• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Munca suplimentara efectuata in zilele de repaus saptamanal. Compensarea potrivit dispozitiilor speciale in cazul personalului bugetar

Hotararea nr. 3123 din data de 13.06.2016
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Tribunalul M. – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale prin sentinta civila nr. 262 din 01. 04. 2016 a respins actiunea formulata de reclamantii B. A. -D. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, , ,  C. V. -M. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, ,  M. D. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, , ,  jud. M., C. O. M. –CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, ,  D. D. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S., A,, ,  jud. M., D. L. -L. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, ,  Butarita Nicolita – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S., . 2,, ,  T. M. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S., . 6,,  A. C. -M. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, ,  jud. M. si D. F. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, ,  cu domiciliul ales la cabinet avocat C. D. cu sediul profesional in Dr. Tr. S.,,  camera 7, jud. M. si pe paratul C. Judetean M. – Directia G. de Asistenta Sociala si Protectia Copilului M. cu sediul in Dr. Tr. S.,,  jud. M. .

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Reclamantii B. A. -D., C. V. -M., M. D., C. O. -M., D. D., D. L. -L., Butarita Nicolita, T. M., A. C. -M. si D. F., personal contractual in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului M. – Adapostul de zi si de noapte pentru copiii strazii si Centrul de Plasament pentru copilul cu dizabilitati au solicitat obligarea paratei la plata drepturilor salariale pentru perioada decembrie 2012 – 31.08.2015 corespunzator perioadei efectiv lucrate de fiecare reclamant, reprezentand spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale, reactualizate cu rata inflatiei precum si cu dobanda legala, de la data scadentei pana la data platii efective.

Fata de solicitarile reclamantilor, Tribunalul a retinut urmatoarele:

art. 279 stabileste prin art. 112 ca durata normala a timpului de munca este de 40 de ore pe saptamana, iar prin art. 116 se prevede ca modul concret de stabilire a programului de lucru inegal se negociaza prin contract colectiv de munca sau se prevede in regulamentul intern.

Art. 137 art. 279 reglementeaza repausul saptamanal, recunoscand dreptul angajatorului de a acorda acest repaus si in alte zile decat cele de sambata si duminica, in acest caz Codul stabilind ca salariatii beneficiaza de un spor la salariu.

Pentru lucrul in zilele de sarbatori legale din cadrul unitatilor al caror specific impune aceasta, conform art. 141 art. 279 , se prevede compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile sau un spor la salariu de baza, fiind in acest sens prevederile art. 142 art. 279 .

Prin legi speciale, respectiv prin art. 9 din O. U. G. nr. 103/2014, art. 9 din Legea nr. 285/2010, art. 7 din Legea nr. 283/2011, O. U. G. nr. 84/2012 s-a stabilit ca in unitatile bugetare din categoria carora face parte si angajatorul Directia G. de Asistenta Sociala si Protectia Copilului M. munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale se vor compensa numai cu timp liber corespunzator.

Asadar, dispozitiile de drept comun prevazute in art. 279 au fost inlocuite cu cele din legile speciale, fiind evident ca in perioada de timp pretinsa prin actiune salariatii au dreptul sa primeasca de la angajator doar timp liber corespunzator orelor lucrate in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale.

De asemenea, nici dispozitiile din Legea nr. 284/2010 privind acordarea sporului pentru munca prestata de personalul din unitatile de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, fiind dispozitii generale, nu isi gasesc aplicabilitatea, deoarece prin legi speciale temporare, cu aplicabilitate concreta pentru anii 2011-2015, s-a dispus cu caracter derogator obligativitatea angajatorilor de a compensa numai cu timp liber corespunzator orele lucrate in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale .

Reclamantii au invocat prin actiune dispozitiile art. 142 art. 279 , astfel ca pentru a stabili temeinicia actiunii instanta a trebuit sa verifice daca salariatii au lucrat peste norma legala de 40 de ore saptamanal si numai daca aceasta norma a fost depasita s-ar naste dreptul la repararea prejudiciului in forma recunoscuta de legea speciala.

Din observarea foilor colective de prezenta depuse la dosar a rezultat ca reclamantii au lucrat in fiecare luna numarul legal de ore, nefiind depasita norma legala.

O parte din aceste ore sunt lucrate in zile de sambata si duminica, insa acestea au fost compensate cu timp liber corespunzator.

Legile speciale nu fac distinctie intre acordarea de timp liber corespunzator platit si timp liber corespunzator neplatit, ci impune acordarea de timp liber corespunzator.

Daca legiuitorul ar fi intentionat sa acorde salariatilor aflati in aceasta situatie timp liber platit, atunci ar fi reglementat expres aceasta, prin utilizarea expresiei \"timp liber corespunzator platit”.

In conditiile in care legea a eliminat sporurile pentru lucrul in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale si nu prevede acordarea de timp liber platit, iar salariatilor li s-au acordat zilele libere conform legii, cererea reclamantilor a fost apreciata ca nefondata.

Fata de cele ce preced, gasind neintemeiata actiunea reclamantilor, instanta a respins-o ca atare.

