• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Reglementarea raporturilor individuale de munca. Prestarea muncii in mod constant, in folosul unui angajator, in temeiul contractului individual de munca

Hotararea nr. 1708 din data de 15 aprilie 2013
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Prin sentinta nr. 5186/CA din 16.10.2012 Tribunalul Bihor a respins ca neintemeiata actiunea in contencios administrativ formulata de reclamanta ASOCIATIA DE P. Nr. 220, cu sediul in Oradea, . 5, judetul Bihor, in contradictoriu cu paratul I. T. DE MUNCA AL JUDETULUI BIHOR, cu sediul in Oradea, . 1/B, judetul Bihor.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In data de 30.06.2011, inspectorii de munca din cadrul I. T. M. Bihor au efectuat un control tematic privind respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003, la sediul reclamantei Asociatia de proprietari Nr. 220 din Oradea, . 5, judetul Bihor.

In urma analizarii actelor societatii (state de plata semnate de salariati), s-a intocmit procesul verbal de control  nr. ... din 30.06.2011, prin care s-au stabilit in sarcina reclamantei o  masuri, individualizate in planul de masuri din Anexa nr. 3, si anume:

- Se vor incheia contracte individuale de munca cu data efectiva a inceperii activitatii in luna iulie 2008, pentru urmatoarele persoane:

1-2 J. F.

2-2 M. R.

3-2 C. M.

4-2 Kuzma R.

5-2 D. A.

6-2 Kuzma S. - cu luna ianuarie 2011

7-2 C. I. ;

- Se vor transmite in REVISAL la ITM Bihor contractele individuale de munca pentru:

8-2 J. F.

9-2 M. R.

10-2 C. M.

11-2 Kuzma R.

12-2 D. A.

13-2 Kuzma S. - cu luna ianuarie 2011

14-2 C. I. ;

- Se vor inregistrat la ITM Bihor contractele individuale de munca cu data efectiva a inceperii activitatii in luna iulie 2008, pentru urmatoarele persoane:

15-2 J. F.

16-2 M. R.

17-2 C. M.

18-2 Kuzma R.

19-2 D. A.

20-2 C. I., cu toate consecintele legale ce decurg din aceasta;

21-3 Se vor intocmi si depune la ITM Bihor statele de plata pentru perioada 07. 2008 - 12. 2010;

22-4 - Se vor intocmi si depune la ITM Bihor noi declaratii fiscale privind comisionul datorat pentru perioada 07. 2008 - 12. 2010.

Impotriva acestui proces verbal de control, reclamanta a formulat plangere prealabila, in conformitate cu art. 7 din Legea nr. 554/2004, care a fost respinsa de I. T. M. Bihor prin adresa nr. ... din 12.08.2011.

Potrivit sustinerilor reclamantei, masurile luate prin procesul verbal sunt nelegale deoarece raporturile dintre parti sunt guvernate de dispozitiile Codului civil si nu ale Codului muncii, asociatia avand incheiate cu aceste persoane conventii civile de prestari servicii.

Instanta a apreciat aceste sustineri neintemeiate, considerand ca prestarea activitatii in beneficiul reclamantei in baza acestor conventii eludeaza dispozitiile imperative prevazute de art. 279 si legislatia specifica raporturilor de munca.

Astfel, conventia civila de prestari servicii a fost reglementata detaliat in Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca. Aceasta lege prevedea ca se pot incheia conventii civile pentru activitati regulate ce nu depasesc in medie 3 ore pe zi in raport cu programul de lucru lunar.

Insa, aceste dispozitii au fost abrogate prin Legea nr. 577/2003 privind aprobarea O. U. G. nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Conform art. 1 alin. 1 si 2 din Legea nr. 53/2003 privind art. 279 , „(1) Prezentul cod reglementeaza domeniul raporturilor de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii. (2) Prezentul cod se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai in masura in care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii.”

Din interpretarea acestor dispozitii legale a rezultat ca, in prezent, toate raporturile individuale de munca sunt guvernate de art. 279 , exceptand cele reglementate de legi speciale, conventiile civile de prestari servicii putand exista doar in cazul unor raporturi juridice de munca cu caracter izolat si ocazional.

Prin urmare, desfasurarea muncii constante in folosul unui beneficiar, pentru o perioada de timp care sa dea activitatii prestate caracter de permanenta si nu de activitate ocazionala, nu se poate face decat in temeiul unui contract individual de munca.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta reclamanta Asociatia de P. nr. 220, solicitand in principal casarea cu trimitere la instanta de fond care nu s-a pronuntat asupra exceptiei referitoare la necompetenta ITM de a aplica sanctiuni in domeniul conventiilor civile, acesta avand competenta de a exercita un control numai asupra respectarii normelor contractelor de munca, ceea ce nu este cazul in speta de fata, iar in subsidiar, retinerea cauzei spre judecare, anularea procesului verbal de control al ITM Bihor, precum si a adresei prin care s-a respins plangere noastra prealabila.

Arata ca sentinta atacata este nelegala, nefondata si netemeinica intrucat nu tine seama de imprejurarile specifice spetei de fata.

Sustine exceptia de necompetenta a ITM de aplicare de masuri si sanctiuni in derularea unor conventii civile, intrucat organele ITM au competente speciale numai sub aspectul respectarii normelor contractelor individuale de munca.

Organele ITM au aplicat sanctiuni  nu au competenta necesara, aspect pe care l-am relevat in instanta de fond, dar Tribunalul nu s-a pronuntat asupra acestei exceptii.

Pe fondul cauzei, arata ca activitatea pensionarilor in cadrul asociatiei a fost una cu strict caracter ocazional, izolat, nefiind o activitate constanta, pentru care sa se primeasca un salariu,astfel dupa cum prevede codul muncii.

