• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

» Descarca Codul muncii 2024 PDF | » Codul Muncii Comentat. Editura Universul Juridic

Poti rasfoi Codul muncii actualizat 2024, articol cu articol:

Un mod practic de prezentare si analiza a Codului Muncii, actualizat 2024. Fiecare articol face trimitere la jurisprudenta relevanta, coroborari cu alte articole din Codul Muncii, precum si o serie de intrebari si raspunsuri utile articolului respectiv.

Art. 1 - Obiectul reglementarii
Art. 2 - Subiectele reglementarii
Art. 3 - Libertatea muncii
Art. 4 - Interzicerea muncii fortate
Art. 5 - Principiul nediscriminarii
Art. 6 - Protectia salariatilor
Art. 7 - Libertatea de asociere
Art. 8 - Principiul consensualitatii si al bunei-credinte
Art. 9 - Libertatea muncii in strainatate
Art. 10 - Definitie
Art. 11 - Clauze interzise
Art. 12 - Durata contractului
Art. 13 - Capacitatea juridica a salariatului
Art. 14 - Capacitatea juridica a angajatorului
Art. 15 - Interzicerea muncii ilicite sau imorale
Art. 16 - Forma scrisa a contractului
Art. 17 - Informarea cu privire la clauzele esentiale din contract
Art. 18 - Informarea in cazul salariatului care isi va desfasura munca in strainatate
Art. 19 - Sanctiunea neindeplinirii obligatiei de informare
Art. 20 - Clauzele specifice
Art. 21 - Clauza de neconcurenta
Art. 22 - Perioada in care clauza de neconcurenta isi produce efectele
Art. 23 - Limitari ale clauzei de neconcurenta
Art. 24 - Consecintele nerespectarii clauzei de neconcurenta
Art. 25 - Clauza de mobilitate
Art. 26 - Clauza de confidentialitate
Art. 27 - Obligativitatea certificatului medical la angajare. Interzicerea testelor de graviditate
Art. 28 - Obligativitatea certificatului medical in situatii speciale
Art. 29 - Verificarea aptitudinilor profesionale si personale la angajare
Art. 30 - Angajarea la institutii si autoritati publice si la alte unitati bugetare
Art. 31 - Perioada de proba
Art. 32 - Unicitatea perioadei de proba
Art. 33 - Limitarea angajarilor in perioada de proba
Art. 34 - Registrul general de evidenta a salariatilor
Art. 35 - Cumulul de functii
Art. 36 - Angajarea cetatenilor straini si apatrizilor
Art. 37 - Principiul negocierii
Art. 38 - Interdictia renuntarii la drepturile recunoscute salariatilor prin lege
Art. 39 - Salariatul: drepturi si obligatii
Art. 40 - Angajatorul: drepturi si obligatii
Art. 41 - Conditiile modificarii
Art. 42 - Modificarea unilaterala a locului de munca
Art. 43 - Delegarea
Art. 44 - Durata si indemnizarea delegarii
Art. 45 - Detasarea
Art. 46 - Durata si indemnizarea detasarii
Art. 47 - Drepturile salariatului detasat
Art. 48 - Modificarea locului si felului muncii in situatii exceptionale
Art. 49 - Modalitatile si efectele suspendarii
Art. 50 - Suspendarea de drept
Art. 51 - Suspendarea din initiativa salariatului
Art. 52 - Suspendarea din initiativa angajatorului
Art. 53 - Indemnizarea salariatilor in cazul intreruperii temporare a activitatii angajatorului
Art. 54 - Suspendarea prin acordul partilor
Art. 55 - Modalitati de incetare
Art. 56 - Cazuri
Art. 57 - Nulitatea contractului
Art. 58 - Definirea si modalitatile concedierii
Art. 59 - Interdictii cu caracter permanent
Art. 60 - Interdictii cu caracter temporar
Art. 61 - Cazurile
Art. 62 - Decizia de concediere
Art. 63 - Cercetarea prealabila
Art. 64 - Obligatia oferirii unui loc de munca vacant corespunzator
Art. 65 - Cazuri
Art. 66 - Forme
