• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 9993 din data 2008-11-17
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 9993

Şedinţa publică de la 17 O. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

************

     

Pe rol, judecarea recursului declarat de contestatoarea E. (...), împotriva sentinţei civile nr. 2947 din 21.04.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul E. SA- GRUP E. E., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns avocat D. E., pentru contestatoarea E. (...), consilier juridic O. E. pentru intimata GRUP E. E..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Avocat D. E., pentru contestatoarea E. (...), depune la dosar anexă contract individual de muncă.

Întrucât nu mai sunt excepţii de invocat, probe de administrat ori alte cereri de formulat, instanţa, apreciind îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 150 Cod procedură civilă acordă cuvântul asupra recursului.

Avocat D. E., pentru contestatoarea E. (...), solicită instanţei admiterea recursului, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii contestaţiei formulate, anulării deciziei de concediere.

Susţine şi arată că în cadrul societăţii a avut loc o concediere colectivă a personalului, însă se poate observa din hotărârea din 07.06.2007 a Consiliului de Administraţie al SC E. SA şi criteriile avute în vedere la disponibilizarea personalului, această concediere colectivă a vizat numai persoanele care au solicitat disponibilizarea, cu excepţia a 2 salariaţi: salariata E. (...) şi colega sa V. E. iar funcţia este ocupată de numitul B. D. o altă persoană care nu are cursuri şi îndeplineşte aceleaşi sarcini de serviciu.

De asemenea arată că angajatorul a încălcat şi dispoziţiile art. 55 alin. 4 din Contractul Colectiv de Muncă, care stipulează că în cazul în care salariatul are un calificativ slab, mai întâi se va atenţiona în scris despre situaţia în care se află, stabilind un termen de 3 luni pentru a reveni la nivelul de existenţă.

Mai susţine şi arată că această evaluare pe care instanţa a considerat-o reală s-a făcut de fapt pe o perioadă de 20 zile; cu cheltuieli de judecată.

 

Consilier juridic O. E. pentru intimata GRUP E. E., depune la dosar în copie anexa nr. 3, solicitând instanţei respingerea recursului, menţinerea sentinţei ca fiind temeinică şi legală.

Susţine şi arată că unitatea a procedat în mod corect la concedierea contestatoarei, postul nu mai există iar înainte de disponibilizare se lucra în ture.

In replică avocat D. E., pentru contestatoarea E. (...) arată că a fost o disponibilizare colectivă.

 

 

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr.2947 din 21 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...), s-a respins contestaţia formulată de contestatoarea E. (...) în contradictoriu cu intimata E. SA C-Grup E. E..

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că concedierea contestatoarei a fost efectivă, determinată de dificultăţi economice prin care a trecut societatea, s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, respectiv a criteriilor menţionate în art.51 din contractul colectiv de muncă aplicabil şi a fost hotărâtă de conducerea societăţii împreună cu sindicatul în baza proiectului de concediere colectivă, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie al E. SA din 07.06.2005.

Din copia organigramei depusă de intimată la dosarul cauzei, anterior şi ulterior concedierii, respectiv luna septembrie 2007, rezultă cu certitudine că din cele nouă secţii de producţie s-au desfiinţat cinci secţii, iar din punctul de lucru al contestatoarei din 8 posturi sau redus trei cu respectarea criteriilor prev. de art. 51 din contractul colectiv de muncă aplicabil.

Criteriul departajabil fiind acela al punctajului obţinut la evaluarea anterioară unde punctajul contestatoarei era minim de 94,5 puncte în comparaţie cu al celorlalţi salariaţi.

Susţine contestatoarea că în perioada concedierii s-ar fi aflat în concediu medical, este nedovedită cu acte.

Mai susţine că pe postul săi a fost adusă o altă persoană , nu este susţinută de dovezi, întrucât din pontajul pe luna septembrie 2008 rezultă că numitul B. D. se află în secţia anterior desfacerii contractului de muncă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatoarea E. (...), criticând soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie, întrucât în mod greşit s-a respins contestaţia, în condiţiile în care postul ocupat de aceasta nu a fost desfiinţat, pe acest post desfăşurându-şi activitatea în continuare salariatul B. D., care îndeplineşte aceleaşi sarcini de serviciu ca şi recurenta contestatoare.

