• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Jurisprudenta Dreptul Muncii

Nulitatea deciziei de suspendare a contractului individual de munca. Reintegrarea salariatului pe postul detinut si plata despagubirilor
Hotararea 1847 din 23 martie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
suspendare contract de munca    reintegrarea in functie    plangere penala    pretentii    nulitatea actului   


Sanctionare disciplinara cu desfacerea contractului individual de munca. Crearea unui prejudiciu de imagine angajatorului
Hotararea 1772 din 20 martie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfacerea contractului de munca    decizie de sanctionare    abatere disciplinara    prejudiciu de imagine    limbaj injurios   

Nulitatea deciziei de sanctionare cu reducerea salariului. Nedescrierea faptei
Hotararea 882 din 29 martie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
contract individual de munca    Fisa postului    decizie de sanctionare    reducerea salariului    nedescrierea faptei    cercetare disciplinara   

Suspendarea executarii deciziei de sanctionare. Nedescrierea faptei pentru care s-a dispus sanctionarea
Hotararea 120 din 03 martie 2017, pronuntata de Tribunalul Braila
Ordonanta presedintiala    sanctionare disciplinara    schimbarea locului de munca    abatere disciplinara    nedescrierea faptei   

Obligatia angajatorului la plata drepturilor salariale neachitate. Acordarea sporurilor si a dobanzii legale
Hotararea 329 din 14 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Caras Severin
plata drepturilor salariale    spor    Sindicat    indemnizatie    salarizare unitara    ore suplimentare    raport de expertiza    dobanda legala   

Executarea cu intarziere a obligatiei de plata. Acordarea dobanzii legale aferenta
Hotararea 105 din 27 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Braila
dobanda legala    executarea cu intarziere a obligatiei de plata    titlu executoriu    spor de risc pentru suprasolicitare neuropsihica   

Anularea masurii suspendarii contractului individual de munca. Repunerea partilor in situatia anterioara
Hotararea 875 din 10 martie 2017, pronuntata de Tribunalul Prahova
suspendarea contractului de munca    anulare decizie    repunere in situatia anterioara    despagubiri    comisie de disciplina    fisa postului    plangere penala impotriva salariatului   

Imposibilitatea obligarii angajatorului de a elibera o adeverinta care sa ateste incadrarea in grupa de munca. Lipsa dovezilor
Hotararea 319 din 09 martie 2017, pronuntata de Tribunalul Gorj
grupe de munca    adeverinta    fisa postului    spor pentru conditii deosebite de munca    lipsa documente    carnet de munca    Sindicat   

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea postului
Hotararea 309 din 20 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    reintegrare pe postul anterior    desfiintare post    reorganizare activitate    cauza reala si serioasa   

Incetarea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca ocupat
Hotararea 1463 din 09 martie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    reorganizare societate    desfiintare post    cauza reala si serioasa    organigrama   

Angajamentul de plata dintre salariat si angajator nu constituie izvor de obligatie pentru plata penalitatilor de intarziere aferente contributiilor sociale
Hotararea 127 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Gorj
acord de plata    contract individual de munca    act aditional    contributii nedatorate    penalitati de intarziere    raspundere patrimoniala   

Obligarea angajatorului de catre instanta la plata drepturilor salariale cuvenite. Plata concediului de odihna neefectuat
Hotararea 83 din 16 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Salaj
demisie    drepturi banesti    state de plate    carnet de munca    salariu minim pe economie    concediu de odihna neefectuat   

Imposibilitatea majorarii si reactualizarii salariului. Lipsa conditiilor de incadrare in buget
Hotararea 300 din 02 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Hunedoara
contract colectiv de munca    rata inflatiei    reactualizare fond de salarii    clauze    conflict de munca    culpa procesuala   

Plata concediului de odihna neefectuat, a zilelor legale libere si a orelor suplimentare. Reaua-credinta a salariatului
Hotararea 75 din 06 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Olt
incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor    state de plata    concediu neefectuat    raport de expertiza    ore suplimentare    spor   

Anularea de catre instanta a deciziei de concediere disciplinara. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Hotararea 68 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Mures
abatere disciplinara    cercetare disciplinara    decizie de sanctionare    nulitate absoluta    incalcarea dreptului la aparare    comisie de cercetare   

Repararea prejudiciului cauzat de executarea cu intarziere a platii salariului
Hotararea 484 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
plata esalonata    drepturi banesti    Ordonanta    dobanda legala    prejudiciu    intarziere plata    indice de inflatie   

Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor. Indemnizatia de crestere a copilului
Hotararea 182 din 17 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    indemnizatie crestere copil    suspendare contract individual de munca    desfiintare locului de munca   

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale si a compensarii concediului de odihna
Hotararea 257 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Arges
contract individual de munca    drepturi banesti    concediu de odihna    spor de noapte    dobanda legala   

Neplata drepturilor salariale. Acordarea sumelor compensatorii reprezentand echivalentul sporului de doctorat
Hotararea 154 din 21 februarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
despagubiri    indice de inflatie    spor de doctorat    discriminare    dobanda legala    indemnizatie de incadrare   

Plata esalonata a drepturilor banesti. Posibilitatea de a pretinde plata dobanzii legale pentru acoperirea integrala a prejudiciului
Hotararea 102 din 09 februarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
dobanda legala    drepturi salariale    plata esalonata    despagubire    indice de inflatie    titlu executoriu   

Raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de catre angajator
Hotararea 507 din 01 februarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi salariale    contract individual de munca    act aditional    recuperarea diferentelor    pretentii    culpa procesuala   

Plata contravalorii zilelor de concediu de odihna neefectuate si a orelor suplimentare
Hotararea 72 din 26 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
acte aditionale    desfacerea contractului de munca    reintegrare    drepturi banesti restante    ore suplimentare    dobanda legala    concediu neefectuat   

Salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Calcularea si stabilirea salariului constituie obligatia angajatorului, si nu a instantei
Hotararea 113 din 26 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Botosani
spor de noapte    spor de tura    calculare salariu    coeficient de ierarhizare    act aditional    clase de salarizare   

Modificarea contractului de munca nu impune acordul salariatului atunci cand aceasta provine din lege
Hotararea 220 din 18 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract individual de munca    drepturi salariale    grila de salarizare    modificare unilaterala    clase de salarizare    coeficienti de ierarhizare    nulitate clauza   

Obligarea angajatorului la elibarea adeverintei constatatoare a vechimii in munca
Hotararea 31 din 10 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Botosani
vechime in munca    grupe superioare de munca    pensii    adeverinta    state de plata   

Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Nulitatea unei clauze nelegale din contractul colectiv de munca
Hotararea 99 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
spor de fidelitate    contract colectiv de munca    act aditional    drepturi banesti    clauza   

Incadrarea salariatilor in grupa I de munca. Expertiza de specialitate, insuficienta pentru aprecierea probatoriului
Hotararea 114 din 18 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
grupa I de munca    adeverinta    raport de expertiza    carnet de munca    probe   

Nulitatea deciziei de imputare. Retinerea din salariu cu titlu de daune nu poate fi efectuata decat daca datoria este scadenta, lichida si exigibila
Hotararea 103 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Tulcea
contract individual de munca    raspundere civila contractuala    decizie de imputare    retinere din salariu   

Neindeplinirea de catre angajator a obligatiilor contractuale. Plata salariului cuvenit si nedatorat
Hotararea 67 din 18 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Tulcea
drepturi banesti    salariu neachitat    desfacerea contractului individual de munca    ore suplimentare    daune morale   

Obligarea salariatului la plata prejudiciului cauzat prin indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu
Hotararea 30 din 12 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Tulcea
raspundere civila contractuala    prejudiciu    proces-verbal    fisa de calcul    desfacerea disciplinara a contractului de munca    decizie de imputare    angajament de plata   

Vechimea in munca. Eliberarea unei adeverinte care sa includa salariul brut in vederea actualizarii pensiei de serviciu
Hotararea 71 din 01 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Teleorman
pensie de serviciu    vechime in munca    recalculare pensie    eroare materiala    venit brut    adeverinta   

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare
Hotararea 294 din 27 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Prahova
cercetare prealabila    decizie de sanctionare    raport de control    prejudiciu    decizie de imputare    raspundere patrimoniala    nulitate absoluta   

Decizie de pensionare pentru limita de varsta. Acordarea de catre angajator a sporului de risc actualizat cu indicele de inflatie
Hotararea 10 din 09 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Prahova
spor de risc    salariu de baza    contract individual de munca    pensionare pentru limita de varsta    indice de inflatie    ajutor financiar   

Obligatia angajatorului la plata drepturilor salariale. Diferente neachitate aferente perioadei de detasare
Hotararea 10 din 05 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Dambovita
drepturi salariale    plata diurnei    plata concediului de odihna    detasare    state de plata   

Eliberarea de catre angajator a unei adeverinte care sa ateste incadrarea in grupa a II-a de munca a salariatului
Hotararea 173 din 01 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Dambovita
grupa a II-a de munca    conditii de munca deosebite    curs de calificare    expertiza    uzura capacitatii de munca    sindicat    pensie de asigurari sociale   

Dreptul angajatorului de a pretinde unui salariat restiturea sumelor de bani remise fara a fi datorate
Hotararea 455 din 30 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
raport de munca    acte aditionale    cote procentuale    impozit pe venit    restituirea sumelor    conflict de munca    renuntare la judecata   

Obligatia angajatorului de a actualiza in mod corespunzator cuantumul salariului de baza brut corespunzator clasei de salarizare
Hotararea 165 din 16 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi banesti    diferente    contract individual de munca    clase de salarizare    coeficienti de ierarhizare    vointa partilor   

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale. Diferente de salarizare pentru functii similare
Hotararea 100 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
salariu brut    despagubiri    contract individual de munca    act aditional    drepturi salariale    clasa de salarizare    salarizare unitara    discriminare   

Incetarea contractului individual de munca, urmare a condamnarii executarii unei pedepse privative de libertate. Imposibilitatea reintegrarii in functie a salariatului
Hotararea 107 din 17 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
plangere penala    suspendarea contractului individual de munca    infractiunea de luare de mita    masuri de supraveghere    incetarea contractului individual de munca    contestatie   

Incadrarea corecta in grupele de munca a activitatii prestate. Obligatia angajatorului de a elibera o adeverinta in acest sens
Hotararea 143 din 26 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Dambovita
adeverinta    grupa a II-a de munca    raport de expertiza    categorii de personal    pensionare    sindicat    locuri de munca    Ordin   

Neexecutarea unei hotarari judecatoresti prin care s-a dispus plata drepturilor salariale. Acordarea dobanzii legale
Hotararea 8 din 11 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
drepturi salariale    dobanda legala    pretentii    executarea hotararilor judecatoresti    esalonare   

Respingerea cererii de chemare in judecata in cazul lipsei capacitatii procesuale. Neindeplinirea obligatiilor fata de angajati
Hotararea 57 din 10 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
contract individual de munca    lipsa capacitatii procesuale    tichete/vouchere de vacanta    capacitate juridica    pretentii   

Incetarea de drept a contractului individual de munca. Posibilitatea angajatorului de a refuza prelungirea acestuia
Hotararea 2 din 09 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
incetarea contractului individual de munca    expirarea termenului    acordul partilor    Ordin    durata contractului de munca   

Transpunerea directivei in ordinea juridica a statelor membre UE. Valorificarea drepturilor prevazute de directiva in temeiul legii interne de transpunere a directivei
Hotararea 1232 din data de 19 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
concediere    insolventa    administrator judiciar    posturi vacante    structura organizatorica    organigrama    termen de preaviz    concediere colectiva    salarii compensatorii    caracter real si serios    directiva    reconversie profesionala    situatie economica   

Prejudiciul moral cauzat salariatului prin emiterea in mod nelegal a deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 117/CM din data de 23 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Constanta
grila de salarizare    spor de fidelitate    comisie de disciplina    concediere disciplinara    sarcini de serviciu    gravitatea abaterii    gradul de vinovatie    consecinte    comportare generala    regulament intern    contract colectiv de munca    sindicat    prejudiciu moral   

Neindicarea in cuprinsul deciziei de concediere a motivelor care au determinat concedierea salariatului. Imposibilitatea invocarii de noi motive de catre angajator in fata instantei de judecata
Hotararea 3646 din data de 30 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
concediere    despagubire    act aditional    preaviz    ordine de prioritate    concedieri colective    loc de munca vacant    desfiintarea postului    temeinicie    dificultati economice    cauza reala si serioasa   

Rolul activ al judecatorului in procesul civil. Apararile formulate de angajator in conflictele de munca
Hotararea 1857 din data de 21 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi salariale    forma scrisa    vechime in munca    contract colectiv de munca    preaviz    contract de munca temporara    perioada de proba    conflicte de munca    sarcina probei    rol activ    termen rezonabil   

Actul administrativ care da nastere unui raport individual de munca. Competenta de solutionare a actiunii in constatarea nulitatii actului
Hotararea 1126 din data de 26 februarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
calitate procesuala activa    contract de munca pe durata nedeterminata    jurisdictia muncii    interes legitim    act administrativ    nulitate    autoritate publica    conflict individual de munca   

Conflicte individuale de munca. Existenta unui raport juridic de munca intre partile conflictului individual de munca
Hotararea 41 din data de 07 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
proces-verbal de evaluare    concurs    functie publica    institutie publica    conflict de munca    contract colectiv de munca    jurisdictia muncii    salariat    angajator    recrutare    conflict de competenta    act administrativ   

Procesul-verbal de control, act administrativ de sine statator. Remedierea de catre angajator a neconformitatilor constatate de inspectorii de munca.
Hotararea 33 din data de 19 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures
contraventie    proces-verbal de control    registrul de evidenta a salariatilor    contract individual de munca    raporturi de munca    jurisdictia muncii    nulitate    inspectori de munca    raspundere contraventionala   

Reglementarea raporturilor individuale de munca. Prestarea muncii in mod constant, in folosul unui angajator, in temeiul contractului individual de munca
Hotararea 1708 din data de 15 aprilie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Oradea
state de plata    proces-verbal de control    declaratii fiscale    conventii civile de prestari servicii    raporturi de munca    drepturi de asigurari sociale    jurisdictia muncii    program de lucru    lege speciala    principiul legalitatii   

Obligatia angajatorului de incheiere a contractului de munca in forma scrisa. Intarzierea incheierii contractului in forma scrisa in scopul evitarii platii contributiilor obligatorii
Hotararea 1101 din data de 06 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
salariu de baza    preaviz    forma scrisa    registrul de evidenta a salariatilor    asigurari de stat    inspectoratul de munca    concurs    exament    interviu    aptitudini profesionale    norma intreaga    program normal de lucru    contract colectiv de munca    demisie   

Modul de incriminare a contraventiilor. Constatarea contraventiilor de catre inspectorii de munca
Hotararea 560 din data de 22 aprilie 2014, pronuntata de Judecatoria Toplita
foi colective de prezenta    zile de sarbatoare legala    forta majora    nulitate absoluta    proces-verbal de contraventie    prezumtie de legalitate    inspectori de munca    echipamente de munca    atributii de serviciu    registrul de evidenta a salariatilor    grad de pericol social   

Reglementarea contraventiilor. Notiunea de acuzatie in materie penala in cadrul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Hotararea 14065 din data de 29 decembrie 2014, pronuntata de Judecatoria Constanta
proces-verbal de contraventie    securitate si sanatate in munca    foaie de pontaj    repaus saptamanal    ore suplimentare    plangere contraventionala    avertisment    regulament intern    contract colectiv de munca    contraventii   

Producerea unei pagube in patrimoniul angajatorului de catre salariat. Existenta unui prejudiciu real, cert, direct si material
Hotararea 1416 din data de 17 decembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Galati
garantie materiala    paguba    spor la salariu    repaus saptamanal    ore suplimentare    program normal de lucru    concediu de odihna    raspundere patrimoniala    retineri salariale    zile de sarbatoare legala    paguba   

Acordarea daunelor morale pentru prejudiciul cauzat salariatului de catre angajator. Precizarea de catre salariat a valorilor lezate si a faptelor concrete prin care s-a produs lezarea
Hotararea 1158 din data de 19 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj
desfiintarea postului    repunere in situatia anterioara    reintegrare    dificultati economice    transformari tehnologice    despagubiri morale    fapta ilicita    contract colectiv    contestatie    tichete cadou    plangere penala    audit intern   

Evaluarea cuantumului indemnizatiei pentru repararea prejudiciului moral. Aprecierea prejudiciului sub aspectul efectelor negative suferite pe plan fizic si psihic de persoana vatamata
Hotararea 1014 din data de 23 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia
suspendarea contractului de munca    cercetare disciplinara    regulament intern    comisie de disciplina    demisie    nulitate absoluta    obiective    disciplina muncii    vinovatie    prejudiciu moral    compensatie    acordul partilor    nota explicativa   

Prejudiciul cauza salariatului de catre angajator. Nexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre angajator a obligatiilor contractuale sau legale
Hotararea 3080 din data de 08 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfacere disciplinara a contractului de munca    reintegrare    despagubire    titlu executoriu    executare silita    daune morale    raport de expertiza contabila    fapta ilicita    drepturi banesti    raspundere patrimoniala   

Continutul legal obligatoriu al deciziei de sanctionare disciplinara. Asigurarea stabilitatii raporturilor de munca
Hotararea 546 din data de 21 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
nulitate absoluta    prescriptie    tardivitate    decizie de sanctionare    descrierea faptei    fisa de post    regulament intern    prejudiciu    avertisment scris    prerogativa disciplinara    statut de personal    repunerea in situatia anterioara   

Descrierea faptei in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara. Exercitarea controlului judiciar de catre instanta
Hotararea 3086 din data de 09 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
sanctionare disciplinara    salariu de baza    sindicat    raporturi de munca    regulament intern    sarcini de serviciu    contestatie    cercetare disciplinara    organigrama    fisa postului    vinovatie    prerogativa disciplinara    organizatie sindicala   

Nulitatea deciziei de sanctionare pentru nerespectarea continutului obligatoriu prevazut de lege. Prezumtia de vatamare a salariatului
Hotararea 1166 din data de 11 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
cercetare disciplinara    nulitate absoluta    sanctiune disciplinara    regulament intern    contract colectiv de munca    temei de drept    termen de contestare    control de obiectivitate    conflict de munca    prezumtie de vatamare   

Prerogativa disciplinara a angajatorului. Propunerea comisiei de disciplina privind sanctiunea disciplinara ce ar trebui aplicata salariatului
Hotararea 3925 din data de 12 iulie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    timp de lucru    sanctiune disciplinara    nulitate absoluta    statut de personal    regulament intern    contract colectiv de munca    comisie de disciplina    prejudiciu    comportare generala in serviciu    organe de conducere    propuneri    prerogativa disciplinara   

Convocarea salariatului la cercetarea disciplinara prealabila. Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului
Hotararea 5634 din data de 26 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
sanctiune disciplinara    reducerea salariului de baza    referat    persoana imputernicita    convocare    procedura prealabila    retrogradare din functie    desfacerea disciplinara a contractului    program de lucru   

Raspunderea disciplinara a salariatilor. Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului
Hotararea 133 din data de 16 ianuarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
prezumtia de nevinovatie    cercetare disciplinara    sindicat    comisie de disciplina    desfacerea contractului de munca    contract colectiv de munca    disciplina muncii    patrimoniu    individualizare    abateri disciplinare grave   

