Avocat Dreptul muncii - Jurisprudenta - Asistenta si Asigurari sociale. Pensii - Obligatia angajatorului de a elibera angajatului toate documentele care sa ateste calitatea acestuia de salariat

Obligatia angajatorului de a elibera angajatului toate documentele care sa ateste calitatea acestuia de salariat

Hotararea nr. 2297 din data de 06 iulie 2016
Pronuntata de Tribunalul Dolj

Prin actiunea inregistrata la data de 22. 04. 2016, reclamantul D. T. G. a chemat in judecata pe parata S. C. E. S. A. C., solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la emiterea unei adeverinte din care sa rezulte salariul brut/net realizat lunar in acord individual, de care a beneficiat in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, cu mentiunea ca pentru salariul brut realizat s-au retinut contributiile de asigurari sociale catre stat.

Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

In motivare, arata ca in perioada 1976-1990 a fost angajat la S. C. E. S. A, detinand functia de rectificator si ca a lucrat pe toata aceasta perioada in acord individual, fiind retribuit suplimentar.

Salariul brut la care s-au achitat contributiile la asigurari sociale, potrivit Decretului nr. 389/1972, cuprinde salariul de baza, la care se adauga orele suplimentare si un anumit procent pentru munca in acord.

A mai invederat ca s-a adresat paratei in vederea eliberarii acestei adeverinte, insa nu a primit un raspuns oficial.

A invocat prevederile art. 40 alin. 2. lit. h. din Codul muncii, potrivit carora angajatorului ii revine obligatia de a elibera, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului, prevederile art. 34 alin. 5 din Codul muncii potrivit carora la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate si ale art. 154 alin. 1 din Codul muncii potrivit carora

salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca si alin. 2 din Codul muncii potrivit carora pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.

Pentru dovedirea actiunii a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si efectuarea unei adrese catre parata, pentru a comunica daca reclamantul a fost retribuit in acord individual si in caz afirmativ sa depuna acte in acest sens, daca aceasta forma de retribuire a fost inclusa in salariul brut si daca s-au achitat contributiile la asigurarile sociale.

In scop probatoriu s-a depus, in copie: cartea de identitate, cererea nr. 6/587/25. 02. 2016, si raspunsul la adresa nr. 6/891/21.03.2016.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In perioada dedusa judecatii, reclamantul D. T. G. a fost angajatul unitatii parate, desfasurand activitatea de rectificator .

Prin prezenta cerere, reclamantul solicita instantei obligarea paratei la eliberarea unei adeverinte cu venitul brut/nete realizat lunar in acord individual de care aceasta a beneficiat in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, cu mentionarea ca pentru salariul brut realizat s-au retinut contributiile de asigurari sociale catre stat .

Potrivit dispozitiilor art. 39 lit. h Codul muncii, salariatul are, ,dreptul la informare si consultare”, iar potrivit dispozitiilor art. 40 al. (2) lit. h Codul muncii, angajatorului ii revine obligatia, ,sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului”.

Aceste drepturi si obligatii corelative conduc la concluzia potrivit careia salariatul are dreptul la a solicita angajatorului toate documentele care atesta calitatea de salariat a sa, inclusiv cele care privesc toate castigurile realizate in perioada in care a fost angajat, fara ca angajatorul sa aprecieze asupra prezumtivului interes al salariatului, cu exceptia datelor cu caracter confidential la care salariatul nu ar avea acces, ceea ce nu este cazul in speta pendinte.

In acord cu dispozitiile art. 40 alin. 2 Codul Muncii, art. 34 alin. 5 din Codul Muncii dispune ca la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, angajatorul neavand dreptul sa aprecieze asupra veniturilor care ar face sau nu obiectul recalcularii pensiei, acesta fiind atributul altor institutii publice, iar atata vreme cat anumite drepturi sunt recunoscute sau conferite unui salariat prin lege, ele nu pot fi limitate sau inlaturate.

Pentru aceste considerentele instanta apreciaza actiunea ca fiind intemeiata,  urmand sa o admita ca atare si sa oblige parata sa elibereze reclamantului o adeverinta din care sa rezulte salariul brut/ net lunar realizat de acesta in acord individual in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, cu precizarea daca pentru salariul brut realizat, s-au retinut contributiile de asigurari sociale catre stat.

Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si considerentele prezentate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea formulata de reclamantul D. T. G. - CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in C., . 1,, ,  in contradictoriu cu parata S. C. E. S. A, cu sediul in C., . 80, judetul D. .

Obliga parata sa elibereze reclamantului o adeverinta care sa cuprinda salariile brute/nete realizate de acesta in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, conform art. 40 lit. h din Codul Muncii.


Prelucrare: MCP - Cabinet avocati


Mai multe despre:   contributii de asigurari sociale    ore suplimentare    munca in acord    vechimea in munca    forma de retribuire    dreptul la informare si consultare    adeverinta   

 

Contact

MCP avocati Cabinet de Avocat Marius-Catalin Predut
Sediul: str. Vintila Voda, nr. 2, Bucuresti, sector 3 (langa Tribunalul Bucuresti)
Metrou: Statia Unirii 1 si Unirii 2
RATB: Liniile 104, 124, 123, 385 (Statia Biblioteca Nationala a Romaniei)
Liniile 313, 116, 117 (Statia Mircea Voda)
Tel: (+4)0722.415.993
Fax: (004)0318.171.755
Avocat Predut Marius-Catalin
Contact OnLine!
Cum Ajungi la noi? Vezi harta!
Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Articole Dreptul muncii

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare
Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Cuprinsul deciziei de concediere
Nulitatea notificarii prin care s-a dispus unilateral incetarea contractului individual de munca in perioada de proba
Greva. Tipuri de greva si conditii de declansare

Jurisprudenta Dreptul muncii

Accidente de munca
Asistenta si Asigurari sociale. Pensii
Contestatie decizie de concediere
Contractul de munca. Clauze
Drepturi salariale
Incetarea contractului individual de munca
Incheierea contractului individual de munca
Modificarea contractului individual de munca
Plangere contraventionala
Probe
Raspunderea patrimoniala
Sanctionare disciplinara
Suspendarea contractului individual de munca

Consultatii Dreptul muncii

Neprezentarea la medicul de medicina muncii. Nulitatea contractului individual de munca.
Munca suplimentara
Obligarea angajatorului la depunerea organigramei
Munca prestata pe timp de noapte, in zilele de repaus saptamanal
Modificarea felului muncii. Obligativitatea acordului partilor
Plangerea penala introdusa de angajator impotriva unui salariat nu mai constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca
Decontarea transportului la locul de munca
Solicitarea drepturilor salariale, la zi, posibila doar in cazul incetarii contractului individual de munca
Compensarea in bani a concediului de odihna.
Indemnizatia de somaj in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Fapta de a primi in munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Sanctiuni
Actul aditional la contractul individual de munca.
Reducerea programului de lucru in perioada de preaviz.
Acordarea drepturilor salariale astfel cum au fost prevazute in contractual individual de munca.