• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Primirea la munca a unei persoane pentru care nu s-a incheiat contract individual de munca. Individualizarea sanctiunii

Hotararea nr. 2324 din 29.04.2011
Pronuntata de Tribunalul BUZ?U

Prin plangerea înregistrata la Judecatoria Patarlagele sub nr.2324/277/2010 din 4.11.2010, petenta SC I. I. SRL  Parscov a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta în contradictoriu cu intimatul I.T.M. sa se dispuna înlocuirea cu avertisment a amenzii în suma de 3.000 lei aplicata prin  procesul verbal de contraventie seria  BZ nr.22126 din 19.10.2010 pentru comiterea contraventiei prevazute la art.276 alin.1 lit.e) din Codul muncii.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

         2.) – Motivarea plangerii
        2.1.) – In fapt petenta a sustinut ca, într-adevar , la data de 12.10.2010 a primit la munca o persoana în proba de lucru, fara sa încheie contract individual de munca , intrand în legalitate însa ulterior controlului efectuat.
        2.2.) – In drept, petenta a invocat dispozitiile OG nr.2/2001.
       3.) – Intampinarea
        Intimatul I.T.M.  a formulat întampinare în aplicarea art.115 – 118 din Codul de procedura  civila , solicitand motivat respingerea plangerii ca neîntemeiata ( filele 23-26).
       4.) – Probe
        In sprijinul sustinerilor formulate prin plangerea introductiva si prin întampinare , partile în proces au depus la dosar înscrisuri ( filele 5 – 22, 27 – 29).
       5.). – Solutia instantei fondului
        5.1.) – Prin sentinta civila nr.133 din 20.01.2011 pronuntata de Judecatoria Patarlagele s-a admis plangerea în parte, dispunandu-se înlocuirea amenzii aplicate în suma de 3.000 lei cu avertisment.
        5.2.) – Pentru a hotarî astfel, instanta fondului a retinut în baza probatoriului administrat  ca petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei prevazuta la art.276 alin.1 lit.e) din art. 279 , constand în primirea la munca , la data de 12.10.2010, a unei persoane : B. A., pentru care nu a încheiat contract individual de munca.
        5.3.) – Avand în vedere, însa, ca persoana respectiva a lucrat în conditiile expuse doar o perioada de 5 zile : 12.10. – 17.10.2010 si ca petenta nu a mai fost sanctionata contraventional, instanta fondului a apreciat asupra gravitatii reduse a faptei comise , facand prin consecinta aplicarea dispozitiilor art.5 si 7 raportat la art.21 alin.3 din OG nr.2/2001.
       6.) – Recursul
        6.1.) – Impotriva sentintei a declarat recurs intimatul I.T.M., în termen legal conform art.34 alin.2 din OG nr.2/2001, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.
        6.2.) – In expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat gresita apreciere de catre instanta fondului asupra gravitatii reduse a faptei savarsite de petenta, solicitand prin consecinta modificarea sentintei în sensul respingerii plangerii ca neîntemeiata.
       7.) – Constatari:
        Examinand sentinta atacata în raport de actele si lucrarile dosarului , de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate, precum si din oficiu conform art.304? din Codul de procedura civila , tribunalul a constatat:
        7.1.) – In baza probatoriului administrat , instanta fondului a retinut în mod corect si motivat ca petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei prevazuta la art.276 alin.1 lit.e) din art. 279 , constand în primirea la munca , la data de 12.10.2010, a unei persoane : B. A., pentru care nu a încheiat contract individual de munca.
        7.2.) – In raport de împrejurarile în care a fost comisa fapta , în sensul ca persoana primita la munca fara contract încheiat a prestat servicii o perioada  redusa de timp : 5 zile  si ca petenata nu a mai fost sanctionata contraventional , tribunalul retine ca instanta a facut  o corecta aplicare a legii sub aspectul individualizarii sanctiunii dispuse, scopul educativ – preventiv al acesteia realizandu-se prin aplicarea avertismentului.
       8.) – Solutia tribunalului
        Pentru considerentele expuse, apreciindu-se asupra legalitatii si temeiniciei solutiei atacate, în baza art.312 alin.1 din Codul de procedura civila s- a respins  ca neîntemeiat recursul declarat de intimat împotriva sentintei civile nr.133/20.01.2011 pronuntata de Judecatoria Patarlagele în contradictoriu cu petenta SC I.I. SRL, în dosarul nr.2324/277/2010.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   munca la negru    ITM    proces verbal de contraventie    avertisment    OG 2/2001   


Sus ↑