• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 202: Contractul de calificare profesionala

   ↳ TITLUL VI: Formarea profesionala
        ↳ CAPITOLUL II: Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator

(1) Contractul de calificare profesionala este cel in baza caruia salariatul se obliga sa urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobandirea unei calificari profesionale.
(2) Pot incheia contracte de calificare profesionala salariatii cu varsta minima de 16 ani impliniti, care nu au dobandit o calificare sau au dobandit o calificare ce nu le permite mentinerea locului de munca la acel angajator.
(3) Contractul de calificare profesionala se incheie pentru o durata cuprinsa intre 6 luni si 2 ani.Comentariu art. 202

Situatia premisa pentru incheierea contractului de calificare profesionala este incheierea unui contract individual de munca intre, pe de o parte, salariatul instruit cu varsta minima de 16 ani, care nu are o calificare profesionala sau are o calificare insuficienta, si, pe de alta parte, angajatorul care este autorizat de Ministerul Muncii pentru a efectua calificarea profesionala a salariatilor.

Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut


Sus ↑