• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate pentru decesul sotiei sale

Hotararea nr. 158/Ap din 12.12.2013
Pronuntata de Curtea de Apel BRASOV

Asupra apelului de fata:

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 Constata ca prin sentinta civila nr. 1104/2013, Tribunalul Brasov a admis actiunea formulata de reclamantul V.N.G., in contradictoriu cu parata S.C. I  S.A. si a obligat parata S.C. I S.A. la plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate pentru decesul sotiei sale, V.D.
A respins cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecata.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele:
Prin actiunea formulata, inregistrata pe rolul Tribunalului Brasov la data de 27.03.2013, sub nr. 3209/62/2013 contestatorul V.N.G.  a chemat in judecata pe parata S.C. I S.A.,  solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna: obligarea paratei la plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate pentru functia de sef compartiment/atelier, suma neimpozabila,  datorata pentru decesul sotiei, D.V., din anul 2010.
Reclamantul V.N.G. este angajatul paratei S.C. I S.A. Brasov, asa cum rezulta din legitimatia nr. 90939/07.03.2013, aflata la fila 5 din dosar.
Reclamantul s-a adresat societatii cu o cerere  in data de 23.10.2012 prin care a solicitat  ajutorul de inmormantare pentru decesul sotiei sale, D.V., care s-a produs in data de 10.11.2010. (f. 8 si 129)
Analizand cererea  formulata de reclamant, societatea a considerat ca aceasta nu a fost formulata in termen rezonabil, intelegand prin aceasta fie in perioada inhumarii, fie in perioada imediat urmatoare inhumarii decedatei, fapt pentru care a considerat cererea nemotivata.
         Instanta a retinut ca reclamantul a formulat prezenta actiune in temeiul prevederilor Contractului colectiv de munca la nivel de ramura constructii de masini valabil pentru anii 2008-2010 nr.710/02/18.01.2008 inregistrat la M.M.F.E.S. precum si a prevederilor in materie a Codului Muncii.
La capitolul  V din C.C.M. mai sus mentionat,  sub titlul ,,Masuri de protectie sociala” sunt prevazute  ajutoarele materiale la plata carora angajatorul s-a obligat la negocierea acestui contract, astfel :
Conform art.116, alin 1,,in afara  ajutoarelor  prevazute de lege la care au dreptul, salariatii vor beneficia de urmatoarele ajutoare: (…)
b) cel putin de  trei salarii medii pe unitate, platite de unitate  la decesul sotului  sau sotiei, ori la decesul unei rude  de gradul  I - parinti, copii - aflate  in intretinerea salariatului in baza documentelor doveditoare
”.
Instanta retine ca din continutul   articolului nr.116 citat, nu reiese ca partenerii sociali au avut in vedere un anume termen inlauntrul caruia cel in cauza poate solicita ajutorul de inmormantare, iar in situatia in care nu a solicitat in termenul stabilit ajutorul de deces,  pierde acest drept. Prin urmare, reclamantul avea dreptul sa solicite acordarea acestui drept salarial in termenul de 3 ani prevazut de dispozitiile art. 268 alin. 1 lit. c din art. 279 .
Impotriva acestei sentinte a formulat, in termen, motivat, parata S.C. I SA. In motivarea apelului se reitereaza apararile expuse la fond in sustinerea prescriptiei dreptului material la actiune.
Se sustine ca in mod gresit instanta de fond a retinut ca, in raport cu dreptul pretins, sunt aplicabile dispozitiile art. 268 alin. 1 lit. c in loc de art. 268 alin. 1 lit. e  art. 279 . Termenul de solicitare a ajutorului de inmormantare este de 6 luni de la data decesului si nu de 3 ani, nefiind un drept salarial. Acest ajutor trebuie solicitat in concordanta cu insasi denumirea sa. In subsidiar se arata ca cererea de ajutor material inaintata de reclamant a fost depusa si inregistrata la S.C. I S.A. sub nr. 190/23 noiembrie 2012. la data depunerii actiona Actul aditional nr. 2/martie 2011 la CCM unic la nivelul Ramurii Constructii de Masini. Documentul precizeaza ca in cazul decesului sotiei/sotului sau a unei rude de gradul I aflate in intretinerea salariatului, angajatul va primi un ajutor in valoare de un salariu mediu lunar pe unitate. Trebuie sa tina totusi seama de data la care acesta a depus reclamatia, astfel incat SC I SA sa nu fie obligata la plata catre reclamant a trei salarii medii pe unitate, dupa cum este stipulat in sentinta civila a Tribunalului Brasov.
Intimatul sustine in intampinare ca a formulat cererea pentru acordarea ajutorului de inmormantare si a inregistrat-o la apelanta sub nr. 102/23 octombrie 2012.
Solicita a se pastra sentinta si expune critici la adresa conducerii societatii apelante.
Analizand apelul formulat, instanta constata ca acesta este fondat.
Instanta de fond a interpretat si aplicat gresit prevederile art. 116 din CCM la nivel de ramura constructii de masini pe anii 2008 – 2010, aplicabil si apelantei.
Termenele prevazute de art. 268 din art. 279 , trebuie aplicate cu respectarea prevederilor contractuale ale partilor din CCM, cand se tinde la valorificarea unor drepturi rezultate de clauzele cuprinse in CCM. Remarca instantei de fond in sensul aplicarii termenului general de prescriptie, pe motiv ca, pentru valorificarea dreptului de ajutor pentru deces partile semnatare ale CCM nu au prevazut un termen de solicitare, nu este in spiritul legii. Nu este impetuos necesar a se stipula in CCM acest termen atata timp cat natura dreptului permite incadrarea intr-una din prevederile art. 268 Codul muncii. In speta, nu se pretindea un drept salarial inteles in conformitate cu dispozitiile art. 160 din art. 279 (salariul cuprinde: salariul de baza, sporuri si adaosuri la salariu), ci un ajutor material ce este reglementat de parti la capitolul V din CCM, ca masura de protectie speciala si nu ca drept salarial. ( drepturile salariale sunt reglementate la capitolul III din CCM la nivel de ramura constructii de masini nr. 710/2008).
Legiuitorul, reglementand sporurile, adaosurile la salarii ca drepturi salariale, a retinut implicit natura acestora, scopul lor, avand caracter permanent, repetitiv in cursul unui an sau din an in an, cu ocazia anumitor evenimente (de ex: primele de vacanta, bonificatia de sfarsit de an, prima de Pasti, Craciun etc.).
Dreptul pretins in speta este cu destinatie expresa, unica, nu are caracter repetitiv, putand fi acordat o singura data sau niciodata, in cazul in care pe durata derularii CIM al angajatului nu intervine decesul unei rude de gradul I a acestuia. De aceea, se justifica aplicarea art. 268 lit. e art. 279 ce permite exercitarea dreptului material la actiune in 6 luni de la data decesului rudei de gradul I, fiind vorba de valorificarea unui drept rezultat din clauzele contractului colectiv de munca si nu de un drept salarial prescriptibil in 3 ani,conform art. 268 alin. 1 litera c din C. Muncii.
Pentru aceste considerente, instanta va admite apelul, in baza art. 480 alin.2 Noul Cod de procedura civila si va schimba in tot sentinta in sensul respingerii cererii de chemare in judecata ca prescrisa.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   deces    salarii compensatorii    CCM    contract colectiv de munca    termen rezonabil    prescriere    prescriptie   


Sus ↑