• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Refuzul de a semna fisa postului. Exprimarea consimtamantului la incheierea contractului

Hotararea nr. 188/R din 20.02.2008
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Raporturile juridice de munca individuale, au un caracter consensual, deoarece depind exclusiv de vointa partilor, în conditiile în care manifestarea lor de vointa este suficienta si determinanta în nasterea acestor raporturi.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 Numai lipsa consimtamantului ar putea atrage sanctiunea nulitatii actului ce nu poate fi confirmat prin modalitatile asemanarii acestuia conform dreptului comun. Asadar contestatiile adresate conducerii de catre recurentul reclamant cat si lipsa unui eventual raspuns sunt irelevante în raport cu împrejurarea ca acesta se poate adresa pentru eventualele nereguli constatate numai instantei de judecata si numai pentru încalcarea normelor legale ce reglementeaza raporturile de munca. Or, exprimarea consimtamantului la încheierea actelor juridice contestate produce efectele pentru care s-au încheiat.

Refuzul de a accepta noile atributii stabilite în fisa postului dupa exprimarea vointei de a modifica contractul individual de munca, reprezinta o atitudine culpabila a recurentului reclamant. Actul aditional a carui anulare se cere nu cuprinde clauze contrare sau drepturi sub nivelul stabilit prin acte normative, fiind în concordanta cu dispozitiile art. 11 Codul muncii . Contestatiile adresate conducerii de catre recurentul reclamant cat si lipsa unui eventual raspuns sunt irelevante în raport cu împrejurarea ca acesta se poate adresa pentru eventualele nereguli constatate numai instantei de judecata si numai pentru încalcarea normelor legale ce reglementeaza raporturile de munca. 3. Pretentiile cu privire la neacordarea bonurilor de masa, lipsa comunicarii deciziei de sanctionare nr. 287 si a celorlalte adrese, emise de intimata exced obiectului supus judecatii, instanta nefiind sesizata cu o cerere în acest sens.

Prin sentinta civila nr. 1056/5 noiembrie 2007 s-a respins actiunea formulata si precizata de reclamantul E.O. în contradictoriu cu parata SC E. Zilei SRL, fara cheltuieli de judecata. Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin decizia nr. 297/19 septembrie 2007 parata a decis concedierea reclamantului începand cu data de 20.09.2007, în temeiul art. 60 lit. a) din Codul muncii .

Contestatia împotriva acestei decizii are un caracter accesoriu, reclamantul solicitand – ca petit principal –, anularea înscrisului denumit, „fisa postului”, si ca urmare a acestui fapt anularea tuturor consecintelor ce deriva din acest înscris (în speta decizia de concediere).

Orice functie presupune îndeplinirea unor atributii de serviciu, atributii ce se regasesc în fisa postului – înscris ce emana de la angajator si care trebuie adus la cunostinta salariatului. Orice angajator – persoana fizica sau juridica – are dreptul atunci cand încadreaza în munca o persoana sa-i stabileasca atributiile specifice functiei pe care o va ocupa. Salariatul nu poate interveni în aceasta privinta (în sensul de a elimina sau adauga vreo atributie),avand numai optiunea acceptarii sau refuzarii postului respectiv. Acesta se poate adresa instantei de judecata numai în cazul în care sunt încalcate norme legale care reglementeaza în mod imperativ relatiile de munca.

In speta, fisa postului reclamantului nu contravine nici unei dispozitii legale imperative din Codul muncii sau din alte acte normative ce reglementeaza raporturile de munca , care sa justifice interventia instantei în sensul anularii înscrisului.

Cu privire la decizia de concediere emisa, instanta apreciaza ca acesta este legala, fiind evident din actele dosarului (cuprinsul actiunii, raspunsul la interogatoriu) ca reclamantul nu si-a îndeplinit atributiile din fisa postului, fapt ce justifica masura luata de societate.

