Avocat Dreptul muncii - Jurisprudenta - Asistenta si Asigurari sociale. Pensii - Pensii. Venituri obtinute prin acord global

Pensii. Venituri obtinute prin acord global

Hotararea nr. 885 din 22.05.2013
Pronuntata de Tribunalul BAC?U

Prin cererea înregistrata sub nr. 1211/110/2012 reclamanta D.C.  a chemat în judecata C.J.P. Bacau pentru ca aceasta sa fie obligata sa procedeze la recalcularea drepturilor de pensie cu luarea în considerarea a veniturilor obtinute în perioada 1974-1990 în acord global.

Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Reclamanta a invocat în sustinerea cererii Decizia nr. 19/17.10.2011 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Prin cererea precizatoare depusa la data de 10.05.2012 reclamanta a solicitat valorificarea adeverintei nr. 135/23.04.2008 emisa de I.P.J. Bacau din care rezulta ca s-a achitat CAS de 15% si din veniturile obtinute în acord, si nu numai din salariul tarifar.
Prin întampinare, parata a invocat exceptia tardivitatii depunerii actiunii avand în vedere ca drepturile de pensie au fost stabilite prin decizia nr. 82765/01.07.2005 iar reclamanta nu a contestat aceasta decizie în termen legal.  Pe fond, parata a solicitat respingerea cererii avand în vedere ca potrivit art. 107 al. 3  din Legea 263/2010 pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor, prevazute de lege, stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acestora. Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica potrivit art. 165 al. 2 din Legea 263/2010 sunt prevazute în anexa 15 din HG 257/2011. Din raportarea adeverintei nr. 135/23.04.2008 la dispozitiile legale s-a constatat ca sumele încasate cu titlu de salariu acord global nu se regasesc reglementate de lege ca facand parte din sporurile cu caracter permanent care pot fi avute în vedere la calculul punctajului mediu anual. De asemenea, adeverinta mentionata nu contine temeiul în drept în baza caruia au fost acordate sumele evidentiate.
In cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Exceptia tardivitatii introducerii actiunii nu este întemeiata, avand în vedere ca obiectul cererii de chemare în judecata nu este anularea deciziei de pensionare nr. 82765/01.07.2005, ci obligarea paratei la recalcularea drepturilor de pensie, recalculare care se poate solicita în temeiul art. 107 al. 3  din Legea 263/2010 fara ca reclamanta sa fie tinuta de vreun termen.
In ceea ce priveste fondul litigiului, instanta constata ca cererea de chemare în judecata este întemeiata.
   Astfel, reclamanta a lucrat la I.P.J. Bacau în perioada 1974-1990 fiind retribuit conform Legii nr. 57/1974 si conform Legii nr. 1/1977 în sistemul de acord global, iar pentru sumele reprezentand venituri suplimentare pentru munca în acord, s-a platit de catre angajator atat impozitul cat si contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii asa cum rezulta din adeverinta nr. 135/23.04.2008  (f.8 dosar) emisa de S.C. G.P. SA.
Potrivit art. 107 al. 3 din legea 263/2010 pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.
La data de 20.12.2011 reclamanta a formulat o cerere la C.J.P. Bacau prin care solicita recalcularea drepturilor de pensie cu luarea în considerare a veniturilor obtinute în acord global, conform Deciziei nr. 19/17.10.2011 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Prin adresa nr. 66558/02.02.2012 parata i-a comunicat reclamantei ca pensia este corect stabilita întrucat sumele primite sub forma de acord global nu fac parte din baza de calcul a pensiei. De asemenea, se arata ca decizia data de instanta suprema nu este aplicabila C.P.  ci doar instantelor de judecata.
Prin decizia pronuntata în interesul legii de Inalta Curte de Casatie si Justitie nr.19/17.10.2011,s-a stabilit  ca  formele de retribuire obtinute în acord global, prevazute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, daca au fost incluse în salariul brut si, pentru acestea, s-a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii.
Desi data în interpretarea unor dispozitii din legea 19/2001 si respectiv O.U.G. 4/2005, abrogate, Decizia nr. 19/17.10.2011 pronuntata Inalta Curte de Casatie si Justitie vizeaza o situatie identica, reluata în reglementarea actuala prin dispozitiile anexei 15 la legea 263/2010, astfel ca decizia este aplicabila în prezenta cauza pentru identitate de ratiune.

In consecinta, instanta va admite actiunea si va obliga parata la recalcularea pensiei reclamantului cu luarea în considerare a  adeverintei nr.135/23.04.2008 emisa de S.C. „G.P.” S.A.


Prelucrare: MCP - Cabinet avocati


Mai multe despre:   salariul tarifar    acord global    spor pentru munca in acord global    Legea 263/2010    HG 257/2011    salariu acord global    contributia de asigurari sociale   

 

Contact

MCP avocati Cabinet de Avocat Marius-Catalin Predut
Sediul: str. Vintila Voda, nr. 2, Bucuresti, sector 3 (langa Tribunalul Bucuresti)
Metrou: Statia Unirii 1 si Unirii 2
RATB: Liniile 104, 124, 123, 385 (Statia Biblioteca Nationala a Romaniei)
Liniile 313, 116, 117 (Statia Mircea Voda)
Tel: (+4)0722.415.993
Fax: (004)0318.171.755
Avocat Predut Marius-Catalin
Contact OnLine!
Cum Ajungi la noi? Vezi harta!
Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Articole Dreptul muncii

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare
Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Cuprinsul deciziei de concediere
Nulitatea notificarii prin care s-a dispus unilateral incetarea contractului individual de munca in perioada de proba
Greva. Tipuri de greva si conditii de declansare

Jurisprudenta Dreptul muncii

Accidente de munca
Asistenta si Asigurari sociale. Pensii
Contestatie decizie de concediere
Contractul de munca. Clauze
Drepturi salariale
Incetarea contractului individual de munca
Incheierea contractului individual de munca
Modificarea contractului individual de munca
Plangere contraventionala
Probe
Raspunderea patrimoniala
Sanctionare disciplinara
Suspendarea contractului individual de munca

Consultatii Dreptul muncii

Neprezentarea la medicul de medicina muncii. Nulitatea contractului individual de munca.
Munca suplimentara
Obligarea angajatorului la depunerea organigramei
Munca prestata pe timp de noapte, in zilele de repaus saptamanal
Modificarea felului muncii. Obligativitatea acordului partilor
Plangerea penala introdusa de angajator impotriva unui salariat nu mai constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca
Decontarea transportului la locul de munca
Solicitarea drepturilor salariale, la zi, posibila doar in cazul incetarii contractului individual de munca
Compensarea in bani a concediului de odihna.
Indemnizatia de somaj in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Fapta de a primi in munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Sanctiuni
Actul aditional la contractul individual de munca.
Reducerea programului de lucru in perioada de preaviz.
Acordarea drepturilor salariale astfel cum au fost prevazute in contractual individual de munca.