• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Perioada in care o persoana a avut atat calitatea de ucenic cat si calitatea de salariat dovedite cu orice mijloc de proba, constituie vechime in munca

Hotararea nr. 59 din 18.01.2013
Pronuntata de Tribunalul BAC?U

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.4145 din 28.06.2012, astfel cum a fost completata la 30.10.2012 (f.28-31) domnul D.P. a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta în contradictoriu cu parata SC C. SA B. sa se constate ca perioada în care a urmat cursurile scolii profesionale constituie vechime în munca.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea cererii sale, a aratat reclamantul ca la data de 15.09.1969 a fost admis la Scoala Profesionala din cadrul centrului Scolar Chimie din localitatea Gh. Gheorghiu – Dej (actual Onesti), judetul Bacau, ocazie cu care i s-a întocmit Carnetul de munca seria CI nr.600419 de catre Grup Industrial Petrochimie B., Uzina Chimica B., la data de 01.11.1969, mentionandu-se ca începand cu data de 15.09.1969 este încadrat ca ucenic lacatus, la Atelierul mecanic, cu un salariu de 447 lei/luna. In toata perioada scolarizarii, 1969 – 1972, arata reclamantul ca în fiecare zi lucratoare se prezenta la serviciu ca orice alt salariat la orele 700, lucra pana la orele 1300, dupa-amiaza între orele 1600-2100 desfasurandu-se pregatirea teoretica la Centrul Scolar Chimie din localitate. Desi în carnetul de munca s-au efectuat mentiuni referitoare la perioada respectiva, la nr.crt.1, acestea au fost anulate fara motiv justificat, întrucat programul de pregatire nu a fost modificat si nici salarizarea întrerupta.
 Actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art.40 alin.(2) lit.h) din art. 279 , fiind legal scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, potrivit art.270 din art. 279 .
In dovedirea sustinerilor sale, reclamantul a depus la dosar înscrisuri (f.3-8, 47-49).
Formuland întampinare prin reprezentantii sai legali, SC C. SA B. a solicitat respingerea actiunii ca nefondata cu motivarea ca, din verificarile efectuate în evidenta contabila, în perioada 15.09.1069 – 14.08.1972, reclamantul nu a avut contract individual de munca încheiat cu Combinatul Petrochimic B., astfel ca nu figureaza în statele de plata aflate în arhiva societatii (f.17).
Reclamantul a raspuns la întampinare aratand, în esenta, ca în conformitate cu dispozitiile art.296 din art. 279 , dovada vechimii în munca se probeaza cu carnetul de munca sau, în lipsa acestuia, cu hotararea judecatoreasca  pronuntata de instanta competenta, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca (f.22-25).
La cererea reclamantului, instanta a audiat în calitate de martori pe Z.M. si pe P.G. (f.40,41).
La cererea instantei, societatea parata a depus la dosar contractul de munca încheiat la 15.09.1969, alte înscrisuri  (f.34-37).
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
Incheind contractul de munca din 15.09.1969 în calitate de reprezentant legal (mama) al reclamantului, doamna P.G. a consimtit la angajarea fiului sau, minor la acea data (nascut fiind la 26.10.1954), la Grupul Petrochimic B., ca ucenic, pentru a învata meseria de lacatus mecanic, scolarizarea sa începand cu data de 25.09.1969 (f.35).
Imprejurarea calitatii de ucenic scolarizat a reclamantului nu este contestata de parata, fiind confirmata si de adresele nr.2626/06.05.1977 si nr. II/B/7/826/14.06.1977, întocmite de serviciul Personal – Invatamant –Salarizare si, respectiv, de Oficiul Juridic al Combinatului Petrochimic B. (f.36,37), potrivit carora domnul P.G. este absolvent al scolii profesionale de ucenicie Gh.Gh.Dej, promotia 1972, în meseria de lacatus-mecanic.
Desi contestat, faptul ca reclamantul a avut si calitatea de salariat al Combinatului este dovedita de probele administrate în cauza; astfel, adresa nr. II/B/7/826/14.06.1977 întocmita de Oficiul Juridic mentioneaza: „…contractul de munca – de scolarizare …” (f.37), în carnetul de munca întocmit de Grupul Industrial de Petrochimie B., la Cap. VII „Pregatirea profesionala” s-a mentionat ca titularul exercita meseria de ucenic salarizat – lacatus (f.49) iar martorii audiati în cauza au confirmat împrejurarea ca în perioada 1969-1972 reclamantul a avut dubla calitate, de elev al scolii profesionale dar si de salariat, lucrand 6 ore zilnic (f.40,41).
Se probeaza astfel, ca între reclamant si Grupul Industrial de Petrochimie B. s-au desfasurat raporturi juridice de dreptul muncii, reglementate de dispozitiile codului muncii în vigoare - L.3/1950 – care permitea încadrarea în munca a persoanelor ce au împlinit varsta de 16 ani:
Art. 63 alin.(4): pentru tinerii pana la 18 ani, durata minima a concediului este de 18 zile lucratoare,
Art. 86: Tinerii sub 14 ani nu vor putea fi angajati la lucru.
    Tinerii între 14 - 16 ani, vor putea fi angajati cu consimtamantul reprezentantilor lor legali si cu avizul medicului,
timpul de lucru fiind reglementat deart. 87:  Durata timpului de lucru a tanarului între 14 - 16 ani, se stabileste la 6 ore pe zi, fara ca prin aceasta sa se aduca o scadere asupra salariului cuvenit, fixat pentru categoria profesionala la care a fost angajat. si continea un capitol distinct referitor la pregatirea profesionala (capitolul 10), ale carui dispozitii au ca premisa calitatea de salariat a ucenicului

