Servicii Juridice specializate in Dreptul Muncii

Redactare, asistenta si reprezentare juridica privitoare la contractul individual de munca :

 • incheierea contractului individual de munca;
 • executarea contractului individual de munca;
 • modificarea contractului individual de munca;
  • detasarea;
  • delegarea;
 • intreruperea contractului individual de munca;
 • clauze in contractul individual de munca;
  • de confidentialitate;
  • de neconcurenta;
  • de mobilitate s.a.;
 • incetarea contractului individual de munca;
 • contestatii privind deciziile comisiei de disciplina.

Redactare, asistenta si reprezentare juridica privitoare drepturile salariatilor/angajatorilor:

 • stabilirea si acordarea concediilor (de odihna, medicale, de studiu, fara plata)
 • stabilirea si acordarea drepturilor banesti;
 • indeplinirea obligatiilor stabilite prin contractul de munca;
 • stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare.

Consultanta raporturi de munca

Litigii raporturi de munca: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani retinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului in functia avuta ulterior

Contestatii impotriva deciziei de concediere a salariatului, impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare;

Litigii in ceea ce priveste atragerea raspunderii salariatului de catre angajator pentru incalcarea clauzei de confidentialitate, pt reapararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume incasate necuvenit

Consultanta privind negocierea contractelor colective de munca la nivel national, de ramura, de unitate

Medierea de catre avocat a diferendelor aparute intre angajati si angajatori in derularea raporturilor de munca si in litigii de munca

Asistenta juridica si reprezentare in litigii de munca privind drepturile si obligatiile stabilite prin contractul colectiv de munca si contractul individual de munca

Apararea drepturilor functionarilor publici, inaltilor functionari publici, functionarilor publici cu statut special (militari, politisti, etc) si personalului civil contractual in litigii cu ministerele, autoritatile si institutiile publice

Contestatie avand ca obiect decizia de concediere colectiva, concediere individuala si de sanctionare a salariatilor, obtinerea de despagubiri si daune morale in materie de dreptul muncii.

Asistenta juridica si reprezentarea cetatenilor romani aflati in strainatate.

 

Contact

MCP avocati Cabinet de Avocat Marius-Catalin Predut
Sediul: str. Vintila Voda, nr. 2, Bucuresti, sector 3 (langa Tribunalul Bucuresti)
Metrou: Statia Unirii 1 si Unirii 2
RATB: Liniile 104, 124, 123, 385 (Statia Biblioteca Nationala a Romaniei)
Liniile 313, 116, 117 (Statia Mircea Voda)
Tel: (+4)0722.415.993
Fax: (004)0318.171.755
Avocat Predut Marius-Catalin
Contact OnLine!
Cum Ajungi la noi? Vezi harta!
Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Articole Dreptul muncii

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare
Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Cuprinsul deciziei de concediere
Nulitatea notificarii prin care s-a dispus unilateral incetarea contractului individual de munca in perioada de proba
Greva. Tipuri de greva si conditii de declansare

Jurisprudenta Dreptul muncii

Accidente de munca
Asistenta si Asigurari sociale. Pensii
Contestatie decizie de concediere
Contractul de munca. Clauze
Drepturi salariale
Incetarea contractului individual de munca
Incheierea contractului individual de munca
Modificarea contractului individual de munca
Plangere contraventionala
Probe
Raspunderea patrimoniala
Sanctionare disciplinara
Suspendarea contractului individual de munca

Consultatii Dreptul muncii

Neprezentarea la medicul de medicina muncii. Nulitatea contractului individual de munca.
Munca suplimentara
Obligarea angajatorului la depunerea organigramei
Munca prestata pe timp de noapte, in zilele de repaus saptamanal
Modificarea felului muncii. Obligativitatea acordului partilor
Plangerea penala introdusa de angajator impotriva unui salariat nu mai constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca
Decontarea transportului la locul de munca
Solicitarea drepturilor salariale, la zi, posibila doar in cazul incetarii contractului individual de munca
Compensarea in bani a concediului de odihna.
Indemnizatia de somaj in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Fapta de a primi in munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Sanctiuni
Actul aditional la contractul individual de munca.
Reducerea programului de lucru in perioada de preaviz.
Acordarea drepturilor salariale astfel cum au fost prevazute in contractual individual de munca.