• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Jurisprudenta - Raspunderea patrimoniala

Raspunderea patrimoniala privind prejudiciul suferit de salariat in timpul sau in legatura cu serviciul. Dovada faptei ilicite care sta la baza prejudiciului
Hotararea 34 din data de 22.01.2016, pronuntata de Tribunalul Galati
reintegrare    prejudiciu moral    daune morale    drepturi banesti    concediere unilaterala    cercetare disciplinara    nulitate absoluta    elemente esentiale    fisa postului    regulament intern    fapta ilicita    vinovatie   


Raspunderea patrimoniala a salariatului. Nulitatea clauzei privind restituirea cheltuielilor ocazionate de pregatirea profesionala
Hotararea 449 din data de 21.06.2016, pronuntata de Tribunalul Braila
prejudiciu    pregatire profesionala    act aditional    durara muncii    incetare contract individual de munca    acordul partilor    raspundere contractuala   

Regimul juridic aplicabil raspunderii patrimoniale a personalulul didactic
Hotararea 390 din data de 07.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
decizie de imputare    raspundere patrimoniala    durata muncii    prejudiciu    modificare unilaterala    durata determinata    personal bugetar    nulitate absoluta    acordul partilor   

Conditiile angajarii raspunderii patrimoniale a salariatului. Clauza penala in contractele individuale de munca
Hotararea 1087 din data de 04.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
prejudiciu    preaviz    demisie    clauza penala    cercetare disciplinara    buna credinta    raspundere patrimoniala    vinovatie    libertatea muncii    daune-interese    sarcina probei    fapta ilicita   

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Lipsa vinovatiei salariatului in cauzarea prejudiciului produs angajatorului
Hotararea 681 din data de 14.06.2016, pronuntata de Tribunalul Sibiu
despagubiri    prejudiciu    nota de constatare    regulament intern    raspundere patrimoniala    expertiza tehnica   

Raspunderea patrimoniala a salariatului ca urmare a pagubelor cauzate angajatorului. Necesitatea dovedirii prejudiciului
Hotararea 534 din data de 30.06.2016, pronuntata de Tribunalul Arad
nulitate partiala    demisie    preaviz    regulament intern    decizie de imputare    cercetare disciplinara    abatere    raspundere disciplinara    prejudiciu    raspundere contractuala    vinovatie   

Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru pagubele materiale produse angajatorului
Hotararea 605 din data de 31.05.2016, pronuntata de Tribunalul Galati
concediere disciplinara    raspundere patrimoniala    indemnizatie concediu de odihna    act aditional    fisa postului    garantii materiale    gestiune    raspundere contractuala    regulament intern   

Prejudiciul moral cauzat salariatului de catre angajator. Probarea de catre salariat a existentei si intinderii prejudiciului suferit
Hotararea 1832 din data de 05.07.2017, pronuntata de Tribunalul Arad
reintegrare    contributii obligatorii    stare de graviditate    daune morale    concediu medical    perioada de proba    preaviz    buna-credinta    prejudiciu nepatrimonial   

Dovada compensarii orelor de munca suplimentara. Prejudiciul moral suferit de salariat prin neplata drepturilor salariale
Hotararea 3779 din data de 04.07.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
daune morale    indemnizatie de concediu    drepturi banesti    sarcina probei    state de plata    contract colectiv de munca    ore suplimentare    raspundere contractuala   

Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre salariat a prejudiciului suferit prin fapta angajatorului
Hotararea 3418 din data de 29.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova
drepturi banesti    tichete de masa    prescriptie    contract colectiv de munca    personal bugetar    echipament de protectie    ore suplimentare    alimente de protectie    raspundere patrimoniala   

Obligatia angajatorului de a dovedi indeplinirea conditiilor raspunderii patrimoniale a salariatilor
Hotararea 858 din data de 11.05.2016, pronuntata de Tribunalul Iasi
prejudiciu    retrogradare din functie    raspundere patrimoniala    fisa postului    vinovatie    prejudiciu    sarcina probei    legatura de cauzalitate   

