• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 362R din data 2010-01-25
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(Număr în format vechi 6373/2009)

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 362R

Şedinţa publică de la 25 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR –(...) A D.

GREFIER – J. S. N.

 

 

Pe rol soluţionarea recursului declarat de recurenta CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B împotriva sentinţei civile nr.5865 din 30.09.2009, pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul N. J., având ca obiect - recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns intimatul N. J., personal, legitimat în faţa instanţei, lipsind recurenta Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că prin serviciul registratură, s-a depus la dosar la data de 31.12.2009, de către intimatul N. J., întâmpinare în dublu exemplar.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă intimatului N. J., cuvântul în combaterea recursului.

Intimatul N. J. solicită respingerea recursului declarat de Casa de Pensii a Municipiului B, ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei recurate, conform motivelor expuse în cuprinsul întâmpinării.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

 

C U R T E A

 

 

Deliberand asupra cauzei civile de G., constata urmatoarele:

Prin sentinţa civilă nr.5865 din 30.09.2009, pronunţata de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), a fost admisa acţiunea precizata formulată de reclamantul N. J. în contradictoriu cu parata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B , fiind obligata parata să emita decizie de pensionare pentru limita de varsta ca urmare a recalcularii pensiei prin valorificarea grupei a II-a de munca din adeverinta nr. 12/10.02.2009.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut ca prin decizia emisa in data de 14.04.2009 a fost respinsa cererea de trecere de la pensia anticipata la pensia pentru limita de varsta formulata de reclamant, intrucat varsta la data solicitarii este mai N. decat varsta standard de pensionare.

Retine prima instanta ca adeverinta nr. 12/10.02.2009 nu a fost luata in calcul deoarece reclamantul , avand functia de tehnician proiectant, nu a facut dovada ca a lucrat in aceleasi conditii cu muncitorii incadrati conform Ordinului nr. 69/1990. Din copia adeverintei nr. 12/10.02.2009 rezulta ca in perioada 23.01.1978-31.12.1989, activitatea reclamantului s-a incadrat in grupa a II-a de munca in procent de 100%, iar aceste mentiuni fac doada situatiei prestarii activitatii in grupa a II-a de munca. G. de prevederile art. 42 si art. 41 din Legea nr. 19/2000, a constatat prima instanta ca varsta de pensionare se reduce conform stagiului de cotizare in conditii deosebite de munca , fara a fi mai N. de 55 de ani , pentru barbati. Potrivit anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000, pentru data de 17.02.2009, varsta standard de pensionare pentru barbati este de 63 de ani si 6 luni, iar G. de perioada de stagiu de cotizare in grupa a II-a de munca, concluzioneaza tribunalul ca reclamantul indeplinea conditiile pentru trecerea la pensia pentru limita de varsta.

Împotriva acestei sentinte, a declarat recurs Casa de Pensii a Municipiului B, înregistrat pe rolul Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I Secţia a VII-a Civilă şi pentru Cauze Privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr(...) (Număr în format vechi 6373/2009) la data de 10.11.2009, prin care a susţinut că s-a făcut o greşită aplicare a legii de către prima instanţă.

In motivarea recursului, se arata ca art. 41 din Legea nr. 19/2000 prevede ca (1) Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

(2) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorulu.”.

Potrivit Ordinului nr. 340/2001 anexa 9 reclamantul intimat trebuia sa aiba o varsta de 63 de ani si 10 luni de ani si un stagiu de cotizare de 32 de ani si 8 luni.

Mai arata recurenta ca a pronunta o hotararea judecatoreasca prin care se incalca continutul anexei 9 la Ordinul nr. 340/2001.

În drept, a invocat dispoziţiile art.304 pct.7,8 si 9 Cod procedură civilă si art. 3041 C.proc.civ.

Solicita recurenta judecata in lipsa.

Intimatul a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului si mentinerea sentintei .

