• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 4646 din data 2008-06-13
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

DECIZIE Nr. 4646

Şedinţa publică de la 13 Iunie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

     

 

XXX

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamanta E. G. împotriva sentinţei civile nr. 2215/21.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâtul SC D. F. S. SA, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurenta reclamantă E. G. reprezentată de avocat E. D. şi pârâta SC D. F. S. SA prin consilier juridic O. E..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Avocat E. D. reprezentanta recurentei reclamante depune completarea motivelor de recurs, întrucât recurenta a fost arestată, solicită repunerea în termen, arătând că se impune o completare a motivelor de recurs.

Consilier juridic O. E. pentru intimată se opune la această completare fiind peste termen, consideră că nu are eficienţă.

Curtea constatând cauza în stare de judecată acordă cuvântul părţilor pentru a pune concluzii.

Avocat E. D. reprezentanta recurentei reclamante solicită admiterea recursului, constatarea ca fiind repus în termen recursul prin completarea motivelor de recurs, reîncadrarea recurentei, fără cheltuieli de judecată.

Consilier juridic O. E. pentru intimată solicită respingerea recursului, arătând că există 2 referate prin care recurenta a fost înştiinţată de decizia de concediere.

 

 

     

C U R T E A

Asupra cauzei de faţă.

Prin sentinţa nr. 2215/21.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...) s-a respins contestaţia formulată de petiţionara E. G. cu domiciliul în S. str.22 E., judeţul G, în contradictoriu cu intimata S.C. Complexul Energetic S..

S-a dispus menţinerea deciziei de concediere nr.626/08.08.2007 emisă de intimată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Petiţionara E. G. a fost salariata intimatei S.C. Complexul Energetic S. S.A.in funcţia de pompagiu E. la 08.08.2007 când a fost concediata in conf. art.61 lit.b din Codul muncii prin decizia nr.626 de aceasta ca urmare a arestării preventive cu mandatul nr.10/15.04.2007 emis de T r i b u n a l u l G o r j.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 61 lit. b Codul muncii,angajatorul poate dispune concedierea ptr. motive care tin de persoana salariatului in cazul cind este arestat preventiv mai mult de 30 de zile,in conditiile C o d u l u i d e procedura penala.

Împotriva sentinţei a declarat recurs în termen contestatoarea invocând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia cu motivarea :

În decizia de concediere s-a reţinut că a lipsit nemotivat de la seviciu la data de 06.07.2007, ceea ce nu este real, deoarece a lipsit din data de 14.04.2007 conform mandatului de arestare preventivă, dar întrucât unitatea era obligată să emită decizia de concediere în termen de 30 de zile de la data constatării lipsei, s-a reţinut că a lipsit din 06.07.2007, deoarece expirase termenul de 30 de zile.

Un alt motiv este acela că în referatul cercetării prealabile şi comunicat salariatei prin poştă se menţionează că se desface contractul de muncă în baza art. 61 lit. A, iar în decizia de desfacere se menţionează art. 61 lit. B C.N..

Nu se menţionează abatere disciplinară gravă pentru care se aplică art. 61 lit. a.

La data de 20.07.2007 se solicită desfacerea contractului de muncă, la 23.07.2007 se aprobă, iar data de intrare a acestui referat în unitate este 24.07.2007 când ar fi trebuir să fie invers, în sensul că, iniţial trebuia să se aducă la cunoştinţa unităţii, să se propună şi apoi să se aprobe.

Dacă unitatea cunoştea motivul lipsei la serviciu, respectiv arestarea sa preventivă este discutabil de ce decizia s-a comunicat la domiciliu şi nu la Penitenciar, acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu referatul.

Unitatea avea posibilitatea suspendării contractului de muncă, în baza art. 52 lit. C, C.N., deoarece nu avea nici o abatere, iar arestarea sa nu a avut nici o legătură cu munca prestată în unitate.

În fine arată că pe cercetarea prealabilă nu figurează semnătura ştampila Sindicatului, aceasta fiind obligatorie în CCM pe anii 2007-2010.

 

Potrivit art. 61 lit. b, angajatul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salartiatului, în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile C o d u l u i d e Procedură Penală.

În speţă, recurenta-contestatoare a fost salariata intimatei T. Complexul Energetic S. SA pe funcţia de E. până la 08 august 2007 când a fost concediată conform textului citat, prin dec. 626 ca urmare a arestării sale preventive potrivit mandatului nr. 10/15.04.2007 emis de T r i b u n a l u l G o r j.

Faţă de conţinutul art. 61 C.N., care dă posibilitatea angajatorului să dispună concedierea angajatului pentru motive care ţin de persoana salariatului, respectiv arestarea preventivă pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, se apreciază că sentinţa recurată este legală şi temeinică şi deci motivele invocate în recurs sunt nefondate urmând ca în baza art. 312 al. 1 C.pr.civilă să se respingă recursul declarat în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de reclamanta E. G. împotriva sentinţei civile nr. 2215/21.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâtul SC D. F. S. SA.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Iunie 2008.

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

Red. Jud.I.B.

Tehn.I.C./Ex.2

J.F./I.T. şi

D.U.

Toate spetele


Sus ↑