• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Prestarea muncii in zilele de sarbatoare legala. Imposibilitatea intreruperii activitatii in centrele de interes comunitar pe perioada sarbatorilor legale

Hotararea nr. 518 din data de 19 martie 2014
Pronuntata de Tribunalul Constanta

Prin cererea inregistrata sub nr. ...XX petenta  S. C. J. F. SRL. a formulat in contradictoriu cu intimatul I. T. DE MUNCA C. plangere impotriva procesului-verbal de contraventie  nr. .../05.12.2012 solicitand anularea acestuia.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea in fapt a cererii petenta a aratat ca procesul- verbal a fost incheiat cu nerespectarea prevederilor legale, in conditiile in care art 141 din art. 279 dispun ca prevederile art 139 nu se aplica in locurile de munca unde activitatea nu se poate intrerupe din cauza specificului activitatii.

Astfel, petenta a invederat instantei ca angajatii ce au fost primiti la munca in zilele de sarbatoare legala au primit bonusuri salariale.

In dovedirea plangerii petenta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si a probei testimoniale, atasand la cerere procesul-verbal de control, procesul-verbal de contraventie, extrase cont.

Intimatul I. T. DE MUNCA C. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii ca nefondata, aratand petenta desfasura activitate de comert cu amanuntul, astfel ca aceasta nu se incadra in exceptiile prevazute la art. 140 si art. 141 din art. 279

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si proba testimoniala, fiind audiati martorii I. C. si I. Farah.

Prin  sentinta civila nr. .../13.11.2013 Judecatoria C.   a admis  plangerea contraventionala formulata si a anulat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, retinand urmatoarea situatie de fapt si de drept :

„ Prin procesul-verbal de contraventie  nr. .../05.12.2012 intocmit de intimatul I. T. de Munca C. s-a constatat ca angajatorul J. F. SRL. nu a acordat ziua libera in data de 30.11.2012 (ziua Sfantului A. - sarbatoare legala)si 01.12.2012 (ziua Nationala a Romaniei) conform art. 139 alin. 1 si 2 din Legea nr. 53/2003, acest lucru rezultand din evidenta orelor lucrate de salariati pe luna noiembrie 2012 prezentata de angajator si din fisele de identificare completate de salariatii I. C., I. farah si Nisirios L. la punctul de lucru al societatii din C. -complexul Tom Carrefour.

In sarcina petentei s-a retinut savarsirea contraventiei prevazute de art. 260 alin. 1 lit. g din Legea nr. 53/2003, fiind sanctionata cu amenda in suma de 5. 000 lei.

Verificand, potrivit art. 34 al. 1 din O. G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta retine ca acesta a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

In ceea ce priveste temeinicia procesului-verbal, instanta retine ca potrivit art. 260 alin. 1 lit. g din Legea 53/2003 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 139 si 142.

Potrivit art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003: „Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt 1 si 2 ianuarie, prima si a doua zi de Pasti, 1 mai, prima si a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie/Sfantul A. A. cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, 1 decembrie, prima si a doua zi de C., doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.”

Potrivit art. 142 din art. 279 : “1. Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. 2. In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.”

Din fisele de identificare completate de numitele I. C. ; I. Farah si Nisirios L.  rezulta ca acestea au prestat activitate in ziua de 30.11.2012 si 01.12.2012.

Instanta constata ca in cauza sunt incidente prevederile art. 141 din art. 279 potrivit carora: „ Prevederile art. 139 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.”, aceste prevederi reglementand situatia angajatilor din unitatile in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii care urmeaza sa presteze activitate si in zilele de sarbatoare legala.

Sintagma „specificul activitatii” nu este definita de art. 279 . Interpretand sintagma sus mentionata prin prisma contextului social si economic existent,  instanta apreciaza ca aceasta priveste o  de unitati si locuri de munca, respectiv cele din transporturi (aeriene, navale, terestre), telecomunicatii, domeniul sanitar si de asistenta sociala, al aprovizionarii populatiei cu gaze, energie electrica, apa, caldura, alimente, comertul cu amanuntul si de deservire a populatiei, din aceasta ultima categorie facand parte magazinele, centrele comerciale, restaurantele.

Punctul de lucru al petentei in cadrul caruia angajatii au prestat activitate in ziua de 30.11.2012 se afla intr-un centru comercial in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita specificului activitatii, astfel ca prevederile art. 139 din art. 279 nu sunt aplicabile in prezenta cauza.