Analizand actele si lucrarile dosarului din perspectiva criticilor formulate, Curtea reţine următoarele:

Prin decizia emisa in data de 14.04.2009 a fost respinsa cererea de trecere de la pensia anticipata la pensia pentru limita de varsta formulata de reclamant, intrucat varsta la data solicitarii este mai N. decat varsta standard de pensionare din Legea nr. 19/2000.

Se mai arata ca la data inscrierii la pensie, 01.03.2009, intimatul avea 62 de ani si 7 luni, in timp ce varsta standard de pensionare este de 63 de ani si 10 luni, iar stagiul de cotizare realizat era de 37 de ani, 2 luni si 21 de zile, in timp ce stagiul complet de cotizare era de 32 de ani si 8 luni.

Adeverinta nr. 12/10.02.2009 nu a fost luata in considerare intrucat reclamantul , avand functia de tehnician proiectant, nu a facut dovada ca a lucrat in aceleasi conditii cu muncitorii incadrati conform Ordinului nr. 69/1990.

Curtea constata ca in mod corect tribunalul a apreciat ca varsta standard de pensionare la data de 01.03.2009 pentru reclamant era de 63 de ani si 6 luni, iar nu de 63 de ani si 10 luni, cum a retinut recurenta, in raport de prevederile art. 41 din Legea nr. 19/2000 si ale anexei nr. 3 la aceasta lege. Stagiul complet de cotizare este , la aceeasi data, de 32 de ani, iar nu de 32 de ani si 8 luni, cum a considerat recurenta.

Din dispozitiile art. 41 alin 1 din Legea nr. 19/2000 retinem ca „pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public”.

Intrucat, pana la atingerea varstei standard de pensionare de 65 de ani si a stagiului complet de cotizare de 35 de ani, pentru barbati, si anume în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii, va exista o crestere progresiva a acestor elemente, in anexa nr. 3 la lege s-a stabilit in concret fiecare element in raport de o anumita data la care s-ar solicita pensionarea pentru limita de varsta. Or, cf. acestei anexe, la data de 01.03.2009, intimatul trebuia sa aiba o varsta de 63 de ani si 6 luni.

Ordinul nr. 340/2001 invocat de recurenta nu este relevant si nu poate conduce la modificari ale anexei nr. 3 a Legii nr. 19/2000 , fiind dat in aplicarea acesteia. Elementul de la care se porneste in stabilirea varstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare in acest interval de 13 ani de la intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000 este data la care se formuleaza cererea de pensionare pentru limita de varsta, iar nu data nasterii, si aceasta deoarece varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare nu sunt fixe, ci cresc treptat. Ca aceasta a fost intentia legiuitorului rezulta din insusi continutul anexei nr. 3 din Legea nr. 19/2000 care stabileste o anumita varsta si un anumit stagiu in raport de o anumita perioada in care se solicita pensionarea.

In acelasi timp, intimatul a dovedit ca a desfasurat activitate in grupa a II-a de munca timp in perioada 23.01.1978-31.12.1989, in procent de 100, cf. adeverintei nr. 12/10.02.2009 eliberata de SC T. SA. Motivul invocat de recurenta pentru a justifica nevalorificarea acestei adeverinte nu este intemeiat deoarece adeverinţa nu a fost anulata sau modificata nici de către fostul angajator nici de către o instanţa, şi nu exista dovada ca ar exista vreo procedura administrativa sau eventual penala, de anulare a acestui act.

Prin valorificarea perioadei prestate in grupa a II-a de munca in raport de prevederile art. 42 din Legea nr. 19/2000, pornind de la o varsta standard de pensionare de 63 de ani si 6 luni si de la un stagiu complet de cotizare de 32 de ani, intimatul indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta .

Pentru aceste considerente, Curtea constata ca astfel că recursul declarat este nefondat şi va fi respins ca atare, potrivit art.312 alin.1 Cod procedură civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul formulat de către CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B împotriva sentinţei civile nr.5865 din 30.09.2009, pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul N. J., ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.01. 2010.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

E. H. O. S. E. A

F. J. D.

 

 

GREFIER

J. S. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.: D.G.E.

2ex./28.01.2010

Jud. fond: B. E., J. B.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