In speta, trebuie avute in vedere disp art 1 si 2 din Codul muncii care se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai in masura in care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii.

In speta de fata sunt intrunite existenta si aplicabilitatea unor dispozitii specifice care privesc o activitate ocazionala, cu caracter temporar si nu permanent.

Masura adoptarii incheierii unor conventii civile a fost una de natura economica, pentru ca asociatia este saraca, nu realizeaza venituri, a apelat la pensionari care s-au multumit cu obtinerea unor beneficii foarte modeste, cu caracter ocazional, pentru o activitate cu caracter redus si foarte redus .

codului muncii nu exclude in mod absolut mentinerea unor conventii civile pe durata scurta si foarte scurta.

Raporturile de munca intre Asociatie si cativa pensionari sunt reglementate de legi speciale si anume legea 13o/ 1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, lege care prevede in mod expres ca se pot incheia conventii civile pentru activitati regulate ce nu depasesc in medie 3 ore pe zi in raport cu programul de lucru lunar.

Asociatia de proprietari nr 22o a respectat legea speciala cand a incheiat conventii civile pentru ca in prezenta speta s-au indeplinit conditiile generale pentru legalitatea unei conventii civile (acum art 942 si urm din codul civil). A respectat atat codul civil general, cat si aceasta lege speciala in materie si anume legea nr 13o/1999, care ne convenea sub aspectul economic, de a plati mai putin unor persoane cu venituri modeste si extrem de modeste, pensionari, care,in plus, si-au dat si acordul in scris ca nu au pretentia de a fi angajate in mod permanent in baza unui contract de munca, ci doar in ba/a unor conventii civile temporare, pentru a ajuta Asociatia noastra prin prestarea de munca cu caracter ocazional, de 3 ore pe zi.

Intimata Inspectia teritoriala de munca Bihor solicita un lucru care este imposibil a se realiza si anume incheierea de contracte individuale de munca in mod retroactiv, din luna iulie pentru 6 pensionari, iar pentru o pensionara Kuzma S., din ianuarie 2o11, inregistrarea acestor contracte individuale de munca din iulie 2oo8 la ITM, intocmirea de state de plata pentru perioada iulie 2008 - decembrie 2olo si declaratii fiscale pentru comisionul datorat pentru perioada iulie 2oo8- decembrie 2olo.

Aceste persoane sunt pensionari care au declarat ca nu vor sa munceasca in cadrul asociatiei in baza unor contracte de munca iar ITM nu ii poate obliga pe acestia sa incheie contracte de munca cu Asociatia din moment ce ei au declarat in scris ca nu vor sa lucreze in baza unor contracte de munca.

In drept a invocat legea nr 13o/1999, art 942 si urm din Codul civil, art 1 alin 1 si 2 din art. 279 .

Intimatul parat legal citat nu a formulat intampinare.

Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs cat si din oficiu, avand in vedere actele si lucrarile dosarului se constata ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:

Prima instanta a facut o corecta interpretare a legii si a probelor de la dosar, retinand ca in prezent, dupa abrogarea Legii nr. 130/1999, toate raporturile individuale de munca sunt guvernate de art. 279 (Legea nr. 53/2003), exceptand cele reglementate de legi speciale, conventiile civile de prestari servicii putand exista doar in cazul unor raporturi juridice de munca cu caracter izolat si ocazional. Prin urmare, desfasurarea muncii constante in folosul unui beneficiar, pentru o perioada de timp care sa dea activitatii prestate caracter de permanenta si nu de activitate ocazionala, nu se poate face decat in temeiul unui contract individual de munca.

Primul motiv de recurs este nefondat, prima instanta analizand implicit exceptia necompetentei inspectorilor de munca atunci cand a retinut ca prestarea activitatii in beneficiul reclamantei in temeiul unor conventii civile eludeaza dispozitiile imperative ale Codului muncii, fiind aplicabila prin urmare prevederile Legii nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, act normativ ce prevede competenta inspectorilor ITM de controlul in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei (art. 1 alin. 3, art. 6).

Urmatoarele motive de recurs sunt si ele nefondate, neputandu-se vorbi de o prestare a activitatii in temeiul unor conventii civile incheiate in baza Legii nr. 130/1999, act normativ abrogat prin O.U.G. nr. 123/2010, anterior controlului in discutie.

In consecinta, nu suntem in prezenta situatiei exprimate prin adagiul ad imposibilia, nemo tenetur, ci in situatia nemo censetur ignorare legem, respectiv nimeni nu poate invoca necunoasterea legii, mai exact principiul legalitatii impunand respectarea si aplicarea legii. Prin urmare, atata vreme cat anumite persoane care doresc sa munceasca in schimbul unor sume de bani nu doresc sa li se incheie contracte de munca, reclamanta asociatie de proprietari este datoare sa nu primeasca serviciul acestora, si nu sa fie partasa la incalcarea legii.

Acestea fiind avute in vedere, in temeiul prev. art. 312 Cod procedura civila, Curtea de Apel va respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta reclamanta.

Fara cheltuieli de judecata in recurs.

 

Pentru aceste motive,

In numele legii,

D E C I D E  :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta reclamanta Asociatia de P. nr. 220 cu sediul in Oradea, . 5, judet Bihor in contradictoriu cu intimatul parat I. T. DE MUNCA AL JUDETULUI BIHOR cu sediul in Oradea, . 1/B, J. Bihor, impotriva sentintei nr. 5186/CA din 16.10.2012 pronuntata de Tribunalul Bihor, pe care o mentine in totul.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   state de plata    proces-verbal de control    declaratii fiscale    conventii civile de prestari servicii    raporturi de munca    drepturi de asigurari sociale    jurisdictia muncii    program de lucru    lege speciala    principiul legalitatii   


Sus ↑