• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obtinute in acord global

Hotararea nr. 273 din 19.03.2010
Pronuntata de Curtea de Apel IASI

Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obtinute în acord global Revirimentul de jurisprudenta ca urmare a pronuntarii deciziei nr.30/2009 de catre Inalta Curtea de Casatie si Justitie

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Curtea are în vedere Decizia nr.30/2009 pronuntata în recursul în interesul legii de catre Inalta Curtea de Casatie si Justitie, obligatorie prin continutul sau pentru instantele judecatoresti în pronuntarea solutiilor, asupra modalitatii de aplicare a art. 164 alin. 1, 2, 3 din Legea nr.19/2000 si în O.U.G. nr. 4/2005, în sensul neluarii în considerare a formelor de retribuire obtinute în acord global.

Prin decizia nr.388/14.09.2009 pronuntata de Curtea de Apel Iasi s-a dispus declinarea competentei de solutionare în favoarea Tribunalului Iasi a cererii formulate de B.P., cerere înregistrata la data de 14.05.2009 pe rolul Tribunalului Iasi.
Prin cererea formulata, contestatorul B.P., în contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii Iasi, a solicitat anularea deciziei de pensie nr.270511/2.03.2009 si emiterea unei noi decizii prin care, la stabilirea punctajului pentru pensia de limita de varsta, sa se ia în calcul si adeverintele nr.2553/25.02.2005 si nr.2492/19.05.2005, care atestau veniturile suplimentare cu caracter permanent, pentru care a achitat lunar contributia CAS, facand parte din baza de calcul conform legislatiei anterioare. A mai solicitat contestatorul ca drepturile de pensie astfel recalculate, sa îi fie acordate începand cu data de 28.03.2008 precum, iar intimata sa fie obligata la plata daunelor morale reprezentand contravaloarea a trei pensii recalculate, întrucat i s-a agravat starea de sanatate datorita stresului.
Intimata a depus întampinare, solicitand respingerea actiunii ca neîntemeiata, motivand ca la baza stabilirii drepturilor de pensie prin ultima decizie au stat: stagiul total de cotizare realizat de asigurat – de 32 ani, 3 luni si o zi – din care 26 ani, 2 luni si 25 zile în conditii normale de munca, 6 ani si 6 zile stagiu asimilat precum si salariile tarifare înscrise în carnetul de munca pentru perioadele 01.10.1968-08.04.1994, sporul de vechime în procentele prevazute de art.164 alin.3 din Legea nr.19/2000 pentru perioadele anterioare datei de 1.04.1992 si sporurile de vechime precizate în carnetul de munca. In adeverintele invocate de contestator se preciza ca acesta a beneficiat de retributie în acord global si de alte sporuri permanente si prime. Acordul global constituie o forma de retribuire si nu un spor la salariu, salariul de care a beneficiat si care a fost luat în calcul la pensie, iar primele anuale si primele acordate în cursul anului pentru realizari deosebite nefiind considerate sporuri cu caracter permanent nu au fost luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual corespunzator perioadelor anterioare datei de 1.04.2001. Mai mult, nu rezulta care erau celelalte sporuri mentionate în adeverinte. Legea nr.19/2000 nu prevede faptul ca orice spor se poate lua în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, daca pensia se stabileste dupa intrarea sa în vigoare. Pot fi avute în vedere doar sporurile ce au facut parte din baza de calcul a pensiilor si în legislatia anterioara, sporurile cu caracter permanent, precum si cele evidentiate în carnetul de munca sau dovedite legal. Intimata a anexat documentatia ce a stat la baza emiterii deciziei contestate.
Prin precizarile depuse la data de 7.10.2009 intimata a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat, raportat la sentinta civila nr.1218/3.09.2008 a Tribunalului Iasi. Prin sentinta civila nr.1/6.01.2010 Tribunalul Iasi a respins exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de intimata, precum si contestatia formulata de contestatorul B.P. în contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii Iasi.
Pentru a pronunta aceasta solutie, tribunalul a retinut ca în cauza s-a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat raportat la sentinta civila nr.1218/3.09.2008 a Tribunalului Iasi. Puterea lucrului judecat este o exceptie de fond care paralizeaza o noua actiune ce se refera la acelasi obiect, are aceeasi cauza si se poarta între aceleasi parti si în aceeasi calitate.