Art. 67 - Drepturile salariatilor concediati
Art. 68 - Notiune
Art. 69 - Consultarea sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor. Notificarea
Art. 70 - Comunicarea notificarii
Art. 71 - Propunerea de masuri in vederea evitarii concedierilor ori diminuarii numarului salariatilor concediati
Art. 72 - Notificarea masurii de concediere colectiva catre ITM si ATOFM
Art. 73 - Amanarea momentului emiterii deciziilor de concediere
Art. 74 - Noi angajari dupa concedierea colectiva. Dreptul salariatilor concediati la reangajare
Art. 75 - Durata preavizului
Art. 76 - Continutul deciziei de concediere
Art. 77 - Comunicarea deciziei de concediere
Art. 78 - Nulitatea absoluta a concedierii
Art. 79 - Motivele ce pot fi invocate de angajator in fata instantei
Art. 80 - Anularea concedierii si repunerea partilor in situatia anterioara
Art. 81 - Notiune, procedura si efecte
Art. 82 - Forma si conditiile de incheiere
Art. 83 - Cazuri
Art. 84 - Durata
Art. 85 - Perioada de proba
Art. 86 - Informarea si accesul la locurile de munca vacante
Art. 87 - Egalitatea de tratament
Art. 88 - Definitii
Art. 89 - Misiunea de munca temporara
Art. 90 - Durata misiunii de munca temporara
Art. 91 - Contractul de punere la dispozitie
Art. 92 - Egalitatea de tratament
Art. 93 - Interdictia recurgerii la serviciile salariatului temporar
Art. 94 - Contractul de munca temporara
Art. 95 - Contractul de munca temporara incheiat pentru mai multe misiuni
Art. 96 - Salarizarea salariatului temporar
Art. 97 - Perioada de proba
Art. 98 - Obligatiile utilizatorului de munca temporara
Art. 99 - Continuarea muncii la incetarea misiunii
Art. 100 - Concedierea salariatului temporar
Art. 101 - Egalitatea de tratament
Art. 102 - Neperceperea taxei pentru demersuri recrutare
Art. 103 - Salariatul cu fractiune de norma
Art. 104 - Incheierea contractului
Art. 105 - Clauzele generale obligatorii
Art. 106 - Drepturile salariale
Art. 107 - Transferurile de la norma intreaga la fractiune de norma si invers
Art. 108 - Munca la domiciliu
Art. 109 - Incheierea si continutul contractului
Art. 110 - Egalitatea de tratament
Art. 16 ind. 1 - Locul de munca
Art. 15 ind. 1 - Munca nedeclarata
Art. 34 ind. 1 - Organizarea activitatea de resurse umane ?i salarizare
Art. 53 ind. 1 - Suspendarea temporare a activitatii si-sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta
Art. 15 ind 2 - Munca subdeclarata
Art. 111 - Notiune
Art. 112 - Durata normala a timpului de munca
Art. 113 - Repartizarea timpului de munca
Art. 114 - Durata maxima legala a timpului de munca
Art. 115 - Durata timpului de lucru pentru activitati specifice
Art. 116 - Programul de lucru inegal
Art. 117 - Informarea salariatilor
Art. 118 - Programul individualizat de munca
Art. 119 - Evidenta orelor de munca
Art. 120 - Notiune
Art. 121 - Limitari pentru efectuarea muncii suplimentare
Art. 122 - Compensarea prin ore libere platite
Art. 123 - Compensarea prin spor la salariu
Art. 124 - Interdictii
Art. 125 - Notiune si durata. Salariatul de noapte
Art. 126 - Recompensarea muncii de noapte
Art. 127 - Examenul medical
Art. 128 - Interdictii
Art. 129 - Notiune
Art. 130 - Forme
Art. 131 - Domeniul de aplicare
Art. 132 - Elaborarea si reexaminarea normelor de munca
Art. 133 - Perioada de repaus
Art. 134 - Pauza de masa si alte pauze
Art. 135 - Repausul zilnic
Art. 136 - Munca si salariatul in schimburi
Art. 137 - Conditii de acordare
Art. 138 - Suspendarea repausului saptamanal
