• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 631 din data 2009-03-30
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

DOSAR NR(...) ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

D E C I Z I A NR.631

Şedinţa publică din data de 30 martie 2009

Preşedinte – (...) (...)

Judecători – (...)-(...) (...)

(...)-(...) (...)

Grefier – T. Ş.

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursurilor declarate de reclamanţii N. Ş.ia, E. B., E. B., E. T., E. N., N. E., Ţ. (...) O., D. M. N., E. N., E. G., E. G, T. N., E. O., E. E., Ş. J., O. J., N. E., B. M. M., N. E.a, J. E., G. E., E. T., E. E., E. B., M. E.ia, E. E., J. E., E. B., U. M., E. F., T. N., J. S., J. D., N. U., N. S., E. D., T. (...) N., E. G.ela, T. E., B. B., E. N., T. B., T. N., E. F., E. U., P. (...) E., H. N., Ş. N.a, E. D. M., S. H., U. (...), E. E., M. N.a T., G B., P. E., T. J., E. E., E. D. H., S. U., P. N., J. E., Ş. N., U. M., T. N. T., E. B., E. M. N., O. B., T. N., E. N., N. J., B. F., N. B., O. J., E. G. F., U. B., H. E., E. G. T., Ţ. (...) B., E. S., S. E., S. (...), E. F., O. S., N. G., B. N., E. N., E. F., J. F., D. D.ia, T. F., V. N.a, U. U., N. F., H. E., G. E., N. O., D. H., H. O., D. (...), O. N. E., E. D.ia, N. G., E. E.a E., H. B., E. N.a, F. (...), T. (...) N.a, J. E., E. E., B. E., E. F., S. E., T. H., E. N., E. N., O. T., Ţ. H. E., N. J., E. D., E. T., Ţ. F., E. E.a, E. N. J., D. D., E. (...), D. N., N. E., E. N.a, E. B., Ţ. E., B. B., H. E., C E., P. N.a, T. E., N. O. S., T. E., E. J., D. J., N. Ş., O. N., E. G., E. J., D. E., E. E., E. O., H. N., N. E., M. D., E. G, N. E., I. (...) şi E. E., toţi prin cabinet avocatură E. E., cu sediul în B, Cart. N. 3, (...) .1, .6, judeţul B şi de pârâta SC E. SA – N. P. GRUP, cu sediul în B, Calea E. nr.239, , sector 1, împotriva sentinţei civile nr.1195 din 26 noiembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 13 martie 2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de 20 martie 2009, dată la care având nevoie de timp pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului instanţa a amânat pronunţarea la data de 26 martie 2009 când având în vedere imposibilitatea constituirii legale a completului de judecată întrucât unul din membrii completului s-a aflat în concediu de odihnă, s-a amânat pronunţarea la data de 30 martie 2009 când s-a pronunţat următoarea decizie.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursurilor civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i B u z ă u, reclamanţii N. Ş.ia, E. B., E. B., E. T., E. N., N. E., Ţ. (...) O., D. M. N., E. N., E. G., E. G, T. N., E. O., E. E., Ş. J., O. J., N. E., B. M. M., N. E.a, J. E., G. E., E. T., E. E., E. B., M. E.ia, E. E., J. E., E. B., U. M., E. F., T. N., J. S., J. D., N. U., N. S., E. D., T. (...) N., E. G.ela, T. E., B. B., E. N., T. B., T. N., E. F., E. U., P. (...) E., H. N., Ş. N.a, E. D. M., S. H., U. (...), E. E., M. N.a T., G B., P. E., T. J., E. E., E. D. H., S. U., P. N., J. E., Ş. N., U. M., T. N. T., E. B., E. M. N., O. B., T. N., E. N., N. J., B. F., N. B., O. J., E. G. F., U. B., H. E., E. G. T., Ţ. (...) B., E. S., S. E., S. (...), E. F., O. S., N. G., B. N., E. N., E. F., J. F., D. D.ia, T. F., V. N.a, U. U., N. F., H. E., G. E., N. O., D. H., H. O., D. (...), O. N. E., E. D.ia, N. G., E. E.a E., H. B., E. N.a, F. (...), T. (...) N.a, J. E., E. E., B. E., E. F., S. E., T. H., E. N., E. N., O. T., Ţ. H. E., N. J., E. D., E. T., Ţ. F., E. E.a, E. N. J., D. D., E. (...), D. N., N. E., E. N.a, E. B., Ţ. E., B. B., H. E., C E., P. N.a, T. E., N. O. S., T. E., E. J., D. J., N. Ş., O. N., E. G., E. J., D. E., E. E., E. O., H. N., N. E., M. D., E. G, N. E., I. (...) şi E. E. au chemat în judecată pe pârâta SC E. SA B, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei să le plătească diferenţa dintre indemnizaţia de concediere pe care erau îndreptăţiţi să o primească constând în 12 sau 15 salarii medii brute pe E. şi indemnizaţia de concediere efectiv primită; să le plătească integral dreptul de preaviz de concediere pentru 60 zile calendaristice reprezentând cuantumul a două salarii medii brute pe E.; să le plătească integral indemnizaţia pentru concediul de odihnă pentru anul în care au fost concediaţi, reprezentând salariul de bază şi sporurile de care beneficiau în momentul concedierii.

