca reclamantul, ca angajat al societatii parate, a avut acces la informatii confidentiale, la clientii societatii, secretele comerciale, know-how precum si la baza de date foarte pretioase firmei parate si pentru a ocroti interesele societatii, in contractul individual de munca al reclamantului a fost inserata clauza de neconcurenta si clauza de confidentialitate. In concret, s-a dorit prevenirea situatiei in care angajatul societatii, dupa incetarea relatiilor de munca, sa presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata de unitatea parata, folosind informatii confidentiale, know-how-ul si baza de date la care a avut acces. Mai arata ca clauza de neconcurenta este legala si conforma cu prevederile art. 21 aloin. 1 si 2 din Codul muncii .

In drept, pentru sustinerea intampinarii, parata a invocat prevederile art. 205 Noul Cod de Procedura civila, art. 21 - 24 Codul muncii - Legea nr. 53/2003 actualizata.

In motivarea cererii reconventionale, parata reclamanta reconventionala a aratat ca desi reclamantul a beneficiat de indemnizatie de neconcurenta  a incalcat in mod flagrant obligatiile de neconcurenta si se impune obligarea la restituirea obligatiei de neconcurenta cu dobanzile legale aferente. Daca, in mod absurd, s-ar admite ipoteza neintemeiata potrivit careia clauza de neconcurenta este lovita de nulitate absoluta, atunci trebuie analizata situatia indemnizatiilor de neconcurenta incasate pana in prezent.

In drept, pentru sustinerea cererii reconventionale, parata a invocate prevederile art. 209 si art. 1345 Cod Civil si art. 21-24 Codul muncii .

Pe parcursul cercetarii judecatoresti s-a administrat proba cu inscrisurile aflate la dosar, precum si proba cu interogatoriul partilor.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Intre parti s-a incheiat contractul individual de munca  nr. 22/30.09.2013 (f. 8-12)  prin care reclamantul s-a obligat ca incepand cu data de 1.10.2013 sa presteze munca de agent vanzari in beneficiul paratei in schimbul unui salariu de baza lunar brut de 2. 600 lei. In acest contract de munca s-a inserat o clauza de neconcurenta care prevedea ca, dupa incetarea contractului de munca, reclamantul se obliga sa desfasoare fara acordul angajatorului, pe teritoriul Romaniei, activitati concurentiale cu cele desfasurate la  timp de 2 ani, ca: activitate concurenta la o societate concurenta, activitate concurenta pe cont propriu prin infiintarea unor societati comerciale cu acelasi obiect de activitate, contractarea furnizorilor-beneficiarilor-colaboratorilor si a clientilor  in nume propriu in vederea desfasurarii unei activitati concurentiale cu cea a, contactarea altor salariati, colaboratori ai  in scopul desfasurarii impreuna cu acestia a unei activitati concurentiale cu cea a . S-a precizat ca prin societati concurente de inteleg societati care ofera servicii de consultanta in codificare medicala, finantare DRG, economie sanitara si management sanitar pentru spitale si unitati sanitare publice sau private pe teritoriul Romaniei.

La data de 31.03.2015 intre reclamantul parat si tertul  s-a incheiat un contract individual de munca, clauzele acestuia prevazand ca activitatea desfasurata de catre reclamant este cea de agent vanzari si urmeaza a incepe de a doua zi, respectiv 01.04.2015, locul de munca fiind stabilit chiar in Tirgu-M., relatiile de munca desfasurandu-se si in prezent (f. 85-88, 98). Mai trebuie mentionat ca aceasta societate terta la care s-a angajat reclamantul incepand cu ziua imediat urmatoare celei in care a incetat contractul de munca incheiat cu parata-reclamanta este o societate care printre altele ofera servicii de consultanta in codificare medicala finantare DRG, economie sanitara si management sanitar pentru spitale si unitati sanitare publice sau private pe teritoriul Romaniei, chiar reclamantul-parat promovand un nou produs, respectiv o aplicatie informatica denumita Dr Grouper (f. 68-69).

