• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Declinare de competenta. Competenta facultativa. Anulare decizie de concediere

Hotararea nr. 1594 din 15.11.2013
Pronuntata de Tribunalul BAC?U

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 19.08.2013, sub nr. 4047/110/2013, reclamanta C.E. a formulat, în contradictoriu cu  parata C.A. BACAU, contestatie împotriva deciziei nr.  144/I/A/1/ 23.07.2013 emisa de parata, solicitand anularea deciziei, suspendarea efectelor acesteia pana la solutionarea fondului cauzei si obligarea angajatorului la plata unei despagubiri reprezentand salariile indexate si reactualizate la data platii efective, precum si celelalte drepturi de care beneficiaza potrivit statutului personalului auxiliar din cadrul instantei.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea cererii, reclamanta a aratat, în esenta, ca prin decizia contestata s-a constatat încetarea de drept a raportului sau de serviciu, conform art. 56, al. 1, lit. c din Codul muncii , ca urmare a îndeplinirii conditiilor cumulative pentru pensionare, respectiv varsta standard si stagiul complet de cotizare, însa temeiul de drept al deciziei nu subzista. Astfel, reclamanta este salariata Judecatoriei Onesti, avand functia de arhivar, iar vechimea necesara pentru pensionare este de 28 ani si 8 luni, or reclamanta are o vechime în munca de aproximativ 27 ani. Reclamanta mai arata ca pensionarea consecinte dramatice asupra nivelului sau de trai, din cauza cuantumului redus al pensiei, avand în vedere ca nu este casatorita, nu are niciun sprijin material si o are în întretinere pe mama sa, care sufera de diabet. Reclamanta mai arata ca decizia contestata este nula deoarece nu cuprinde elementele obligatorii, prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, respectiv situatia de fapt si de drept, modul si termenul în care se contesta, iar masura este nelegala deoarece la instantele din tara, precum si la Ministerul Justitiei exista pensionari care îsi continua activitatea.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 268 din Legea mr.53/2003 si ale art. 211, al. 1, lit. a din Legea nr. 62/2011.
Cererea este legal scutita de plata taxelor judiciare de timbru.
La cerere, au fost atasate înscrisuri.
La solicitarea instantei, reclamanta a depus la dosar proces-verbal de informare privind avantajele medierii nr. 37/04.10.2013 (f. 71).
Parata C.A. Bacau a formulat întampinare, prin care a invocat necompetenta Tribunalului Bacau, în raport de dispozitiile art. 127, al. 1 si 3 N.c.p.c. si inadmisibilitatea actiunii în raport de dispozitiile art. 56 din Legea nr. 567/2004..
Pe fondul cauzei, s-a solicitat respingerea actiunii, deoarece continuarea activitatii reclamantei nu este posibila în absenta unui cadru legal care sa permita mentinerea în functie dupa îndeplinirea conditiilor de pensionare, iar reclamanta nu a invocat niciun temei de drept în acest sens. La data la care reclamanta a solicitat continuarea activitatii nu fusese emisa decizia de pensionare, ulterior solicitandu-se de catre C.A. Bacau un punct de vedere Ministerului Justitiei, raspunsul fiind negativ, aratandu-se ca este posibil cumulul pensiei cu salariul doar dupa ocuparea postului prin concurs de catre o persoana care are calitatea de pensionar. Se mai arata ca prin decizia contestata se constata încetat de drept raportul de serviciu al reclamantei, iar dispozitiile art. 683  din Legea nr.567/2004 si ale art. 41, al 5 din Legea nr. 19/2000 au fost abrogate, astfel încat nu mai exista fundament pentru mentinerea în functie a grefierilor dupa varsta de pensionare. Imprejurarea ca reclamanta a fost eliberata din functie mai tarziu, ulterior datei îndeplinirii conditiilor de pensionare, datorata necesitatii de a nu se perturba activitatea instantei pe perioada vacantei judecatoresti, este în favoarea acesteia, neputand constitui motiv de nulitate, iar celelalte motive de nulitate nu pot fi retinute, deoarece pot fi contestate doar deciziile de eliberare din functie prevazute de art. 2, lit.c-f .
La întampinare au fost atasate înscrisuri, în copie certificata.
Reclamanta a formulat raspuns la întampinare (f.102), prin care a solicitat  declinarea competentei de solutionare a cauzei catre Tribunalul Mures, precum si respingerea exceptiei inadmisibilitatii actiunii.
Ambele parti au solicitat judecata cauzei în lipsa.
La termenul de judecata din 15.11.2013, instanta a pus în discutie cu prioritate si a retinut spre solutionare exceptia necompetentei teritoriale a Tribunalului Bacau, pe care o apreciaza ca fiind întemeiata.
Astfel, dispozitiile art. 127, al. 1 din NCPC, desi au denumirea marginala de „competenta facultativa”, obliga reclamantul, în raport de calitatea sa  de angajat/persoana care functioneaza în cadrul instantei competente sa solutioneze cauza, sa sesizeze una din instantele de acelasi grad din raza unei curti de apel învecinate. Caracterul imperativ al sesizarii unei alte instante decat cea competenta dupa normele de competenta teritoriala de drept comun rezulta din modul de formulare a textului legal - „va sesiza”-, diferit de cel folosit în cadrul alineatului 2, care se refera la calitatea de parat a acelorasi persoane, cand legiuitorul foloseste formula „poate sesiza”.
De-asemenea, instanta apreciaza ca art. 127 NCPC este aplicabil în speta, desi reclamanta a avut calitatea de salariat al Judecatoriei Onesti, avand în vedere ca notiunea de „instanta competenta sa solutioneze cauza” se refera la toate ciclurile procesuale ale judecatii, or parata ar fi instanta de recurs în speta de fata, iar finalitatea textului e de evita cazurile de banuiala legitima care duceau la formularea de cereri de stramutare sub vechea reglementare (de-altfel, reclamanta a si formulat în cauza o astfel de cerere).
Fata de cele expuse mai sus, avand în vedere ca prin raspunsul la întampinare, reclamanta a aratat ca întelege sa învesteasca Tribunalul Mures cu solutionarea prezentei cauze, instanta admite exceptia necompetentei teritoriale si va declina competenta în favoarea acestei instante.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   competenta teritoriala    conflict de competenta    domiciliu    competenta alternativa    domiciliu ales    Legea 62/2011    competenta facultativa    necompetenta teritoriala   


Sus ↑