In motivarea acţiunii reclamanţii au arătat că începând cu anul 2005 unitatea pârâta a intrat într-un proces de reorganizare care a necesitat disponibilizări de personal în sensul că celor vizaţi li s-a desfacut contractele individuale de muncă fiind trecuţi în şomaj sau transferaţi, beneficiind în aceste condiţii de indemnizaţiile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă şi în Planul Social anexă a contractului colectiv de muncă, cu valabilitate pînă la 31.12.2010.

Reclamanţii au mai susţinut că unitatea pârâta a aplicat gresit prevederile Planului Social, anexă a contractului de muncă referitoare la cuantumul indemnizaţiilor de concediere, a indemnizaţiilor acordate pentru perioada de preaviz de concediere de 60 zile şi la plata integrală a indemnizaţiei pentru concediul de odihnă cuvenit reclamanţilor în anul concedierii.

S-a mai precizat de reclamanţi că la stabilirea indemnizaţiilor de concediere unitatea pârâtă nu a luat în calcul, asa cum s-a stipulat în Planul Social, salariul mediu brut la nivel de E. existent la data concedierii acestora ci pentru concedierile din 2005 s-a luat în calcul salariul mediu brut din anul 2004 de 980 lei fără a fi majorat cu acelasi procent cu care s-au majorat salariile în anul 2005, iar pentru concediile din 2006 şi 2007 unitatea pârâtă a procedat în felul urmator: mai întîi a efectuat concedierile dupa care a dispus majorările de salarii, urmând astfel să plătească indemnizaţii de concediere şi indemnizaţii de preaviz mai mici decât cele la care s-a angajat prin planul social.

Referitor la preavizul de 60 zile reclamanţii au susţinut că unitatea pârâtă nu a aşteptat expirarea termenului de preaviz, în care cei supuşi disponibilizării se aflau în cautarea unui loc de muncă, ci a operat în carnetele de muncă desfacerea contractelor de muncă la data emiterii deciziilor de concediere.

In legătură cu drepturile celor preluaţi de alte unităţi reclamanţii au susţinut că unitatea pârâtă nu a respectat prevederile art. 5 alin.4 şi 5 din Planul Social în sensul că diferenţa de 50% din indemnizaţia de concediere şi indemnizaţia de preaviz datorată celor concediaţi de la noul loc de muncă nu s-a calculat în raport cu salariul mediu brut pe E. de la data noii concedieri ci salariul mediu brut din momentul transferului din E. .

Reclamanţii au mai invocat faptul că unitatea pârâtă nu a respectat prevederile art.93 alin.3 din C.C.M care prevede că în caz de concedieri colective cei disponibilizaţi beneficiază integral de indemnizaţia de concediu de odihnă pentru anul respectiv.

S-a mai solicitat de reclamanţi să se constate că declaraţiile de renunţare la drepturi salariale date cu ocazia concedierii sunt nule, nulitatea prevăzută în art.38 din Codul muncii.

Sumele de bani solicitate de reclamanţi prin cererea de chemare în judecată au fost menţionate într-un tabel, anexa nr.1 la acţiune .

Prin cererea înregistrată la 03.03.2008 N. E.(I.) a formulat cerere de intervenţie în nume propriu solicitând aceleaşi drepturi ca şi reclamanţii, iar prin cererile înregistrate la 17.03.2008 E. E., I. D., E. J. au formulat cereri de intervenţie în nume propriu solicitând aceleaşi drepturi ca şi reclamanţii.

In baza art.52 Cod procedură civilă instanţa de fond a încuviinţat în principiu cererile de intervenţie formulate de N. E., E. E., I. D. şi E. J..

Pârâta SC E. SA B a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii cu motivarea că indemnizaţiile de concediere, indemnizaţiile pentru preavizul de 60 de zile şi indeminizaţiile pentru concediul de odihnă au fost acordate cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de E., a Planului Social anexă la C.C.M. cu aplicare în anul 2005 şi B. la Planul Social încheiat 09.01.2006.

S-a sustinut prin întîmpinare că pentru cei concediaţi sau transferaţi, în anul 2005 ca urmare a concedierilor colective, cuantumul indemnizaţiilor de concediere s-a stabilit cu respectarea art.4 din Planul Social în funcţie de salariu mediu brut din E., din anul 2004 majorat în anii următori direct proporţional cu acelaşi procentaj cu care s-au majorat salariile prevăzute în C.C.M. şi în anii 2006 şi 2007 această indemnizaţie s-a calculat cu respectarea B.ui la Planul Social încheiat de patronat si sindicat la 09.01.2006 prin luarea în calcul salariul mediu brut pe E. în anul 2005 şi respectiv 2006.

