• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Concediere pentru necorespundere profesionala

Hotararea nr. 7 din 7.01.2011
Pronuntata de Curtea de Apel IASI

Re?inerea necorespunderii profesionale a salariatului  presupune fie o necunoa?tere, fie o st?pânire insuficient? a regulilor specifice unei meserii, profesii ori activit??i ?i care trebuie a fi dovedite de c?tre angajator,

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

acesteia revenindu-i obliga?ia de a proba caren?ele profesionale ale salariatului, ?i nicidecum neîndeplinirea accidental? a unor obliga?ii de serviciu, chiar dac? aceasta este imputabil? salariatului, în atare din urm? situa?ie salariatul r?spunzând disciplinar.


Pentru a se considera c? salariatul este necorespunz?tor profesional, trebuie  ca neîndeplinirea unor sarcini de serviciu s? nu fie urmarea culpei salariatului.


Ori, nu se poate re?ine c? salariatul este necorespunz?tor profesional func?iei pe care o îndeplinea la angajator, în condi?iile în care faptele imputate contestatorului constau în înc?lcarea frecvent? de c?tre intimat a prevederilor notei interne privind termenul de ridicare a documentelor de plat? de la clien?i ?i de depunere la sediul firmei.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   necorespundere profesionala    meserie    profesie    sarcina probei    sarcini de serviciu    culpa salariatului   


Sus ↑