• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Salarizarea personalului platit din fonduri publice. Acordarea sporului de 25% din salariul de baza pentru agentii de politie cu studii superioare

Hotararea nr. 281 din data de 21 ianuarie 2016
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin sentinta civila nr. 498/3.06.2015 Tribunalul Calarasi - Sectia civilaa admis in parte cererea reclamantilor C. G., NISCOV I., D. E., Z. V.  si A. R. -G. formulata in contradictoriu cu paratul IPJ CALARASI. A admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune pentru sporul de 25% din salariul de baza solicitat anterior datei de 15.03.2012. A obligat paratul sa acorde reclamantilor sporul de 25 % din salariul de baza pentru agentii de politie cu studii superioare, cu mentiunea acordarii sporului si retroactiv incepand cu data de 15.03.2012.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Impotriva sentintei a declarat recurs I. de politie al judetului Calarasi.

In motivarea recursului a aratat ca hotararea recurata este nelegala.

In privinta reclamantului D. E. desi prima instanta retine ca acesta nu a formulat si inaintat conducerii I. P. J. Calarasi nici un raport prin care sa solicite acordarea sporului de 25% din salariul de baza pentru agentii de politie cu studii superioare, instanta in mod nelegal admite si actiunea formulata de acesta, desi in mod corect ar fi trebuit sa procedeze la respingerea actiunii formulata de reclamantul D. E. ca inadmisibila, lipsa raportului acestuia reprezentand de fapt lipsa procedurii prealabile reglementata de art. 7 din Legea 554/2004.

In ceea ce priveste motivarea instantei fata de fondul cauzei arata ca salarizarea personalului din structurile M. A. I. s-a facut in conformitate cu prevederile Legii 33/2009 si a Ordinului M. A. I. nr. S/255 din 23.11.2010. Aceste acte normative nu au mai prevazut acordarea acestui spor salarial, ci doar mentinerea cuantumului acestuia inclus in suma compensatorie pentru personalul care 1-a avut in plata la data de 31.12.2009.

Incepand cu anul 2014 salarizarea personalului din M. A. I. s-a tacut in conformitate cu prevederile Legii cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, O.U.G. 103/2013 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice in 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si Ordinului M. A. I. S/l38/2014 privind modificarea si completarea Ordinului M. A. I. S/214/2011 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, politistilor si personalului civil din M. A. I.

In conformitate cu dispozitiile O. M. A. I. S/138/2014 plata acestui spor se realizeaza in aceleasi conditii - pentru agentii de politie care la data de 31.12.2009 beneficiau de sporul de 25% pentru studii superioare si numai in masura in care acestia isi desfasoara incepand cu anul 2014 activitatea in domeniul pentru care acest drept a fost acordat initial.

Niciunul dintre reclamanti nu indeplineste conditiile prevazute de textul normativ, prin urmare acestia nu pot fi indreptatiti la acordarea acestui spor.

La recursul declarat au depus intampinare intimatii- reclamanti, care au solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Au aratat ca din inscrisurile aflate la dosarul cauzei, intimatii reclamanti sunt absolventi ai Institutiilor de invatamant Superior inca din anii 2005, 2006 respectiv 2009.

Ca urmare a acestui fapt, au solicitat paratei aprobarea sporului de 25% din salariul de baza pentru agentii de politie cu studii superioare, rapoartele fiind aprobate de conducerea IPJ Calarasi, ca mai apoi sa se comunice ca potrivit legislatiei in vigoare acest spor nu mai este prevazut, desi, in continuare, lucratori ai IPJ Calarasi beneficiaza de acest spor.

Prin urmare, in mod corect instanta de fond a retinut ca la data dobandirii diplomei de licenta, subsemnatii eram indreptatiti a primi acest spor, fiind un drept castigat.

Mai mult decat atat pct. 5 din anexa 1 a Ordonantei nr. 38/30.01.2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor prevede ca “ agentii de politie absolventi ai institutiilor de invatamant superior, cu diploma de licenta, beneficiaza de un spor de 25% din salariul de functie daca isi desfasoara activitatea in domenii corespunzatoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor”. Or, din fisele postului prezentate rezulta clar ca toti ne desfasuram activitatea in domenii pentru care se acorda sporul salarial de 25%.

Mergand mai departe, parata refuza vehement plata acestui spor si implicit recunoasterea acestui drept ignorand dispozitiile art. 1 din Protocolul 1 la CEDO referitoare la protectia dreptului de proprietate, or, asa cum retine si instanta de fond, acest spor reprezinta un drept ce intra in sfera notiunii dreptului de proprietate.