In privinta starii de fapt relevanta atat sub aspectul cercetarii cererii principale, cat si a celei reconventionale, se constata astfel ca imediat incetarii contractului de munca incheiat cu parata-reclamanta (31.03.2015), reclamantul-parat s-a angajat la o societate concurenta, din aceeasi localitate, Tirgu-M., urmand a desfasura o activitate identica, agent de vanzari, promovand un produs similar celui promovat anterior.

In drept, art. 21 din art. 279 dispune: La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta. Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare, perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum si aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.

Potrivit art. 23 clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine. La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial de munca instanta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta.

Reclamantul-parat solicita instantei sa constate nulitatea absoluta a clauzei de neconcurenta din contractul individual de munca nr. 22/30.09.2013 incheiat cu parata-reclamanta deoarece posibilii terti angajatori nu sunt stabiliti in mod nominal, activitatile interzise nu sunt enumerate, exercitarea profesiei fiind limitata absolut, activitatea sa la parata fiind doar de agent vanzari, iar activitatile interzise trebuie sa fie legate de aceasta functie, iar munca nu s-a prestat pe tot teritoriul tarii. Mai arata ca durata de 2 ani prevazuta de clauza este prea mare raportat si la perioada in care a desfasurat activitate pentru parata.

Raportat la prevederile legale aplicabile precum si la circumstantele concrete ale spetei, instanta retine ca nu este incident nici un motiv de nulitate absoluta, clauza de neconcurenta agreata de comun acord de parti fiind valabila, iar aspectele relevate de catre reclamantul-parat nu sunt de natura sa conduca la constatarea nulitatii, ci vor fi analizate in contextul cererii sale de diminuarea a efectelor clauzei.

Astfel, instanta constata ca din continutul clauzei de neconcurenta inserata in contractul individual de munca si reprodusa mai sus rezulta in mod suficient de clar si in concordanta cu dispozitiile art. 21 art. 279 elementele referitoare la activitatile interzise, respectiv cele desfasurate la parata-reclamanta, in speta cea de agent vanzari activitate mentionata chiar in cuprinsul contractului, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, respectiv orice societate care ofera servicii de consultanta in codificare medicala, finantare DRG, economie sanitara si management sanitar pentru spitale si unitati sanitare publice sau private pe teritoriul Romaniei, precum si aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.

Retine instanta ca ideal este ca toti concurentii sa fie nominalizati, insa este evidenta in contextul economiei de piata imposibilitatii indicarii denumirii lor exacte a acestora, astfel incat este perfect valabila definirea lor si prin stabilirea unor referinte suficient de clare si definitorii, cum este cazul in speta.

De asemenea, este valabila clauza si sub aspectul ariei geografice prevazute, activitatea desfasurata de catre parata-reclamanta fiind destinata utilizatorilor din intreaga tara, nu doar celor din anumite zone ale tarii, iar codul muncii nu a interzis aceasta posibilitate, doar in acest mod putand fi efectiv protejate drepturile economice ale angajatorului in contextul in care este posibil ca anumiti agenti economici, cum este si cazul paratei-reclamante, sa aiba posibilitatea sa desfasoare activitati in toata tara.

Mai mult, in raport de conduita reclamantului-parat ulterioara incetarii contractului individual de munca concretizata asa cum s-a retinut mai sus in angajarea imediata la o societate concurenta care isi desfasoara activitatea in aceeasi localitate cu cea a fostul angajator, pe o functie identica si promovand in concret un produs concurent celui promovat anterior pentru parata-reclamanta, instanta retine ca promovarea prezentei actiunii are ca scop evitarea angajarii raspunderii civile contractuale derivand din incalcarea clauzei de neconcurenta, iar aspectele invocate in sustinerea motivelor de nulitate total irelevante in acest context.

Astfel cum dispun atat art. 279 prin dispozitiile art. 8, relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte, cat si art. 14 si art. 15 din Codul civil, orice persoana fizica sau persoana juridica trebuie sa isi exercite drepturile si sa isi execute obligatiile civile cu buna-credinta, in acord cu ordinea publica si bunele moravuri, niciun drept nu poate fi exercitat in scopul de a vatama sau pagubi pe altul ori intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte, exercitarea oricarui drept civil trebuie sa respecte anumite principii, printre care acelea de a fi exercitat cu buna-credinta si potrivit scopului economic si social in vederea caruia este recunoscut de lege, iar nu in scopul de a vatama sau pagubi pe altul ori in mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte.