Impotriva acestei sentinte au declarat apel reclamantii, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, avand in vedere urmatoarele motive:

In acest sens au aratat ca instanta de fond a respins cererea privind plata sporului de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite pentru munca prestata de personalul din unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, in vederea asigurarii continuitatii activitatii, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, apreciind ca \"din observarea foilor colective de prezenta depuse la dosar a rezultat ca reclamantii au lucrat in fiecare luna numarul legal de ore, nefiind depasita norma legala. O parte din aceste ore sunt lucrate in zilele de sambata si duminica, insa acestea au fost compensate cu timp liber corespunzator\".

Aceasta sustinere este una ce are la baza afirmatiile intimatei, fara a se verifica si dovedi realitatea acestor sustineri, sens in care reclamantii au solicitat efectuarea unei expertize contabile, aceasta cerere fiind respinsa de catre instanta de fond.

Mai mult, instanta de fond isi motiveaza concluziile pornind de la foile colective de prezenta si nu de la graficul de lucru lunar, intre cele doua inscrisuri fiind diferente semnificative.

Desi au aratat instantei de fond ca intimata nu a depus la dosar graficele de lucru pentru toti reclamantii, solicitand revenirea cu o adresa la aceasta, instanta de fond a respins cererea.

Din graficele de lucru a rezultat indubitabil ca intimata a facut programarea timpului de lucru in avans, pentru fiecare lucrator, avand in vedere asigurarea prezentei la lucru in fiecare zi din saptamana, inclusiv in zilele de sambata si duminica, precum si in zilele de sarbatoare legala, fara a acorda vreunui reclamant macar o zi libera pentru compensarea timpului de lucru efectuat in aceste zile, ca o compensare a neplatii sporului.

Zilele care apar ca fiind libere, reprezinta in fapt cele doua zile aferente repausului saptamanal, dar acordate de intimata in alte zile ale saptamanii, desi nu exista o prevedere contractuala in acest sens.

Daca ar fi sa dam eficienta juridica celor sustinute de instanta de fond, precum ca zilele lucrate in perioada de repaus au fost compensate cu timp liber corespunzator, ar fi trebuit ca in pontajele aferente fiecarei luni sa regasim ca zile libere pe langa zilele de repaus saptamanal si acele zile pentru care in locul sporului de 100% s-a acordat timpul liber corespunzator, or din foile colective de prezenta nu a rezultat acordarea acestor zile libere acordate ca o compensare pentru zilele lucrate in perioada repausului saptamanal.

Aceste zile libere nici nu puteau fi acordate de catre intimata, intrucat aceasta, avand in vedere numarul de personal, a dispus intocmirea de grafice lunare prin care fiecare lucrator trebuia sa asigure continuitatea serviciilor si in perioada de repaus fara a prevedea si acordarea de zile libere in compensarea sporului.

Potrivit art. 137 din art. 279 : \"(1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.

In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.

In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.

Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. (4) au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2). \"

Avand in vedere aceste dispozitii legale, intimatul a solicitat un punct de vedere Inspectoratului Teritorial de Munca M., iar prin adresa nr. 3079/29. 05. 2015 i s-a comunicat ca: \"in aceste cazuri, munca prestata nu se compenseaza cu timp liber corespunzator\", urmand a fi acordat sporul de 100%.

Totodata, potrivit art. 142 din art. 279 : \" (1) Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. (2) in cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru. \"

Pentru a putea identifica in concret care este numarul de ore lucrate in zilele de repaus saptamanal precum si in zilele de sarbatori legale, ce nu au fost compensate cu timp liber corespunzator se impunea efectuarea unei expertize contabile care sa evidentieze acest lucru, instanta de fond respingand nejustificat aceasta cerere.

Modul cum si-au desfasurat activitatea a rezultat din pontajele lunare intocmite de parata, precum si din graficele cu turele de lucru, reclamantii lucrand in sistem de doua ture, respectiv 12 ore cu 24.

In concluzie, au solicitat admiterea apelului, modificarea sentintei civile criticate si admiterea cererii in totalitate.

Intimatul parat C. Judetean M. – Directia G. de Asistenta Sociala si Protectia Copilului M. a formulat intampinare solicitand respingerea apelului ca nefondat si mentinerea sentintei instantei de fond ca temeinica si legala.

Apelul este nefondat.

Curtea, analizand sentinta prin prisma criticilor invocate, a apararilor formulate, a dispozitiilor art. 479 alin. (1), teza a II-a C. pr. civ., constata ca nu subzista nici motive de ordine publica si nici alte motive care sa poata duce la schimbarea sau anularea acesteia.

Astfel, repausul saptamanal este reglementat la art. 137 art. 279 , care de regula se acorda potrivit alin. (1), sambata si duminica, dar poate fi acordat potrivit alin. (2) si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

Potrivit alin. (3) in situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv sau dupa caz individual de munca.

Potrivit alin. (4), in situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau dupa caz al reprezentantilor salariatilor.

Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. (4) au dreptul potrivit alin. (5) la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2).