Plata cu intarziere a drepturilor salariale. Daunele-interese datorate de catre angajator
Hotararea 691 din data de 2 iunie 2016, pronuntata de Judecatoria Sighisoara
drepturi salariale    daune interese    dobanda legala    prescriptie    institutie publica    executare silita    vinovatie    durata rezonabila   

Curgerea termenului de prescriptie in cazul raspunderii patrimoniale a angajatorului. Cunoasterea pagubei si a persoanei responsabile
Hotararea 810 din data de 04.07.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau
termen de prescriptie    raspundere delictuala    personal bugetar    caracter accesoriu    dobanda legala    penalitati    executare silita    daune interese    titlu executoriu   

Repararea prejudiciului produs in sarcina angajatorului. Decizia de imputare
Hotararea 54/LM AS din data de 16.02.2016, pronuntata de Tribunalul Giurgiu
decizie de imputare    raspunderea patrimoniala    lipsa de interes    functionar public    nota de constatare    obligatie de restituire   

Repararea prejudiciului moral cauzat de privarea de libertate nelegala
Hotararea 105A din data de 23. 02. 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
privare de libertate    daune morale    prejudiciu    proces penal    arestare preventiva    desfacere contract    raspundere disciplinara    compensare   

Angajamentul de plata dintre salariat si angajator nu constituie izvor de obligatie pentru plata penalitatilor de intarziere aferente contributiilor sociale
Hotararea 127 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Gorj
acord de plata    contract individual de munca    act aditional    contributii nedatorate    penalitati de intarziere    raspundere patrimoniala   

Raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de catre angajator
Hotararea 507 din 01 februarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
drepturi salariale    contract individual de munca    act aditional    recuperarea diferentelor    pretentii    culpa procesuala   

Nulitatea deciziei de imputare. Retinerea din salariu cu titlu de daune nu poate fi efectuata decat daca datoria este scadenta, lichida si exigibila
Hotararea 103 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Tulcea
contract individual de munca    raspundere civila contractuala    decizie de imputare    retinere din salariu   

Obligarea salariatului la plata prejudiciului cauzat prin indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu
Hotararea 30 din 12 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Tulcea
raspundere civila contractuala    prejudiciu    proces-verbal    fisa de calcul    desfacerea disciplinara a contractului de munca    decizie de imputare    angajament de plata   

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare
Hotararea 294 din 27 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Prahova
cercetare prealabila    decizie de sanctionare    raport de control    prejudiciu    decizie de imputare    raspundere patrimoniala    nulitate absoluta   

Dreptul angajatorului de a pretinde unui salariat restiturea sumelor de bani remise fara a fi datorate
Hotararea 455 din 30 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
raport de munca    acte aditionale    cote procentuale    impozit pe venit    restituirea sumelor    conflict de munca    renuntare la judecata   

Obligatia angajatorului de incheiere a contractului de munca in forma scrisa. Intarzierea incheierii contractului in forma scrisa in scopul evitarii platii contributiilor obligatorii
Hotararea 1101 din data de 06 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
salariu de baza    preaviz    forma scrisa    registrul de evidenta a salariatilor    asigurari de stat    inspectoratul de munca    concurs    exament    interviu    aptitudini profesionale    norma intreaga    program normal de lucru    contract colectiv de munca    demisie   

Producerea unei pagube in patrimoniul angajatorului de catre salariat. Existenta unui prejudiciu real, cert, direct si material
Hotararea 1416 din data de 17 decembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Galati
garantie materiala    paguba    spor la salariu    repaus saptamanal    ore suplimentare    program normal de lucru    concediu de odihna    raspundere patrimoniala    retineri salariale    zile de sarbatoare legala    paguba   

Acordarea daunelor morale pentru prejudiciul cauzat salariatului de catre angajator. Precizarea de catre salariat a valorilor lezate si a faptelor concrete prin care s-a produs lezarea
Hotararea 1158 din data de 19 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj
desfiintarea postului    repunere in situatia anterioara    reintegrare    dificultati economice    transformari tehnologice    despagubiri morale    fapta ilicita    contract colectiv    contestatie    tichete cadou    plangere penala    audit intern   