Pentru prestarea activitatii in ziua de 30.11.2012 si 01.12.2012 de catre angajatele I. C., I. Farah si Nisirios L. si V. R. petenta a asigurat un spor al salariului de baza, astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosarul cauzei si din declaratiile martorelor audiate, fiind respectate prevederile art. 142 din art. 279 .

Pentru aceste motive instanta constata ca petenta nu a savarsit contraventia retinuta in sarcina sa, procesul-verbal fiind intocmit in mod neintemeiat, urmand sa admita plangerea formulata de aceasta in contradictoriu cu intimatul I. T. DE MUNCA C. si sa anuleze procesul-verbal  CT nr. .../05.12.2012.”.

Impotriva hotararii instantei de fond a formulat recurs in temeiul art. 304 Cod procedura civila organul constatator I. T. DE MUNCA C., apreciind ca instanta de fond a interpretat gresit  actul dedus judecatii, schimband vadit intelesul acestuia, fiind data cu incalcarea disp. art. 139,140 art. 279 , activitatea desfasurata de catre petenta neputand fi incadrata in dispozitiile art. 140,141 art. 279 .

Solicita casarea sentintei recurate, retinerea cauzei spre rejudecare si respingerea plangerii contraventionale .

Fata de recursul formulat intimata-petenta  nu a formulat intampinare .

Nu au fost produse inscrisuri noi in fata instantei de recurs.

Examinand cauza sub toate aspectele, conform art. 3041 Cod procedura civila instanta de recurs constata ca recursul formulat este nefondat pentru urmatoarele considerente :

Prin procesul-verbal de contraventie  nr. .../05.12.2012 intocmit de intimatul I. T. de Munca C. s-a constatat ca angajatorul J. F. SRL. nu a acordat ziua libera in data de 30.11.2012 (ziua Sfantului A. - sarbatoare legala)si 01.12.2012 (ziua Nationala a Romaniei) conform art. 139 alin. 1 si 2 din Legea nr. 53/2003, acest lucru rezultand din evidenta orelor lucrate de salariati pe luna noiembrie 2012 prezentata de angajator si din fisele de identificare completate de salariatii I. C., I. farah si Nisirios L. la punctul de lucru al societatii din C. -complexul Tom Carrefour.

In sarcina petentei s-a retinut savarsirea contraventiei prevazute de art. 260 alin. 1 lit. g din Legea nr. 53/2003, fiind sanctionata cu amenda in suma de 5. 000 lei.

Potrivit art. 260 alin. 1 lit. g din Legea 53/2003 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 139 si 142.

Potrivit art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003:

„Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt 1 si 2 ianuarie, prima si a doua zi de Pasti, 1 mai, prima si a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie/Sfantul A. A. cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, 1 decembrie, prima si a doua zi de C., doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.”

Potrivit art. 142 din art. 279 :

“1. Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

2. In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.”.

Tribunalul constata ca in cauza sunt incidente prevederile art. 141 din art. 279 potrivit carora: „ Prevederile art. 139 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.”, aceste prevederi reglementand situatia angajatilor din unitatile in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii care urmeaza sa presteze activitate si in zilele de sarbatoare legala.

Astfel, avand in vedere ca dispozitiile art. 141 din Codul muncii nu contin si o definitie legala a notiunii „specificului activitatii”, Tribunalul retine ca activitatea intimatei se desfasoara intr-o locatie de tip mall,astfel de locatii devenind adevarate centre de interes comunitar in care maximul de afluenta a populatiei este atins tocmai in zilele de sarbatoare legala iar activitatea nu poate fi intrerupta tocmai din aceasta cauza,

D. pentru care Tribunalul constata ca, in mod netemeinic, s-a retinut in sarcina petentei savarsirea contraventiei prevazute de art. 260 alin. 1 lit. g din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii ), urmand a respinge recursul formulat ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge ca nefondat recursul formulat de recurentul intimat I. T. DE MUNCA C., cu sediul in C.,, indreptat impotriva sentintei civile nr. .../13.11.2013 pronuntata de Judecatoria C. in dosarul nr. ...XX, intimata petenta fiind  S. C. J. F. S. R. L. cu sediul in Bucuresti,, nr. 6,

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   proces-verbal de contraventie    specificul activitatii    zile de sarbatoare legala    evidenta orelor lucrate    nulitate absoluta    spor la salariu    amenda contraventionala    program normal de lucru   


Sus ↑