Serviciile Cabinetului de Avocat "Marius-Catalin Predut"

Scopul pentru care ne-am creat a fost de a veni in sprijinul tuturor celor care necesita un sfat juridic prompt si competent in cadrul litigiilor de munca.
Cabinetul nostru ofera servicii complexe de asistenta si reprezentare, atat pentru angajati, cat si pentru angajatori in materia contractelor individuale si colective de munca, in domeniul concedierilor colective sau a masurilor de protectie sociala precum si in litigiile nascute din clauzele speciale inserate in contractele de munca, cum ar fi cele de loialitate, concurenta, confidentialitate si nedenigrare.

Consultatii, Asistenta si Reprezentare Juridica Pentru angajator

• redactarea şi modificarea contractelor individuale sau colective de muncă, acordând o atenţie deosebită regimului juridic al clauzelor specifice ce au în vedere protecţia intereselor angajatorilor; regulamente interne si regulamente de organizare si functionare, fise de post;
• elaborarea si redactarea de ordine, decizii, cu privire la incetarea contractului individual de munca, detasare, etc.;
• elaborarea si redactarea de opinii legale pentru orice problema de dreptul muncii, precum si in cazul conflictelor de munca;
• asistenta juridica si reprezentare in litigiile de munca, solutionarea de litigii privitoare la accidente de munca;
• reprezentare in fata ITM, Garda Financiara si alte autoritati
• activitati de mediere
• asistenţă juridică cu privire la restructurarea personalului în urma tranzacţiilor, procedurilor de fuziune şi divizare, reorganizare şi concedieri colective;
• redactarea de Contracte de Detaşare pentru salariaţii detaşaţi ca urmare a externalizării serviciilor societăţilor;
• asistenţă juridică cu privire la negocierea acordurilor de încetare cu salariaţii concediaţi;
• litigii în ceea ce priveşte atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume încasate fara temei


Consultatii, Asistenta si Reprezentare Juridica Pentru angajat

• participare la negocieri pentru incheierea / modificarea contractului individual de munca
• activitati de mediere
• contestare abateri disciplinare
• asistenta in fata comisiilor disciplinare
• contestarea deciziei comisiei disciplinare
• contestare decizie concediere abuziva
• asistenta juridica si reprezentare in litigiile de munca, solutionarea de litigii privitoare la accidente de munca;
• contestarea deciziilor emise de organele cu activitate de control din cadrul inspectoratului de munca;
• solutionarea litigiilor privitoare la plata salariilor, a drepturilor de diurna si a altor litigii patrimoniale de dreptul muncii.
• litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior.


Consultatiile juridice privesc domenii de interes, precum:

  • redactarea si/sau furnizarea, folosind orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;
  • elaborarea de opinii legale;
  • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii etc.) si asistarea la negocierile referitoare la acestea;
  • participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii;
  • orice alte consultatii in domeniul juridic.
 

Contact

MCP avocati Cabinet de Avocat Marius-Catalin Predut
Sediul: str. Vintila Voda, nr. 2, Bucuresti, sector 3 (langa Tribunalul Bucuresti)
Metrou: Statia Unirii 1 si Unirii 2
RATB: Liniile 104, 124, 123, 385 (Statia Biblioteca Nationala a Romaniei)
Liniile 313, 116, 117 (Statia Mircea Voda)
Tel: (+4)0722.415.993
Fax: (004)0318.171.755
Avocat Predut Marius-Catalin
Contact OnLine!
Cum Ajungi la noi? Vezi harta!
Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Articole Dreptul muncii

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare
Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Cuprinsul deciziei de concediere
Nulitatea notificarii prin care s-a dispus unilateral incetarea contractului individual de munca in perioada de proba
Greva. Tipuri de greva si conditii de declansare

Jurisprudenta Dreptul muncii

Accidente de munca
Asistenta si Asigurari sociale. Pensii
Contestatie decizie de concediere
Contractul de munca. Clauze
Drepturi salariale
Incetarea contractului individual de munca
Incheierea contractului individual de munca
Modificarea contractului individual de munca
Plangere contraventionala
Probe
Raspunderea patrimoniala
Sanctionare disciplinara
Suspendarea contractului individual de munca

Consultatii Dreptul muncii

Neprezentarea la medicul de medicina muncii. Nulitatea contractului individual de munca.
Munca suplimentara
Obligarea angajatorului la depunerea organigramei
Munca prestata pe timp de noapte, in zilele de repaus saptamanal
Modificarea felului muncii. Obligativitatea acordului partilor
Plangerea penala introdusa de angajator impotriva unui salariat nu mai constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca
Decontarea transportului la locul de munca
Solicitarea drepturilor salariale, la zi, posibila doar in cazul incetarii contractului individual de munca
Compensarea in bani a concediului de odihna.
Indemnizatia de somaj in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Fapta de a primi in munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Sanctiuni
Actul aditional la contractul individual de munca.
Reducerea programului de lucru in perioada de preaviz.
Acordarea drepturilor salariale astfel cum au fost prevazute in contractual individual de munca.