Or, in raport de cele de mai sus este evidenta exercitarea prezentei actiuni de catre reclamantul-parat cu incalcarea principiilor instituite de art. 8 din art. 279 , art. 14 si 15 din Codul civil, in conditiile in care si-a asumat in mod valabil obligatia derivand din clauza de neconcurenta, a incasat timp de mai multe luni indemnizatia aferenta (f. 50-56) si a promovat prezenta actiune ca un raspuns la notificarile trimise de catre parata-reclamanta privind incalcarea clauzei, respectiv la o luna de la primirea acestora (f. 45-49).

Se mai retine ca este neintemeiata sustinerea reclamantului-parat potrivit cu care nu a incalcat clauza de neconcurenta deoarece activitatile desfasurate in favoarea paratei-reclamante sunt reglementate prin acte normative.

Prin urmare, in acceptiunea reclamantului parat, acesta nu ar putea niciodata sa incalce clauza de neconcurenta cata vreme serviciile oferite de catre parata reclamanta sunt referitoare la aspecte reglemente legal ce tin de economia sanitara, accesibile oricui prin publicarea acestora in Monitorul Oficial, predate la cursurile de scolarizare urmate.

O asemenea interpretare a situatiei de fapt nu poate fi insusita de instanta cata vreme ignora cu desavarsire activitate concreta desfasurata de catre societatea parata, respectiv dezvoltarea si comercializarea unor programe informatice destinate sa usureze punerea in practica a acestor norme legale obligatorii ce tin de economia sanitara.

Or tocmai astfel de activitati sunt prestate de societatea comerciala la care s-a angajat reclamantul parat incepand cu ziua imediat urmatoare incetarii contractului de munca si activarii clauzei de neconcurenta. La fila 69 din dosar este o listare a paginii de Facebook a reclamantului parat de unde rezulta fara dubiu aceste aspecte, promovand o aplicatie pentru groupare, Dr Grouper, descrisa in mod sumar in listarile de la filele 61-62, respectiv destinata personalului medical, fiind un calculator al valorii relative pe baza grupei DRG pentru fiecare caz externat, continand baze de date actualizate atat pentru proceduri, cat si pentru diagnostice. Se arata ca este se adreseaza medicilor, asistentilor medicali, registratorilor medicali, personalului responsabil cu raportarea DRG.

Acest program este similar cu programul pe care reclamantul parat il promova pentru parata reclamanta, respectiv Web Grouper, acesta din urma fiind destinat tot personalului medical pentru gruparea diagnosticelor si procedurilor unui pacient si aflarii finantarii corespunzatoare cazului. Acest program este util medicilor curanti si personalului biroului DRG / statistica.

In raport de cele retinute mai sus rezulta o evidenta similitudine intre beneficiile oferite de cele doua programe si destinatarii acestora, conditii in care instanta retine ca prin ocuparea unei functii identice cu cea ocupata la parata reclamanta, agent vanzari, si prin promovarea unui produs similar, reclamantul parat a incalcat clauza de neconcurenta asumata prin contractul individual de munca incheiat intre parti.

In consecinta, instanta va respinge cererea reclamantului-parat de constatare a nulitatii absolute a clauzei de neconcurenta si va admite capatul de cerere al cererii reconventionale avand ca obiect obligarea reclamantului-parat la restituirea indemnizatiei de neconcurenta, respectiv a sumei nete de 6. 552 lei determinata in raport de inscrisurile de la filele 51-56. La suma mai sus mentionata se va adauga si dobanda legala, calculata de la data platii catre reclamantul - parat reconventional a fiecarei indemnizati lunare de neconcurenta si pana la data restituirii efective a acestor indemnizatii (art. 1535 C. civ.).

Se au in vedere prevederile art. 24 din art. 279 potrivit carora „in cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului”.

