• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 6756 din data 2009-11-26
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 6756

 

Şedinţa publică de la 26 O. 2009

Completul compus din:

Preşedinte: - (...) (...) - Preşedinte Secţie

- (...) (...) - Judecător

-(...) (...) E. (...) - Judecător

Grefier E. N.

     XXX     

Pe rol judecarea recursului declarat de recurenta intimată (...) S. & S. (...), împotriva sentinţei civile nr. 2114/01.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul B. E. P., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul contestator B. E. P. asistat de avocat E. M., a lipsit recurenta intimată (...) S. & S. (...).

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează depunerea întâmpinării de către intimată.

Curtea constatând cauza în stare de judecată acordă cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii.

Avocat E. M. reprezentantul intimatului contestator B. E. P. solicită respingerea recursului ca nefondat, menţinerea sentinţei T r i b u n a l u l u i G o r j ca temeinică şi legală, cu cheltuieli de judecată, depune certificat de grefă.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă:

T r i b u n a l u l G o r j prin sentinţa nr.2114/01.04.2009, a admis contestaţia formulată de contestatorul B. E. P., în contradictoriu cu intimata S.C. S. & S. S.A.

A anulat decizia de concediere nr.18378 din 26.08.2008 emisă de intimată.

A repus contestatorul în situaţia anterioară, în sensul reintegrării pe postul de operator reţele de telecomunicaţii din cadrul punctului de lucru Tg-J.

A obligat intimata la plata către contestator a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, de la data concedierii şi până la data reintegrării.

A obligat intimata la plata către contestator a sumei de 100 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele:

Contestatorul a fost salariatul intimatei până la data de 15.09.2008 când contractul de muncă al acestuia a încetat în baza art 65 alin.1 din Codul muncii, fiind emisă decizia nr.18378/26.08.2008.

Potrivit dispoziţiilor art 65 din Codul muncii concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia, desfiinţarea trebuind să fie obiectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

S-a observat că, în preambulul deciziei de concediere, sunt invocate necesitatea eficientizării activităţii societăţii intimate şi necesitatea reorganizării activităţii desfăşurate în cadrul punctului de lucru Tg-J, dar şi performanţele şi aptitudinile profesionale ale angajaţilor, fără ca intimata să precizeze criteriile de selecţie avute în vedere la disponibilizarea contestatorului, deşi instanţa a efectuat adrese în acest sens la mai multe termene de judecată.

Mai mult, desfiinţarea postului ocupat de petent nu a fost efectivă din moment ce, în cursul anului 2008, societatea a făcut angajări aşa cum a rezultat din organigramele depuse în copie la dosar. Astfel, la data de 26.08.2008 societatea avea 141 de angajaţi, iar la data de 30.10.2008 avea 169 de salariaţi.

În consecinţă, intimata nu a făcut dovada că efectiv a avut loc o reorganizare şi o restrângere reală a activităţii, impusă de nevoile societăţii.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. A arătat că decizia de desfiinţare a postului ocupat de petent a fost luată ca urmare a necesităţii reorganizării activităţii, desfiinţarea postului fiind efectivă şi reală.

Desfiinţarea postului s-a realizat ca urmare a faptului că s-a constatat un excedent de personal. Greşit s-a apreciat că nu s-au indicat criteriile de selecţie, întrucât desfiinţarea este motivată atât în decizie cât şi în referatul coordonatorului punctului de lucru. Nu s-au făcut angajări după desfiinţarea postului petentului.

Recursul este nefondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că reclamantul a fost salariatul intimatei în funcţia de operator reţele de telecomunicaţii până la data de 15.09.2008 când contractul de muncă al acestuia a încetat în baza art 65 alin.1 din Codul muncii, fiind emisă decizia nr.18378/26.08.2008.

Potrivit art. 65 din Codul muncii, concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia, desfiinţarea trebuind să fie obiectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Curtea constată că în decizia de concediere nu sunt indicate criteriile de selecţie avute în vedere la disponibilizarea contestatorului, în condiţiile în care acesta era angajat al unităţii intimate încă din anul 3.. Mai mult, corect a apreciat prima instanţă că desfiinţarea postului ocupat de petent nu a fost efectivă din moment ce, în cursul anului 2008, societatea a făcut angajări, aşa cum a rezultat din organigramele depuse în copie la dosar.

Se constată astfel ca fiind nefondate motivele de recurs formulate de pârâtă, întrucât aceasta nu a făcut dovada că a avut loc o reorganizare şi o restrângere reală a activităţii, impusă de nevoile societăţii.

Pentru aceste considerente, văzând şi disp. art. 312 C.pr.civ., va fi respins ca nefondat recursul.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de recurenta intimată (...) S. & S. (...), împotriva sentinţei civile nr. 2114/01.04.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul B. E. P., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 26 O. 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) E. (...)

 

Grefier,

E. N.

 

 

Red. Jud. S.P.M.

2 ex/11.12.2009.

J. fond: E.M.T.

E.E.

Toate spetele


Sus ↑