Cercetarea disciplinara a salariatului. Dovedirea de catre angajator a convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila
Hotararea 614 din data de 18 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
despagubiri    prejudiciu moral    reintegrare efectiva    act aditional    procedura prealabila    nulitate    regulament intern    fisa postului    avertisment scris    nota explicativa    conflict de munca    decizie de sanctionare disciplinara    convocare   

Prerogativa disciplinara a angajatorului. Respectarea de catre angajator a conditiilor de fond si de forma ale deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 717 din data de 24 martie 2016, pronuntata de Tribunalul Timis
perioada de proba    regulament de ordine interioara    concediere    nulitate absoluta    abatere disciplinara    vinovatie    comportare generala    concediu medical    sanctionare disciplinara    reintegrare   

Aplicarea unei singure sanctiuni pentru aceeasi fapta. Repetarea faptei de catre salariat la anumite intervale de timp
Hotararea 625 din data de 03 februarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
reintegrare    despagubire    regulament intern    program de lucru    cercetare disciplinara    statut de personal    contract colectiv de munca    organizarea activitatii    prejudiciu    dobanda legala    imbogatire fara justa cauza    circumstante agravante   

Radierea sanctiunilor disciplinare. Emiterea unei decizii scrise de catre angajator
Hotararea 4196 din data de 05 noiembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
avertisment scris    regulament intern    radierea sanctiunilor    abatere disciplinara    nulitate absoluta    dreptul la aparare    statut de personal    contract colectiv de munca    consecintele abaterii    fisa postului    sarcini de serviciu    norma de munca   

Sanctionarea disciplinara a salariatului. Aplicarea sanctiunii in functie de gravitatea si de imprejurarile concrete ale faptei
Hotararea 743 din data de 07 februarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
sanctiune disciplinara    reducerea salariului de baza    contract colectiv de munca    comisie de disciplina    abatere disciplinara    vinovatie    regulament intern    fisa postului    prerogativa disciplinara   

Modificarea temporara de catre angajator a contractului individual de munca cu titlu de sanctiune. Necesitatea respectarii normelor legale care reglementeaza respectiva modificare
Hotararea 2035 din data de 02 octombrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
atributii de serviciu    timpul de munca    forta majora    locul muncii    felul muncii    modificarea contractului de munca    sanctiune disciplinara    retrogradare din functie    abatere disciplinara    statut profesional    cercetare disciplinara prealabila    discriminare    disciplina muncii   

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Detasare cu titlu de sanctiune disciplinara
Hotararea 522 din data de 02 octombrie 2014, pronuntata de Tribunalul Giurgiu
modificarea contractului    locul de munca    acordul partilor    atributii de serviciu    conducerea societatii    sanctiune disciplinara    locul muncii    felul muncii    timpul de munca    timpul de odihna    salariu    retrogradare din functie    detasare   

Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre angajator a tuturor aspectelor de fapt si de drept care au condus la aplicarea sanctiunii disciplinare
Hotararea 1238 din data de 09 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
sanctiune disciplinara    reducerea salariului de baza    prerogativa disciplinara    contract colectiv de munca    vinovatie    regulament intern    instanta competenta    nulitate absoluta    raspundere patrimoniala    obiect de activitate    sarcina probei    conflicte de munca   

Prerogativa disciplinara de care dispune angajatorul. Stabilirea sanctiunii disciplinare ce urmeaza a fi aplicata tinand cont de criteriile de individualizare
Hotararea 120/A din data de 04 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Galati
sanctiune disciplinara    reducerea salariului de baza    avertisment    retrogradare din functie    gradul de vinovatie    abatere disciplinara    consecinte    fisa postului    prerogativa disciplinara    disciplina muncii   

Aducerea la cunostinta salariatilor a modificarilor regulamentului intern. Inscrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor in regulamentul intern
Hotararea 4212 din data de 22 iunie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
termen de preaviz    decizie de concediere    restructurare    reorganizare    eficientizarea activitatii    concediere colectiva    sindicat    ordine de prioritate    contract colectiv de munca    regulament intern    sarcina probei    fisa de evaluare    desfiintare efectiva    obiective de performanta   

Aducerea la cunostinta salariatilor a regulamentului intern de catre angajator. Stabilirea prin regulament a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor
Hotararea 2154 din data de 09 aprilie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
salarii compensatorii    decizie de concediere    despagubire    reorganizare    eficientizarea activitatii    criterii de performanta    regulament intern    concediere colectiva    fisa de evaluare    nulitate    competente profesionale    structura organizatorica   

Indicarea abaterilor disciplinare grave in cuprinsul regulamentului de ordine interioara. Aplicarea criteriilor de individualizare la stabilirea sanctiunii disicplinare
Hotararea 1946 din data de 25 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
obligatie de confidentialitate    regulament de ordine interioara    sanctiune disciplinara    abatere disciplinara grava    desfacerea contractului de munca    gradul de vinovatie    consecinte    comportarea generala in serviciu    secret profesional   

Intocmirea de catre angajator a unui regulament intern in concordanta cu normele legale. Efectuarea unei cercetari disciplinare conforme cu legislatia muncii
Hotararea 34 din data de 22 ianuarie 2016, pronuntata de Tribunalul Galati
concediere    cercetare disciplinara    protectia muncii    fisa postului    regulament intern    concediu medical    daune morale    convocare scrisa    contract colectiv de munca    statut de personal    apararile salariatului   

Lipsa consultarii sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor anterior adoptarii unui nou regulament intern. Exceptia lipsei de obiect al actiunii
Hotararea 585 din data de 15 ianuarie 2013, pronuntata de Tribunalul Cluj
regulament de ordine interioara    informare    program de lucru    consultare    sindicat    reprezentantii salariatilor    incalcarea drepturilor    sesizare   

Declansarea conflictului colectiv de munca prin parcurgerea formalitatilor prevazute de lege. Protestele spontane ale salariatilor
Hotararea 231 din data de 16 ianuarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
sanctionare disciplinara    program de lucru    foi de parcurs    regulament intern    contract individual de munca    contract colectiv de munca    nulitate absoluta    greva    conflict colectiv de munca    abatere disicplinara    gradul de vinovatie    proteste   

Dreptul la greva al salariatilor. Nelegalitatea aplicarii de sanctiuni disciplinare salariatilor in cazul grevei organizate in mod legal
Hotararea 9124 din data de 16 octombrie 2015, pronuntata de Judecatoria Galati
contract de delegare    disponibilizari    capital social    sanctiune disciplinara    caz fortuit    proces-verbal de contraventie    nulitate absoluta    caiete de sarcini    caracter contraventional    protest    greva   

Dreptul la greva al salariatilor. Incetarea voluntara a muncii de catre salariati nu este posibila decat in mod colectiv si in conditiile prevazute de lege
Hotararea 2031/R din data de 01 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
greva    sanctionare disciplinara    absente nemotivate    reintegrare    comisia de cercetare disciplinara    nelegalitate    disciplina muncii    conflict colectiv de munca    lege speciala    raportul comisiei    dreptul la aparare    functionari publici   

Verificarea de catre instanta a legalitatii declansarii grevei. Apararea intereselor economice ale salariatilor
Hotararea 2428 din data de 12 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract colectiv de munca    procedura medierii    greva de avertisment    organizatii sindicale    conflict colectiv de munca    revendicari    negocieri colective    membru de sindicat    buget anual    interese profesionale   

Scopul incheierii contractului colectiv de munca. Prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca
Hotararea 993 din data de 19 aprilie 2013, pronuntata de Tribunalul Galati
concediere colectiva    plati compensatorii    contract colectiv de munca    protectia sociala a salariatilor    greva    conflict colectiv de munca    libertate contractuala    dialog social    ramura de activitate   

Posibilitatea reducerii programului de lucru lunar pentru liderii organizatiei sindicale. Necesitatea acordului angajatorului pentru indeplinirea atributiilor de lider sindical in timpul programului normal de lucru
Hotararea 1245 din data de 04 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
fisa postului    reducerea salariului de baza    regulament intern    contract colectiv de munca    cercetare disciplinara prealabila    abatere disciplinara    expertiza contabila    disciplina muncii    sindicat    comportare generala    activitati sindicale    program de lucru   

Dreptul angajatorului de a verifica indeplinirea atributiilor de serviciu de catre salariati. Utilizarea de catre salariati a resurselor informatice puse la dispozitie numai in cadrul activitatii profesionale
Hotararea 1525 din data de 18 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Prahova
contract colectiv de munca    program de lucru    regulament de ordine interioara    sindicat    sanctionare disciplinara    organizatii sindicale    raporturi de serviciu    negocieri colective    egalitate de sanse    principiul nediscriminarii    atributii de serviciu    resurse informatice   

Legitimitatea procesuala activa a organizatiei sindicale. Imputernicirea scrisa acordata de catre membrii de sindicat
Hotararea 4556 din data de 23 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
membri de sindicat    procedura prealabila    patronat    organizatie sindicala    conflict colectiv de munca    drepturi salariale    raspundere patrimoniala    salariu minim brut    ramura de activitate    nulitate    prejudiciu material    dobanda legala    institutii bugetare   

Asocierea sindicatelor in federatii, confederatii si uniuni sindicale. Apararea drepturilor membrilor, atributia principala a organizatiilor sindicale
Hotararea 1131 din data de 31 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract colectiv de munca    sindicat    sporuri    indemnizatii    salariu de baza    prejudiciu    dobanda legala    conflict de munca    uniune sindicala    negocieri    clase de salarizare    program de lucru    federatii sindicale   

Obligatia sindicatului de a apara drepturile salariatilor. Imposibilitatea obligarii sindicatului la plata salariilor
Hotararea 959 din data de 28 martie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
sindicat    salariu de baza    dreptul la informare    principiul nediscriminarii    egalitate de tratament    contract colectiv de munca    reprezentantii salariatilor    situatie economica    dialog social    carte de munca    patronat    act aditional    raspundere patrimoniala    calitate procesuala   

Existenta mai multor formatori in cadrul societatii care au asigurat formarea profesionala a aceluiai salariat. Numarul maxim de salariati care pot fi formati profesional, in acelasi timp, de un singur formator
Hotararea 2820 din data de 30 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
curs de formare profesionala    act aditional    cheltuieli cu formarea profesionala    initiativa incetarii contractului    raspundere civila contractuala    pagube materiale    clauza penala    decizie de concediere    tranzactie    norme de munca   

Cheltuielile ocazionate de formarea profesionala a salariatilor. Cazurile in care aceste cheltuieli sunt in sarcina angajatorului
Hotararea 4997 din data de 20 octombrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
concediere    nulitate absoluta    preaviz    ordine de prioritate la concediere    locuri de munca disponibile    sanctiune disciplinara    modificare unilaterala a contractului    caracter real si serios    transformari tehnologice    formare profesionala   

Obligatia angajatorului de a inregistra demisia depusa de salariat. Interdictia renuntarii de catre salariati la dreptul de a-si depune demisia
Hotararea 1265 din data de 10 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
demisie    nota de lichidare    concediu de odihna    contract colectiv de munca    prima de vacanta    fluturas de salariu    curs de calificare profesionala    vechime in munca    stagiu de cotizare    act aditional    raspundere patrimoniala    imbogatire fara justa cauza   

Incheierea actului aditional privind formarea profesionala, un mijloc de protectie a intereselor angajatorului. Nulitatea actului aditional
Hotararea 4826/R din data de 22 noiembrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
ore suplimentare    dobanda legala    salariu de baza brut    curs de formare profesionala    nulitate    principiul disponibilitatii    restituirea contravalorii cursului    program de lucru    ore suplimentare    state de plata    ore libere    sarcina probei   

Nelegalitatea inserarii in contractul de munca sau actele aditionale a unei clauze de angajare a raspunderii salariatului
Hotararea 378 din data de 07 martie 2012, pronuntata de Tribunalul Buzau
formare profesionala    incetarea contractului de munca    despagubire    cercetare disciplinara prealabila    clauza penala    stagii de formare profesionala    evaluare anticipata a prejudiciului    act aditional   

Restituirea de catre salariat a cheltuielilor ocazionate cu formarea profesionala. Dovedirea de catre angajator a organizarii cursurilor de formare profesionala si a prejudiciului suferit
Hotararea 2143 din data de 28 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
costuri cu formarea profesionala    act aditional    indemnizatii    diurna    demisie    initiativa incetarii contractului    clauza penala    despagubire    acordul partilor    libertate contractuala    raspundere patrimoniala   

Necesitatea cunoasterii de catre salariat a costurilor cu pregatirea profesionala organizata de angajator.
Hotararea 1152 din data de 30 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
stagii de formare profesionala    cheltuieli ocazionate de formarea profesionala    act aditional    obligatiile salariatului    dobanda legala    specializare    adeverinta    ordine de deplasare   

Restituirea de catre salariat a costurilor cu formarea profesionala suportate de angajator in cazul in care are initiativa incetarii contractului de munca
Hotararea 3859 din data de 21 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
curs de formare profesionala    act aditional    demisie    durata formarii profesionale    raspundere civila contractuala    clauza de fidelitate    sarcini de serviciu    buna-credinta    securitate si sanatate in munca    protectie sociala    clauze abuzive   

Modalitatile de formare profesionala a salariatilor. Intocmirea fisei pentru evaluarea competentei profesionale a salariatilor
Hotararea 892 din data de 14 martie 2012, pronuntata de Tribunalul Timis
termen de preaviz    despagubire    suspendarea contractului de munca    reintegrare    act aditional    evaluare profesionala    mijloace tehnice    discriminare    competente profesionale    obiective de performanta individuala    regulament intern    pregatire profesionala   

Obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii
Hotararea 5559 din data de 18 octombrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
repunerea in situatia anterioara    atributii de serviciu    libertatea muncii    respectarea demnitatii    securitate si sanatate in munca    discriminare    date cu caracter personal    procedura de evaluare    desfiintarea postului    somaj    formare profesionala   

Modalitatea de desfasurare a formarii profesionale se stabileste prin acordul partilor. Incheierea contractului de munca anterior formarii profesionale
Hotararea 3000 din data de 17 aprilie 2015, pronuntata de Judecatoria Braila
aptitudini profesionale    perioada de proba    pericol social    inspectori de munca    functii de executie    functii de conducere    amenda contraventionala    fisa de identificare    control    calificare profesionala    stagii de adaptare profesionala   

Formele pregatirii profesionale a salariatilor. Suportarea cheltuielilor cu studiile universitare si de doctorat
Hotararea 235/R din data de 28 ianuarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
formare profesionala    cheltuieli de scolarizare    raspundere patrimoniala    sume nedatorate    imbogatire fara justa cauza    cunostinte de specialitate    adaptarea la cerintele postului    perfectionarea pregatirii profesionale   

Perioada de proba, o modalitate de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatilor. Obligativitatea incheierii contractului individual de munca anterior efectuarii perioadei de proba
Hotararea 2277 din data de 01 februarie 2012, pronuntata de Judecatoria Timisoara
contraventie    perioada de proba    program de formare profesionala    adaptare profesionala    ucenicie la locul de munca    reconversie profesionala    somaj    registrul electronic    concurs    examen    restructurare   

Obligatia continua a angajatorului de a lua toate masurile ce se impun pentru protejarea sanatatii salariatilor. Informarea salariatilor cu privire la riscurile de imbolnavire profesionala
Hotararea 344 din data de 01 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
accidente de munca    boli profesionale    securitate in munca    despagubiri    agenti nocivi    noxe    protectie sociala    expertiza medicala    raspundere civila    riscuri profesionale    echipamente de protectie    medicina muncii   

Obligatia angajatorului de a evalua riscurile in timpul muncii este una continua. Evaluarea riscurilor in functie de dezvoltarea conditiilor de munca si a cercetarilor stiintifice
Hotararea 591 din data de 04 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
modificarea functiei    incetarea contractului de munca    daune materiale    fapta ilicita    vechime in munca    accident de munca    boli profesionale    medicina muncii    protectie individuala si colectiva    transformari tehnologice    durata normala de munca   

Instruirea salariatilor in privinta activitatilor specifice institutiei. Asigurarea de catre angajator a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor
Hotararea 1801 din data de 05 iulie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
accident de munca    infirmitate    prejudiciu moral    protectia muncii    echipament de protectie    raspundere patrimoniala    raport de cauzalitate    inspectoratul de munca    program de lucru    schimbarea locului de munca    securitate si sanatate in munca   

Organizarea activitatii de catre angajator. Obligatia angajatorului de a asigura salariatilor sanatatea si securitatea in munca.
Hotararea 1573 din data de 08 iunie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract de munca pe durata determinata    accident de munca    obligatii de serviciu    program de lucru    securitate in munca    evaluarea riscurilor    organizarea activitatii    fapta ilicita    prejudiciu    raspundere patrimoniala   

Asigurarea de catre angajator a protectiei si sanatatii salariatilor. Obligatia luarii masurilor de sanatate si securitate in munca
Hotararea 1447 din data de 29 aprilie 2013, pronuntata de Tribunalul Timis
pierderea capacitatii de munca    pensie de invaliditate    contract colectiv de munca    risc de imbolnavire    raspundere contractuala    despagubire    boala profesionala    fapta ilicita    vinovatie    protectia muncii   

Transferul intreprinderii. Preluarea de catre noul angajator a obligatiilor contractuale neexecutate de fostul angajator
Hotararea 1268 din data de 05 aprilie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
salariu de baza    contract colectiv de munca    pensie pentru limita de varsta    dobanda legala    drepturi salariale    protocol    sarcina probei    protectia salariatilor    transferul intreprinderii    notificare   

Protectia salariatilor in cazul transferului intreprinderii. Transferul drepturilor si obligatiilor care decurg din contractele de munca suspendate
Hotararea 1336 din data de 23 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
suspendarea contractului de munca    desfiintarea locului de munca    termen de preaviz    contract colectiv de munca    vechime in munca    locuri de munca disponibile    reintegrare    salarii compensatorii    concediu de odihna    fluturas de salariu    transferul intreprinderii   

Procedura de recuperare a prejudiciului cauzat angajatorului de catre un salariat. Necesitatea existentei unei hotarari judecatoresti
Hotararea 3644/R din data de 18 septembrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
retineri din salariu    prejudiciu    datorie scadenta    datorie exigibila    raspundere patrimoniala    studii de doctorat    decizie de imputare    hotarare judecatoreasca   

Caracterul alimentar al salariului. Obligatia angajatorului de a achita lunar salariul
Hotararea 3056 din data de 25 aprilie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfiintarea postului    termen de preaviz    concediu medical    incapacitate temporara de munca    concediere    reincadrare    despagubire    nulitate    certificat medical    notificare    reorganizare    suspendarea contractului de munca   

Asigurarea salariatilor cu alimentatie de protectie, cu echipament de protectie si materiale igienico-sanitare reprezinta o obligatie in natura a angajatorului
Hotararea 3418 din data de 29 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
tichete de masa    ore suplimentare    echipament de protectie    alimentatie de protectie    contract colectiv de munca    regii autonome    durata normala a timpului de lucru    ore libere platite    spor la salariu    accidente de munca    raspundere patrimoniala   

Stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata. Obligatia angajatorilor de a acorda, pentru un program normal de lucru, un salariu cel putin egal cu salariul de baza minim brut garantat
Hotararea 427 din data de 04 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
munca de noapte    spor la salariu    salariu minim brut pe tara    program normal de munca    sindicate    patronate    protectie sociala    hotarare de guvern    contract colectiv de munca    clasa de salarizare    sarbatori legale   

Prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu pot fi invocate in relatia angajatorului cu sindicatul
Hotararea 115 din data de 18 februarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Oradea
consultare    situatie economica    forta de munca    organizarea muncii    concedieri colective    transferul intreprinderii    sindicat    contract colectiv de munca    sarcini de serviciu    caracterul confidential al salariului    date cu caracter personal   

Stabilirea salariilor in sectorul public prin lege. Aplicabilitatea directa a dispozitiilor legale asupra nivelului drepturilor salariale ale personalului bugetar
Hotararea 964 din data de 14 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia
modificare unilaterala a salariului    act aditional    salariu de baza brut    grila de salarizare    negociere    institutie publica    sporuri    act de control    nulitate   

Salariul, ca element esential al contractului individual de munca, se stabileste prin negocieri individuale, intre angajator si salariat
Hotararea 1205 din data de 24 iunie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
spor de vechime    modificarea contractului de munca    despagubire    felul muncii    locul muncii    timpul de munca    timpul de odihna    contract colectiv de munca    act aditional    acordul partilor    negocieri individuale   

Obiectul negocierilor colective si individuale intre angajator si salariati. Libertatea de vointa a partilor trebuie sa se manifeste cu respectarea dispozitiilor legale
Hotararea 144 din data de 26 februarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
salariul de baza minim brut    program normal de lucru    rata inflatiei    dobanda legala    prejudiciu    contract colectiv de munca    clase de salarizare    expertiza contabila    indemnizatii    sporuri    adaosuri    libertate de vointa   

Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat
Hotararea 1599 din data de 11 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
ajutoare materiale    contract colectiv de munca    salariu suplimentar    spor pentru orele de noapte    program de lucru    procedura prealabila    sanatate si securitate in munca    salariu de baza minim brut    negocieri colective    nulitate   

Neplata salariilor nu poate fi justificata prin invocarea de catre angajator a unor dificultati economice. Limitarea drepturilor salariale constituie o incalcare a dispozitiilor legale
Hotararea 157 din data de 01 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
decizie de incetare a contractului de munca    compensatie legala    drepturi salariale    program normal de lucru    dificultati economice    contract colectiv de munca    state de plata    desfiintarea locului de munca   

Contraprestatiile acordate salariatului pentru munca depusa in baza contractului individual de munca reprezinta drepturi salariale
Hotararea 1227 din data de 14 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
conflict de munca    ajutor    contract colectiv de munca    fondul de salarii    drepturi salariale    indemnizatii    sporuri    adaosuri    salariu de baza    premii    impozit    daune    contract individual de munca   

Drepturile stabilite prin contractul colectiv de munca sunt drepturi suplimentare in raport cu salariul. Regimul juridic diferit al salariului
Hotararea 2333 din data de 03 aprilie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
prescriptia dreptului la actiune    contract colectiv de munca    rata inflatiei    salariu    indemnizatii    sporuri    adaosuri    conflict de munca    regim juridic    contract individual de munca   

Stabilirea salariului prin negocieri individuale si/sau colective intre angajator si salariati sau reprezentantii acestora. Hotararea adunarii asociatilor privind acordarea unor stimulente nu stabileste drepturi de natura salariala
Hotararea 1857/R din data de 27 aprilie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
stat de plata    registrul de intrare al societatii    revocare din functie    contract colectiv de munca    salariul de baza    indemnizatii    sporuri    adaosuri    creanta certa   

Interdictia deducerii zilelor de concediu pentru formare profesionala din durata concediului de odihna. Asimilarea duratei concediului de formare profesionala cu o perioada de munca efectiva
Hotararea 4003 din data de 20 iunie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
concediu de odihna    prima de vacanta    sarcini de serviciu    plata nedatorata    programare colectiva    indemnizatie de concediu    fluturasi de salariu    raspundere patrimoniala    contract colectiv de munca    concediu pentru formare profesionala   

Obligatia angajatorului de a asigura participarea pentru toti angajatii la programe de formare profesionala. Nerespectarea obligatiei atrage obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat
Hotararea 1632 din data de 12 mai 2015, pronuntata de Tribunalul Cluj
concediu de formare profesionala    interes patrimonial    sarcina probei    prejudiciu    despagubire    programe de formare profesionala    raspundere patrimoniala   

Depunerea la angajator a cererii salariatului de concediu fara plata pentru formare profesionala cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia
Hotararea 2156 din data de 02 decembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
act aditional    nulitate absoluta    cercetare disciplinara    concediu de formare profesionala    cursuri de pregatire profesionala    regulament intern    contract colectiv de munca    absente nemotivate    cerere de concediu    despagubire    raportul comisiei de cercetare   

Sanctiunile disciplinare constituie mijloace de constrangere prevazute de lege, avand ca scop apararea ordinii disciplinare si respectarea normelor de comportare
Hotararea 4582 din data de 05 iulie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
disciplina muncii    absente nemotivate    cercetare disciplinara    concediu fara plata    regulament intern    contract colectiv de munca    decizie de sanctionare    obligatii de serviciu    concediu de formare profesionala    ordin de serviciu   

Acordarea concediului de odihna este conditionata de prestarea efectiva a muncii. Perioada in care salariatul se afla in incapacitate temporara de munca nu este considerata ca fiind activitate efectiv prestata
Hotararea 901 din data de 16 septembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Botosani
incapacitate temporara de munca    compensarea in bani a concediului de odihna    concediu medical    incetarea raporturilor de munca    contract colectiv de munca    prescriptia dreptului la actiune    concediu de risc maternal    concediu pentru ingrijirea copilului bolnav   

Aplicabilitatea dispozitiilor Codului muncii in cazul raporturilor de munca reglementate prin legi speciale numai in masura in care acestea nu contin dispozitii derogatorii
Hotararea 1826 din data de 07 decembrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
indemnizatie de concediu de odihna    indemnizatie de incadrare    indemnizatie de concediu    functie de conducere    sporuri cu caracter permanent    salariu de baza   

Sanctionarea contraventionala a angajatorului pentru necompensarea corespunzatoare a orelor de munca prestate in zilele de sarbatoare legala. Temeinicia sanctiunii amenzii contraventionale
Hotararea 7266 din data de 23 mai 2013, pronuntata de Judecatoria Constanta
proces-verbal de contraventie    obiectiuni    munca prestata in zile de sarbatoare legala    nulitate    caracterul procesului de productie    specificul activitatii    zile libere platite    spor la salariu    pericol social   

Angajatorul nu poate stabili in mod unilateral care sunt locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta pe perioada sarbatorilor legale
Hotararea 2286 din data de 09 decembrie 2013, pronuntata de Tribunalul Timis
proces-verbal de contraventie    zile de sarbatoare legala    nulitate absoluta    compensare cu timp liber    program normal de lucru    foi colective de prezenta    repaus saptamanal    inspectoratul de munca    unitate cu foc continuu    specificul activitatii   

Necesitatea desfasurarii activitatii si in zilele de sarbatoare legala in unitatile care se obliga sa asigure interventii tehnice in caz de avarii la sistemele de incalzire sau instalatii sanitare
Hotararea 923 din data de 29 ianuarie 2015, pronuntata de Judecatoria Timisoara
proces-verbal de contraventie    spor la salariu    program normal de lucru    zile de sarbatoare legala    foi colective de prezenta    amenda contraventionala    avertisment    individualizarea sanctiunii   

Prestarea muncii in zilele de sarbatoare legala. Imposibilitatea intreruperii activitatii in centrele de interes comunitar pe perioada sarbatorilor legale
Hotararea 518 din data de 19 martie 2014, pronuntata de Tribunalul Constanta
proces-verbal de contraventie    specificul activitatii    zile de sarbatoare legala    evidenta orelor lucrate    nulitate absoluta    spor la salariu    amenda contraventionala    program normal de lucru   

Compensarea zilelor de sarbatoare legala lucrate de catre asistentii personali cu timp liber platit sau prin acordarea unui spor la salariu
Hotararea 30 din data de 09 ianuarie 2013, pronuntata de Tribunalul Botosani
asistenti personali    concediu de odihna    foi de prezenta    state de plata    zile de sarbatoare legala    timp liber platit    spor la salariu    indice de inflatie   

Perioada de repaus reprezinta odihna salariatului. Salariatul este suveran in a-si organiza timpul de repaus
Hotararea 310 din data de 15 decembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Galati
numar de ore lucrate    creante bugetare    perioada de repaus    timpul zilnic de munca    munca in schimburi    program de lucru flexibil    libertatea muncii    pontaje    ore suplimentare    programe operationale    proces-verbal de constatare   

Contractele colective de munca nu pot cuprinde clauze referitoare la drepturi a caror acordare si al caror cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale
Hotararea 2157 din data de 06 noiembrie 2012, pronuntata de Tribunalul Galati
salariu de baza minim brut    sporuri    adaosuri    carnet de munca    ore lucrate in timpul noptii    ore lucrate in zile de sarbatoare legala    contract colectiv de munca    salariati de noapte   

Solicitarea angajatorului de prestare a orelor de munca suplimentara de catre salariati. Dovada prestarii orelor de munca suplimentara
Hotararea 1321 din data de 30 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
abateri disciplinare    desfacerea contractului de munca    reducerea salariului de baza    regulament intern    state de plata    ore suplimentare    conditii deosebite de munca    program normal de lucru    contract colectiv de munca    ore libere platite    spor la salariu    dreptul de concediu de odihna anual   

Prestarea orelor de munca suplimentara la solicitarea angajatorului. Solicitarea angajatorului poate fi si implicita, nu doar scrisa
Hotararea 5636 din data de 28.09.2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
norma intreaga    program normal de lucru    zile de sarbatoare legala    ore libere platite    spor la salariu    ore suplimentare    foi colective de prezenta    atributii de serviciu   

Sarcina probei efectuarii orelor de munca suplimentara, in sarcina salariatului. Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor suplimentare lucrate
Hotararea 2278 din data de 22 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Galati
plata salariului    adeverinta de vechime    ore suplimentare    zile de concediu fara plata    foi de pontaj    ore libere platite    contract colectiv de munca    spor la salariu    zile de repaus saptamanal   

Punerea de catre angajator la dispozitia organelor de control a documentelor privind evidenta orelor de munca prestate de salariati, obligatorie indiferent de locul controlului
Hotararea 8983 din data de 26 septembrie 2014, pronuntata de Judecatoria Pitesti
sanctiune contraventionala    pontaj    evidenta orelor de munca    proces-verbal de contraventie    inspectia muncii    raspundere contraventionala    avertisment    grad de pericol social    locul controlului   

Dovada prezentei salariatilor la locul de munca si a timpului de lucru efectiv. Intocmirea si inregistrarea de catre angajator a condicii de prezenta si a pontajelor lunare
Hotararea 369 din data de 25 martie 2015, pronuntata de Tribunalul Botosani
inspectoratul teritorial de munca    sanctiune disciplinara    pontaje    condica de prezenta    concediu de odihna    sarcini de serviciu    conflict de munca    reintegrare    despagubiri    garantie materiala   

Refuzul salariatului de a executa sarcini de serviciu suplimentare, excesive, dupa un program de lucru abuziv. Nelegalitatea sanctionarii disciplinare
Hotararea 221 din data de 13 ianuarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
cercetare disciplinara prealabila    suspendarea contractului de munca    program de munca    ore suplimentare    munca de noapte    concediu de odihna anual    reintegrare    sanatate si securitate in munca   

Munca prestata in afar duratei timpului normal de lucru. Timpul de deplasare la si de la locul de desfasurare a atributiilor nu constituie munca suplimentara
Hotararea 1177 din data de 29 octombrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
ore suplimentare    repaus saptamanal    zile de sarbatoare legala    acordul salariatului    ordin de deplasare    fisa postului    delegare    timp normal de lucru    daune-interese    sarcini de serviciu    contract colectiv de munca   

Dreptul salariatilor la concediu de odihna anual. Plata indemnizatiei de concediu de odihna nu il scuteste pe angajator de obligatia acordarii concediului de odihna salariatilor
Hotararea 3522/R din data de 11 octombrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
concediu de odihna    spor la salariu    zile de sarbatoare legala    ore libere platite    munca suplimentara    sarcini de serviciu    actualizarea cu indicele de inflatie    sanatate si securitate in munca    cheltuieli de personal   

Modificarea normei de munca din initiativa angajatorului, posibila doar prin acordul partilor
Hotararea 661 din data de 07 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
reducerea timpului de lucru    modificare unilaterala a contractului de munca    despagubiri materiale    repunerea in situatia anterioara    spor de vechime    timpul de munca    delegare    detasare    forta majora    sanctiune disciplinara    organigrama   

Neacordarea termenului de preaviz in cazul concedierii atrage nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a mentiunii privind durata preavizului
Hotararea 1754 din data de 05 aprilie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
plata contributiilor    vechimea in munca    fractiune de norma    termen de preaviz    decizie de concediere    desfiintarea postului    reorganizare    cauza reala si serioasa    structura functional-organizatorica    reintegrare    adeverinta    daune morale   

Obligativitatea incheierii contractului individual de munca pe durata determinata si cu timp partial de lucru doar in forma scrisa
Hotararea 1073 din data de 24 septembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
vechime in munca    demisie    contributii sociale    contract de munca in forma scrisa    timp normal de munca    contract de munca pe durata determinata    timp partial de lucru    termen de prescriptie   

Cercetarea disciplinara a unui angajat, posibila si in afara locului de munca al acestuia. Obligatia angajatorului de a comunica salariatului locul desfasurarii procedurii cercetarii disicplinare
Hotararea 5331 din data de 09 octombrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
repunerea partilor in situatia anterioara    salarii indexate    sedinte de lucru    fisa postului    fisa de pontaj    cercetare disciplinara    sarcini de serviciu    absente nemotivate    contract de munca cu timp partial    loc de munca fix    act aditional   

Numarul de ore de munca prestate de catre salariatii cu fractiune de norma, inferior orelor de munca prestate in cadrul programului normal de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/saptamana, 170 ore/luna
Hotararea 1820 din data de 29 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
timp partial de munca    norma de munca    ordine de plata    state de plata    daune-interese    prejudiciu    indemnizatie de concediu de odihna    imbogatire fara justa cauza    fise de pontaj    foi de prezenta    salariatul cu fractiune de norma   

Incetarea misiunii de munca temporara. Existenta si dupa acest moment a contractului de munca incheiat intre agentul de munca temporara si salariatul temporar
Hotararea 2533 din data de 24 septembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Timis
norma intreaga    concediu de maternitate    decizie de concediere    termen de preaviz    repunerea in situatia anterioara    ordine de plata a salariilor    agent de munca temporara    contract de punere la dispozitie    durata misiunii de munca temporara    utilizator   

Desfasurarea muncii in strainatate pe durata misiunii temporare de catre un lucrator temporar nu inseamna detasare in strainatate
Hotararea 188 din data de 05 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
contract pe durata nedeterminata    diurna    salariu brut    agent de munca temporara    state de salarii    utilizator    misiuni de munca cu caracter temporar    detasare    cheltuieli de transport si cazare    contract de punere la dispozitie    contributii sociale   

Contractul individual de munca pe durata determinata incheiat pe perioada suspendarii contractului unui alt salariat. Momentul incetarii contractului de munca pe durata determinata
Hotararea 1393 din data de 27 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract de munca pe durata determinata    reorganizarea activitatii    despagubire    dobanda legala    reintegrare efectiva    libertate de vointa    revenire pe post    forma scrisa    suspendarea contractului de munca    inlocuirea unui salariat   

Demisia fara preaviz. Neindicarea termenului de preaviz in notificare atrage aplicarea termenului prevazut de lege
Hotararea 3486 din data de 05 iulie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
contract pe durata nedeterminata    desfacerea disciplinara a contractului    notificare scrisa    demisie    termen de preaviz    renuntare la termenul de preaviz    nerespectarea obligatiilor    abateri disciplinare    sporuri    absenta nemotivata   

Renuntarea de catre angajator la termenul de preaviz in cazul demisiei. Necesitatea existentei unei decizii a angajatorului prin care sa se prevada expres renuntarea
Hotararea 5606 din data de 04 decembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
act aditional    demisie    contract de confidentialitate    avertisment scris    perioada de preaviz    cercetare disciplinara    functii de conducere    reintegrare    raspundere civila patrimoniala    renuntare la preaviz    notificare   

Nelegalitatea demisiei in alb prezentata de catre angajator salariatului. Violenta psihica la care este supus salariatul
Hotararea 1783 din data de 19 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract de munca pe durata nedeterminata    demisie    termen de preaviz    mijloace de proba    anulare decizie de concediere    salarii indexate    reintegrare    virament bancar    state de plata    concediu de odihna    daune morale   

Reintegrarea salariatului pe postul ocupat anterior concedierii, posibila in lipsa unei decizii a angajatorului prin care sa se dispuna repunerea in situatia anterioara
Hotararea 1165 din data de 11 iulie 2016, pronuntata de Tribunalul Tulcea
desfacerea disciplinara a contractului de munca    decizie de suspendare a contractului de munca    reintegrare efectiva    disciplina muncii    prejudiciu    fapta ilicita    contract colectiv de munca    ordinele conducatorilor ierarhici    prerogativa disciplinara   

Termenul de prescriptie extinctiva al cererii de repunere in situatia anterioara, acelasi cu termenul de prescriptie la care este supusa contestatia impotriva deciziei de concediere
Hotararea 800 din data de 08 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
reincadrare    desfacere disciplinara a contractului    incetare de drept    repunere in situatia anterioara    termen de prescriptie    despagubiri    concediu de odihna    drepturi salariale    caracter accesoriu   

Motivarea deciziei de concediere. Mentiunea in cuprinsul deciziei de concediere a unor note interne de constatare nu complineste elementele ce trebuie inscrise in mod obligatoriu
Hotararea 2580 din data de 26 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    preaviz    desfiintarea postului    structura functionala    nulitate absoluta    transformari tehnologice    reorganizarea activitatii    reinfiintarea postului    organigrama    stat de functii    fisa postului   

Caracterul formal al deciziei de concediere. Nelegalitatea invocarii in fata instantei a altor motive decat cele precizate in decizia de concediere
Hotararea 660 din data de 15 aprilie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
reintegrare pe post    drepturi salariale    preaviz    nulitate    perioada de proba    evaluarea salariatului    notificare scrisa    contract colectiv de munca    conflict de munca    cuprinsul deciziei de concediere   

Continutul obligatoriu al deciziei de concediere. Enumerarea unor generalitati nu indeplineste cerintele legale privind elementele obligatorii ale deciziei de concediere
Hotararea 239/A din data de 31 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Galati
reincadrare pe post    drepturi salariale    cauza reala si serioasa    nulitate absoluta    locuri de munca disponibile    criterii de stabilire a ordinii de prioritati    ajutor de somaj    handicap    nulitate expresa   

Efectele deciziei de concediere. Reluarea raporturilor de munca in baza unui nou acord de vointa intre salariati si angajator
Hotararea 1541 din data de 22 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
dificultati economice    eficientizarea activitatii    salarii compensatorii    contract colectiv de munca    concediere disciplinara    daune morale    absente nemotivate    convocator    cercetare disciplinara   

Motivarea in fapt a deciziei de concediere, garantie impotriva arbitrariului angajatorului
Hotararea 1147 din data de 10 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    reintegrare    desfiintare loc de munca    dificultati financiare    desfiintare efectiva    cauza reala si serioasa    reorganizare    repunerea in situatia anterioara    organigrama    motivare in fapt   