Puterea lucrului judecat opereaza atat ca prezumtie legala absoluta, irefragabila reglementata de art.1201 C.civ., cat si ca exceptie de fond peremptorie si absoluta prevazuta de art.166 C.pr.civ. Atat prezumtia, cat si exceptia puterii lucrului judecat au ca fundament principiul potrivit caruia o cerere nu poate fi judecata definitiv decat o singura data si pe acela ca solutia cuprinsa în hotarare este pronuntata pentru a exprima adevarul si nu trebuie contrazisa de o alta hotarare.
Pentru a opera aceasta exceptie se cere identitate între raportul juridic dedus judecatii si cel anterior judecat. Avand în vedere faptul ca, prin prezenta actiune s-a contestat decizia nr. 270511/2.03.2009 (solicitandu-se si emiterea unei noi decizii prin care sa se ia în calcul si adeverintele nr. 2553/25.02.2005 si nr. 2492/19.05.2005, recalcularea drepturilor de pensie si acordarea începand cu data de 28.03.2008, precum si obligarea intimatei la plata daunelor morale), iar prin sentinta civila 1218/03.09.2008 pronuntata de Tribunalul Iasi în dosarul nr.2932/99/2008 s-a solicitat anularea deciziei nr.270511/28.03.2008 si recalcularea drepturilor de pensie, instanta a respins exceptia considerand ca nu se poate vorbi de identitate de obiect, chiar daca la baza ambelor contestatii au stat aceleasi adeverinte suntem în prezenta a doua contestatii împotriva unor decizii diferite.
Pe fondul cauzei, instanta, analizand actele si lucrarile dosarului, a retinut ca prin cererea formulata de contestatorul B.P., în contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii Iasi, s-a solicitat anularea deciziei de pensie nr.270511/2.03.2009 si emiterea unei noi decizii prin care sa se ia în calcul si adeverintele nr.2553/25.02.2005 si nr.2492/19.05.2005, care atesta veniturile suplimentare cu caracter permanent, pentru care a achitat lunar contributia CAS, facand parte din baza de calcul conform legislatiei anterioare. S-a mai solicitat ca drepturile de pensie astfel recalculate, sa îi fie acordate începand cu data de 28.03.2008, iar intimata sa fie obligata la plata daunelor morale reprezentand contravaloarea a trei pensii recalculate, întrucat i s-a agravat starea de sanatate datorita stresului. Asa cum reiese din decizia de pensie nr. 270511/2.03.2009 stagiul total de cotizare realizat de asigurat este de 32 ani, 3 luni si o zi – din care 26 ani, 2 luni si 25 zile în conditii normale de munca, 6 ani si 6 zile stagiu asimilat – precum si salariile tarifare înscrise în carnetul de munca pentru perioadele 01.10.1968 – 08.04.1994, sporul de vechime în procentele prevazute de art. 164 alin.3 din Legea nr.19/2000 pentru perioadele anterioare datei de 1.04.1992 si sporurile de vechime precizate în carnetul de munca. Intimata a recunoscut faptul ca nu a luat în calcul sporurile din cele doua adeverinte motivat de faptul ca primele anuale si primele acordate în cursul anului pentru realizari deosebite nu sunt considerate sporuri cu caracter permanent si nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual corespunzator perioadelor anterioare datei de 1.04.2001; mai mult nu reiese care sunt celelalte sporuri mentionate în adeverinte.
Din analizarea celor doua adeverinte (nr.2553/25.02.2005 si nr.2492/19.05.2005) tribunalul a retinut faptul ca, în perioada noiembrie 1969 – aprilie 1994, contestatorul a realizat venituri suplimentare la retributia tarifara de încadrare, venituri evidentiate în coloanele „acord global si alte sporuri” si „prime”. Aceste venituri suplimentare au fost incluse în baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale si au avut caracter permanent.
Asa cum reiese din anexa la O.U.G. nr.4/2005 (pct.VI), adeverintele prin care se dovedesc sporurile trebuie sa cuprinda denumirea unitatii, perioada în care s-a lucrat cu indicarea datei de începere si de încetare a raportului de munca, functia, meseria sau specialitatea exercitata, denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata, perioada în care s-a primit sporul si temeiul în baza caruia s-a acordat. Din cuprinsul adeverintei nr.2492/19.05.2005 completata cu adeverinta nr.2553/25.05.2005, a rezultat ca reclamantul a realizat venituri suplimentare, venituri evidentiate în rubrica „acord global + alte sporuri permanente”. Ori, pct.VI din anexa la O.U.G. nr.4/2005 prevede faptul ca adeverintele trebuie sa cuprinda denumirea concreta a sporului, nefiind suficienta mentiunea „alte sporuri permanente”. In consecinta, atat timp cat veniturile suplimentare realizate de contestator au fost înscrise în rubrica „acord global + alte sporuri permanente”, fara a fi indicate în mod concret care au fost acele sporuri permanente de care acesta a beneficiat, tribunalul a retinut ca în mod corect intimata nu a valorificat aceste venituri la stabilirea drepturilor de pensie, adeverinta nr.2492/19.05.2005 neîndeplinind conditiile prevazute de dispozitiile legale.