Evaluarea cuantumului indemnizatiei pentru repararea prejudiciului moral. Aprecierea prejudiciului sub aspectul efectelor negative suferite pe plan fizic si psihic de persoana vatamata
Hotararea 1014 din data de 23 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia
suspendarea contractului de munca    cercetare disciplinara    regulament intern    comisie de disciplina    demisie    nulitate absoluta    obiective    disciplina muncii    vinovatie    prejudiciu moral    compensatie    acordul partilor    nota explicativa   

Prejudiciul cauza salariatului de catre angajator. Nexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre angajator a obligatiilor contractuale sau legale
Hotararea 3080 din data de 08 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
desfacere disciplinara a contractului de munca    reintegrare    despagubire    titlu executoriu    executare silita    daune morale    raport de expertiza contabila    fapta ilicita    drepturi banesti    raspundere patrimoniala   

Raspunderea disciplinara a salariatilor. Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului
Hotararea 133 din data de 16 ianuarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
prezumtia de nevinovatie    cercetare disciplinara    sindicat    comisie de disciplina    desfacerea contractului de munca    contract colectiv de munca    disciplina muncii    patrimoniu    individualizare    abateri disciplinare grave   

Asocierea sindicatelor in federatii, confederatii si uniuni sindicale. Apararea drepturilor membrilor, atributia principala a organizatiilor sindicale
Hotararea 1131 din data de 31 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract colectiv de munca    sindicat    sporuri    indemnizatii    salariu de baza    prejudiciu    dobanda legala    conflict de munca    uniune sindicala    negocieri    clase de salarizare    program de lucru    federatii sindicale   

Existenta mai multor formatori in cadrul societatii care au asigurat formarea profesionala a aceluiai salariat. Numarul maxim de salariati care pot fi formati profesional, in acelasi timp, de un singur formator
Hotararea 2820 din data de 30 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
curs de formare profesionala    act aditional    cheltuieli cu formarea profesionala    initiativa incetarii contractului    raspundere civila contractuala    pagube materiale    clauza penala    decizie de concediere    tranzactie    norme de munca   

Nelegalitatea inserarii in contractul de munca sau actele aditionale a unei clauze de angajare a raspunderii salariatului
Hotararea 378 din data de 07 martie 2012, pronuntata de Tribunalul Buzau
formare profesionala    incetarea contractului de munca    despagubire    cercetare disciplinara prealabila    clauza penala    stagii de formare profesionala    evaluare anticipata a prejudiciului    act aditional   

Restituirea de catre salariat a cheltuielilor ocazionate cu formarea profesionala. Dovedirea de catre angajator a organizarii cursurilor de formare profesionala si a prejudiciului suferit
Hotararea 2143 din data de 28 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
costuri cu formarea profesionala    act aditional    indemnizatii    diurna    demisie    initiativa incetarii contractului    clauza penala    despagubire    acordul partilor    libertate contractuala    raspundere patrimoniala   

Restituirea de catre salariat a costurilor cu formarea profesionala suportate de angajator in cazul in care are initiativa incetarii contractului de munca
Hotararea 3859 din data de 21 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
curs de formare profesionala    act aditional    demisie    durata formarii profesionale    raspundere civila contractuala    clauza de fidelitate    sarcini de serviciu    buna-credinta    securitate si sanatate in munca    protectie sociala    clauze abuzive   

Formele pregatirii profesionale a salariatilor. Suportarea cheltuielilor cu studiile universitare si de doctorat
Hotararea 235/R din data de 28 ianuarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
formare profesionala    cheltuieli de scolarizare    raspundere patrimoniala    sume nedatorate    imbogatire fara justa cauza    cunostinte de specialitate    adaptarea la cerintele postului    perfectionarea pregatirii profesionale   

Instruirea salariatilor in privinta activitatilor specifice institutiei. Asigurarea de catre angajator a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor
Hotararea 1801 din data de 05 iulie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava
accident de munca    infirmitate    prejudiciu moral    protectia muncii    echipament de protectie    raspundere patrimoniala    raport de cauzalitate    inspectoratul de munca    program de lucru    schimbarea locului de munca    securitate si sanatate in munca   

