Avocat Dreptul muncii - Jurisprudenta - Probe - Sarcina probei in litigiile de munca. Exceptia de neexecutare a contractului individual de munca invocata de parat

Sarcina probei in litigiile de munca. Exceptia de neexecutare a contractului individual de munca invocata de parat

Hotararea nr. 533 din 10.04.2006
Pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA

Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, conform art. 270 Codul muncii, acesta fiind obligat sa depuna dovezi in apararea sa pana la prima zi de infatisare. Exceptia de neexecutare a contractului, invocata de parata in aparare, nu este aplicabila contractului individual de munca deoarece, in acest caz, nici una din partile contractante (angajator sau salariat) nu o poate invoca, refuzand executarea propriilor obligatii, pana cand cealalta parte si le va executa.

Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Prin sentinta civila fir. 984/17.11.2005 pronuntata de Tribunalul Sibiu in dosar nr. 1453/2004 s-a respins actiune a de dreptul muncii formulata de reclamantul B.I. in contradictoriu cu parata S.C. ENIDAS S.R.L. Sibiu.
     Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca actiunea reclamantului, avand ca obiect plata drepturilor salariale pe perioada decembrie 2002 noiembrie 2005, este neintemeiata deoarece chiar daca intre parti exista un contract de munca in derulare (aspect constatat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila), reclamantul nu a dovedit prestarea activitatii in cadrul societatii parate, in intervalul in litigiu.
     Avand in vedere acest aspect si fata de exceptia de neexecutare a contractului individual de munca invocata de parata, instanta de fond a respins ca neintemeiata actiunea reclamantului.
     Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamantul B.I. criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie si solicitand modificarea ei in sensul admiterii actiunii astfel cum a fost formulata.
     In expunerea motivelor de recurs, recurentul a sustinut sub un prim aspect ca prima instanta a incalcat, prin solutia pronuntata, cele statuate cu putere de lucru judecat prin sentinta civila nr. 361/2004 a Tribunalului Sibiu, ramasa irevocabila prin decizia civila nr.542/24.03.2005 pronuntata de Curtea de apel Alba- Iulia in dosar nr. 6763/2004, respectiv existenta unui contract individual de munca in derulare intre cele doua parti.
     Ori, raportat la aceasta imprejurare de fapt si de drept, recurentul a sustinut ca angajatorul, in speta societatea parata, avea obligatia de-ai plati salariul cuvenit pe perioada in litigiu cata vreme nu a dovedit nerespectarea de catre reclamantul recurent a atributiilor de serviciu ce-i revin potrivit fisei postului.
     De asemenea, recurentul a criticat solutia si sub aspectul gresitei admiteri a exceptiei de neexecutare invocata de catre intimata parata, in conditiile in care angajatorul avea la dispozitie prerogativa disciplinara, constand in concedierea salariatului din motive imputabile lui.
     Recursul promovat in cauza de reclamant a fost admis ca fondat din urmatoarele considerente:
     In cazul conflictelor de munca, sarcina probei revine angajatorului, potrivit art. 287 din Codul muncii. In consecinta, aceasta parte este obligata sa depuna dovezi in apararea sa pana la prima zi de infatisare.
     In acest context, instanta de control judiciar a constatat ca aspectele critice invocate de recurent sunt fondate cata vreme exista o hotarare judecatoreasca ,definitiva si irevocabila, care a constatat ca intre parti se afla in derulare un raport juridic de munca. S-a mai constatat ca, in cauza, tribunalul a inversat sarcina probei si ignorand cele statuate cu putere de lucru judecat prin decizia civila sus-mentionata, a admis exceptia invocata de parata, in conditiile in care aceasta nu a demonstrat prin nici un mijloc de proba neindeplinirea atributiilor de serviciu de catre reclamant sau incetarea contractului de munca, in una din modalitatile prevazute de art.55 Codul muncii.
     Referitor la exceptia de neexecutare a contractului, instanta de recurs a apreciat ca nu este aplicabila contractului individual de munca, nici una din parti neputand sa refuze executarea propriilor obligatii pana cand cealalta parte si le va executa pe ale sale. Ori, din moment ce salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat, in baza contractului individual de munca ( art.154 alin. 1 Codul muncii) iar plata acestui salariu nu se face concomitent cu prestarea muncii ci ulterior, chiar daca obligatia de plata a salariului se naste odata cu prestarea muncii, instanta nu putea retine exceptia de neexecutare invocata de parata.
Fata de aspectele de fapt si de drept de mai sus, Curtea a constatat ca recursul formulat de rec1amantul B.I. este fondat si in temeiul art. 312 alin. 2 Cod proc. civila a dispus admiterea lui si modificarea sentintei atacate in sensul admiterii actiunii formulate de rec1amantul B. I.


Prelucrare: MCP - Cabinet avocati


Mai multe despre:   probe    sarcina probei    plata drepturilor salariale   

 

Contact

MCP avocati Cabinet de Avocat Marius-Catalin Predut
Sediul: str. Vintila Voda, nr. 2, Bucuresti, sector 3 (langa Tribunalul Bucuresti)
Metrou: Statia Unirii 1 si Unirii 2
RATB: Liniile 104, 124, 123, 385 (Statia Biblioteca Nationala a Romaniei)
Liniile 313, 116, 117 (Statia Mircea Voda)
Tel: (+4)0722.415.993
Fax: (004)0318.171.755
Avocat Predut Marius-Catalin
Contact OnLine!
Cum Ajungi la noi? Vezi harta!
Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Articole Dreptul muncii

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare
Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Cuprinsul deciziei de concediere
Nulitatea notificarii prin care s-a dispus unilateral incetarea contractului individual de munca in perioada de proba
Greva. Tipuri de greva si conditii de declansare

Jurisprudenta Dreptul muncii

Accidente de munca
Asistenta si Asigurari sociale. Pensii
Contestatie decizie de concediere
Contractul de munca. Clauze
Drepturi salariale
Incetarea contractului individual de munca
Incheierea contractului individual de munca
Modificarea contractului individual de munca
Plangere contraventionala
Probe
Raspunderea patrimoniala
Sanctionare disciplinara
Suspendarea contractului individual de munca

Consultatii Dreptul muncii

Neprezentarea la medicul de medicina muncii. Nulitatea contractului individual de munca.
Munca suplimentara
Obligarea angajatorului la depunerea organigramei
Munca prestata pe timp de noapte, in zilele de repaus saptamanal
Modificarea felului muncii. Obligativitatea acordului partilor
Plangerea penala introdusa de angajator impotriva unui salariat nu mai constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca
Decontarea transportului la locul de munca
Solicitarea drepturilor salariale, la zi, posibila doar in cazul incetarii contractului individual de munca
Compensarea in bani a concediului de odihna.
Indemnizatia de somaj in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Fapta de a primi in munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Sanctiuni
Actul aditional la contractul individual de munca.
Reducerea programului de lucru in perioada de preaviz.
Acordarea drepturilor salariale astfel cum au fost prevazute in contractual individual de munca.