Art. 139 - Zilele de sarbatoare legala
Art. 140 - Unitatile sanitare si cele de alimentatie publica
Art. 141 - Unitatile cu foc continuu
Art. 142 - Compensarea muncii prestate in zilele de sarbatoare legala
Art. 143 - Stabilirea altor zile libere
Art. 144 - Garantarea dreptului la concediu de odihna anual
Art. 145 - Durata concediului de odihna
Art. 146 - Efectuarea si compensarea concediului de odihna
Art. 147 - Concediul de odihna suplimentar
Art. 148 - Programarea concediului de odihna
Art. 149 - Efectuarea in natura a concediului de odihna
Art. 150 - Indemnizatia de concediu de odihna
Art. 151 - Intreruperea concediului de odihna
Art. 152 - Zilele libere platite
Art. 153 - Concediul fara plata
Art. 154 - Dreptul la concedii pentru formare profesionala
Art. 155 - Acordarea concediilor fara plata pentru formarea profesionala
Art. 156 - Conditiile si efectuarea concediului fara plata pentru formarea profesionala
Art. 157 - Concediul platit pentru formarea profesionala
Art. 158 - Asimilarea concediului pentru formarea profesionala unei perioade de munca efectiva
Art. 147 ind. 1 - Concediu pentru inseminare in vitro
Art. 118 ind 1 - Munca in regim de telemunca
Art. 152 ind. 1 - Concediul de ingrijitor
Art. 152 ind. 2 - Absentarea justificata de la locul de munca
Art. 153 ind. 1 - Concediul paternal
Art. 153 ind. 2 - Dreptul la concediul paternal
Art. 159 - Salariul: notiune si acordare
Art. 160 - Componentele salariului
Art. 161 - Prioritatea platii salariilor
Art. 162 - Stabilirea salariului
Art. 163 - Confidentialitatea salariului
Art. 164 - Stabilirea si calcularea
Art. 165 - Acordarea in natura
Art. 166 - Data si modalitatile de plata
Art. 167 - Persoana indreptatita la plata salariului
Art. 168 - Dovada platii salariului
Art. 169 - Retinerile din salariu
Art. 170 - Inadmisibilitatea renuntarii la drepturile salariale
Art. 171 - Prescriptia actiunii pentru plata salariului
Art. 172 - Reglementari speciale
Art. 173 - Protectia salariatilor
Art. 174 - Obligatia de informare si consultare
Art. 231 - Definitie
Art. 232 - Reglementari speciale
Art. 233 - Scopul grevei
Art. 234 - Notiune si libertatea grevei
Art. 235 - Protectia salariatilor grevisti
Art. 236 - Reglementari speciale
Art. 231 ind. 1 - Concilierea conflictelor de munca
Art. 175 - Obligatiile angajatorului
Art. 176 - Reglementari speciale
Art. 177 - Masuri si principii generale
Art. 178 - Organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca
Art. 179 - Asigurarea salariatilor pentru risc de accidente de munca si boli profesionale
Art. 180 - Instruirea angajatilor
Art. 181 - Garantarea securitatii si sanatatii salariatilor la locurile de munca
Art. 182 - Controlul asigurarii securitatii si sanatatii in munca
Art. 183 - Constituire si rol
Art. 184 - Obligativitatea constituirii
Art. 185 - Reglementari speciale
Art. 186 - Obligativitatea serviciului medical de medicina a muncii
Art. 187 - Organizarea serviciului de medicina a muncii
Art. 188 - Medicul de medicina muncii
Art. 189 - Atributiile medicului de medicina a muncii
Art. 190 - Programul pentru imbunatatirea mediului de munca
Art. 191 - Reglementarea serviciilor de medicina a muncii
Art. 192 - Obiective principale
Art. 193 - Forme
Art. 194 - Accesul salariatilor la formarea profesionala
Art. 195 - Planul de formare profesionala
Art. 196 - Reglementarea activitatii de formare profesionala
Art. 197 - Cheltuieli legate de formarea profesionala
