• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Decizia de imputare si angajamentul de plata, acte juridice nereglementate de Codul muncii

Hotararea nr. 954 din 9.11,2010
Pronuntata de Curtea de Apel IASI

Potrivit dispozi?iilor art.270 alin.1 din Codul muncii, salaria?ii r?spund patrimonial, în temeiul normelor ?i principilor r?spunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina ?i în leg?tur? cu munca sa.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 Re?inerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate, îns?, decât dac? datoria salariatului este scadent?, lichid? ?i exigibil? ?i a fost constatat? ca atare printr-o hot?râre judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil?, a?a cum prevede art. 164 alin. 2 art. 279 .

Angajamentul de plat? semnat de salariat nu este titlu executoriu ?i nu constituie temei legal pentru desp?gubirea angajatorului din garan?ia în numerar constituit? în favoarea sa.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   raspunderea patrimoniala    decizie de imputare    retineri salariale    retinere din salariu    raspunderea civila contractuala    creanta certa    creanta lichita    creanta exigibila    hotarare judecatoreasca    prejudiciu   


Sus ↑