• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Pensii. Venituri obtinute prin acord global

Hotararea nr. 885 din 22.05.2013
Pronuntata de Tribunalul BAC?U

Prin cererea înregistrata sub nr. 1211/110/2012 reclamanta D.C.  a chemat în judecata C.J.P. Bacau pentru ca aceasta sa fie obligata sa procedeze la recalcularea drepturilor de pensie cu luarea în considerarea a veniturilor obtinute în perioada 1974-1990 în acord global.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Reclamanta a invocat în sustinerea cererii Decizia nr. 19/17.10.2011 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Prin cererea precizatoare depusa la data de 10.05.2012 reclamanta a solicitat valorificarea adeverintei nr. 135/23.04.2008 emisa de I.P.J. Bacau din care rezulta ca s-a achitat CAS de 15% si din veniturile obtinute în acord, si nu numai din salariul tarifar.
Prin întampinare, parata a invocat exceptia tardivitatii depunerii actiunii avand în vedere ca drepturile de pensie au fost stabilite prin decizia nr. 82765/01.07.2005 iar reclamanta nu a contestat aceasta decizie în termen legal.  Pe fond, parata a solicitat respingerea cererii avand în vedere ca potrivit art. 107 al. 3  din Legea 263/2010 pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor, prevazute de lege, stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acestora. Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica potrivit art. 165 al. 2 din Legea 263/2010 sunt prevazute în anexa 15 din HG 257/2011. Din raportarea adeverintei nr. 135/23.04.2008 la dispozitiile legale s-a constatat ca sumele încasate cu titlu de salariu acord global nu se regasesc reglementate de lege ca facand parte din sporurile cu caracter permanent care pot fi avute în vedere la calculul punctajului mediu anual. De asemenea, adeverinta mentionata nu contine temeiul în drept în baza caruia au fost acordate sumele evidentiate.
In cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Exceptia tardivitatii introducerii actiunii nu este întemeiata, avand în vedere ca obiectul cererii de chemare în judecata nu este anularea deciziei de pensionare nr. 82765/01.07.2005, ci obligarea paratei la recalcularea drepturilor de pensie, recalculare care se poate solicita în temeiul art. 107 al. 3  din Legea 263/2010 fara ca reclamanta sa fie tinuta de vreun termen.
In ceea ce priveste fondul litigiului, instanta constata ca cererea de chemare în judecata este întemeiata.
   Astfel, reclamanta a lucrat la I.P.J. Bacau în perioada 1974-1990 fiind retribuit conform Legii nr. 57/1974 si conform Legii nr. 1/1977 în sistemul de acord global, iar pentru sumele reprezentand venituri suplimentare pentru munca în acord, s-a platit de catre angajator atat impozitul cat si contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii asa cum rezulta din adeverinta nr. 135/23.04.2008  (f.8 dosar) emisa de S.C. G.P. SA.
Potrivit art. 107 al. 3 din legea 263/2010 pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.
La data de 20.12.2011 reclamanta a formulat o cerere la C.J.P. Bacau prin care solicita recalcularea drepturilor de pensie cu luarea în considerare a veniturilor obtinute în acord global, conform Deciziei nr. 19/17.10.2011 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Prin adresa nr. 66558/02.02.2012 parata i-a comunicat reclamantei ca pensia este corect stabilita întrucat sumele primite sub forma de acord global nu fac parte din baza de calcul a pensiei. De asemenea, se arata ca decizia data de instanta suprema nu este aplicabila C.P.  ci doar instantelor de judecata.
Prin decizia pronuntata în interesul legii de Inalta Curte de Casatie si Justitie nr.19/17.10.2011,s-a stabilit  ca  formele de retribuire obtinute în acord global, prevazute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, daca au fost incluse în salariul brut si, pentru acestea, s-a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii.
Desi data în interpretarea unor dispozitii din legea 19/2001 si respectiv O.U.G. 4/2005, abrogate, Decizia nr. 19/17.10.2011 pronuntata Inalta Curte de Casatie si Justitie vizeaza o situatie identica, reluata în reglementarea actuala prin dispozitiile anexei 15 la legea 263/2010, astfel ca decizia este aplicabila în prezenta cauza pentru identitate de ratiune.

In consecinta, instanta va admite actiunea si va obliga parata la recalcularea pensiei reclamantului cu luarea în considerare a  adeverintei nr.135/23.04.2008 emisa de S.C. „G.P.” S.A.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   salariul tarifar    acord global    spor pentru munca in acord global    Legea 263/2010    HG 257/2011    salariu acord global    contributia de asigurari sociale   


Sus ↑