• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 8328 din data 2008-09-25
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 8328

Şedinţa publică de la 25 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) S.

Grefier B. H.

x.x.x.

 

 

 

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimata Regia Naţională a Pădurilor- ROMSILVA -Direcţia Silvică S, împotriva sentinţei civile nr.313 din 13.03.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu contestatorul B. G, intimata Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA S. având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns consilier juridic O. Ş. pentru recurenta intimată Regia Naţională a Pădurilor- ROMSILVA -Direcţia Silvică S, intimatul contestator B. G, lipsind intimata Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA S..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, ne mai fiind alte cereri, a acordat cuvânt părţilor pe fond.

Consilier juridic O. Ş., pentru recurenta intimată Regia Naţională a Pădurilor- ROMSILVA -Direcţia Silvică S, a solicitat admiterea recursului, arătând că se impune judecarea cauzei în contradictoriu cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Intimatul contestator B. G a depus concluzii scrise şi a solicitat respingerea recursului.

 

 

C U R T E A

 

 

Asupra recursului de faţă:

Prin sentinţa nr. 313 din 13.03.2008 T r i b u n a l u l O l t a admis acţiunea, astfel cum a fost precizată la termenul din 31.01.2008 , formulată de reclamantul B. G, şi a obligat pârâtele Direcţia Silvică O şi Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA S. cu sediul în B să acorde reclamantului măsurile de protecţie socială prevăzute de Legea 174/2006

În considerentele sentinţei s-au reţinut următoarele:

Ca rezultat al aplicării ,,Metodologiei privind gradarea unităţilor şi subunităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA şi condiţiilor minime pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unor structuri ale acestora’’ s-a emis Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA nr. 10 din 30.08.2007 prin care s-au aprobat structurile organizatorice şi funcţionale ale unităţilor silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA şi s-a hotărât disponibilizarea prin concediere colectivă a unui număr de 880 de salariaţi ai Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA începând cu luna noiembrie 2007.

În judeţul O, această măsură a afectat 25 de salariaţi ai Direcţiei Silvice S printre care şi petentul, care îndeplinea funcţia de casier magazioner la Ocolul Silvic C.

Prin Legea 174 din 16.05.2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA prin concediere colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari s-a stabilit că salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de această lege , în baza unui program de restructurare aprobat de autoritatea competentă, măsuri de protecţie socială care urmau a fi acordate până la 31 martie 2007.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1376 din 12.1.12007, termenul prevăzut la art. 1 alin.1 din Legea 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA prin concedieri colective , s-a modificat şi devine 31 decembrie 2008.

Articolul 2-din Legea 174/2006 prevedea, pentru persoanele disponibilizate din cadrul societăţilor pârâte, prin concedieri colective, o serie de drepturi care însă nu i-au fost acordate petentului.

La alin.1 lit. b al art. 2 din Legea 174/2006, se prevede că persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA beneficiază de ,, indemnizaţia de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare’’.

În continuare, dispoziţia legală arată cum se calculează acest venit lunar de completare care , însă reclamantului nu i-a fost acordat de către pârâte, situaţie în raport de care, coroborând dispoziţiile din Legea 174/2006 şi din OUG nr.116/2006 cu cele din contractul colectiv de muncă, respectiv art. 65 şi 74 , urmează a admite acţiunea reclamantului astfel cum a fost precizată şi să fie obligate pârâtele să-i acorde acesteia măsurile de protecţie socială prevăzute de Legea 174/2006.

Chiar prin adresa Direcţiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA înregistrată la Direcţia Silvică O sub nr.8081 din 19.11.2007 se precizează faptul că cei 880 de salariaţi ce vor fi disponibilizaţi vor beneficia de plăţile compensatorii prevăzute de Legea 174/2006 , în completarea drepturilor acordate de unitate conform contractului colectiv de muncă în vigoare, însă până în momentul formulării cererii de către reclamant nu s-au făcut dovezi că aceste măsuri de protecţie socială i-au fost acordate.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în cauză intimata Regia Naţională a Pădurilor- ROMSILVA -Direcţia Silvică S, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, întrucât în cauză trebuia introdusă pentru opozabilitate Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă din cadrul Direcţiei de Muncă O.

Se mai arată că, instanţa de judecată nu a analizat toate actele depuse la dosar şi nu a observat că sunt întrunite dispoziţiile referitoare la concedierea colectivă, iar dispoziţiile Legii 174/2006 nu sunt întrunite în totalitate.

Recursul este fondat.

Potrivit dispoz. art. 3 din Legea 174/2006, sumele necesare pentru acordarea drepturilor prev. la art. 2 alin. 1 şi art. 2 alin. 4 se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar venitul lunar de completare se achită odată cu indemnizaţia de şomaj.

În aceste condiţii era necesară judecarea în contradictoriu şi cu Agenţia Judeţeană Pentru Ocupare Forţei de Muncă din cadrul Direcţiei de Muncă O pentru opozabilitate, întrucât astfel cum s-a arătat acordarea acestor drepturi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Faţă de această situaţie în baza art. 312 alin. 5 C.pr.civ., se va admite recursul, se va casa sentinţa şi se va trimite cauza spre rejudecare la aceiaşi instanţă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul declarat de intimata Regia Naţională a Pădurilor- ROMSILVA -Direcţia Silvică S, împotriva sentinţei civile nr.313 din 13.03.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu contestatorul B. G, intimata Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA S..

 

 

 

Casează sentinţa civilă şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 25.09.2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) S.

 

 

Grefier

B. H.

 

Red. jud. C.R.

4 ex. C.O./ 22.10.2008.

Toate spetele


Sus ↑