Examinand prezentul recurs, prin prisma motivului de casare prevazut de art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedura civila, Curtea constata urmatoarele:

Curtea retine ca in conformitate cu dispozitiile pct. 5 din anexa 1 din  O.U.G. nr. 38/2003 „Agentii de politie absolventi ai institutiilor de invatamant superior, cu diploma de licenta, beneficiaza de un spor de 25% din salariul de functie daca isi desfasoara activitatea in domenii corespunzatoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor”.

Potrivit art. 30 din legea nr. 330/2009 „ Incepand cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarari ale Guvernului, si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, din soldele functiilor de baza, respectiv din indemnizatiile lunare de incadrare, prevazute in notele din anexele la prezenta lege, se introduc in salariul de baza, in soldele functiilor de baza, respectiv in indemnizatiile lunare de incadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atat pentru personalul de executie, cat si pentru functiile de conducere.

(2) Sporurile specifice pe categorii de personal si domenii de activitate sunt cele prevazute in cap. III si in anexele la prezenta lege.

(3) Reincadrarea personalului se face corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute in luna decembrie 2009.

(4) La functiile de executie unde s-a redus numarul de grade sau trepte profesionale, reincadrarea personalului ale carui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesionala imediat urmatoare celei eliminate.

(5) In anul 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:

a) noul salariu de baza, solda functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare va fi cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc in acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;

b) sporurile prevazute in anexele la prezenta lege ramase in afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de incadrare se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.

(6) Pentru persoanele ale caror sporuri cu caracter permanent acordate in luna decembrie 2009 nu se mai regasesc in anexele la prezenta lege si nu au fost incluse in salariile de baza, in soldele functiilor de baza sau, dupa caz, in indemnizatiile lunare de incadrare, sumele corespunzatoare acestor sporuri vor fi avute in vedere in legile anuale de salarizare, pana la acoperirea integrala a acestora.”

Din anexele cuprinse in legea nr. 330/2009 se constata ca sporul pentru studii superioare, recunoscut prin O.U.G. nr. 38/2003 nu a mai fost prevazut, astfel incat au devenit aplicabile dispozitiile alineatelor 5 si 6 din art. 30 din legea nr. 330/2009, cu consecinta ca ele vor fi acordate in continuare, insa numai acelora care acest spor (cu caracter permanent) le-a fost acordat pentru luna decembrie 2009.

Reclamantii din prezenta cauza nu fac parte din aceasta categorie, astfel incat, prima instanta a facut o gresita aplicare a normelor de drept material atunci cand a apreciat ca sporul de 25% pentru studii superioare se aplica si celor care au fost licentiati in cursul anului 2009, dar care in luna decembrie 2009 nu aveau in plata acest spor.

Ulterior, nici prin legea nr. 284/2010 nu a mai fost acordat sporul de 25 %, pretins in prezenta cauza de reclamanti, decat cu privire la agentii de politie care la data de 31.12.2009 beneficiau efectiv de acest spor.

Fata de situatia concreta a intimatilor reclamanti, Curtea apreciaza ca in mod gresit a apreciat prima instanta ca neacordarea acestui spor ar reprezenta o incalcare a dreptului de proprietate, intrucat Curtea europeana a drepturilor omului a statuat constant in jurisprudenta sa ca revine statului sa stabileasca, de o maniera discretionara, ce beneficii trebuie platite angajatilor sai din bugetul de stat, putand dispune introducerea, suspendarea sau incetarea platii unor astfel de beneficii prin modificari legislative corespunzatoare (spre exemplu, cauza Ketchko c. Ucrainei, hotararea din 8 noiembrie 2005, par. 23).

Cu atat mai mult, contrar celor retinut de prima instanta,  nu se poate sustine ingradirea dreptului de proprietate al reclamantilor, care la momentul intrarii in vigoare a legii nr. 330/2009 nu aveau dreptul la un astfel de spor.

Pentru aceste considerente, constatand ca motivul de casare invocat este intemeiat si ca sentinta recurata este nelegala, in baza dispozitiilor art. 496 alin. 1 din Codul de procedura civila, Curtea va admite recursul, va casa in parte sentinta recurata, iar in rejudecare, va  respinge cererea de acordare a sporului de 25% incepand cu data de 15.03.2012, ca neintemeiata.

Va mentine solutia cu privire la exceptia prescriptiei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursul declarat de recurentul-parat I. DE POLITIE JUDETEAN CALARASI impotriva sentintei civile nr. 498/03.06.2015  pronuntata de Tribunalul Calarasi in contradictoriu cu intimatii-reclamanti C. G., NISCOV I., D. E., Z. V.  si A. R. -G. .

Caseaza in parte sentinta recurata, iar in rejudecare respinge cererea de acordare a sporului de 25% incepand cu data de 15.03.2012, ca neintemeiata.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   spor la salariu    drept de proprietate    procedura prealabila    fonduri publice    personal militar    vechime in munca   


Sus ↑