• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 2302 din data 2008-04-16
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 2302

 

Şedinţa publică de la 16 Aprilie 2008

Instanţa constituită din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...) E.

Grefier: B. H.

 

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamanta E. N. împotriva sentinţei civile nr. 1865/19.10.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâta Casa Judeţeană de Pensii G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns recurenta-reclamantă E. N., lipsă fiind intimata-pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că pricina este la al II-lea termen de judecată acordat pentru a se face dovada calităţii de reprezentant.

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat se acordă cuvântul pe fondul recursului.

Recurenta-reclamantă depune la dosar concluzii scrise şi cere admiterea recursului, casarea hotărârii atacate, admiterea contestaţiei şi obligarea pârâtei să emită o nouă decizie de pensionare pentru limită de vârstă, deoarece la momentul introducerii cererea de pensionare îndeplinea criteriile de pensionare prevăzute de art. 41 şi următoarele din Legea 19/2000, precum şi a dispoziţiilor art. 167 din actul normativ menţionat (prin OUG 24/2004 prelungindu-se aplicarea acestora).

 

CURTEA,

 

 

Asupra recursului de faţă:

Prin sentinţa nr.1865 din 19.10.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), s-a respins contestaţia formulată de E. A. N., domiciliată în E.-J, str. (...), .3, .3, judeţul G, împotriva deciziei nr. 7076/06.04.2007, emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii G, cu sediul în Tg-J,(...), Judeţul G.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a constatat următoarele:

În perioada 22.08.1977, 10.12.1998, petenta a desfăşurat activitate ca presator şi controlor la U.M. T., în sectorul special de tratamente termice al muniţiei, activitate încadrată în grupa I-a de muncă, conform anexei nr. 1 pct. 30 şi 104 din Ordinul nr.50/1990.

Este adevărat că iniţial, angajatorul a încadrat activitatea desfăşurată de petentă pe perioada 01.02.1985 – 01.01.1998, în grupa a II-a de muncă, dar, ulterior, a anulat înscrierile din carnetul de muncă de la poziţiile nr. 37 şi 38, cu menţiunea că activitatea desfăşurată în această perioadă se încadrează în grupa I-a de muncă.

Totodată, din adeverinţele emise, memoriul explicativ şi depoziţiile martorilor audiaţi, rezultă că şi perioada desfăşurată în intervalul 22.08.1977 – 01.02.1985, se încadrează tot în condiţii de grupa I-a de muncă, conform Ordinului nr. 50/1990.

Din decizia contestată rezultă că petenta a formulat cererea de pensionare la data de 06.02.2007, dată la care conform anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000, vârsta standard de pensionare a petentei trebuia să fie de 58 ani, iar aceasta avea la momentul formulării cererii 50 ani şi o lună.

Potrivit art. 167^1*)din Legea nr. 19/2000:

Într-un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4, iar potrivit alin.2, vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.

Faţă de dispoziţiile legale de mai sus, cererea petentei nu se mai încadrează în intervalul de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, respectiv 01 aprilie 2001 , astfel încât aceasta nu poate beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 12 ani, conform tabelului nr. 4 din lege.

Petenta ar putea să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare, pentru activitate desfăşurată în condiţii deosebite de muncă, conform dispoziţiilor art. 42 alin.1 din Legea nr. 19/2000, care prevăd:

Asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1*, respectiv pentru 20 ani activitate desfăşurată în condiţii deosebite de muncă, vârsta standard de pensionare se poate reduce cu 4,5 ani.

În această situaţie, petenta nu îndeplineşte condiţiile vârstei de pensionare.

Întrucât petenta a formulat cererea de pensionare la data de 06.02.2007 , aceasta nu poate beneficia de reducerea vârstei de pensionare, potrivit tabelului nr. 4 din Legea nr. 19/2000, cu modificările aduse de Legea nr. 250/2007, adoptată în luna iulie 2007, care prevede că persoanele care au desfăşurat activitate în grupa I-a de muncă, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, pot solicita pensionarea pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare, conform tabelului nr. 4 în interval de 10 ani de la intrarea în vigoare a legii.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs petentul apreciind hotărârea instanţei de fond ca netemeinică şi nelegală.

În condiţiile în care însăşi legea este cea care odată cu prelungirea termenului de formulare a cererii pentru pensionarea pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare a mărit intervalul prevăzut de Legea 19/2000 la 10 ani, soluţia adoptată de prima instanţă privind prematuritatea cererii apare ca nelegală, contrară dispoziţiilor legale.

Analizând motivele de recurs invocate cât şi hotărârea instanţei de fond se constată că recursul este fondat, astfel încât în temeiul art.312 raportat la art.304 pct.9 C.pr.civ. urmează a-l admite, va casa hotărârea primei instanţei şi va trimite cauza spre rejudecare.

Se observă că hotărârea primei instanţe este dată cu încălcarea dispoziţiilor art.167 ind.1 Legea 19/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea 250/2007, în condiţiile în care prima instanţă a constatat că petenta la data formulării cererii de pensionare nu îndeplinea condiţiile vârstei de pensionare.

Ori, atâta timp cât Legea 250/2007 adoptată în luna iulie 2007 a prevăzut că persoanele care au desfăşurat activitate în grupa I-a de muncă, anterior intrării în vigoare a Legii 19/2000 pot solicita pensionarea pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensioare, conform tabelului nr.4 în interval de 10 ani de la intrarea în vigoare a legii, iar petenta se încadrează în dispoziţiile legale arătate se observă că analiza realizată de către prima instanţă este neîntemeiată.

Cererea petentului fiind realizată în intervalul de timp prevăzut de lege nu poate fi soluţionată decât în acord cu legea şi nu respinsă ca fiind prematur introdusă.

Urmează ca odată cu rejudecarea cauzei, prima instanţă să analizeze cerinţele impuse de lege privind cererea formulată de petent în raport de cele arătate mai sus.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

Admite recursul declarat de reclamanta E. N. împotriva sentinţei civile nr. 1865/19.10.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâta Casa Judeţeană de Pensii G.

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la instanţa de fond.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 16 aprilie 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) E.

 

Grefier,

B. H.

 

   

Red.jud.T.B.

Ex.4/M.C./16.05.2008

Jud.fond.E.U.

I.T.

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