Continutul legal obligatoriu al deciziei de concediere. Nelegalitatea invocarii de catre angajator in fata instantei de judecata a altor motive decat cele precizate in decizia de concediere
Hotararea 1361/F din data de 15 octombrie 2014, pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud
evaluare prealabila    contract colectiv de munca    preaviz    regulament intern    necorespundere profesionala    mediere    registrul de evidenta a salariatilor    nulitate absoluta    dreptul la aparare    temei de drept    loc de munca disponibil    reintegrare efectiva   

Neprecizarea in cuprinsul deciziei de concediere a duratei preavizului acordat. Nulitatea absoluta a deciziei, conditionata de dovedirea de catre fostul salariat a unei vatamari suferite
Hotararea 436 din data de 25 iunie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
reorganizarea activitatii    reducere de personal    desfiintarea postului    cauza reala si serioasa    termen de preaviz    redenumirea functiei    pregatire profesionala    despagubire materiala    organigrama    plati compensatorii    raspundere civila contractuala   

Dovada desfiintarii efective a locului de munca. Intocmirea de catre angajator a unor documente echivoce si netransparente
Hotararea 1646 din data de 14 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
despagubire    prescriptia dreptului la actiune    termen de preaviz    suspendarea contractului de munca    incapacitate temporara de munca    repunerea in situatia anterioara    concediere colectiva    reorganizarea activitatii    criterii de stabilire a ordinii la prioritate   

Retinerile din salariu cu titlu de daune cauzate angajatorului. Dispozitia de imputare, admisibila doar in cazul functionarilor publici, nu si al personalului contractual
Hotararea 74 din data de 26 ianuarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
membrii de sindicat    contract colectiv de munca    personal contractual    spor de toxicitate    spor de periclitate    salariu de baza    retineri cu titlu de daune    decizie de imputare   

Dovada platii drepturilor salariale. Necesitatea coroborarii extraselor de cont cu alte inscrisuri justificative care sa ateste achitarea drepturilor salariale
Hotararea 797 din data de 19 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita
contract de munca pe durata nedeterminata    demisie    fisa de lichidare    despagubiri    extras REVISAL    imbogatire fara justa cauza    norma de lucru partiala    semnatura electronica    state de plata    punct de lucru    dobanda legala   

Regimul probatoriu al platii drepturilor salariale. Inutilitatea probei cu martori si cu inregistrari audio-video
Hotararea 2805 din data de 10 aprilie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
daune morale    salariu    semnarea statelor de plata    documente justificative    dobanda legala    prezumtie de plata    inspectoratul teritorial de munca   

Proba achitarii drepturilor salariale, in sarcina angajatorului
Hotararea 2397/R din data de 20 mai 2013, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
carnet de munca    salariu brut    decizie de incetare a contractului de munca    semnarea statelor de plata    demisia    plata contributiilor    sarcina probei   

Prejudiciul cauzat salariatului de catre angajator. Acordarea daunelor-interese in lipsa dovedirii prejudiciului de catre salariat, admisibila
Hotararea 1357 din data de 21 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Caras Severin
plata drepturilor salariale    indice de inflatie    prejudiciu    dobanda legala    daune-interese    pierderea efectiv suferita    dobanda penalizatoare    plata esalonata    raspundere civila delictuala   

Termenul de preaviz in cazul concedierii. Suspendarea termenului pe durata efectuarii concediului de odihna
Hotararea 135 din data de 21 ianuarie 2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita
concediul de odihna    preaviz    ore suplimentare    despagubire    suspendarea contractului de munca    concediu medical    nulitate absoluta    repunerea in situatia anterioara   

Termenul de preaviz in cazul concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului, ”instrument” de aparare a angajatului fata de efectele negative ale incetarii contractului
Hotararea 302/A din data de 03 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
reintegrare    despagubire    decizie de sanctionare    desfiintarea postului    incalcarea termenului de preaviz    organigrama    nulitate    element esential al contractului    drepturi salariale    modificarea contractului   

Selectia personalului in cadrul concedierii colective. Verificarea de catre instanta a caracterului obiectiv al concedierii
Hotararea 870 din data de 14 februarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
reintegrare    concediere colectiva    dificultati economice    reorganizarea activitatii    ordine de prioritate    competenta profesionala    conditii de pensionare    reducerea posturilor    cauza reala si serioasa    principiul nediscriminarii    dreptul de a conduce unitatea    reducerea programului de lucru    durata preavizului   

Concedierea colectiva. Legalitatea mentinerii in functie a salariatilor care ocupa grade profesionale superioare
Hotararea 536/A din data de 02 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
desfiintarea postului    dificultati economice    transformari tehnologice    reorganizarea activitatii    cauza reala si serioasa a desfiintarii    oportunitate    consultari    sindicat    necorespundere profesionala    structura organizatorica.grade profesionale diferite   

Concedierea colectiva. Verificarea numarului de salariati concediati efectiv pe o perioada de 30 de zile calendaristice.
Hotararea 1274/PI din data de 11 aprilie 2013, pronuntata de Tribunalul Timis
concediere colectiva    evaluarea situatiei economico-financiara    buget de venituri si cheltuieli    desfiintarea locului de munca    stat de functii    dificultati economice    nulitate absoluta    caracter real si serios    rentabilizarea activitatii   

Concedierea colectiva. Nelegalitatea esalonarii in timp a disponibilizarii de personal pe grupe de dimensiuni mai mici decat cele stabilite de art. 68 din Codul muncii
Hotararea 177 din data de 23 ianuarie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
desfiintarea locului de munca    preaviz    concediere colectiva    sindicat    reprezentantii salariatilor    rata inflatiei    plati compensatorii    abuz    initiativa incetarii contractelor de munca    restructurarea personalului    demisia    contract colectiv de munca   

Efectivitatea desfiintarii locului de munca. Incetarea definitiva a executarii activitatilor concrete desfasurate de salariat ori atribuirea acestor sarcini altui salariat
Hotararea 3074 din data de 08 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
termen de preaviz    desfiintarea locului de munca    modificarea structurii organizatorice    locuri de munca vacante    combatere a somajului    principiul nediscriminarii    reorganizarea activitatii    efectivitatea desfintarii postului   

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului exclude analiza activitatii profesionale la locul de munca al salariatilor
Hotararea 1483 din data de 22 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
registrul de evidenta a salariatilor    delegare    preaviz    desfiintarea postului    reorganizare    eficientizarea activitatii    costuri de functionare    concediere colectiva    imbunatatirea activitatii    reducerea cheltuielilor de personal   

Cauza reala si serioasa a desfiintarii postului. Stabilirea ordinii de prioritate la concedierea colectiva
Hotararea 4998 din data de 20 octombrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfiintarea posturilor    concediere colectiva    dificultati economice    transformari tehnologice    reorganizarea activitatii    criterii de stabilire a ordinii de prioritate    locuri de munca disponibile    desfiintare efectiva    cauza reala si serioasa   

Motivarea in fapt a deciziei de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Cauza concedierii nu echivaleaza cu motivele desfiintarii locului de munca
Hotararea 796 din data de 12 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    desfiintarea locului de munca    reorganizarea activitatii    motivare in fapt    nulitate absoluta    interese generale    cauza reala si serioasa    caracter general   

Convocarea le evaluarea profesionala prealabila a salariatului. Refuzul salariatului de a participa la evaluare
Hotararea 317 din data de 23 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Constanta
evaluarea profesionala prealabila    necorespundere profesionala    contract colectiv de munca    regulament intern    convocare    functie de conducere    motivele evaluarii   

Performantele profesionale individuale, distincte de evaluarea indeplinirii obiectivelor de performanta
Hotararea 1387 din data de 17 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfiintarea locului de munca    reorganizare    reducere a costurilor    organigrama    recalificare profesionala    realizarea obiectivelor de performanta    ordine de prioritate la concediere    preaviz    necorespundere profesionala   

Proba necorespunderii profesionale a salariatului. Dovedirea de catre angajator ca rezultatele profesionale slabe sunt consecinta lipsei sau insuficientei pregatirii salariatului
Hotararea 1431 din data de 07 martie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
necorespundere profesionala    evaluare a performantei    decizie de concediere    contract colectiv de munca    fisa postului    sarcini de serviciu    locuri de munca vacante    convocare    progres tehnic   

Concedierea pentru necorespundere profesionala. Evaluarea angajatului, conditie prealabila si obligatorie emiterii deciziei de concediere
Hotararea 1012 din data de 19 februarie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
necorespundere profesionala    nulitate absoluta    neindeplinirea sarcinilor de serviciu    fisa postului    procedura de evaluare    contract colectiv de munca    regulament intern    cercetare disciplinara   

Proportionalitatea sanctiunii disciplinare aplicate cu gravitatea abaterii disciplinare. Analizarea criteriilor de individualizare a sanctiunii disciplinare
Hotararea 5828 din data de 17 decembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    absente nemotivate    concediu medical    spor pentru munca de noapte    munca suplimentara    regulament intern    planificari de ture    fapta ilicita    gravitatea abaterii   

Interdictia concedierii salariatei gravide sau aflata in concediu de maternitate. Luarea la cunostinta de catre angajator de starea de graviditate a salariatei
Hotararea 1832 din data de 05 iulie 2016, pronuntata de Tribunalul Arad
perioada de proba    concediu medical    desfacerea contractului de munca    stare de graviditate    interdictia de concediere    incapacitate temporara de munca    foaie colectiva de prezenta    protectia sociala a salariatelor gravide    certificat medical   

Obligativitatea constatarii inaptitudinii fizice sau psihice a salariatului pentru ocuparea unui anumit post de catre organele competente de expertiza medicala
Hotararea 900 din data de 24 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
decizie de sanctionare disciplinara    necorespundere profesionala    testare psihologica    criterii de evaluare    medicina muncii    fisa de aptitudini    comportare generala in serviciu    pregatire profesionala    organe de expertiza medicala   

Analiza de catre instanta de judecata a legalitatii deciziei de sanctionare disciplinara prevaleaza analizei temeiniciei emiterii acestei decizii
Hotararea 1740 din data de 13 noiembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
abatere disciplinara    descrierea faptei    convocare    nulitatea deciziei de concediere    prejudiciu material    comisie de disciplina    suspendarea contractului de munca    neglijenta in serviciu    conditii de legalitate    temeinicie   

Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta de judecata, masura ce se subsumeaza analizei temeiniciei deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 1351 din data de 26 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
desfacerea disciplinara a contractului de munca    abatere disciplinara grava    gradul de vinovatie    imprejurarile concrete    concediu medical    reintegrare    retrogradarea din functie    discriminare    inlocuirea sanctiunii   

Inexistenta prejudiciului de imagine cauzat salariatului in cazul constatarii de catre angajator a savarsirii unei abateri disciplinare grave
Hotararea 767 din data de 20 noiembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Galati
act aditional    retrogradare din functie    cercetare disciplinara    drepturi salariale    prejudiciu    nota explicativa    abatere disciplinara grava    desfacerea contractului de munca    spor de fidelitate   

Interdictia concedierii salariatilor aflati in concediu pentru incapacitate temporara de munca. Obligativitatea aducerii la cunostinta angajatorului a situatiei de incapacitate de munca
Hotararea 162/CM din data de 09 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Constanta
ordinea de prioritate la concediere    nulitatea deciziei    concediu medical    desfiintarea locului de munca    evaluare profesionala    fisa postului    criterii prioritare    certificat medical    obiective de performanta    fisa de evaluare   

Incetarea contractului individual de munca in urma concedierii. Neprezentarea salariatului la locul de munca dupa momentul comunicarii deciziei de concediere
Hotararea 5062 din data de 15 decembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi salariale    reintegrare    cercetare disciplinara    sarcini de serviciu    decizie de concediere    denuntare a contractului    revocarea deciziei de concediere   

Incetarea de drept a contractului individual de munca se produce in temeiul legii. Inutilitatea intocmirii unui act constatator al intervenirii cauzei de incetare de drept a contractului
Hotararea 2673 din data de 18 decembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
regulament de ordine interioara    decizie de concediere    concediu medical    fise de pontaj    prezumtia de vinovatie    nulitate    cercetare disciplinara prealabila    sarcina probei    antecedente    fisa postului   

Incetarea de drept a contractului individual de munca. Termenul de 5 zile lucratoare pentru constatarea incetarii de drept de catre angajator, un termen de recomandare
Hotararea 3387 din data de 28 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
majorare salariu    obiect de activitate    sarcini de serviciu    program de lucru    retragerea avizelor    incetarea de drept a contractului    constatarea incetarii de drept    termen de recomandare   

Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor. Necesitatea acordului expres al salariatului
Hotararea 1145 din data de 10 iulie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
pagube produse angajatorului    desfacerea contractului de munca    acordul partilor    reintegrare    somaj    abateri disciplinare   

Decizia de suspendare a contractului de munca. Necesitatea indicarii motivelor care au determinat suspendarea contractului
Hotararea 1342 din data de 10 octombrie 2014, pronuntata de Tribunalul Galati
suspendarea contractului de munca    cercetare disciplinara    date cu caracter personal    initiativa angajatorului    dreptul la aparare    anularea deciziei de suspendare    abatere disciplinara   

Efectele suspendarii contractului individual de munca. Participarea salariatului alfat in incapacitate temporara de munca la procedura de selectie in vederea concedierii
Hotararea 3795 din data de 05 iulie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
acte aditionale    preaviz    ordine de prioritate la concediere    lichidare    retehnologizare    incapacitate temporara de munca    discriminare    caz social    performanta individuala    schema oragnizationala    restructurare   

Acordarea drepturilor salariale mai favorabile salariatului detasat, doar in cazul detasarii catre un angajator privat
Hotararea 1481 din data de 15 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Galati
avertisment verbal    functie temporar vacanta    salarizare    detasare    drepturi mai favorabile    proces-verbal de control    angajator privat    institutie bugetara    sistem unitar de salarizare   

Legalitatea incetarii detasarii in lipsa acordului salariatului
Hotararea 632 din data de 02 februarie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
detasare    acordul partilor    revocare    locul de munca    conditii de forma    nulitate    concediere    motive temeinice   

Continutul deciziei de detasare. Lipsa mentiunii ca exista un acord intre cei doi angajatori cu privire la detasare
Hotararea 1266 din data de 22 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
detasare    schimbarea locului de munca    fisa postului    plata cheltuielilor de transport    interes    prejudiciu    semnatura    reintegrare    prelungirea detasarii    sarcini de serviciu    convocare   

Acordul salariatului cu privire la modificarea contractului de munca. Semnarea actului aditional de catre salariat valoreaza acceptarea modificarii
Hotararea 629 din data de 05 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
modificare unilaterala contract de munca    act aditional    daune morale    durata contractului    locul muncii    felul muncii    conditiile de munca    salariul    condica de prezenta    consimtamant    semnatura   

Acordul salariatului cu privire la modificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca. Revocarea din functie a salariatului
Hotararea 4577 din data de 28 aprilie 2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti
retrogradare din functie    abetere disciplinara    descrierea faptei    nulitate absoluta    modificare unilaterala a contractului de munca    felul muncii    fisa postului    despagubiri    acordul partilor    conventie bilaterala   

Includerea etapelor de evaluare profesionala in contractul individual de munca. Protectia salariatilor fata de eventualele modificari ale regulamentului intern intervenite pe parcursul contractului
Hotararea 1572/A din data de 01 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
program de restructurare    reorganizare    ordine de prioritate la concediere    obiective de performanta    criterii de evaluare    regulament intern    concediere colectiva    cauza reala si serioasa   

Verificarea obiectivelor de performanta a salariatilor in cadrul procedurii de concediere colectiva. Stabilirea obiectivelor de performanta in mod unilateral de catre angajator
Hotararea 3129 din data de 09 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfiintarea locului de munca    termen de preaviz    reducerea costurilor    retehnologizare    ordinea de prioritate la concediere    consultari    contract colectiv de munca    sindicat    obiective de performanta    organigrama   

Restituirea de catre salariat a cheltuielilor ocazionate cu formarea sa profesionala. Obligatia angajatorului de a face dovada prejudiciului cauzat de salariat
Hotararea 704 din data de 05 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
act aditional    preaviz    nota de lichidare    angajament de plata    renuntarea la drepturile salariale    nulitate absoluta    pregatirea profesionala    cheltuieli de formare profesionala    raspundere patrimoniala   

Posibilitatea renuntarii de catre salariat la un drept de creanta consfintit printr-o hotarare judecatoreasca. Esalonarea platii sumelor datorate de catre angajator
Hotararea 5286 din data de 09 aprilie 2014, pronuntata de Judecatoria Craiova
spor pentru conditii speciale de munca    salariu de baza    conventie de esalonare    executare silita    ordine publica    libertate contractuala    renuntare la drept subiectiv    tranzactionare   

Acordul partilor de a fi prestata munca in zilele de sarbatoare legala. Ineficienta intelegerii prin prisma dispozitiilor Codului muncii
Hotararea 52/CA din data de 13 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Oradea
zile de sarbatoare legala    libertatea muncii    repausul saptamana    munca suplimentara    proces-verbal de control    renuntarea la drepturi    specificul activitatii    renuntare la drepturi   

Stabilirea salariului prin negocieri individuale intre salariat si angajator. Imposibilitatea acordarii de catre instanta de judecata a unor drepturi care nu sunt prevazute de lege
Hotararea 2008/A din data de 30 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
personal din invatamant    personal platit din fonduri publice    salariu de baza    indemnizatie de conducere    contract colectiv de munca    litigiu de munca    bugetul asigurarilor sociale de stat   

Includerea sporului de vechime in cuantumul salariului de baza. Inexistenta unui cumul de functii in cazul indeplinirii unor atributii suplimentare specifice altui post
Hotararea 24 din data de 18 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
carnet de munca    spor de vechime    spor de fidelitate    norma intreaga    functie de baza    cumul de functii    salariu de incadrare    ore suplimentare    contract colectiv de munca    foi de pontaj    indemnizatie de delegare   

Verificarea aptitudinilor profesionale ale unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Inlocuirea sanctiunii contraventionale de catre instanta de judecata
Hotararea 67 din data de 09 februarie 2016, pronuntata de Tribunalul Galati
perioada de proba    verificarea aptitudinilor    proces-verbal de contraventie    prezumtia de nevinovatie    dreptul la aparare    notificare scrisa    munca fara forme legale    inlocuirea sanctiunii contraventionale   

Modificarea semnificativa a atributiilor unui salariat. Necesitatea incheierii unui act aditional la contractul individual de munca. Incetarea contractului pe perioada de proba
Hotararea 3459 din data de 20 mai 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
act aditional    perioada de proba    reintegrare efectiva    perioada determinata a contractului de munca    preaviz    nulitatea clauzelor    conditii grele de munca    modificare a functiei    fisa postului   

Stabilirea duratei perioadei de proba in cazul persoanelor cu handicap. Dispozitii derogatorii de la normele din Codul muncii
Hotararea 656 din data de 25 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
contract de munca pe durata determinata    demisie    munca suplimentara    drepturi salariale    perioada de proba    incadrare in grad de handicap    notificare scrisa    preaviz   

Vertificarea aptitudinilor salariatului in perioada de proba. Denuntarea unilaterala a contractului de munca printr-o notificare scrisa
Hotararea 1529 din data de 14 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
perioada de proba    verificarea aptitudinilor    necorespundere profesionala    sarcini de serviciu    denuntare unilaterala a contractului    evaluare profesionala    consolidarea contractului   

Scopul stabilirii perioadei de proba. Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba printr-o notificare scrisa
Hotararea 791 din data de 12 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
perioada de proba    notificare scrisa    dreptul la munca    reintegrarea salariatului    termen de preaviz    aptitudini profesionale    pregatire profesionala   

Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice. Promovarea in functie prin dobandirea unui grad profesional superior
Hotararea 4391/R din data de 12 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
posturi vacante    stat de functii    concurs    unitati bugetare    modificarea unilaterala a felului muncii    locul muncii    grad profesional superior    promovare in functie   

Verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului. Stabilirea perioadei de proba prin contractului individual de munca
Hotararea 3143 din data de 25 iunie 2014, pronuntata de Judecatoria Targu Mures
proces-verbal de contraventie    punct de lucru    contract individual de munca    registrul general de evidenta a salariatilor    Inspectia Muncii    fise de identificare    munca la negru    perioada de proba   

Plata de catre angajator a diurnei de delegare in cazul modificarii unilaterale a locului muncii. Lipsa unui loc de munca fix al salariatului
Hotararea 83 din data de 19 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
diurna    delegatie    modificarea locului de munca    loc permanent de munca    fisa postului    sarcini de serviciu    tichete de masa    profesie   

Restrangerea efectelor clauzei de neconcurenta de catre instanta de judecata. Restituirea de catre fostul salariat a indemnizatiei de neconcurenta
Hotararea 435 din data de 31 martie 2016, pronuntata de Tribunalul Mures
clauza de neconcurenta    activitate concurenta    clauza penala    libertatea muncii    prejudiciu    indemnizatie de neconcurenta    nulitate absoluta    arie geografica    fisa postului   

Identificarea activitatilor concrete ce sunt interzise salariatului in cadrul clauzei de neconcurenta. Solicitarea executarii clauzei de neconcurenta
Hotararea 5179 din data de 04 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
clauza de neconcurenta    fisa postului    activitati interzise salariatului    reala competite    aria geografica    reparare integrala a prejudiciului    drept salarial    obiect de activitate    activitati concurentiale   

Invocarea nulitatii clauzei de neconcurenta dupa incetarea contractului individual de munca. Modalitatea de plata a indemnizatiei de neconcurenta
Hotararea 2908 din data de 08 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
constatarea nulitatii contractului    clauza de neconcurenta    indemnizatie de neconcurenta    arie geografica    activitati interzise    libertatea muncii    daune-interese    reala competitie   

Obligatia salariatului de a respecta clauza de neconcurenta stabilita in mod legal prin contract. Raspunderea patrimoniala a salariatului
Hotararea 7000 din data de 03 noiembrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
clauza de confidentialitate    clauza de neconcurenta    terti concurenti    relatie de afaceri    indemnizatie de neconcurenta    clauza de exclusivitate    negociere    arie geografica    activitati interzise   

Modificarea contractului individual de munca. Invocarea de catre salariat a unor aspecte care tin de prerogativa organizatorica a angajatorului
Hotararea 5243 din data de 12 septembrie 2014, pronuntata de Tribunalul Cluj
restructurare    organigrama    fisa postului    concurs    functie de conducere    ordine de prioritate la concediere    modificare unilaterala a contractului de munca    daune morale    timpul de munca    timpul de odihna   

Cuantumul diurnei zilnice in cazul detasarii. Imposibilitatea dovedirii de catre salariati a stabilirii prin contract a unui cuantum al diurnei mai ridicat decat cel prevazut de lege
Hotararea 171/A din data de 21 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
contract de munca pe durata determinata    salariu exprimat in bani    contract colectiv de munca    daune-interese    diurna    concediu de odihna neefectuat    cheltuieli de transport si cazare    indemnizatie de delegare    forma scrisa a contractului de munca   

Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale angajatorului care a primit la munca o persoana fara incheierea unui contract de munca in forma scrisa. Proportionalitatea sanctiunii aplicate cu gradul de pericol social al faptei
Hotararea 616 din data de 27 ianuarie 2016, pronuntata de Judecatoria Botosani
proba de lucru    proces-verbal de contraventie    inlocuirea sanctiunii    contract de munca in forma scrisa    consimtamantul partilor    grad de pericol social    mijloace de proba    prezumtia de nevinovatie   

Deschiderea procedurii insolventei fata de angajator. Suspendarea de drept a actiunilor salariatilor avand ca obiect plata drepturilor salariale
Hotararea 6390 din data de 23 noiembrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi salariale    expertiza contabila    fluturasi de salariu    procedura insolventei    concediu de odihna    culpa procesuala    state de plata    executare silita    creante asupra debitorului   

Interdictia negocierii de catre angajator a unor drepturi ale salariatilor sub nivelul minim prevazut de lege sau de contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior
Hotararea 1952 din data de 3 septembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
contract colectiv de munca    spor de vechime    ore suplimentare    spor pentru sarbatori legale    expertiza contabila    negociere drepturi salariale    prime de sarbatori    carte de munca    desfacerea contractului de munca   

Sporul de confidentialitate in favoarea magistratilor. Existenta discriminarii
Hotararea 1302 din data de 02 martie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi banesti    spor de confidentialitate    indemnizatie de incadrare    obligatia de confidentialitate    nediscriminare    secret de serviciu    incompatibilitati    interdictii    plata egala    control de constitutionalitate   

Salarizarea personalului platit din fonduri publice. Acordarea sporului de 25% din salariul de baza pentru agentii de politie cu studii superioare
Hotararea 281 din data de 21 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
spor la salariu    drept de proprietate    procedura prealabila    fonduri publice    personal militar    vechime in munca   

Concedierea pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Existenta unor fapte obiective care au determinat desfiintarea postului
Hotararea 5936 din data de 29 octombrie 2014, pronuntata de Tribunalul Cluj
decizie de concediere    nulitate absoluta    abatere disciplinara    reorganizare judiciara    faliment    dizolvare    clauze esentiale din contract    organism sindical    criterii de stabilire a ordinii de prioritati   

Emiterea deciziei de sanctionare disciplinara. Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta cand nu se respecta principiul proportionalitatii
Hotararea 1349 din data de 30 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj
concediu medical    decizie de sanctionare    nulitate    prezumtie de vatamare    tratament discriminatoriu    egalitate de tratament    reintegrare    absente nemotivate    concediu medical    suspendarea contractului    prerogativa disciplinara   

Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Restituirea cheltuielilor de personal efectuate de angajator
Hotararea 1438 din data de 07 noiembrie 2014, pronuntata de Tribunalul Caras Severin
demisie    clauza de fidelitate    clauza penala    stagiu de pregatire    ucenic    rezident    raspundere patrimoniala    act aditional    libertatea muncii   

Modificarea unilaterala a felului muncii. Trecerea pe un alt post cu pastrarea functiei
Hotararea 334/LMA din data de 06 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Satu Mare
modificare contract de munca    felul muncii    locul muncii    fisa postului    act aditional la contractul de munca    stat de functii    organigrama    ierarhie functionala   

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Dispozitii specifice derogatorii de la prevederile Codului muncii
Hotararea 1573 din data de 28 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
modificarea felului muncii    repunere in situatia anterioara    lege speciala    acordul partilor    delegare    detasare    salarizare    functie de conducere    act aditional    lege speciala   

Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la concedierea colectiva. Evaluarea profesionala a salariatilor in baza unei proceduri adusa la cunostinta acestora
Hotararea 58 din data de 26 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
selectie a personalului    ordine de prioritate la concediere    restructurare    organigrama    concediere colectiva    consultari cu sindicatul    inspectoratul teritorial de munca    evaluarea profesionala a salariatilor   

Termenul de contestare a deciziei de sanctionare disciplinara. Sanctiunea nerespectarii acestui termen
Hotararea 1212 din data de 26 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Constanta
referat de sesizare    comisie de cercetare disciplinara    convocare    prescriptie    tardivitatea formularii cererii    conflict de munca    contestatie   

Salariatii cu fractiune de norma. Programul de lucru variabil al salariatilor incadrati cu contract pe timp partial
Hotararea 432 din data de 29 ianuarie 2016, pronuntata de Judecatoria Sibiu
sanctiune    munca suplimentara    timp partial    program de lucru    fractiune de norma    program variabil    forma scrisa a contractului   

Nemotivarea in fapt a deciziei de concediere. Obligativitatea descrierii in decizie a dificultatilor economice care au facut necesara reorganizarea activitatii angajatorului
Hotararea 132 din data de 03 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
concediere colectiva    desfiintarea locului de munca    preaviz    posturi vacante    despagubire    ordine de prioritate la concediere    reorganizare    structura organizatorica   

Platile compensatorii acordate salariatilor concediati colectiv. Termenul de prescriptie pentru solicitarea platilor compensatorii
Hotararea 950 din data de 09 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia
contract colectiv de munca    salariu mediu brut    concediere colectiva    prescriptie extinctiva    plati compensatorii    decizie de incetare a contractului    protectie sociala   

Obligatia angajatorului de a elibera angajatului toate documentele care sa ateste calitatea acestuia de salariat
Hotararea 2297 din data de 06 iulie 2016, pronuntata de Tribunalul Dolj
contributii de asigurari sociale    ore suplimentare    munca in acord    vechimea in munca    forma de retribuire    dreptul la informare si consultare    adeverinta   

Distinctia dintre termenul de aplicare a sanctiunii disciplinare si termenul de punere in executare a deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 294/A din data de 28 aprilie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures
punere in executare a deciziei de sanctionare disciplinara    drepturi salariale retinute    fluturasi de salarii    termenul de contestare    anularea deciziei de sanctionare disciplinara   

Neconstitutionalitatea dispozitiilor privind suspendarea contractului individual de munca urmare a formularii unei plangeri penale de catre angajator. Repunerea partilor in situatia anterioara suspendarii contractului de munca
Hotararea 673 din data de 09 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
suspendarea contractului de munca    raspundere civila contractuala    reintegrare pe post    control de legalitate    exceptie de neconstitutionalitate    drepturi salariale    despagubire    repunerea in situatia anterioara   

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Interdictia retinerilor salariale cu titlu de daune in lipsa unei hotarari judecatoresti definitive
Hotararea 265/F din data de 01 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud
raspundere patrimoniala    prejudiciu    angajament de plata    retineri din salariu    datorie scadenta lichida si exigibila    decizie de imputare    personal contractual   

Concedierea determinata de necesitatea eficientizarii activitatii angajatorului. Legalitatea incadrarii altor persoane in lipsa dificultatilor economice
Hotararea 47 din data de 14 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
loc de munca vacant    concediere individuala    caracterul real al desfiintarii postului    termen de preaviz    restructurare personal    externalizarea unor activitati    stat de functii   

Lipsa cauzei reale si serioase a desfiintarii postului. Cuprinderea in decizia de concediere a listei tuturor locurilor de munca disponibile in unitate în cazul concedierii colective
Hotararea 1242 din data de 09 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    reintegrare pe post    cerinte de legalitate    necesitatea reorganizarii activitatii    cauza reala si serioasa    caracter efectiv    sarcina probei    locuri de munca vacante    stare de insolventa   

Suspendarea contractului individual de munca ca urmare a formularii unei plangeri penale de catre angajator. Neconstitutionalitatea prevederilor legale. Aplicabilitatea deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei
Hotararea 142 din data de 10 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Galati
conflict de munca    suspendarea contractului de munca    plangerea penala a angajatorului    caracter neconstitutional    contestarea deciziei de suspendare a contractului de munca   

Imprescriptibilitatea actiunii privind recunoasterea grupei de munca. Constatarea existentei unui drept
Hotararea 3199 din data de 15 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
conflicte de munca    carnet de munca    grupa de munca    actiune in constatare    imprescriptibilitatea dreptului la actiune    adeverinta   

Nulitatea absoluta a clauzei privind durata determinata a contractului individual de munca. Incheierea unui contract de munca pe durata determinata in situatia cresterii temporare si imprevizibile a activitatii angajatorului
Hotararea 252 din data de 15 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
durata determinata a contractului de munca    inlocuirea unui salariat    activitati cu caracter sezonier    cresterea temporara a activitatii angajatorului    caracter imprevizibil   

Obligativitatea includerii in decizia de concediere a motivelor de fapt care au condus la concedierea salariatului. Nulitatea deciziei ca urmare a neindicarii motivelor de fapt. Imposibilitatea completarii deciziei cu alte motive
Hotararea 4477 din data de 27 aprilie 2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti
preaviz    desfiintare post    suspendare contract individual de munca    reorganizarea activitatii    locuri de munca vacante    cauza reala si serioasa    motivele concedierii    organigrame   

Compensarea orelor de munca suplimentara. Lipsa evidentierii numarului de ore de munca efectuate suplimentar. Inlocuirea sanctiunii contraventionale
Hotararea 457 din data de 28 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Mehedinti
sanctiune contraventionala    evidentierea orelor de munca suplimentara    foi colective de prezenta    plangere contraventionala    inlocuire sanctiune    munca suplimentara    timp de munca    program normal de lucru   

Primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Imposibilitatea schimbarii temeiului de drept in baza caruia a fost aplicata sanctiunea contraventionala
Hotararea 243 din data de 16 martie 2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita
fapta contraventionala    proces-verbal de contraventie    grad de pericol social    primirea la munca fara contract    cercetare disciplinara    remuneratie   

Suspendarea contractului individual de munca la solicitarea salariatului care a absentat nemotivat. Interdictia suspendarii contractului din initiatva angajatorului
Hotararea 3379 din data de 21 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
suspendarea contractului individual de munca    absente nemotivate    amenzi disciplinare    registrul general de evidenta a salariatilor    regulament intern    sanctiune disciplinara    cercetare disciplinara prealabila   

Obligativitatea precizarii obiectului cercetarii disciplinare prealabile in cuprinsul convocatorului. Nerespectarea dreptului la aparare al salariatului. Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 187/A din data de 15 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures
lipsa calitatii procesuale active    exceptia tardivitatii    decizia de suspendare    convocator    cercetare disciplinara    termen de prescriptie    avertisment scris    retineri salariale   

Modificarea contractului individual de munca. Stabilirea unei noi perioade de proba in cazul incadrarii salariatului pe o noua functie. Necorespunderea profesionala in noua functie
Hotararea 211 din data de 04 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
fisa postului    felul muncii    modificare contract    perioada de proba    notificare scrisa    plata drepturilor salariale    disponibilizare    denuntare unilaterala a contractului    prejudiciu moral   

Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor. Data incetarii. Termen de contestare a deciziei care atesta acordul de vointa a partilor
Hotararea 123 din data de 14 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
incetarea contractului individual de munca    acordul partilor    vicii de consimtamant    reintegrare pe post    dovada comunicarii deciziei de concediere    abatere disciplinara    termen de prescriptie    contract colectiv de munca   

Continutul obligatoriu al deciziei de sanctionare disciplinara. Nulitatea deciziei. Raspunderea patrimoniala a angajatorului fata de salariati. Conditii
Hotararea 1116/P1 din data de 05 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Timis
decizie de concediere    descrierea faptei    apararile formulate de salariat    despagubire    state de plata    compensarea concediului de odihna    raspunderea patrimoniala a anagajatorului    prejudiciu moral   

Compensarea in bani a zilelor de concediu neefectuate. Dovada achitarii drepturilor salariale
Hotararea 173 din data de 17 februarie 2016, pronuntata de Tribunalul Galati
concediu de odihna    compensare zile concediu de odihna neefectuate    drepturi salariale    state de plata    sarcina probei    dobanda legala    rata inflatiei   

Compensarea orelor de munca suplimentara, a orelor de noapte si a muncii prestata in zile de sarbatoare legala. Prescriptia dreptului material la actiune
Hotararea 1247 din data de 02 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj
munca suplimentara    salariatii de noapte    munca prestata in zilele de sarbatoare legala    spor la salariu    indice de inflatie    expertiza contabila    foi colective de prezenta    state de salarii    contract colectiv de munca   

Verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului. Stabilirea perioadei de proba prin contractului individual de munca
Hotararea 1050 din data de 29 februarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
proba de lucru    perioada de proba    verificarea aptitudinilor profesionale    organe de control    regulament intern    forma scrisa a contractului    notificare scrisa   

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Lipsa cauzei reale si serioase a desfiintarii postului
Hotararea 3075 din data de 08 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
dificultati economice    reorganizare    desfiintare post    cauza reala si serioasa    organigrama    ore suplimentare    compensare zile de sarbatoare legala   

Anularea deciziei de concediere. Neacordarea termenului de preaviz
Hotararea 907 din data de 14 aprilie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
procedura insolventei    termen de preaviz    motivarea deciziei de concediere    desfiintarea locului de munca    cauza reala si serioasa    nulitate absoluta   

Compensarea orelor de munca suplimentara si a orelor de noapte
Hotararea 1396 din data de 08 iulie 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj
ore de munca suplimentara    munca de noapte    munca in zilele de sarbatoare legala    compensarea orelor de munca suplimentara    plata orelor suplimentare    expertiza contabila   

Sanctionarea disciplinara a salariatului. Respectarea de catre angajator a procedurii de cercetare disciplinara
Hotararea 1137 din data de 23 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti
convocarea salariatului    cercetarea disciplinara prealabila    comisia de cercetare disciplinara prealabila    descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara    aparari formulate de salariat in timpul cercetarii   

Anulare decizie de concediere. Lipsa unor motive clare ale desfiintarii postului
Hotararea 452 din data de 23 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Mehedinti
motive de concediere    decizie de concediere    reintegrarea salariatului    anularea deciziei de concediere    neacordare preaviz   

Initierea negocierii contractului colectiv de munca. Obligatiile angajatorului
Hotararea 179 din 03.02.2016, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
contract colectiv de munca    negociere contract colectiv de munca    incheiere contract colectiv de munca    reprezentantii salariatilor   

Admitere apel. Contestatie decizie de sanctionare disciplinara. Anulare act. Despagubire. Drepturi banesti. Obligatie de a face
Hotararea 2717 din data de 09-07-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
concluzii scrise contestatie decizie de concediere    apel contestatie decizie de sanctionare disciplinara    descrierea faptei in decizia de sanctionare disciplinara    legalitatea deciziei de concediere   

Parcurgerea unei proceduri preliminare contestarii in instanta a deciziei de concediere emisa ca urmare a desfiintarii locului de munca
Hotararea 2028 din data de 15-07-2015, pronuntata de Tribunalul ILFOV
concediere fotbalist    contestatie decizie de concediere    procedura preliminara   

Data de la care curge termenul de preaviz pentru incetarea contractului individual de munca. Motive nereale ale concedierii
Hotararea 2110 din data de 03-09-2015, pronuntata de Tribunalul PRAHOVA
contestatie decizie de concediere    motive reale    desfiintarea efectiva a locului de munca    cauze reale    cauze serioase    reorganizarea societatii    modificarea organigramei    comunicarea deciziei de concediere    preaviz    notificare incetare contract de munca   

Elementele obligatorii, de forma si de fond, ce trebuie sa fie cuprinse in decizia de concediere
Hotararea 2663 din data de 01-07-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
contestatie decizie de concediere    motive reale    desfiintarea efectiva a locului de munca    cauze reale    cauze serioase    reorganizarea societatii    modificarea organigramei    comunicarea deciziei de concediere   

Contestatie decizie de concediere ca urmare a reorganizarii activitatii si desfiintarii postului. Data comunicarii deciziei
Hotararea 2723/2015 Obiect dosar contestatie decizie de concediere Data 09-07-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
contestatie decizie de concediere    motive reale    desfiintarea efectiva a locului de munca    cauze reale    cauze serioase    reorganizarea societatii    modificarea organigramei    comunicarea deciziei de concediere   