Al doilea motiv de recurs vizează faptul că această concediere nu a fost reală şi efectivă, la secţia unde îşi desfăşura activitatea contestatoarea recurentă funcţionează acelaşi număr de M.i mecanici ca şi cel anterior restructurării, fapt care nu mai dovedeşte reorganizarea activităţii.

În dovedire, recurenta a anexat procesele verbale de predare primire a instalaţiilor de la secţia unde funcţiona recurenta, procesele verbale de instructaj pe anul 2007 - 2008, fişele de pontaj din perioada 2007 septembrie –ianuarie 2008.

Recursul este nefondat.

Potrivit art. 65 alin. 1 Codul muncii, concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

A. 2 al aceluiaşi articol impune condiţia ca desfiinţarea locului de muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Măsura concedierii se justifică dacă se face dovada că a avut loc efectiv o restrângere reală a activităţii, impusă de nevoile unităţii.

Selecţia personalului ce urmează a fi disponibilizat este un atribut exclusiv al conducerii societăţii.

În cauza de faţă, modificarea efectivă a structurii organizatorice la nivel de E. SA B cu privire la toate subunităţile din teritoriu a început anterior măsurii de concediere a contestatoarei E. (...). Acest fapt rezultă din decizia 1572 din 5 septembrie 2006 prin care se înfiinţează zona de operare Tg. J, iar la 1 sept. 2007 se desfiinţează aceste structuri şi se înfiinţează Grupul de E. E..

Verificând susţinerile primului motiv de recurs, se constată că acestea nu sunt întemeiate. Din organigrama lunii sept. 2007 rezultă că la secţia contestatoarei recurente existau un număr de 8 posturi de M. mecanic, ( fila 40 recurs), unde printre personalul de la secţia G. (J.), figurează şi contestatoarea E. (...) ca M. mecanic, iar în luna ulterioară disponibilizării, respectiv dec. 2007, apare un număr de 6 locuri de M. mecanic, la această secţie, unde nu mai figurează postul ocupat de recurentă.

În ceea ce-l priveşte pe numitul B. D., din actele existente la dosar, respectiv organigrama din septembrie 2007, la aceeaşi secţie G. (J.) apare şi postul acestuia ca B., iar din organigrama lunii decembrie 2007 rezultă că acesta a figurat ca salariat al unităţii intimate şi înainte de concedierea recurentei şi ulterior acesteia tot pe postul de B.-ist, susţinerea în sensul că a fost angajat ulterior concedierii contestatoarei nefiind reală.

Nici al doilea motiv de recurs privind criteriile de selecţie nu este întemeiat.

Selecţia personalului este un atribut exclusiv al unităţii. Dacă selectarea personalului s-a făcut după anumite criterii prestabilite, instanţa de judecată nu poate cenzura aceste criterii, selectarea fiind o apreciere liberă a unităţii.

Unitatea a procedat la o selecţie a postului lor pe motivul competenţei profesionale, din formularul analizelor de performanţă ( filele 32 şi urm. dosar fond) rezultă că aceasta a obţinut cel mai mic punctaj în cadrul salariaţilor care ocupau un post similar cu cel al recurentei contestatoare . Constatările şi punctajul obţinut au fost consemnate de unitate şi necontestate de recurentă, care a semnat fişa fără obiecţiuni.

Susţinerea că B.-istu B. D. a preluat atribuţiile recurentei, nu este nici aceasta întemeiată, întrucât există diferenţe între atribuţiile unui M. mecanic şi acelea ale unui B.-ist.

Referitor la oferirea unui alt post vacant de către unitatea angajatoare, aceasta nu a putut avea loc întrucât nu a existat un astfel de post vacant. De altfel, nici recurenta contestatoare nu a indicat existenţa în cadrul unităţii a unui post vacant şi care i s-ar fi putut oferi de către unitate.

Faţă de aceste considerente şi de prevederile art. 312 C.pr.civ., va fi respins recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul ca nefondat formulat contestatoarea E. (...), împotriva sentinţei civile nr. 2947 din 21.04.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul E. SA- GRUP E. E..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 O. 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

Red. jud. C.R. Grefier,

2 ex. C.O./15.12.2008. (...) (...)

Toate spetele


Sus ↑