Art. 198 - Obligatia salariatilor ulterior formarii profesionale
Art. 199 - Pregatirea profesionala la initiativa salariatului
Art. 200 - Avantaje in natura pentru salariati
Art. 201 - Contractele speciale de formare profesionala
Art. 202 - Contractul de calificare profesionala
Art. 203 - Autorizarea si atestarea calificarii profesionale
Art. 204 - Contractul de adaptare profesionala
Art. 205 - Contractul de adaptare profesionala
Art. 206 - Notiunea de formator
Art. 207 - Atributiile formatorului
Art. 208 - Notiune si durata
Art. 209 - Ucenicul
Art. 210 - Reglementari speciale
Art. 211 - Obiective
Art. 212 - Consiliul Economic si Social
Art. 213 - Comisiile de dialog social
Art. 214 - Notiune si regim juridic
Art. 215 - Atributii
Art. 216 - Libertatea de asociere
Art. 217 - Exercitiul dreptului sindical
Art. 218 - Interzicerea limitarii drepturilor sindicale
Art. 219 - Reprezentarea salariatilor in conflictele de drepturi
Art. 220 - Protectia liderilor sindicali
Art. 221 - Desemnare si incompatibilitati
Art. 222 - Conditii de eligibilitate si durata mandatului
Art. 223 - Atributii
Art. 224 - Reglementarea activitatii reprezentantilor salariatilor
Art. 225 - Timpul de lucru al reprezentantilor salariatilor
Art. 226 - Protectia reprezentantilor salariatilor
Art. 227 - Notiunea de patronat
Art. 228 - Legea patronatelor
Art. 229 - Notiune si incheiere
Art. 230 - Reglementari speciale
Art. 237 - Inspectia Muncii
Art. 238 - Inspectoratele teritoriale de mnca
Art. 239 - Reglementarea speciala
Art. 240 - Registrul unic de control
Art. 241 - Intocmire
Art. 242 - Dispozitiile minimale
Art. 243 - Informarea salariatilor
Art. 244 - Modificare
Art. 245 - Controlul legalitatii regulamentului intern
Art. 246 - Obligativitatea intocmirii
Art. 247 - Abaterile disciplinare
Art. 248 - Sanctiunile disciplinare
Art. 249 - Interdictia amenzii disciplinare; unicitatea sanctiunii
Art. 250 - Criterii de stabilire a sanctiunii disciplinare
Art. 251 - Cercetarea disciplinara prealabila
Art. 252 - Decizia de sanctionare
Art. 253 - Raspunderea angajatorului; dreptul de regres
Art. 254 - Raspunderea salariatilor
Art. 255 - Caracterul divizibil al raspunderii
Art. 256 - Restituirea sumelor nedatorate si a bunurilor necuvenite
Art. 257 - Retinerile din salariu
Art. 258 - Plata despagubirilor dupa incetarea contractului individual de munca
Art. 259 - Plata despagubirilor prin executare silita
Art. 260 - Enumerarea, constatarea si sanctionarea contraventiilor
Art. 263 - Punerea in miscare a actiunii penale
Art. 264 - Stabilirea salariilor sub nivelul minim brut; refuzul de a permite accesul inspectorilor de munca; munca la negru
Art. 265 - Angajari ilegale; pedepse complementare; despagubiri
Art. 266 - Scopul jurisdictiei muncii
Art. 267 - Partile conflictului de munca
Art. 268 - Termene pentru formularea cererilor
Art. 269 - Instanta competenta
Art. 270 - Timbrajul
Art. 271 - Celeritatea
Art. 272 - Sarcina probei
Art. 273 - Administrarea probelor
Art. 274 - Caracterul hotararilor
Art. 275 - Dreptul procedural comun
Art. 276 - Armonizarea legislatiei muncii
Art. 277 - Salariatii cu functii de conducere
Art. 278 ind. 1 - Relatii de munca neintemeiate pe un contract de munca
Art. 278 - Dreptul comun
Art. 279 - Proba vechimii in munca dobandita pana la 31 decembrie 2010
Art. 280 - Dispozitii tranzitorii
Art. 281 - Intrarea in vigoare. Abrogari
Art. 278 ind. 2 - Relatii de munca neintemeiate pe contract de munca


Sus ↑