Nulitate. Necomunicarea deciziei de sanctionare disciplinara cu incetarea contractractului de munca
Hotararea 1025 din date de 11-05-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES
sanctionare disciplinara    decizie de sanctionare    comunicarea cercetarii disciplinare    cercetarea disciplinara    comisia de disciplina    nota explicativa    revisal   

Emiterea abuziva a deciziei de concediere de catre administratorul judiciar al societatii. Motivarea efectiva a deciziei
Hotararea 644 din data de 02-04-2015, pronuntata de Curtea de Apel PITESTI
contestatie decizie de concediere    motive reale    desfiintarea efectiva a locului de munca    cauze reale    cauze serioase    reorganizarea societatii    modificarea organigramei   

Concediere colectiva. Ordinea de prioritate la concediere. Evaluarea salariatilor
Hotararea 264 din date de 29-01-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
concediere colectiva    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    criterii de concediere colectiva    evaluarea salariatilor   

Decizie de concediere. Desfiintarea locului de munca nu a fost efectiva si nu a avut o cauza reala si serioasa
Hotararea 241 din data de 18-02-2015, pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA
concediere individuala    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    concediu medical    incapacitate temporara de munca    daune morale   

Admisibilitatea contestatiei formulate impotriva notificarii privind incetarea contractului individual de munca
Hotararea 1428 din data de 10-06-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES
exceptia inadmisibilitatii    contestatie decizie de concediere    previz    notificare preaviz   

Incalcarea criteriilor de concediere colectiva stabilite prin CCM. Lipsa consultarilor cu Sindicatul
Hotararea 912 din data de 23-04-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES
concediere colectiva    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    criterii de concediere colectiva    sindicat    consultari sindicat   

Analizarea cerintelor de legalitate ale deciziei de concediere intemeiata pe desfiintarea postului (art. 65 Codul Muncii)
Hotararea 2723 din data de 09-07-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
concediere individuala    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    concediu medical    incapacitate temporara de munca   

Contestatie impotriva deciziei de concediere colectiva. Respectarea criteriilor de concediere
Hotararea 1432/2015 din data de 19-03-2015, pronuntata de Tribunalul GORJ
concediere colectiva    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    criterii de concediere colectiva   

Lipsa cauzei reale si serioase invocate de angajator pentru desfiintarea postului. Concediere colectiva
Hotararea 108 din data de 22-01-2015, pronuntata de Curtea de Apel PITESTI
concediere colectiva    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului   

Anularea deciziei de sanctionare pentru nerespectarea procedurii de cercetare disciplinara
Hotararea 761 din data de 28-05-2015, pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA
cercetare disciplinara    convocarea la cercetare disciplinara    cercetarea disciplinara prealabila    descrierea faptei   

Contestarea deciziei de concediere, dar si a deciziei de revocare a deciziei de concediere
Hotararea 1154/2015 din data de 06-04-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
revocarea deciziei de concediere    contestarea deciziei de revocare a deciziei de concediere    exceptia lipsei de interes   

Admitere apel. Anularea deciziei de concediere
Hotararea 2241 din data de 11-06-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
concediere colectiva    insolventa    nulitate decizie de concediere    nulitate absolita    ajutor de concediere   

Respingerea contestatiei impotriva deciziei de concediere ca fiind ramasa fara obiect
Hotararea 332/2015 din data de 12-02-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES
preaviz concediere    respectarea termenului de preaviz    concediere insolventa    exceptia lipsei de obiect   

Asociatie de proprietari. Emitere decizie de concediere fara ca postul de casier sa fie desfiintat efectiv
Hotararea 34/2015 din data de 14-01-2015, pronuntata de Tribunalul TELEORMAN
reincadrare    reinfiintarea postului    decizie de concediere    exceptia lipsei de obiect    desfiintarea efectiva a postului    modificarea organigramei   

Contestarea deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul ocupat anterior
Hotararea 2128 din data de 04 iunie 2015, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI
concediere colectiva    insolventa    nulitate decizie de concediere    nulitate absolita    ajutor de concediere   

Nemotivarea in drept a deciziei de concediere si nerespectarea termenului de preaviz
Hotararea 428 din data de 20-02-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES
insolventa    motivarea deciziei de concediere    preaviz    respectarea termenului de preaviz   

Nulitate decizie de concediere. Reinfiintarea postului ocupat de contestator
Hotararea 1310/2015 din data de 15-09-2015, pronuntata de Curtea de Apel PITESTI
reincadrare    reinfiintarea postului    decizie de concediere    exceptia lipsei de obiect    rejudecarea cauzei   

Concediere colectiva dispusa de catre un angajator aflat in insolventa
Hotararea 2304/2015 din data de 12-06-2015, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI
concediere colectiva    insolventa    nulitate decizie de concediere    nulitate absolita    ajutor de concediere   

Contestarea deciziei de concediere. Respectarea efectiva de catre angajator a preavizului
Hotararea 1046 din 03 Iunie 2015, pronuntata de CURTEA DE APEL PITESTI
preaviz concediere    respectarea termenului de preaviz    concediere insolventa   

Raspundere disciplinara a salariatului. Notiunea prejudiciului material suferit
Hotararea 160/R din 27.02.2014, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Diurna    Diurna externa    Diurna externa 2015    HG 518/1995   

Obligarea angajatorului de a elibera adeverinta conditii de munca. Competenta dupa materie
Hotararea 2/S din 28.01.2014, pronuntata de Curtea de Apel BRASOV
OUG 158/2005    Adeverinta conditii de munca    Jurisdictia asigurarilor sociale   

Scoala profesionala. Stagiul de cotizare al ucenicilor
Hotararea 216/R din 27.03.2014, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
Legea 3/1950    Vechimea in munca    Contributia de asigurari sociale    Legea 263/2010   

Clauza contract individual de munca ref. sporul vechime in munca
Hotararea 1848 din 11.11.2013, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
Vechime    Spor de vechime    Legea 130/1996    Act aditional   

Salcularea, alocarea si plata premiului anual (al 13-lea salariu)
Hotararea 483/2014 din 21 Martie 2014, pronuntata de Tribunalul GORJ
Al 13-lea salariu    Inflatie    Legea 330/2009    OUG 1/2010    Functionar public cu statut special   

Daune morale. Neinvestirea instantei cu un capat de cerere privind constatarea producerii unui accident de munca
Hotararea 1701R din 18.03.2014, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
Accident de munca    Daune morale   

Litigiu de munca. Contestatie impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare
Hotararea 519 din 07.04.2014, pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Daune materiale    Daune morale    Retrogradare din functie   

Regimul juridic al raporturilor de munca dublate de raporturile de mandat. Neintocmirea fisei postului
Hotararea 1764R din 19.03.2014, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
Fisa postului    Contract de munca    Contract de mandat    Contract de munca vs contract de mandat    Raporturi de munca    Raporturi de mandat   

Cerere de anulare contract colectiv de munca la nivel de unitate
Hotararea 2283 din 16.04.2014, pronuntata de Tribunalul DOLJ
Legea 62/2011    CCM    CCM 2015    Contractul colectiv de munca 2015    Negocierea CCM    Negociere contract colectiv de munca   

Acordarea drepturilor saslariate stipulate in contractul colectiv de munca la nivel de unitate
Hotararea 912 din 01.07.2014, pronuntata de Tribunalul TELEORMAN
Salariul minim brut garantat   

Intelesul notiunii de „bun” in acceptiunea CEDO. Principiul protectiei asteptarilor legitime a cetatenilor cu privire la un anumit nivel al protectiei si securitatii
Hotararea 1434 din 01.06.012, pronuntata de Curtea de Apel PITESTI
CEDO    Creanta    Pensie de serviciu   

Formele de retribuire obtinute in acord global prevazute de Legea nr.57/1974
Hotararea 1301 din 18.05.2012, pronuntata de Curtea de Apel PITESTI
Acord global    Venituri obtinute in acord global    Reclacularea pensiei   

Drepturi salariale. Dreptul sindicatului de a formula actiune in justitie in numele membrilor sai
Hotararea 1217 din 08.05.2012, pronuntata de Curtea de Apel PITESTI
Sindicat    Calitate procesuala pasiva    Mostenitori    Drepruri salariale   

Jurisdictia muncii. Contestatie impotriva deciziei de concediere
Hotararea 364 din 27.05.2014, pronuntata de Curtea de Apel GALATI
Concediere individuala    Reducere de posturi    Organigrama    Cauza reala a concedierii    Dificultati economice    Target    Bilant contabil   

Contestatie impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare a desfacerii contractului de munca
Hotararea 749 din 02.06.2014, pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Daune materiale    Daune morale   

Modificarea unilaterala a clauzelor contractului individual de munca prin decizia angajatorului
Hotararea 340/A din 09.07.2014, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
Modificarea contractului de munca    Salariu de baza    Legea 62/2011    Retrogradare   

Incetarea raporturilor de munca s-a produs din motive subiective
Hotararea 1704R din 18.03.2014, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
Hotarare AGA    Necorespundere profesionala    Corespundere profesionala    Contabil   

Suspendarea contractului de munca urmare a formularii plangerii penale impotriva salariatului
Hotararea 1996 din 08.04.2014, pronuntata de Tribunalul DOLJ
Plangere penala    Suspendare cim    Reintegrarea pe postul detinut anterior   

Nelegalitatea modificarii unilaterale a contractului individual de munca
Hotararea 341/A din 09.07.2014, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
Modificarea contractului de munca    Salariu de baza    Nulitate absoluta    Act aditional    OUG 77/2013    Functie    Fisa postului    Felul muncii    Organigrama    Desfiintarea locului de munca    Transformarea postului   

Contestatie impotriva deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. Neacordare preaviz. Individualizarea sanctiunii
Hotararea 388/A din 21.08.2014, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Preaviz    Individualizarea faptei    Aplicarea sanctiunii disciplinare    Abatere disciplinara   

Cerere de demisie fara respectarea termenului de preaviz
Hotararea 857 din 24.06.2014, pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA
Demisie    Demisie la zi    Demisie fara preaviz   

Schimbarea din functia de conducere, urmata de oferirea unui post de executie pe care contestatorul nu l-a acceptat
Hotararea 354 din 29.01.2014, pronuntata de Tribunalul DOLJ
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Decizia de suspendare    Post de conducere    Post de executie    Modificarea cim   

Discriminare in raporturile de munca. Dreptul la un salariu egal pentru munca egala
Hotararea 237/CM din 03.07.2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Discriminare    Drepturi salariale    Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii   

Sanctiune disciplinara. Neprezentarea salariatului la locul de munca, motivat de faptul ca se afla in greva foamei
Hotararea 258/CM din 16.08.2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Greva    Greva foamei   

Nulitatea actului aditional la contractul individual de munca, prin care s-a dispus trecerea salariatului in alt loc de munca
Hotararea 322 din 8 mai 2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Modificarea contractului de munca    Salariu de baza    Nulitate absoluta    Certificat medical    Act aditional   

Restituirea de catre salariatul concediat disciplinar a sumei incasate cu titlul de indemnizatie de concediu de odihna
Hotararea 291 din 17 aprilie 2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Raspunderea patrimoniala    Vinovatia salariatului    Prejudiciu    Salariu    Retinere din salariu    Concediu de odihna   

Raspundere civila contractuala a salariatului fata de unitatea angajatoare pentru prejudiciul cauzat. Conditii de antrenare
Hotararea 278/CM din 17.10.2006, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Raspunderea patrimoniala    Vinovatia salariatului    Prejudiciu   

Discriminare in raporturile de munca. Despagubiri. Conditii de acordare
Hotararea 278/CM din 17.10.2006, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Discriminare    Drepturi salariale   

Retinerile din salariu nu pot fi efectuate decat in cazurile si conditiile prevazute de lege
Hotararea 215/C din 1 septembrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Salariu    Salariu de baza    Raspundere patrimoniala    Raspundere contractuala    Retinere din salariu   

Stabilitatea in munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca
Hotararea 265/C din 15 septembrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Modificarea contractului de munca    Salariu de baza   

Suspendarea contractului de munca poate fi dispusa de angajator pe toata durata cercetarii disciplinare a salariatului
Hotararea 259/C din 15 septembrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila    Decizia de suspendare   

Cererea de retragere din functia de director general echivaleaza cu demisia
Hotararea 459/C din 18 octombrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Demisie    Acord de vointa    Notificare scrisa   

Instanta verifica numai legalitatea si temeinicia deciziei de desfacere a contractului de munca, prin prisma respectarii conditiilor prevazute de art. 65
Hotararea 683/C din 19 noiembrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Concediere individuala    Reducere de posturi    Organigrama    Cauza reala a concedierii    Dificultati economice   

Desfacerea contractului de munca. Obligativitatea cercetarii disciplinare prealabile
Hotararea 442/C din 13 octombrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Sanctionare disciplinara    Cercetare disciplinara    Preaviz    Decizie de concediere    Cercetare prealabila   

Decizia de imputare si angajamentul de plata, acte juridice nereglementate de Codul muncii
Hotararea 954 din 9.11,2010, pronuntata de Curtea de Apel IASI
raspunderea patrimoniala    decizie de imputare    retineri salariale    retinere din salariu    raspunderea civila contractuala    creanta certa    creanta lichita    creanta exigibila    hotarare judecatoreasca    prejudiciu   

Plangere contraventionala impotriva procesului-verbal intocmit de catre un agent constatator din cadrul I.T.M.
Hotararea 1817 din 08.07.2010, pronuntata de Judecatoria TARGU NEAMT
munca la negru    ITM    proces verbal de contraventie    avertisment    OG 2/2001    raporturi de munca   

Concediere pentru necorespundere profesionala
Hotararea 7 din 7.01.2011, pronuntata de Curtea de Apel IASI
necorespundere profesionala    meserie    profesie    sarcina probei    sarcini de serviciu    culpa salariatului   

Raspunderea salariatilor pentru pagubele materiale produse angajatorului. Sarcina probei
Hotararea 480 din 6.06.2006, pronuntata de Curtea de Apel PLOIESTI
probe    sarcina probei    raspunderea patrimoniala    raspunderea civila contractuala    angajarea r?spunderii patrimoniale a salariatului    vinovatie    prejudiciu   

Desfacerea contractului de munca pe perioada incapacitatii de munca a salariatului. Obligatii ce incumba angajatorului si angajatului
Hotararea 478 din 10.12.2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
incapacitate de munca    concediu medical    abatere disciplinara    starea de gradivitate    certificate medicale    certificat medical   

Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii
Hotararea 376 din 28.01.2011, pronuntata de Tribunalul HUNEDOARA
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nota explicativa    nulitate absoluta    abatere disciplinara    vinovatie    regulamentul intern   

Obligarea angajatorului la plata celui de-al 13-lea salariu
Hotararea 746 din 29.03.2010, pronuntata de Tribunalul C?L?RASI
salariu    fondul de salarii    raspunderea civila contractuala    al 13-lea salariu    sindicat   

Emiterea unei noi decizii de reintegrare a salariatului in functia detinuta anterior
Hotararea 209 din 17.05.2011, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
decizie de concediere    reintegrare    decizie de reintegrare    tardivitatea emiterii deciziei de concediere    decizie de reintegrare in functie    titlul executoriu   

Angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil
Hotararea 1426 din 24.03.2010, pronuntata de Tribunalul BISTRITA N?S?UD
premii    clasa I de salarizare    indicele de inflatie    exceptia prescriptiei dreptului la actiune    salariu brut   

Decizie de imputare. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Hotararea 496 din 25.03.2009 , pronuntata de Tribunalul IASI
raspunderea patrimoniala    decizie de imputare    retineri salariale    retinere din salariu    raspunderea civila contractuala    creanta certa    creanta lichita    creanta exigibila    hotarare judecatoreasca    prejudiciu   

Dovada platii drepturilor salariale restante
Hotararea 5199 din 17.11.2010, pronuntata de Tribunalul BISTRITA N?S?UD
verificare de scripte    state de plata    salariu    fluturas de salariu    expertiza grafica    culpa procesuala    proba platii salariului    scripte de comparatie    suplimentarea probatoriului    drepturi salariale restante   

Primirea la munca a unei persoane pentru care nu s-a incheiat contract individual de munca. Individualizarea sanctiunii
Hotararea 2324 din 29.04.2011, pronuntata de Tribunalul BUZ?U
munca la negru    ITM    proces verbal de contraventie    avertisment    OG 2/2001   

Decizie de sanctiune disciplinara. Conditii de forma si de fond. Nulitate
Hotararea 295 din 7.02.2008, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
exceptia nulitatii absolute a deciziei de sanctionare    sanctionare disciplinara    nota explicativa    apararile formulate de salariat    comisia de cercetare disciplinara    apararile salariatului    statutul de personal    regulamentul intern   

Raspundere patrimoniala a salariatului. Dovada prejudiciului suferit
Hotararea 1756 din 18.05.2011 , pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
exceptia prescriptiei dreptului la actiune    prescriptie    raspundere patrimoniala    raspunderea materiala a salariatilor    raspunderea civila contractuala    prejudiciu patrimonial    fisa postului    Legea 22/1969   

Acordarea drepturilor salariale in situatia in care salariatul nu solicita si reintegrarea in postul detinut anterior concedierii nelegale.
Hotararea 1088 din 17.11.2008, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
prescriptie    salariu    despagubiri    inflatie    salarii indexate    exceptia tardivitatii    concediere nelegala    reintegrare    anularea deciziei de incetare a contractului de munca    reintegrare   

Desfacerea contractului individual de munca prin acordul partilor. Plata unor compensatii
Hotararea 25 din 14.01.2008, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
salarii compensatorii    desfacerea contractului individual de munca prin acordul partilor    pierderea locului de munca    expertiza contabila   

Competenta teritoriala a instantei in judecarea unei actiuni in raspundere patrimoniala
Hotararea 1925 din 23.06.2010 , pronuntata de Tribunalul C?L?RASI
exceptia prescriptiei dreptului la actiune    prescriptie    raspundere patrimoniala    raspunderea materiala a salariatilor    raspunderea civila contractuala    competenta teritoriala   

Nulitatea dispozitiei de imputare. Anularea retinerilor in rate lunare din drepturile sale salariate
Hotararea 1848 din 16.06.2010 , pronuntata de Tribunalul C?L?RASI
retinere din salariu    imputare    dispozitie de imputare    plata necuvenita    indemnizatie    Camera de Conturi    Curtea de Conturi    exceptia nulitatii deciziei de imputare   

Dreptul persoanei ce are calitate de asociat al unei societati comerciale de a fi salarizata pentru munca depusa in baza contractului individual de munca
Hotararea 335 din 16.05.2006, pronuntata de Curtea de Apel IASI
verificare de scripte    state de plata    salariu    fluturas de salariu    expertiza grafica    culpa procesuala    proba platii salariului    scripte de comparatie    suplimentarea probatoriului   

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii
Hotararea 1251 din 18.07.2012 , pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
verificare de scripte    state de plata    salariu    fluturas de salariu    expertiza grafica    culpa procesuala    proba platii salariului    scripte de comparatie    suplimentarea probatoriului   

Nelegalitatea deciziei de concediere. Angajari imediat dupa reorganizare, indiferent pe ce post
Hotararea 563 din 11.09.2008, pronuntata de Curtea de Apel GALATI
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nulitate absoluta    desfiintarea locului de munca    schema de personal    organigrama    desfiintarea postului sa fie efectiva    angajari   

Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Analizarea conditiilor ce trebuiesc a fi intrunite cumulativ
Hotararea 125 din 14.01.2011, pronuntata de Tribunalul IASI
exceptia prescriptiei dreptului la actiune    prescriptie    raspundere patrimoniala    raspunderea materiala a salariatilor    raspunderea civila contractuale    contract de imprumut    Legea 82/1991    contabilitate   