Organizarea activitatii de catre angajator. Obligatia angajatorului de a asigura salariatilor sanatatea si securitatea in munca.
Hotararea 1573 din data de 08 iunie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
contract de munca pe durata determinata    accident de munca    obligatii de serviciu    program de lucru    securitate in munca    evaluarea riscurilor    organizarea activitatii    fapta ilicita    prejudiciu    raspundere patrimoniala   

Asigurarea de catre angajator a protectiei si sanatatii salariatilor. Obligatia luarii masurilor de sanatate si securitate in munca
Hotararea 1447 din data de 29 aprilie 2013, pronuntata de Tribunalul Timis
pierderea capacitatii de munca    pensie de invaliditate    contract colectiv de munca    risc de imbolnavire    raspundere contractuala    despagubire    boala profesionala    fapta ilicita    vinovatie    protectia muncii   

Procedura de recuperare a prejudiciului cauzat angajatorului de catre un salariat. Necesitatea existentei unei hotarari judecatoresti
Hotararea 3644/R din data de 18 septembrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Cluj
retineri din salariu    prejudiciu    datorie scadenta    datorie exigibila    raspundere patrimoniala    studii de doctorat    decizie de imputare    hotarare judecatoreasca   

Interdictia deducerii zilelor de concediu pentru formare profesionala din durata concediului de odihna. Asimilarea duratei concediului de formare profesionala cu o perioada de munca efectiva
Hotararea 4003 din data de 20 iunie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
concediu de odihna    prima de vacanta    sarcini de serviciu    plata nedatorata    programare colectiva    indemnizatie de concediu    fluturasi de salariu    raspundere patrimoniala    contract colectiv de munca    concediu pentru formare profesionala   

Obligatia angajatorului de a asigura participarea pentru toti angajatii la programe de formare profesionala. Nerespectarea obligatiei atrage obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat
Hotararea 1632 din data de 12 mai 2015, pronuntata de Tribunalul Cluj
concediu de formare profesionala    interes patrimonial    sarcina probei    prejudiciu    despagubire    programe de formare profesionala    raspundere patrimoniala   

Prejudiciul cauzat salariatului de catre angajator. Acordarea daunelor-interese in lipsa dovedirii prejudiciului de catre salariat, admisibila
Hotararea 1357 din data de 21 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Caras Severin
plata drepturilor salariale    indice de inflatie    prejudiciu    dobanda legala    daune-interese    pierderea efectiv suferita    dobanda penalizatoare    plata esalonata    raspundere civila delictuala   

Restituirea de catre salariat a cheltuielilor ocazionate cu formarea sa profesionala. Obligatia angajatorului de a face dovada prejudiciului cauzat de salariat
Hotararea 704 din data de 05 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
act aditional    preaviz    nota de lichidare    angajament de plata    renuntarea la drepturile salariale    nulitate absoluta    pregatirea profesionala    cheltuieli de formare profesionala    raspundere patrimoniala   

Obligatia salariatului de a respecta clauza de neconcurenta stabilita in mod legal prin contract. Raspunderea patrimoniala a salariatului
Hotararea 7000 din data de 03 noiembrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
clauza de confidentialitate    clauza de neconcurenta    terti concurenti    relatie de afaceri    indemnizatie de neconcurenta    clauza de exclusivitate    negociere    arie geografica    activitati interzise   

Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Restituirea cheltuielilor de personal efectuate de angajator
Hotararea 1438 din data de 07 noiembrie 2014, pronuntata de Tribunalul Caras Severin
demisie    clauza de fidelitate    clauza penala    stagiu de pregatire    ucenic    rezident    raspundere patrimoniala    act aditional    libertatea muncii   

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Interdictia retinerilor salariale cu titlu de daune in lipsa unei hotarari judecatoresti definitive
Hotararea 265/F din data de 01 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud
raspundere patrimoniala    prejudiciu    angajament de plata    retineri din salariu    datorie scadenta lichida si exigibila    decizie de imputare    personal contractual   

Restituirea de catre salariatul concediat disciplinar a sumei incasate cu titlul de indemnizatie de concediu de odihna
Hotararea 291 din 17 aprilie 2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Raspunderea patrimoniala    Vinovatia salariatului    Prejudiciu    Salariu    Retinere din salariu    Concediu de odihna   