art.81: Ucenicii nu vor putea fi întrebuintati decat numai la munci care au directa legatura cu meseria pe care o învata. Conducerea întreprinderilor va înlesni si supraveghea ca ucenicii sa urmeze regulat cursurile de pregatire profesionala).
    
Dispozitiile mentionate au fost preluat si de noile reglementari cuprinse în L.10/1972 (art. 279 al Republicii socialiste Romania ), în vigoare începand cu 1 martie 1073:

ART. 137    (1) Timpul cat o persoana a desfasurat activitate pe baza unui contract de munca constituie vechime în munca. De asemenea, constituie vechime în munca si alte perioade de timp prevazute de lege.
    (2) Conditiile în care o persoana încadrata are vechime în munca, vechime neîntrerupta în munca, vechime neîntrerupta în aceeasi unitate, vechime în functie, meserie sau profesie, precum si modul de calcul al acestora, sunt stabilite de lege, iar dovada se face cu carnetul de munca si cu alte acte sau mijloace de dovada, în conditiile legii.
ART. 160
    (1) Calificarea profesionala prin ucenicie la locul de munca se face pe baza contractului de ucenicie si se realizeaza prin pregatire practica desfasurata în unitati de productie sau de servire a populatiei si prin pregatire teoretica.
    (2) Ucenicii primesc pe timpul pregatirii bursa sau o indemnizatie corespunzatoare aportului lor în productie si gratuit manuale scolare, materiale de studiu, precum si alte drepturi stabilite de lege. Ei beneficiaza, de asemenea, în toata perioada uceniciei de echipament de protectie, de ajutoare materiale în cadrul asigurarilor sociale, de asistenta medicala si medicamente gratuit, precum si de vacante scolare.
    ART. 161
    (1) Pentru protectia sanatatii lor, tinerii sub varsta de 18 ani, încadrati în munca, nu pot fi repartizati la locuri de munca cu conditii vatamatoare, grele sau periculoase si nu pot fi folositi la munca în timpul noptii.
    (2) De asemenea, tinerii încadrati în munca, în varsta de pana la 18 ani, nu pot fi folositi în munca peste durata legala a zilei de lucru, decat în cazurile prevazute de art. 112 alin. 2 si art. 118.
    ART. 162
    Durata timpului de lucru al tinerilor între 14 - 16 ani se stabileste la 6 ore pe zi, fara ca prin aceasta sa se aduca o scadere a remunerarii.
    ART. 163
    Pentru tinerii în varsta de pana la 18 ani, durata concediului de odihna este de 18 - 24 zile lucratoare, diferentiata, potrivit legii, în raport cu varsta, astfel încat cei mai tineri sa beneficieze de un concediu mai mare.

Potrivit art.279 din codul muncii actual, L.53/2003: „vechimea în munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se probeaza cu carnetul de munca (alin.1)” iar „dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea în munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca …” (alin.2).
Considerand îndeplinite cerintele dispozitiilor legale mentionate, tribunalul va admite actiunea si va constata ca pentru domnul P.G.D. perioada 15.09.1969 – 14.08.1972 constituie vechime în munca.  

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   vechime in munca    scoala profesionala    dovada vechimii in munca    carnet de munca    aviz medical    Codul muncii al Republicii socialiste Romania    Legea 10/1972    ucenici   


Sus ↑