Din interpretarea acestor dispozitii rezulta ca sporul la salariu se acorda in situatia in care repausul saptamanal se acorda in alte zile decat sambata si duminica si in situatia in care se acorda cumulat dupa o perioada de 14 zile calendaristice.

Sarbatorile legale sunt reglementate la art. 139 art. 279 , iar acordarea lor se face de catre angajator.

La art. 140 art. 279 se mentioneaza ca prin hotarare de guvern se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie.

Art. 142 alin. (1) art. 279 recunoaste salariatilor care lucreaza in unitatile prev. la art. 140, precum si la locurile de munca prev. la art. 141 (unitati cu foc continuu in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii) dreptul de a fi compensati cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile, iar alin. (2) dreptul de a primi un spor la salariu de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru, in cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere.

Din interpretarea acestor dispozitii rezulta ca doar salariatii, care lucreaza in cadrul unitatilor mentionate la art. 140 art. 279 si in cadrul celor cu foc continuu, pentru activitatea prestata in zilele de sarbatoare legala, au dreptul in principal de a fi compensati cu timp liber corespunzator, si numai in situatia in care nu li se asigura aceasta compensare, li se acorda acest spor la salariu.

Ei nu au un drept de optiune cu privire la modul in care vor fi compensati pentru activitatea prestata in aceste zile.

Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Cap. II din Anexa III, la Legea nr. 284/2010, munca prestata de personalul din unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, in vederea asigurarii continuitatii activitatii, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza in cadrul schimbului normal de lucru se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite. La alin. (2) se mentioneaza ca munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.

Dispozitiile art. (2) mentionate mai sus nu reprezinta o exceptie de la dreptul comun – art. 279 , ci doar confirma dreptul si altor categorii de salariati respectiv cei din unitatile de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala de a fi compensati cu un spor la salariu pentru activitatea prestata in aceste zile.

Cu alte cuvinte apelantii pentru activitatea prestata in zilele de repaus saptamanal si in zilele de sarbatori legale, sunt indreptatiti a fi compensati in principal cu acordarea de timp liber corespunzator si numai in situatia in care angajatorul refuza respectarea acestui drept, pot solicita acordarea unui spor la salariu de baza.

Nici disp. art. 9 - (1) din Legea nr. 285/2010 potrivit carora, in anul 2011, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator, nu reprezinta o exceptie de la dreptul comun, ci confirma aceeasi regula instituita de art. 142 art. 279 , fiind evident ca in situatia in care angajatorul nu este in masura sa acorde salariatilor care au prestat activitate in aceste zile, timp liber corespunzator, salariatii sunt indreptatiti sa primeasca un spor la salariu de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Asadar, prin legile speciale, respectiv prin art. 9 din O. U. G. nr. 103/2014, art. 9 din Legea nr. 285/2010, art. 7 din Legea nr. 283/2011, O. U. G. nr. 84/2012 s-a stabilit ca in unitatile bugetare din categoria carora face parte si angajatorul Directia G. de Asistenta Sociala si Protectia Copilului M., munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale se vor compensa numai cu timp liber corespunzator.

Dispozitiile de drept comun prevazute in art. 279 au fost inlocuite cu cele din legile speciale, fiind evident ca in perioada de timp pretinsa prin actiune salariatii au dreptul sa primeasca de la angajator doar timp liber corespunzator orelor lucrate in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale

Cum in cauza apelantii nu au un drept de optiune cu privire la modul in care va fi compensata pentru activitatea prestata in aceste zile, si nu au facut dovada refuzului angajatorului privind acordarea timpului liber corespunzator, solicitarea acestora pentru acordarea sporul de 100% din salariul de baza, este nejustificata.

In temeiul dispozitiilor art. 480 alin. (1) noul C. pr. civ., apelul se priveste ca nefondat si se respinge, fiind pastrata solutia instantei de fond ca legala si temeinica.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelantii reclamanti B. A. -D. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, , ,  C. V. -M. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, ,  M. D. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, , ,  jud. M., C. O. M. –CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, ,  D. D. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S., A,, ,  jud. M., D. L. -L. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, ,  Butarita Nicolita – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S., . 2,, ,  T. M. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S., . 6,,  jud. M., A. C. -M. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,,  si D. F. – CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliata in Dr. Tr. S.,, ,  cu domiciliul ales la cabinet avocat C. D. cu sediul profesional in Dr. Tr. S.,,  camera 7, jud. M. impotriva sentintei civile nr. 262 din 01. 04. 2016 pronuntata de Tribunalul M., Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in contradictoriu cu intimatul parat C. JUDETEAN M. - DIRECTIA G. DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI M. cu sediul in Dr. Tr. S.,,  jud. M., avand ca obiect drepturi banesti Spor de 100% pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale, dobanzile aferente pentru perioada 23.12.xxxxxxxxxxxxx15.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   personal bugetar    program inegal    sarbatori legale    ore suplimentare    contract colectiv de munca    regulament intern    prejudiciu    foaie colectiva de prezenta    repaus saptamanal   


Sus ↑