Cat priveste petitul privind anularea actului aditional la contractul individual de munca, avand în vedere ca acest fapt se poate solicita doar în cursul derularii raportului de munca, întrucat între reclamant si parata raporturile de munca au încetat la data de 20.09.2007, se va respinge si acest petit.

Impotriva susmentionatei hotarari a declarat recurs reclamantul E.O. In dezvoltarea motivelor de recurs se arata ca cele patru înscrisuri contestate nu au numar de înregistrare, semnatura emitentului si parafa. Aceste înscrisuri au fost contestate de reclamant prin cinci adrese, la care nu a primit nici un raspuns. Angajatorul a întocmit o noua fisa a postului cu atributii specifice unui post de executie în locul celor specifice unui post de conducere.

Orice modificare a unuia din elementele prevazute la alin. 2 în timpul executarii contractului de munca impune încheierea unui act aditional la contract, în termen de 15 zile de la data încunostintarii în scris a salariatului.

Actul aditional al administratorului societatii, nesemnat si neînregistrat este si actul de încunostintare în scris a salariatului. Se solicita în acest sens prezentarea celui de-al doilea înscris conform art. 17 (4) prin care recurentul a fost de acord la schimbarea programului de lucru, a sarcinilor de serviciu.

Solicitarile administratorului sunt create special pentru a înlatura o persoana care a ramas în cadrul societatii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva. De la data înregistrarii, bonurile de masa nu i-au fost acordate reclamantului si , desi a solicitat primei instante pronuntarea în acest sens, aceasta a fost omisa.

Intimata a ocolit sa înmaneze recurentului acele înscrisuri care trebuia sa-i fie comunicate.

Examinand sentinta atacata în raport cu criticile invocate, instanta constata ca recursul este nefondat. Criticile invocate în recurs nu se circumscriu motivelor de nelegalitate prevazute de art. 304 C. proc. civ.

Potrivit art. 17 alin. (2) Codul muncii obligatia de informare a persoanei selectate în vederea angajarii sau a salariatului, se considera îndeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.

In contextul dispozitiei legale mentionate, se constata ca recurentul reclamant a semnat si deci a acceptat actul aditional nr. 2/22 august 2007, precum si fisa postului de care a luat cunostinta si a semnat-o în aceeasi zi. Aceste înscrisuri au fost înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca în data de 23 august 2007.

Refuzul de a accepta noile atributii stabilite în fisa postului dupa exprimarea vointei de a modifica contractul individual de munca, reprezinta o atitudine culpabila a recurentului reclamant. Actul aditional a carui anulare se cere nu cuprinde clauze contrare sau drepturi sub nivelul stabilit prin acte normative, fiind în concordanta cu dispozitiile art. 11 Codul muncii .

Raporturile juridice de munca individuale, au un caracter consensual, deoarece depind exclusiv de vointa partilor, în conditiile în care manifestarea lor de vointa este suficienta si determinanta în nasterea acestor raporturi. Numai lipsa consimtamantului ar putea atrage sanctiunea nulitatii actului ce nu poate fi confirmat prin modalitatile asemanarii acestuia conform dreptului comun. Asadar contestatiile adresate conducerii de catre recurentul reclamant cat si lipsa unui eventual raspuns sunt irelevante în raport cu împrejurarea ca acesta se poate adresa pentru eventualele nereguli constatate numai instantei de judecata si numai pentru încalcarea normelor legale ce reglementeaza raporturile de munca.

Or, exprimarea consimtamantului la încheierea actelor juridice contestate produce efectele pentru care s-au încheiat.

Pretentiile cu privire la neacordarea bonurilor de masa, lipsa comunicarii deciziei de sanctionare nr. 287 si a celorlalte adrese, emise de intimata exced obiectului supus judecatii, instanta nefiind sesizata cu o cerere în acest sens.

Fata de considerentele ce preced, recursul declarat urmeaza sa fie respins în temeiul art. 312 C. proc. civ.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   incheierea contractului individual de munca    anjajat    salariat    calitatea de anjajat    fisa postului    consimtamant   


Sus ↑