Desfacerea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului
Hotararea 1323 din 06.12.2011, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nulitate absoluta    desfiintarea locului de munca    schema de personal    organigrama    desfiintarea postului sa fie efectiva   

Sporul de mobilitate si sporul de confidentialitate. Conditii de acordare
Hotararea 94 din 03.02.2009 , pronuntata de Curtea de Apel SUCEAVA
mobilitate    confidentialitate    clauza de mobilitate    clauza confidentialitate    spor de mobilitate    spor de confidentialitate   

Potrivit Codului muncii schimbarea unilaterala a locului muncii este contrara dispozitiilor legale
Hotararea 703 din 26.04.2012 , pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
schimbare unilaterala a locului muncii    exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    felul muncii    fisa postului   

Sanctiunea disciplinara se aplica in 30 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de abatere in baza unui referat
Hotararea 615 din 26.10.2009 , pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nota explicativa    nulitate absoluta    abatere disciplinara    radiere sanctiune disciplinara    exceptia nulitatii deciziei de concediere    retrogradare    exceptia tardivitatii   

Perioada in care o persoana a avut atat calitatea de ucenic cat si calitatea de salariat dovedite cu orice mijloc de proba, constituie vechime in munca
Hotararea 59 din 18.01.2013 , pronuntata de Tribunalul BAC?U
vechime in munca    scoala profesionala    dovada vechimii in munca    carnet de munca    aviz medical    Codul muncii al Republicii socialiste Romania    Legea 10/1972    ucenici   

Termenul pentru radierea sanctiunii disciplinare. Criterii de stabilire a ordinii de prioritati la concedierea colectiva aplicate corect
Hotararea 7554 din 20.06.2012, pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nota explicativa    nulitate absoluta    abatere disciplinara    radiere sanctiune disciplinara    exceptia nulitatii deciziei de concediere   

Decizie de concediere. Caracterul obiectiv al masurii dispuse de angajator
Hotararea 1358 din 07.12.2011, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
desfiintarea postului    ordonatorul de credit    decizie de concediere    despagubiri    reintegrare    incetarea contractului individual de munca    cauza reala si serioasa    standard de cost   

Data nasterii dreptului la actiune in ipoteza existentei unei decizii de imputare
Hotararea 26 din 22.01.2008, pronuntata de Curtea de Apel IASI
exceptia prescriptiei dreptului la actiune    prescriptie    raspundere patrimoniala    procesul verbal de control    Legea 22/1969    raspunderea materiala a salariatilor   

Incetarea de drept a contractului individual de munca in cazul retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare
Hotararea 174 din 27.02.2007, pronuntata de Curtea de Apel IASI
revocare    revocarea deciziei de incetare a contractului individual de munca    revocarea deciziei de concediere    reziliere    avize    autorizatii    incetarea de drept a contractului individual de munca   

Solicitarea salariatului de a se constata ca raporturile sale de munca cu angajatorul au incetat prin demisie
Hotararea 74 din 31.01.2006 , pronuntata de Curtea de Apel SUCEAVA
demisie    inregistrarea contractului individual de munca    ITM    Legea 130/1999    REVISAL    preaviz    inregistrarea demisiei    abatere disciplinara    demisie fara preaviz   

Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Neprecizarea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat
Hotararea 3024 din 06.03.2012, pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA
exceptia nulitatii absolute a deciziei de sanctionare    sanctionare disciplinara    nota explicativa    apararile formulate de salariat    comisia de cercetare disciplinara   

Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Aplicarea prevederilor art. 65 din Codul muncii
Hotararea 727 din 14.07.2011, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
Legea 329/2009    art. 65    art. 65 din Codul muncii    decizie de concediere    reorganizare    reintegrare    organigrama    desfiintarea locului de munca    incetarea raporturilor sale de munca    Fondul Monetar International    pensie anticipata partiala    concediu medical    statul de functii   

Decizie de sanctionare disciplinara. Cerinte de forma. Termeni. Conditii
Hotararea 378 din 14.02.2008, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
decizie de concediere    reintegrare    anularea deciziei de concediere    nota explicativa    nulitate absoluta    abatere disciplinara   

Plangere contraventionala. Angajator in sensul dipozitiilor din Codul muncii
Hotararea 24.03.2010, pronuntata de Tribunalul BUZ?U
plangere contraventionala    angajator    ITM    proces verbal    incheierea contractului individual de munca    anularea procesului verbal de contraventie    asociatia familiala    activitate independenta   

Termenul de formulare a cererii privind repunerea partilor in situatia anterioara concedierii
Hotararea 541 din 16.09.2008, pronuntata de Curtea de Apel Iasi
prescriptie    salariu    despagubiri    inflatie    salarii indexate    exceptia tardivitatii    concediere nelegala    reintegrare    anularea deciziei de incetare a contractului de munca   

Obligatia societatii de a incheia contract de munca
Hotararea 679 din 26.04.2011, pronuntata de Tribunalul BRASOV
contract individual de munca pe durata nedeterminata    oncediere ilegala    daune cominatorii    examen medical    subordonarea salariatului fata de angajator   

Directiva 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind aproprierea legislatiilor statelor membre cu privire la concedierile colective
Hotararea 4837 din 04.10.2010, pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA
concediere    concediere colectiva    nulitate absoluta    despagubiri    reintegrare    disponibilizare   

Dizolvarea societatii. Obligarea angajatorului la plata unor despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate
Hotararea 113 din 16.03.2010 , pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
salariu    despagubiri    dizolvare    modificarea timpului de lucru    abatere disciplinara    concediu de odihna    incetarea contractului individual de munca    consimtamantul reciproc    modificarea programului de lucru    Decretul 31/1954   

Concedierea salariatului pe durata incapacitatii temporare de munca. Incalcarea dispozitiilor Codului muncii
Hotararea 1368 din 08.12.2011 , pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
certificat medical    concediu medical    OUG 158/2005    incapacitate temporara de munca    certificat de concediu medical   

Concediere pe motive medicale. Obligatia angajatorului de a propune salariatului locuri de munca vacante
Hotararea 567 din 15.05.2008, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
inaptitudine fizica    schimbarea postului    locuri de munca vacante    medicina muncii    pregatire profesionala    inapt pentru munca    medicina muncii   

Decizie de concediere necomunicata salariatului. Consecinte
Hotararea 244 din 10.03.2008, pronuntata de Curtea de Apel SUCEAVA
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    despagubiri    reintegrare    comunicare    comunicarea deciziei de concediere    desfacerea disciplinara a contractului individual de munca   

Suspendarea contractului de munca. Punerea in miscare a actiunii penale nu echivaleaza cu trimiterea in judecata penala
Hotararea 4639 din 23.06.2009 , pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
plangere penala    suspendare CIM    suspendarea contractului individual de munca    decizie de suspendare    trimiterea in judecata    actiunea penala   

Caracterul real si serios al concedierii dispuse in baza art. 65 din Codul muncii
Hotararea 277 din 03.04.2012, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii    desfiintarea locului de munca   

Obligatia angajatorului de a comunica salariatului notificarea scrisa anterior expirarii perioadei de proba
Hotararea 2009 din 04.05.2010 , pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    expirarea perioadei de proba   

Cercetare disciplinara prealabila efectuata fara convocarea in scris a salariatului
Hotararea 1925 din 07.12.2010, pronuntata de Curtea de Apel PLOIESTI
sanctiune disciplinara    incetarea contractului individual de munca    cercetare disciplinara    convocare    cercetare prealabila    reparatie echitabila    termen rezonabil    dreptul la aparare   

Angajatorului ii revine sarcina de a proba ca dupa reorganizare postul ocupat de salariatul concediat nu se mai afla in schema de personal
Hotararea 2108 din 25.09.2012 , pronuntata de Tribunalul BAC?U
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii   

Decizie de desfacere disciplinara a contractului de munca. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara
Hotararea 42 din 20.01.2011 , pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
sactiune disciplinara    decizie de santionare disciplinara    fisa postului    avertisment    vinovatie    comisie de cercetare disciplinara    desfacere disciplinara a contractului de munca    comisia de disciplina    statutul de personal    regulamentul intern   

Contestatie decizie de concediere. Obligatia angajatorului de a se adresa Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca
Hotararea 1224 din 01.10.2009, pronuntata de Tribunalul C?L?RASI
inaptitudine fizica    schimbarea postului    locuri de munca vacante    medicina muncii   

Constatarea nulitatii absolute a deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 1024 din 07.03.2012, pronuntata de Tribunalul DOLJ
incetarea raporturilor de munca    notificare    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara    comisie de certetare disciplinara    nota informativa    referat de sesizare    avertisment   

Concediere ilegala. Principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii
Hotararea 333 din 23.02.2011 , pronuntata de Tribunalul BAC?U
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii    preaviz    principiul egalitatii de tratament   

Desfacerea contractului de munca ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii
Hotararea 739 din 19.06.2009, pronuntata de Curtea de Apel IASI
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice   

Initiativa angajatorului in vederea incetarii contractului de munca. Vicierea acordului de vointa al salariatului
Hotararea 2931 din 27.06.2012, pronuntata de Curtea de Apel ORADEA
incetarea contractului de munca    acord de vointa    deminitate profesionala    negociere    reintegrarea in functie    daune morale    prejudiciu moral   

Limitele in care instanta poate cenzura concedierea dispusa de unitate din perspectiva oportunitatii acesteia
Hotararea 701 din 24.11.2009, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii    reintegrarea in functia avuta anterior    desfiintarea locului de munca   

Desfacerea contractul individual de munca in temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii
Hotararea 1382 din 05.10.2010, pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii   

Aplicarea sanctiunii disciplinare. Momentul de la care se calculeaza termenul de 30 de zile
Hotararea 115 din 29.01.2009 , pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
incetarea raporturilor de munca    notificare    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara    comisie de certetare disciplinara    nota informativa    referat de sesizare   

Incetarea raporturilor de munca in baza art. 65 alin. 1 din Codul Muncii
Hotararea 347 din 12.02.2008 , pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    conflict de munca    desfiintarea locului de munca   

Concediere pentru inaptitudinea stabilita de medicul de medicina muncii
Hotararea 212 din 17.05.2011, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
inaptitudine fizica    inaptitudine psihica    concediere    medicina muncii    fisa de aptitudini    locuri de munca vacante    exceptia tardivitatii    expertiza medicala    expertiza a capacitatii de munca    fisa de expunere la riscuri profesionale   

Concediere dispusa in baza art. 65 alin. 1 din Codul muncii. Desfiintarea locului de munca sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa
Hotararea 783 din 13.12.2011, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice    state de functii   

Efectele suspendarii de drept a unui contract individual de munca, ca urmare a arestarii preventive
Hotararea 55 din 18.01.2007, pronuntata de Curtea de Apel TIMISOARA
salarizare    suspendarea contratului individual de munca    arestare preventiva   

Caracterul real al reorganizarii societatii, conditie prevazuta de art. 65 Codul Muncii
Hotararea 4629R din 22.06.2009 , pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama    preaviz    locuri de munca vacante   

Conflict de munca avand ca obiect contestatie impotriva unei decizii de concediere. indicarea motivelor care au determinat concedierea salariatului
Hotararea 632, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
contestatie decizie de concediere    anulare decizie de concediere    temeinicia deciziei de concediere    desfacerea contractului de munca    reintegrare    reorganizare    dificultati economice   

Natura juridica a termenului de 30 de zile pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare
Hotararea 7420 din 16.11.2011, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
prescriptie    Legea 62/2011    termenul general de prescriptie    sanctionare disciplinara    Legea 167/1958    incapacitate temporara de munca    suspendarea termenului de prescriptie   

Plata unei sume mai mari decat cele cuvenite salariatilor, ca urmare a executarii silite a unei hotarari judecatoresti
Hotararea 2227 din 06.03.2013 , pronuntata de Tribunalul DOLJ
salariu    drepturi salariale    executare silita    impozit    somaj    asigurari sociale de sanatate    expertiza contabila   

Suspendarea contractului de munca in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului
Hotararea 1795, pronuntata de Tribunalul IALOMITA
plangere penala    suspendare CIM    suspendarea contractului individual de munca    decizie de suspendare    act aditional la contractul individual de munca   

Anularea deciziei de concediere. Respectarea criteriilor minimale de selectare a personalului propus pentru disponibilizare
Hotararea 2024 din 12.10.2011 , pronuntata de Tribunalul IALOMITA
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama   

Pretentii. Drepturi banesti incasate necuvenit. Termen de prescriptie
Hotararea 2489 din 02.10.2013 , pronuntata de Tribunalul IALOMITA
prescriptie    Legea 62/2011    termenul general de prescriptie    raspundere patrimoniala   

Efectuarea cercetarii disciplinare in raport de fapta retinuta in sarcina sa in decizia de concediere
Hotararea 2444 din 11.11.2011, pronuntata de Tribunalul IALOMITA
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere    salariu    necorespundere profesionala    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara    daune morale   

Respectarea dispozitiilor referitoare la cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Hotararea 76 din 16.01.2013 , pronuntata de Tribunalul IALOMITA
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere    salariu    necorespundere profesionala    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara   

Rasturnarea prezumtiei temeiniciei actului constatator intocmit de inspectorii de munca
Hotararea 6804, pronuntata de Judecatoria BISTRITA
OG 2/2001    plangere contraventionala    munca la negru    proces verbal de contraventie    anularea procesului verbal de contraventie    munca la negru    avertisment    HG 500/2011    REVISAL   

Rectificarea inscrierilor in carnetul de munca
Hotararea 9142 din 23.09.2013, pronuntata de Judecatoria BISTRITA
incheierea contractului individual de munca    anjajat    salariat    calitatea de anjajat    Legea 168/1999    carnet de munca   

Anularea deciziei de concediere.Reintegrare pe postul detinut anterior
Hotararea 4374, pronuntata de Tribunalul GORJ
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    revocare decizie de concediere    preaviz    contestare a deciziei de concediere   

Declinare de competenta. Competenta facultativa. Anulare decizie de concediere
Hotararea 1594 din 15.11.2013, pronuntata de Tribunalul BAC?U
competenta teritoriala    conflict de competenta    domiciliu    competenta alternativa    domiciliu ales    Legea 62/2011    competenta facultativa    necompetenta teritoriala   

Modificarea domiciliului sau a domiciliului ales dupa legala sesizare a unei instante
Hotararea 1352 din 2.04.2014, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie
OUG 97/2005    competenta teritoriala    conflict de competenta    domiciliu    competenta alternativa    domiciliu ales    Legea 62/2011   

Nulitatea absoluta a angajamentului de plata a unei sume de bani in cazul demisiei
Hotararea 708/R din 19.03.2008, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
angajament    clauze ale contractului individual de munca    nulitate    incetarea contractului individual de munca    nulitate absoluta   

Refuzul de a semna fisa postului. Exprimarea consimtamantului la incheierea contractului
Hotararea 188/R din 20.02.2008, pronuntata de Curtea de Apel Brasov
incheierea contractului individual de munca    anjajat    salariat    calitatea de anjajat    fisa postului    consimtamant   

Legalitatea clauzelor contractului individual de munca
Hotararea 703/M din 11.06.2008, pronuntata de Curtea de Apel Brasov
clauza de neconcurenta    clauza de mobilitate    clauzele contractului individual de munca   

Calitatea de angajat a reclamantului. Neacordarea pretentiilor solicitate
Hotararea 79/R din 18.01.2008, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures
incheierea contractului individual de munca    anjajat    salariat    calitatea de anjajat    Legea 168/1999    carnet de munca   

Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca
Hotararea 273 din 25.01.2012, pronuntata de TRIBUNALUL GORJ
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    reducerea timpului de lucru    reducerea salariului    principiul stabilitatii in munca    locul muncii   

Primirea la munca unui numar de 11 persoane pentru care nu a incheiat contracte de munca
Hotararea 42 din 15.03.2012, pronuntata de Tribunalul BUZ?U
OG 2/2001    plangere contraventionala    munca la negru    proces verbal de contraventie    anularea procesului verbal de contraventie    munca la negru    avertisment    Legea 108/1999   

Anulare proces-verbal de constatare a contraventiei
Hotararea 51 din 18.02.2012, pronuntata de Tribunalul GORJ
OG 2/2001    plangere contraventionala    munca la negru    proces verbal de contraventie    anularea procesului verbal de contraventie    munca la negru    avertisment   

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul locului muncii
Hotararea 9486 din 08.11.2011 , pronuntata de Tribunalul DOLJ
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    reducerea timpului de lucru    reducerea salariului    principiul stabilitatii in munca    locul muncii   

Proces-verbal de control incheiat de inspectorii ITM. Cererea de anulare a masurilor dispuse
Hotararea 12/R din 12.01.2010, pronuntata de Curtea de Apel Targu-Mures
OG 2/2001    plangere contraventionala    munca la negru    proces verbal de contraventie    anularea procesului verbal de contraventie    munca la negru    avertisment   

Plangere contraventionala. Prestarea activitatii fara incheierea contractului individual de munca
Hotararea din 2012, pronuntata de Tribunalul BUZ?U
OG 2/2001    plangere contraventionala    munca la negru    proces verbal de contraventie    anularea procesului verbal de contraventie    munca la negru    avertisment   

Decizia de concediere disciplinara. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara
Hotararea 1848/R din 5.06.2007, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
sactiune disciplinara    decizie de santionare disciplinara    fisa postului    avertisment    vinovatie    comisie de cercetare disciplinara    abateri disciplinare repetate   

Desfiintarea locului de munca. Conditii
Hotararea 3178/R din 6.07.2010, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama    desfiintarea locului de munca    decizie de concediere    organigrama    desfiintarea postului   

Contestatie decizie desfacere disciplinara a contractului individual de munca. Parasirea locului de munca
Hotararea 211 din 12.02.2014, pronuntata de Tribunalul Neamt
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere    salariu    necorespundere profesionala    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara   

Anularea fisei postului
Hotararea 3570 din 10.05.2011, pronuntata de Tribunalul DOLJ
fisa postului    act aditional    repunerea partilor in situatia anterioara    avertisment scris    desfacerea disciplinara a contractului de munca   

Raspunderea patrimoniala a salariatului nu poate fi angajata in conditiile in care atributiile sale nu au fost stabilite intr-o fisa a postului
Hotararea 106/R din 13.01.2009, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
raspundere patrimoniala    daune cominatorii    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu    economist    TVA    fisa postului    Legea 82/1991    raspunderea civila delictuala   

Salariu cu spor acord global. Includere in baza de calcul a pensiei
Hotararea 202 din 12.03.2010 , pronuntata de Tribunalul CONSTANTA
salariul tarifar    acord global    spor pentru munca in acord global    Legea 263/2010    HG 257/2011    salariu acord global    contributia de asigurari sociale    Decizia 30/2009    OUG 4/2005   

Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obtinute in acord global
Hotararea 273 din 19.03.2010, pronuntata de Curtea de Apel IASI
salariul tarifar    acord global    spor pentru munca in acord global    Legea 263/2010    HG 257/2011    salariu acord global    contributia de asigurari sociale    Decizia 30/2009    OUG 4/2005   

Luarea in calcul a sporului de acord global la recalcularea pensiei
Hotararea 13 din 25.01.2011 , pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
salariul tarifar    acord global    spor pentru munca in acord global    Legea 263/2010    HG 257/2011    salariu acord global    contributia de asigurari sociale    Decretul 389/1972   

