• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul locului muncii

Hotararea nr. 9486 din 08.11.2011
Pronuntata de Tribunalul DOLJ

La data de 27.01.2011, reclamanta C.A. s-a adresat Tribunalului Dolj cu o cerere de chemare în judecara împotriva paratului SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA Craiova, solicitand anularea dispozitiei nr. 21 di 17.01.2011 emisa de parata, precum si a tuturor masurilor dispuse prin aceasta si repunerea în situatia anterioara emiterii acestei dispozitii si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare, a aratat ca este angajata cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata în cadrul unitatii parate, începand cu data de 01.12.1988, fiind salarizata numai de Clinica Medicala 80 paturi (Spital), conform pontajelor si statelor de plata, iar potrivit deciziei nr. 1031 din 17.12.1997, începand cu data de 01.11.1997 a prestat activitate jumatate de norma la Clinica Medicala II (Spital) si jumatate de norma la Policlinica de Adulti, Cabinet Endocrinologie (Policlinica), pontajele si salarizarea fiind facuta separat de cele doua locuri de munca.

Reclamanta a mai aratat ca, la data de 17.01.2011, intimatul Spitalul Clinic Municipal Filantropia a emis dispozitia nr. 21, schimbandu-i locul de munca, fara acordul sau, urmand sa-si desfasoare activitatea numai la Cabinetul Endocrinologie din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Adulti ( Policlinica). Considera ca dispozitia mentionata a fost emisa cu nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. 3 din Codul muncii si ca este lovita de nulitate, fiind emisa de un organ neabilitat, respectiv managerul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, fara acordul Consiliului de Administratie, asa cum prevede Lege nr. 95/2006.

In scop probator a depus la dosarul cauzei, în copie, carnetul de munca, dispozitia nr. 1021/17.12.1997, dispozitia nr. 21/17.01.2011 si fluturasii de salariu pentru luna decembrie 2010 emisi de cele doua locuri de munca.

Intimatul Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, desi a fost legal citat cu mentinea de a formula întampinare, fiindu-i acordate mai multe termene de judecata în acest scop, nu a înteles sa-si formuleze apararea.

Prin sentinta nr. 9486/08.09.2011 instanta a admis contestatia, a anulat dispozitia nr. 21/17.01.2011 emisa de intimat si a dispus repunerea partilor în situatia anterioara emiterii dispozitiei, în sensul ca activitatea contestatoarei se va desfasura conform deciziei nr. 1031/17.12.1997 retinand urmatoarele:

Contestatoarea este angajata ca medic în cadrul intimatului Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, începand cu data de 01. 12. 1988, iar în baza deciziei nr. 1031 din 17.12.1997, începand cu dat de 01.11.1997 a prestat activitate diferentiat, jumatate de norma la Clinica Medicala II (Spital) si jumatate de norma în cadrul Policlinicii de Adulti , Cabinet Endocrinologie (Policlinica), fiind pontata si salarizata separat de cele doua locuri de munca, asa cum rezulta din fluturasii de salarii pe luna decembrie 2010, aflati la filele 11 si 12 din dosarul cauzei.

Prin dispozitia nr. 21 din 17.01.2011 emisa de unitatea intimata, s-a dispus , fara acordul contestatoarei, ca începand cu data de 15.01.2011, aceasta sa-si desfasoare activitatea, cu norma întreaga, numai la Cabinetul Endocrinologie din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Adulti (Policlinica), fara a mai putea sa presteze munca în cadrul Clinicii Medicale II a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova.

Executarea contractului individual de munca este guvernata de principiul stabilitatii în munca; modificarea sau încetarea acestuia poate interveni numai în conditiile prevazute de lege, aplicatie a principiului general prevazut de art. 969 C.civ.

Modificarea contractului individual de munca consta în mod obisnuit în trecerea salariatului într-un alt loc de munca sau o alta activitate în mod temporar sau definitiv, însa printr-o asemenea masura nu trebuie sa se încalce drepturile salariatului care sunt ocrotite prin dispozitii legale imperative.

Inadmisibilitatea modificarii unilaterale a contractului individual de munca se refera în special la elementele esentiale ale contractului: felul muncii determinat de calificarea profesionala, functia sau meseria salariatului si locul muncii prin care se întelege unitatea si localitatea unde se presteaza munca si de achita salariul.

Potrivit dispozitiilor art. 41 alin. din art. 279 , contractul individual e munca poate fi modificat numai prin acordul partilor, nerespectarea dispozitiilor legale avand drept consecinta anularea masurilor luate.

In cauza, unitatea intimata prin emiterea dispozitiei nr. 21 din 17.01.1011 a procedat la modificarea locului de munca al contestatoarei, fara consimtamantul acesteia, deci în mod unilateral, obligand-o pe aceasta sa desfasoare activitate, cu norma întreaga, numai la Cabinetul Endocrinologie din cadrul Ambulatoriului Integrat Adulti (Policlinica) si nu si la Clinica Medicala II a Spitalului Clinic Municipal Filantropia (Spital). Procedand astfel, intimatul a încalcat dispozitiile imperative ale art. 41 alin. 1 din art. 279 .

Se retine, totodata ca, desi potrivit dispozitiilor art. 287, sarcina probei în conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile în apararea sa pana la prima zi de înfatisare, unitatea intimata, careia i-au fost acordare mai multe termene de judecata în acest scop, nu si-a formulat apararea si nu a depus nici un fel de dovezi.

Fata de considerentele expuse, instanta apreciaza contestatia ca fiind întemeiata, urmand sa o admita, sa anuleze dispozitia nr. 21/17.01.2011 emisa de intimat si sa dispuna repunerea partilor în situatia anterioara emiterii dispozitiei, în sensul ca activitatea contestatoarei se va desfasura conform deciziei nr. 1031/17.12.1997.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   modificare cim    modificarea contractului individual de munca    act aditional    reducerea timpului de lucru    reducerea salariului    principiul stabilitatii in munca    locul muncii   


Sus ↑