In ceea ce priveste cererea subsidiara a reclamantului-parat de restrangere a efectelor clauzei de neconcurenta, instanta constata ca potrivit art. 23 alin. 2 din art. 279 , instanta poate la sesizarea angajatului sa dispuna diminuarea efectelor acesteia.

In raport de cele retinute mai sus, retinand si faptul ca in speta nu s-a probat ca fostul angajat a prestat efectiv activitate in toata tara, potrivit sustinerilor acestuia doar in zona Transilvania Centru (MS, BN, AB), Transilvania Vest (BH, MM) si M. Nord (SV, BT, BC), ca durata de doi ani este prea mare raportat la perioada in care fostul salariat a prestat efectiv activitate in favoarea paratei-reclamante, instanta va admite acest capat de cerere.

De asemenea, raportat la fisa postului reclamantului-parat de la filele 103-105, respectiv la continutul pct. II. 3 din aceasta, apreciaza ca se impune restrangerea efectelor clauzei si sub aspectul activitatilor interzise, acestea urmand a fi doar cele de „identificare de noi clienti”, „prezentarea ofertei societatii” si „incheierea contractelor cu noii clienti”.

In ceea ce priveste cererea de constatare a nulitatii clauzei avand ca obiect obligarea reclamantului-parat ca in cazul incalcarii clauzei de neconcurenta sa plateasca despagubiri in valoare de 100. 000 euro, instanta o va admite deoarece partile nu pot prevedea o clauza prin care salariatul sa fie obligat la plata unei sume de bani, stabilita anticipat, in ipoteza nerespectarii obligatiilor de neconcurenta asumate, intrucat in dreptul muncii clauza penala nu este posibila, angajatorul putand beneficia doar de plata unor daune-interese corespunzatoare prejudiciului care i s-a produs. Art. 24 din art. 279 citat mai sus este clar in aceasta privinta, prejudiciul ce urmeaza a fi reparat neputand fi stabilit anticipat, ci doar ulterior producerii si in masura probata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

 

Admite in parte actiunea civila formulata de reclamantul N. M. cu CNP ... si cu domiciliul in Tg. M.,,  in contradictoriu cu parata M. S. R. L. cu sediul in Tg. M.,,, avand numar de inregistrare la ORC de pe langa Tribunalul M. JXXX si Cod Fiscal xx.

Diminueaza efectele clauzei de neconcurenta din contractul individual de munca incheiat intre parti in sensul ca reclamantul nu poate presta, in interes propriu sau al unui tert, activitatile de „identificare de noi clienti”, „prezentarea ofertei societatii” si „incheierea contractelor cu noii clienti”, ca aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul este aria judetelor M., Bistrita-Nasaud, A., Bihor, Maramures, Suceava, B. si Bacau, iar perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta este de un an de la data incetarii contractului individual de munca incheiat intre parti.

Anuleaza clauza din contractul individual de munca incheiat intre parti prin care s-a stabilit ca nerespectarea clauzei de neconcurenta atrage obligarea reclamantului la plata in favoarea paratei a sumei de 100. 000 euro.

Respinge restul pretentiilor reclamantului, ca neintemeiate.

Admite in parte actiunea reconventionala formulata de parata - reclamanta reconventional M. S. R. L. cu sediul in Tg. M.,,, avand numar de inregistrare la ORC de pe langa Tribunalul M. JXXX si Cod Fiscal xx, in contradictoriu cu reclamantul - parat reconventional N. M. cu CNP ... si cu domiciliul in Tg. M.,, .

Obliga reclamantul - parat reconventional la restituirea in favoarea paratei - reclamanta reconventional a sumei nete de 6. 552 lei.

La suma mai sus mentionata se va adauga si dobanda legala, calculata de la data platii catre reclamantul - parat reconventional a fiecarei indemnizati lunare de neconcurenta si pana la data restituirii efective a acestor indemnizatii.

Respinge restul pretentiilor paratei - reclamanta reconventional, ca neintemeiate.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   clauza de neconcurenta    activitate concurenta    clauza penala    libertatea muncii    prejudiciu    indemnizatie de neconcurenta    nulitate absoluta    arie geografica    fisa postului   


Sus ↑