• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 8120 din data 2008-09-16
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 8120

 

Şedinţa publică de la 16 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE- (...) (...)

Judecător- (...) (...)

Judecător- (...) (...)

Grefier -(...) (...)

 

*****************     

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârât AJOFM G, împotriva sentinţei civile nr.2845 din 20.03.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimat pârât DIRECŢIA SILVICĂ TG J şi intimat reclamant H. E., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile lipsind: recurent pârât AJOFM G, intimat pârât DIRECŢIA SILVICĂ TG J şi intimat reclamant H. E..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se că s-a solicitat de către intimat pârât Direcţia Silvică Tg-J în temeiul art 242 c.pr.civ, judecarea cauzei în lipsă.

Constatându-se cauza în stare de judecată, s-a trecut la soluţionare:

     

C U R T E A

Asupra recursului de faţă.

T r i b u n a l u l G o r j prin sentinţa nr. 2845 de la 20 martie 2008 a admis acţiunea formulată de reclamantul H. E., împotriva pârâtelor Direcţia Silvică Tg.J şi AJOFM G, a anulat decizia nr. 362/04.12.2007, emisă de Direcţia Silvică Tg.J.

A obligat pârâta Direcţia Silvică Tg.J să emită o nouă decizie care să prevadă că reclamantul beneficiază de prevederile Legii 174/2006.

A obligat pârâta AJOFM G să acorde reclamantului, de la data concedierii acestuia, venitul lunar de completare prevăzut de Legea nr.174/2006.

Prin considerente s-a reţinut că disponibilizarea reclamantului s-a făcut în cadrul programului de concedieri colective, beneficiind de drepturile prevăzute de Legea 174/2006aşa cum sunt enumerate în conţinutul textului de lege. În baza aceluiaşi articol, acesta urma să beneficieze şi de venitul de completare. Conform art. 49 din Legea 76/2002, angajatorul era obligat să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri, înştiinţare ce trebuia efectuată cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziei de concediere.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta AJOFM G, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, susţinând că reclamantul s-a prezentat la sediul său, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj, fără a lua la cunoştinţă de concedierea colectivă intervenită.

Recursul este nefondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată ca fiind neîntemeiate criticile aduse, în condiţiile în care dispoziţiile art. 2 alin.1 şi 2 din Legea nr.174 sunt imperative, conform cărora persoanele disponibilizate urmau să beneficieze la momentul disponibilizării, respectiv desfacerii contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările comunicat de Institutul Naţional de Statistică, precum şi de indemnizaţia de şomaj, stabilită potrivit reglementările legale şi un venit lunar de completare.

În consecinţă, neexistând motive de netemeinicie sau nelegalitate a hotărârii recurate, urmează ca în baza art. 312 Cod pr.civilă, să fie respins recursul pârâtei AJOFM G ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge recursul formulat de pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ G, împotriva sentinţei civile nr.2845 din 20.03.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă DIRECŢIA SILVICĂ TG J şi intimatul- reclamant H. E..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 16 T. 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

23.09.2008

Red.jud.I.(...)

2 ex/AS

j.f.D.Fl.U.

R.N.

 

Toate spetele


Sus ↑