Raspundere civila contractuala a salariatului fata de unitatea angajatoare pentru prejudiciul cauzat. Conditii de antrenare
Hotararea 278/CM din 17.10.2006, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Raspunderea patrimoniala    Vinovatia salariatului    Prejudiciu   

Discriminare in raporturile de munca. Despagubiri. Conditii de acordare
Hotararea 278/CM din 17.10.2006, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Discriminare    Drepturi salariale   

Retinerile din salariu nu pot fi efectuate decat in cazurile si conditiile prevazute de lege
Hotararea 215/C din 1 septembrie 2004, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA
Salariu    Salariu de baza    Raspundere patrimoniala    Raspundere contractuala    Retinere din salariu   

Decizia de imputare si angajamentul de plata, acte juridice nereglementate de Codul muncii
Hotararea 954 din 9.11,2010, pronuntata de Curtea de Apel IASI
raspunderea patrimoniala    decizie de imputare    retineri salariale    retinere din salariu    raspunderea civila contractuala    creanta certa    creanta lichita    creanta exigibila    hotarare judecatoreasca    prejudiciu   

Decizie de imputare. Raspunderea patrimoniala a salariatilor
Hotararea 496 din 25.03.2009 , pronuntata de Tribunalul IASI
raspunderea patrimoniala    decizie de imputare    retineri salariale    retinere din salariu    raspunderea civila contractuala    creanta certa    creanta lichita    creanta exigibila    hotarare judecatoreasca    prejudiciu   

Raspundere patrimoniala a salariatului. Dovada prejudiciului suferit
Hotararea 1756 din 18.05.2011 , pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
exceptia prescriptiei dreptului la actiune    prescriptie    raspundere patrimoniala    raspunderea materiala a salariatilor    raspunderea civila contractuala    prejudiciu patrimonial    fisa postului    Legea 22/1969   

Competenta teritoriala a instantei in judecarea unei actiuni in raspundere patrimoniala
Hotararea 1925 din 23.06.2010 , pronuntata de Tribunalul C?L?RASI
exceptia prescriptiei dreptului la actiune    prescriptie    raspundere patrimoniala    raspunderea materiala a salariatilor    raspunderea civila contractuala    competenta teritoriala   

Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Analizarea conditiilor ce trebuiesc a fi intrunite cumulativ
Hotararea 125 din 14.01.2011, pronuntata de Tribunalul IASI
exceptia prescriptiei dreptului la actiune    prescriptie    raspundere patrimoniala    raspunderea materiala a salariatilor    raspunderea civila contractuale    contract de imprumut    Legea 82/1991    contabilitate   

Data nasterii dreptului la actiune in ipoteza existentei unei decizii de imputare
Hotararea 26 din 22.01.2008, pronuntata de Curtea de Apel IASI
exceptia prescriptiei dreptului la actiune    prescriptie    raspundere patrimoniala    procesul verbal de control    Legea 22/1969    raspunderea materiala a salariatilor   

Pretentii. Drepturi banesti incasate necuvenit. Termen de prescriptie
Hotararea 2489 din 02.10.2013 , pronuntata de Tribunalul IALOMITA
prescriptie    Legea 62/2011    termenul general de prescriptie    raspundere patrimoniala   

Raspunderea patrimoniala a salariatului nu poate fi angajata in conditiile in care atributiile sale nu au fost stabilite intr-o fisa a postului
Hotararea 106/R din 13.01.2009, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI
raspundere patrimoniala    daune cominatorii    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu    economist    TVA    fisa postului    Legea 82/1991    raspunderea civila delictuala   

Salariat conducator auto. Accident rutier. Raspundere patrimoniala
Hotararea 397/R-CM din 11.09.2007, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ
raspundere patrimoniala    daune cominatorii    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu    accident rutier    sofer   

Raportul dintre raspunderea patrimoniala si raspunderea civila delictuala
Hotararea 86 din 13.02.2007, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
raspundere patrimoniala    raspundere civila delictuala    fapta ilicita    vinovatie   


Sus ↑