• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 951 din data 2010-02-09
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 951

 

Şedinţa publică de la 09 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

x.x.x.

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimata (...) M. CIMENT (ROMANIA) SA PUNCT DE LUCRU TG J, împotriva sentinţei civile nr.230/16.01.209, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator E. E., având ca obiect „contestaţie decizie de concediere”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat E. P., pentru recurenta intimată, lipsind intimatul contestator.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat cererea depusă prin serviciul arhivă de către apărătorul intimatului contestator, prin care solicită apelarea cauzei la sfârşitul şedinţei, având de susţinut alte cauze la T r i b u n a l u l G o r j, precum şi concluziile scrise şi ştatele de plată, depuse azi, în şedinţa publică de către reprezentanta recurentei, după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul părţii prezente asupra recursului.

Avocat E. P., pentru recurenta intimată, solicită admiterea recursului, contestând sentinţa pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j ca netemeinică şi nelegală, învederând că instanţa de fond a acordat intimatului contestator ce nu a solicitat, în sensul că a admis contestaţia şi a anulat decizia de concediere nr.37/01.08.2008.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă:

Prin sentinţa civilă nr. 230/16.01.209, T r i b u n a l u l G o r j, a admis contestaţia formulată de petentul E. E., în contradictoriu cu intimata M. CIMENT ROMÂNIA S.A. Punct de Lucru Tg-J.

A anulat decizia de concediere nr.37/01.08.2008 emisă de intimată şi a dispus reintegrarea petentului pe postul deţinut anterior concedierii.

A fost obligată intimata să plătească petentului drepturile salariale cuvenite de la data de 04.08.2008 şi până la data efectivei reintegrări, reactualizate la data plăţii.

Prin considerente s-a reţinut că sancţionarea contestatorului prin decizia nr.37/01.08.2008, prin concedierea disciplinară a acestuia, a fost abuzivă, din fişa postului reieşind că acesta are sarcini de serviciu bine delimitate, pe care le-a îndeplinit întocmai, neavând cunoştinţe că anterior între intimată şi (...) N. SRL C,m intervenise un schimb, atâta timp cât, deşi l-a întrebat pe delegatul unităţii beneficiare despre existenţa unor paleţi la schimb, acesta a răspuns negativ. Fiind exclusă o asemenea ipoteză, menţiunea ce a stat la baza emiterii deciziei, nefiind reală, decizia de concediere a fost privită ca nelegală. Fiind în culpă procesuală, a fost obligată intimata la plata drepturilor salariale cuvenite începând cu data concedierii şi până la data reintegrării efective.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, susţinând că instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, în speţă drepturile salariale şi nu a observat că acesta nu a solicitat reintegrarea pe postul deţinut anterior. Astfel, contestatorul prin contestaţia înaintată a solicitat anularea deciziei nr.37/01.08.2008 prin care i-a fost desfăcut contractul individual de muncă şi anularea deciziei nr.38/04.04.2008, prin care s-a suspendat punerea în executare a deciziei nr.37/01.08.2008 până la încetarea incapacităţii temporare de muncă.

S-a făcut precizarea că E. E. a beneficiat pe perioada 02.08.2008 – 31.01.2009, de indemnizaţie de concediu medical.

Se face trimitere şi la alte aspecte ce privesc suspendarea Contractului individual de muncă şi încetarea acestei măsuri. Critici sunt aduse şi cu privire la netemeinicia hotărârii, instanţa de fond trecând peste recunoaşterea acestuia din faza cercetării prealabile, în sensul că nu a supravegheat în totalitate procesul de încărcare, nu a verificat numărul şi calitatea paleţilor returnaţi, confirmând avizarea şi facturarea unui număr de 17 paleţi ciment, deşi aceştia au fost predaţi la schimb.

Recursul este fondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că se impune admiterea acestuia, pe considerentul neanalizării tuturor capetelor de cerere formulate prin contestaţia promovată.

Observând contestaţia se constată că, aşa cum reiese din alin.2 al acesteia, rezultă că acesta a înţeles să conteste atât decizia nr.37 din 01.08.2008, cât şi cea cu nr.38/04.08.2008, prima având ca obiect desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, iar cea de a doua suspendarea punerii în executare a primei decizii. Însă pârâta, prin întâmpinarea aflată la fila 13 îşi face apărarea vizând ambele decizii, expunând argumentele ce au stat la baza emiterii acestora.

Instanţa de fond, aşa cum rezultă din expunerea argumentării soluţiei date, a analizat numai decizia nr.37/01.08.2008, iar dispozitivul sentinţei face trimitere de asemenea numai la aceasta fără a se pronunţa şi asupra deciziei nr.38 ce viza suspendarea celei analizate.

Astfel, nepronunţarea instanţei, atunci când soluţionează pricina în fond, prin omiterea, cu privire la unul din capetele de cerere cu care a fost sesizată, este sancţionată cu casarea acesteia, în baza art.304 pct.6 c.pr.civ., rap.la art.312 c.pr.civ.

În consecinţă, va fi admis recursul, casată sentinţa şi trimisă spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de intimata (...) M. CIMENT (ROMANIA) SA PUNCT DE LUCRU TG J, împotriva sentinţei civile nr.230/16.01.209, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator E. E..

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Februarie 2010.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

22.02.2010

Red.jud.I.(...).

3 ex./AS

j.f.D.U.

L.U.

Toate spetele


Sus ↑