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatorul B.P. considerand-o nelegala si netemeinica. Motivand ca în mod gresit prima instanta nu a dispus obligarea casei de pensii la recalcularea pensiei cu luarea în considerarea a adeverintelor nr.2553/25.02.2005 si nr.2492/19.05.2005, a solicitat si obligarea intimatei la plata daunelor morale reprezentand contravaloarea a cinci pensii recalculate.
Examinand actele si lucrarile dosarului în raport de motivele de recurs invocate si dispozitiile legale aplicabile, curtea de apel a luat act ca prin decizia nr.XXX/2009 Sectiile Unite ale Inalta Curtea de Casatie si Justitie au respins recursul în interesul legii cu privire la recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obtinute în acord global, prevazute de art.12 alin.1 lit.a din Legea nr.57/1974 privind retribuirea dupa cantitatea si calitatea muncii.
Desi solutia este de respingere, prin considerente instanta suprema a statuat asupra modalitatii de aplicare a textelor de lege în discutie, retinand ca textele de lege enuntate sunt clare si lipsite de echivoc, nu este vorba de o ambiguitate de reglementare, astfel încat nu se poate considera ca problema de drept supusa examinarii este susceptibila de a fi solutionata diferit de instantele judecatoresti. Pentru a decide în acest sens, I.C.C.J a retinut ca ansamblul dispozitiilor cuprinse în art.164 alin.1, 2, 3 din Legea nr.19/2000 si în O.U.G. nr.4/2005 stabileste care sunt veniturile ce constituie baza de calcul a drepturilor de pensie.
 Astfel, în privinta perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 (cand a intrat în vigoare Legea nr.19/2000) sunt incidente dispozitiile tranzitorii cuprinse în art.164 din acest act normativ, care permit valorificarea în procesul de stabilire a punctajelor anuale doar a veniturilor obtinute ce au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare.
Pe de alta parte, în privinta recalcularii drepturilor la pensie, O.U.G nr.4/2005 prevede la pct.VI al anexei ca formele de retribuire în acord nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.
In aceste circumstante, cererea de recalculare a pensiei cu luarea în considerarea a veniturilor realizate în acord, mentionate în adeverintele nr.2553/25.02.2005 si nr.2492/19.05.2005 emise de I.S.P.E. S.A este nefondata.
In ceea ce priveste pronuntarea de instante a unor hotarari diferite în cazuri similare, curtea de apel a avut în vedere revirimentul de jurisprudenta ce a intervenit ca urmare a pronuntarii de Inalta Curtea de Casatie si Justitie a recursului în interesul legii, obligatoriu prin continutul sau pentru instantele judecatoresti în pronuntarea solutiilor asupra modalitatii de aplicare a textelor de lege în discutie, în sensul neluarii în considerare a formelor de retribuire obtinute în acord global.
In ceea ce priveste argumentarea adusa mentiunii „alte sporuri permanente” de instanta de fond este corecta. Cata vreme veniturile suplimentare realizate de contestator au fost înscrise în rubrica „acord global + alte sporuri permanente”, fara a fi indicate în mod concret care au fost acele sporuri permanente de care acesta a beneficiat, corect s-a retinut ca nu pot fi valorificate aceste venituri la stabilirea drepturilor de pensie, adeverinta nr.2492/19.05.2005 (sub aspectul veniturilor altele decat acordul global) neîndeplinind conditiile prevazute de dispozitiile legale.
Prin urmare, în temeiul dispozitiilor art.312 C.pr.civ., curtea de apel a respins recursul si a mentinut sentinta.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   salariul tarifar    acord global    spor pentru munca in acord global    Legea 263/2010    HG 257/2011    salariu acord global    contributia de asigurari sociale    Decizia 30/2009    OUG 4/2005   


Sus ↑