Pensii. Venituri obtinute prin acord global
Hotararea 885 din 22.05.2013 , pronuntata de Tribunalul BAC?U
salariul tarifar    acord global    spor pentru munca in acord global    Legea 263/2010    HG 257/2011    salariu acord global    contributia de asigurari sociale   

Plata unor compensatii banesti la incetarea contractului individual de munca
Hotararea 1048 din 10.11.2008 , pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
contract individual de munca    drepturi salariale restante    plati compensatorii   

Admisibilitatea clauzei penale in contractele de adaptare profesionala
Hotararea 109 din 14.01.2010 , pronuntata de Tribunalul DaMBOVITA
caluza de neconcurenta    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu    for    are profesionala   

Spor de mobilitate si spor de confidentialitate
Hotararea 3523 din 31.05.2010 , pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA
clauza de confidentialitate    indemnizatie    spor de confidentialitate    spor de mobilitate   

Clauza de confidentialitate. Temei juridic si termen de prescriptie
Hotararea 1996 din 1.06.2011, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
clauza de confidentialitate    indemnizatie    spor de confidentialitate   

Clauza de neconcurenta. Conditii
Hotararea 467/R din 22.02.2008, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
caluza de neconcurenta    contractul individual de munca    ITM    arie geografica    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu   

Legalitatea inserarii unei clauze penale in contractul individual de munca al medicului rezident
Hotararea 120/CM din 09.03.2010 , pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
caluza de neconcurenta    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu   

Raspundere patrimoniala. Clauza de concurenta
Hotararea 546/R din 15.05.2009, pronuntata de Curtea de Apel GALATI
caluza de neconcurenta    contractul individual de munca    ITM    arie geografica    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu    perioada de neconcurenta   

Clauza de neconcurenta. Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitatilor interzise salariatului
Hotararea din 13.07.2007, pronuntata de Tribunalul DOLJ
caluza de neconcurenta    contractul individual de munca    ITM    arie geografica    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu    indemnizatie de neconcurenta lunare   

Clauza de neconcurenta. Nelegalitatea stabilirii anticipate a intinderii prejudiciului provocat angajatorului
Hotararea 1763 din 11.07.2012, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
caluza de neconcurenta    contractul individual de munca    ITM    arie geografica    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca    clauza penala    prejudiciu   

Clauza de neconcurenta. Sanctiunea nerespectarii cerintelor legale privitoare la continutul clauzei
Hotararea 2433 din 16.11.2011 , pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
caluza de neconcurenta    contractul individual de munca    ITM    arie geografica    indemnizatie clauza de neconcurenta    clauze speciale la contractul individual de munca   

Procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional, prevazuta de Legea 263/2010
Hotararea 3020 din 06.03.2012 , pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA
grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 19/2000    Legea 263/2010    decizia de pensionare    pensie pentru limita de varsta    Comisia Centrala de Contestatii   

Contestatie decizie de pensionare
Hotararea 2072 din 17.05.2012 , pronuntata de Tribunalul GORJ
grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 19/2000    Legea 263/2010    decizia de pensionare    pensie pentru limita de varsta   

Cerere de pensionare depusa sub imperiul legii 19/2000 si solutionata sub imperiul legii 263/2010
Hotararea 1425 din 17.10.2011 , pronuntata de Curtea de Apel BAC?U
grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 19/2000    Legea 263/2010    decizia de pensionare    pensie pentru limita de varsta   

Valorificarea perioadei lucrate in grupa a IIa de munca. Calculul varstei standard de pensionare in raport de anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000
Hotararea 4846R din 29.06.2009 , pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 19/2000    decizia de pensionare    pensie pentru limita de varsta   

Anularea unei decizii de acordare a pensiei anticipate partiale si obligarea Casei de Pensii la emiterea uneia noi
Hotararea 1235 R din 10.03.2010 , pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 19/2000    decizia de pensionare   

Decizie privind recalcularea pensiei
Hotararea 176/2014 din 03.02.2014 , pronuntata de Tribunalul GORJ
adeverin?a    casa de pensii    bugetul asigurarilor sociale    HG 257/2011    Legea 263/2010    decizie de pensionare    Comisia Centrala de Contestatii    decizia de pensie   

Cerere pentru obligare la emiterea unei noi decizii
Hotararea 841/R din 24.04.2007, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 19/2000    decizia de pensionare   

Obligatia casei de pensii la emiterea deciziei in termenul legal
Hotararea 2898/R din 30.04.2009, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 3/1977    sot supravietuitor    pensionar   

Vatamarea grava a integritatii corporale a unei persoane in cadrul exercitarii atributiilor de serviciu
Hotararea 1426/R-CM din 16.10.2009, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
accident de muca    raspundere patrimoniala    daune cominatorii    invaliditate    capacitate de munca    instructaj    control medical    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu    prestatii periodice    prejudiciu de agrement   

Salariat conducator auto. Accident rutier. Raspundere patrimoniala
Hotararea 397/R-CM din 11.09.2007, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
raspundere patrimoniala    daune cominatorii    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu    accident rutier    sofer   

Despagubiri solicitate de succesorii persoanelor decedate, ca urmare a producerii evenimentului
Hotararea 1173/R din 12.05.2009, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
accident de muca    raspundere patrimoniala    daune cominatorii    invaliditate    capacitate de munca    instructaj    control medical    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu    mostenitori    succesori   

Proces verbal de cercetare a unui accident de munca. Competenta instantei de contencios administrativ
Hotararea 1000 din 12.03.2009, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
accident de muca    raspundere patrimoniala    daune cominatorii    invaliditate    capacitate de munca    instructaj    control medical    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu    Legea 554/2004   

Ucidere din culpa. Nerespectarea masurilor de protectia muncii
Hotararea 3061 din 21.01.2011 , pronuntata de Tribunalul BUZ?U
accident de muca    raspundere patrimoniala    daune cominatorii    invaliditate    capacitate de munca    instructaj    control medical    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu    ucidere din culpa    culpa concurenta   

Accident de munca soldat cu moartea victimei, datorat insuficientei cardio-respiratorii acute
Hotararea 1026 din 07.11.2008, pronuntata de Tribunalul CONSTANTA
accident de muca    raspundere patrimoniala    daune cominatorii    invaliditate    capacitate de munca    instructaj    control medical    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu   

Accident mortal la locul de munca
Hotararea 728/CA din 06.04.2011 , pronuntata de Tribunalul BIHOR
accident de muca    raspundere patrimoniala    daune cominatorii    invaliditate    capacitate de munca    instructaj    control medical    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu    securitatea in munca    igiena in munca    securitatea in munca   

Accident in timpul programului de munca. Analizarea conditiilor ce trebuiesc a fi intrunite pentru angajarea raspunderii angajatorului
Hotararea 368 din 11.02.2011 , pronuntata de Tribunalul IASI
accident de muca    raspundere patrimoniala    daune cominatorii    invaliditate    capacitate de munca    instructaj    control medical    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu   

Accident de munca. Conditiile raspunderii patrimoniale a angajatorului
Hotararea 855/CM din 08.12.2008, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
accident de muca    raspundere patrimoniala    daune cominatorii    invaliditate    capacitate de munca    instructaj    control medical    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu   

Prestatii periodice succesive ca urmare a existentei incapacitatii adaptive produsa in urma unui accident de munca
Hotararea 77 din 08.03.2006, pronuntata de Curtea de Apel BRASOV
accident de muca    raspundere patrimoniala    daune cominatorii    ore suplimentare    indemnizati pentru incapacitate de munca    incapacitate de munca    incapacitate adaptativa    daune morale    prejudiciu succesiv    capacitate de munca   

Clauza de neconcurenta
Hotararea 550 din 20.032013, pronuntata de Tribunalul CARAS SEVERIN
neconcurenta    clauza de neconcurenta    arie geografica    indemnizatie    prejudiciu    act aditional    prezumtie de culpa    raspunderea patrimoniala   

Continutul deciziei de sanctionare disciplinara sub aspectul descrierii faptei ce constituie abatere disciplinara
Hotararea 549 din 20.03.2013, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
sactiune disciplinara    decizie de santionare disciplinara    fisa postului    avertisment    vinovatie    comisie de cercetare disciplinara    abateri disciplinare repetate   

Contract de munca cu element de extraneitate. Competenta instantelor romanesti
Hotararea 1532 F din 09.04.2013, pronuntata de Tribunalul IALOMITA
contract individual de munca    extraneitate   

Contestatie impotriva deciziei de schimbarea locului de munca
Hotararea 330 din 12.02.2013, pronuntata de Curtea de Apel GALATI
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    reducerea timpului de lucru    reducerea salariului    Legea 62/2011   

Desfacere contract de munca
Hotararea 1882 din 14.03.2013 , pronuntata de Tribunalul MEHEDINTI
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama   

Contestatie decizie suspendare contract de munca
Hotararea 1237 din 07.02.2013, pronuntata de Tribunalul GORJ
salarizare    suspendarea contratului individual de munca    negociere   

Compensarea in bani a concediului de odihna pentru anul in care au incetat contractul individual de munca
Hotararea 1210 din 28.03.2013 , pronuntata de Tribunalul TELEORMAN
principiul contradictorialitatii    dreptul la aparare    salariu de baza    concediu de odihna    rejudecare    indemnizatie concediu   

Desfacerea contractului de munca. Repunerea in drepturi
Hotararea 537 din 26.02.2013 , pronuntata de Tribunalul OLT
sactiune disciplinara    decizie de santionare disciplinara    fisa postului    avertisment    vinovatie    comisie de cercetare disciplinara    abateri disciplinare repetate    medic    Legea 95/2006   

Desfacerea ilegala a contractului individual de munca
Hotararea 561 din 27.03.2013, pronuntata de Tribunalul BACAU
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama    exceptia tardivitatii    decizia de sanctionare    referatul de sesizare a comisiei de disciplina    concediu medical   

Accident de munca - accident de traseu
Hotararea 2092/R din 25.11.2013 , pronuntata de Curtea de Apel BRASOV
accident colectiv de munca    accident de munca    fise individuale de instruire    asigurarea de raspundere civila   

Modificarea unilaterala a CIM determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale
Hotararea 2010, pronuntata de Curtea de Apel BRASOV
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    plangere penala    loc de munca vacant    muncitor necalificat    urmarirea penala   

Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea efectiva a locului de munca
Hotararea 767 din 22.04.2013, pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama   

Incadrarea in locuri de munca si activitati cu conditii speciale. Contravaloarea orelor suplimentare
Hotararea 3739 din 13.05.2013, pronuntata de Tribunalul MEHEDINTI
spor de noapte    spor pentru conditii speciale de munca    concediu de odihna    ore suplimentare    militar    fluturasi de salarii    indicele de inflatie    expertiza contabila    statul de organizare    ore libere   

Anularea deciziei de sanctionare pentru nemotivarea in fapt si in drept
Hotararea 2440 din 26.03.2013, pronuntata de Tribunalul MEHEDINTI
sanctiune disciplinara    incetarea contractului individual de munca    cercetare disciplinara    convocare    cercetare prealabila    reparatie echitabila    termen rezonabil    vinovatie    absente    REVISAL    exceptia tardivitatii    reintegrare   

Obligatia angajatorului de a incheia in forma scrisa contracte individuale de munca, in cazul medicilor
Hotararea 4880/R din 28.06.2013 , pronuntata de Curtea de Apel TaRGU MURES
Colegiului Medicilor din Romania    medic    contract individual de munca    autorizatie de libera practica    Legea 95/2006   

Suspendare CIM. Obligatia salariatului de a se prezenta la examenele medicale
Hotararea 551 din 20.03.2013 , pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
salarizare    suspendarea contratului individual de munca    avize    atestate    examen medical    fisa de aptitudine    sanatatea la locul de munca    HG 355/2007    aptitudine profesionala    abatare disciplinara   

Anulare act aditional prin care s-a dispus reducerea timpului de lucru si a salariului
Hotararea 4959 din 21.11.2013, pronuntata de Tribunalul GORJ
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    reducerea timpului de lucru    reducerea salariului    Legea 62/2011   

Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca
Hotararea 3 din 14.01.2014 , pronuntata de Tribunalul SIBIU
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    competenta teritoriala    resedinta    domiciliu    loc de munca    locuinta statornica   

Decizie de concediere vs. Ordin de incetare a raporturilor de munca
Hotararea 495 din 24.01.2013, pronuntata de Tribunalul DOLJ
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    reintegrarea in postul detinut anterior   

Plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate pentru decesul sotiei sale
Hotararea 158/Ap din 12.12.2013 , pronuntata de Curtea de Apel BRASOV
deces    salarii compensatorii    CCM    contract colectiv de munca    termen rezonabil    prescriere    prescriptie   

Incetarea suspendarii contractului individual de munca, dispuse in temeiul art. 52 alin. 1 lit. b Codul muncii
Hotararea 1743/R din 02.10.2013, pronuntata de Curtea de Apel BRASOV
salarizare    suspendarea contratului individual de munca    negociere    plangere penala    raspundere penala    scoaterea de sub urmarirea penala    daune morale   

Anulare decizie de sanctionare disciplinara cu reducerea salariului pe o luna cu 10 %
Hotararea 8 din 16.01.2014 , pronuntata de Tribunalul GORJ
sanctiune disciplinara    incetarea contractului individual de munca    cercetare disciplinara    convocare    cercetare prealabila    reparatie echitabila    termen rezonabil    reducerea salariului    fisa postului    raport de control   

Incalcarea principiului contradictorialitatii partilor si a dreptului la aparare
Hotararea 1210 R din 25.09.2013 , pronuntata de Curtea de Apel TaRGU MURES
principiul contradictorialitatii    dreptul la aparare    salariu de baza    concediu de odihna    rejudecare   

Suspendarea contractului de munca - Art. 52 Codul muncii
Hotararea 5386, pronuntata de Tribunalul IALOMITA
plangere penala    suspendare CIM    suspendarea contractului individual de munca    decizie de suspendare    muncitor necalificat    act aditional la contractul individual de munca   

Plata drepturilor banesti restante
Hotararea 4252 din 12.09.2013 , pronuntata de Tribunalul GORJ
retineri salariale    drepturi salariale restante    daune-interese    state de salarii   

Concedierea salariatului in perioada efectuarii concediului de odihna
Hotararea 9285 din 05.11.2013 , pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA
manager    concediu de odihna    organigrama    OUG 63/2010    preaviz    nelegalitatea deciziei de concediere   

Incetarea contractului de munca ca sanctiune disciplinara
Hotararea 23 din 12.03.2014 , pronuntata de Tribunalul BUZAU
incetarea raporturilor de munca    notificare    comunicare    perioada de proba    executor judecatoresc    decizie de concediere    salariu    necorespundere profesionala    cercetare disciplinara    sanctiune disciplinara   

Desfacerea disciplinara a contractului de munca
Hotararea 12 din 12.03.2014 , pronuntata de Tribunalul BUZAU
muncitor necalificat    sanctiune disciplinara    incetarea contractului individual de munca    cercetare disciplinara    convocare    cercetare prealabila    reparatie echitabila    termen rezonabil    suspendarea contractului individual de munca   

Contestatie decizie incetare de drept a raporturilor de munca
Hotararea 1528 din 01.11.2013 , pronuntata de Tribunalul BACAU
Legea 263/2010    incetarea de drept a contractului individual de munca    Legea 567/2004   

Anularea deciziei de desfacere abuziva a contractului individual de munca
Hotararea 473, pronuntata de Tribunalul CALARASI
avertisment scris    nulitate absoluta    diminuarea salariului    cercetare disciplinara prealabila    sanctionare disciplinara    cheltuieli de judecata   

Recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
Hotararea 239 din 26.02.2014, pronuntata de Tribunalul OLT
indemnizatie pentru cresterea copilului    concediu pentru cresterea copilului   

Stagii de cotizare ce pot fi valorificate in cadrul deciziei de revizuire a drepturilor de pensie emise in baza OUG nr. 59/2011
Hotararea 711R din 07.02.2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
decizie de revizuire    stagiu de cotizare    OUG 59/2011    CEDO   

Indemnizatia de somaj se incaseaza daca sunt indeplinite o serie de conditii
Hotararea 1233 din 29.05.2012, pronuntata de Tribunalul GALATI
indemnizatie de somaj    AJOFM    Legea 76/2002    stagiu de cotizare    contributia de asigurari pentru somaj   

Obligatia angajatorului de a elibera o adeverinta care atesta calitatea de salariat
Hotararea 219 din 12.02.2014, pronuntata de Tribunalul GALATI
adeverin?a    casa de pensii    bugetul asigurarilor sociale   

Anularea deciziei de sanctionare prin diminuarea salariului
Hotararea 307 din 17.02.2014, pronuntata de Tribunalul GORJ
avertisment scris    nulitate absoluta    diminuarea salariului    cercetare disciplinara prealabila    sanctionare disciplinara   

Decizie de detasare care nu a produs efecte juridice. Nevalabilitate ca act juridic
Hotararea 399R din 23.01.2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    inspector protectie sociala    act aditional    detasare   

Plata drepturilor salariale aferente conform graficelor de lucru a orelor suplimentare
Hotararea 9 din 16.01.2014 , pronuntata de Tribunalul GORJ
plata orelor suplimentare    plata zilelor de sambata    spor de week-end    program de lucru    control medical    medicina muncii    abatere disciplinara grava    cercetarea disciplinara    state plata    fluturasi de salariu   

Actiune avand ca obiect contestatie decizie de concediere
Hotararea 523 din 11.03.2014 , pronuntata de Tribunalul GORJ
decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    obligatie de confidentialitate   

Valorificarea adeverintei care atesta in incadrarea in grupa II de munca
Hotararea 780 din 26.06.2009 , pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu militar   

Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national
Hotararea 202 R din 22.01.2013 , pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
spor de vechime    exceptia prescriptiei dreptului la actiune    contractul colectiv de munca la nivel national    inspector asigurari   

Demisia - act unilateral de vointa a salariatului
Hotararea 166 din 31.01.2014 , pronuntata de Tribunalul GALATI
demisie    preaviz    sarcina probei    incetarea raporturilor de munca    anularea demisiei   

Plata contravalorii zilelor de sambata si duminica
Hotararea 29 din 16.01.2014, pronuntata de Tribunalul GORJ
salarizare    spor week-end    reactualizare cu indicele de inflatie   

Decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca
Hotararea 5386 din 21.12.2013, pronuntata de Tribunalul GORJ
modificare cim    modificarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    inspector protectie sociala    act aditional    reintegrare   

Nelegalitatea suspendarii contractului individual de munca la initiativa angajatorului. Absentearea salariatului pe durata preavizului
Hotararea 1391/R din 26.09.2008, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures
demisie    preaviz    sarcina probei    incetarea raporturilor de munca   

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul salariului
Hotararea 1159 din 15.12.2009, pronuntata de Curtea de Apel IASI
act aditional    act aditional la contractul individual de munca    principiul libertatii muncii   

Contract de munca si contract de prestari de serviciu. Distinctii
Hotararea 5964 din 21.09.2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract de munca    contract de prestari de serviciu    raport de subordonare    instrumentum probationis    negotium juris   

Raportul dintre raspunderea patrimoniala si raspunderea civila delictuala
Hotararea 86 din 13.02.2007, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
raspundere patrimoniala    raspundere civila delictuala    fapta ilicita    vinovatie   

Aplicabilitatea legislatiei muncii cetatenilor straini
Hotararea 5504 din 16.10.2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
certificat medical    concediu medical    OUG 158/2005    incapacitate