S-a precizat de pârâtă că de indexarea de 13% a salariului mediu brut aplicată în unitate în anul 2005 au beneficiat numai salariaţii rămaşi în activitate, de această majorare nebeneficiind şi cei disponibilizaţi sau transferaţi incluşi în Planul Social.

Referitor la modul de acordare şi plată a preavizului de 60 zile unitatea pârâtă a precizat că toţi cei disponibilizaţi au fost plătiţi pentru toată perioada de preaviz şi că în conformitate cu art.49 alin.2 din C.C.M la cererea salariatului disponibilizat contractul individual de muncă putea înceta înainte de expirarea preavizului, că nu s-a plătit perioada de preaviz pentru cei transferaţi la alte unităţi.

Prin completarea la întâmpinare, unitatea pârâtă a solicitat efectuarea unei expertize contabile în specialitatea drepturi salariale prin care să se stabilească dacă s-au calculat corect reclamanţilor şi intervenienţilor indemnizaţia de concediere, indemnizaţia de preaviz, indemnizaţia de concediu şi dacă sumele plătite acestora au fost corect impozitate.

Părţile au depus la dosar extrase din Contractul Colectiv de muncă 2007 încheiat la nivelul SC E. SA B între patronat şi Sindicatul G. E., Planul Social E. – E. finală 21.04.2005 şi “B.ul la Planul Social” încheiat la 09.01.2006.

Reclamantii, prin apărător, prin scrisoarea depusă la dosar la 02.04.2008 au solicitat ca B.ul la Planul Social încheiat la 09.01.2006 să nu fie luat în considerare întrucît a fost încheiat cu încalcarea art.38 din Codul muncii şi că fiind o anexă la C.C.M. trebuia potrivit art.31 din Legea nr.130/1996 să devină aplicabil numai după înregistrarea la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a Municipiului B, însă o asemenea înregistrare nu s-a efectuat.

Expertiza contabilă judiciară a fost efectuată de expertul contabil O. J., la lucrările expertizei participând şi consilierul expert E. U. propus de unitatea pârâtă.

Reclamanţii au formulat obiecţiuni la expertiză, obiecţiuni la care expertul contabil O. J. a răspuns prin scrisoarea depusă la dosar la 21.11.2008.

După administrarea probatoriilor, prin sentinţa civilă nr. 1195 din 26 noiembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u, Admite cererile de interventie formulate de N. E., E. E., I. D. si E. J..

După administrarea probatoriilor, prin sentinţa civilă nr.1195 din 26 noiembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u, s-a admis în parte acţiunea reclamanţilor şi în parte cererile de interventie în nume propriu formulate de intervenienţii N. E. E. E., I. D., E. J.; a fost obligată unitatea pârâtă SC E. SA B să plătească reclamantilor: O. B. suma de 137 lei, B. F. suma 256 lei; N. B. suma de 206 lei, O. J. suma 257 lei, E. G. F. suma 11lei, U. B. suma de 3414 lei, H. E. suma 256 lei, E. G. T. suma 257 lei, Ţ. (...) B. suma de 132 lei, S. E. suma de 184 lei, S. (...) suma de 119 lei, E. F. suma 23 lei, O. S. suma 34 lei, N. G.suma 256 lei, indicati în anexa nr.2 coloana 6 a raportului de expertiza întocmit de expert contabil O. J. reprezentând indemnizaţii de concediere; fost obligată unitatea pârâtă să plătească reclamanţilor şi intervenienţilor prevăzuţi în anexa nr.2 coloana nr.11 a raportului de expertiză sumele de bani reprezentând diferenţe de C.A.S reţinute în plus: E. T. pct.4- suma 980 lei, N. E. pct.6 – suma 145 lei, Ţ. (...) O. pct.7- suma 796 lei, D. M. N. pct.8- suma 42 lei, E. N. pct.9- suma 163 lei, E. G. pct.10 –suma 779 lei, E. G pct.11- suma 173 lei, T. N. pct.12- suma 706 lei, E. O. pct.13- suma 130 lei, E. E. pct.14 – suma 161 lei, Ş. J. pct.15 suma 319 lei, O. J. pct.16 suma 151 lei, N. E. pct.17 suma 148 lei, B. M. M. pct.18 –suma 172 lei, N. E.a pct.19 suma 375 lei, J. E. pct.20 suma 158 lei, G. E. pct.21- suma 252 lei, E. T. pct.22- suma 125 lei, E. E. pct.23- suma 133 lei, E. B. N. poc.24- suma 102 lei, M. E.ia pct.25. suma 368 lei, E. E. pct.26. –suma 663 lei, J. E. pct.27- suma 758 lei, E. B. pct.28, -suma 693 lei, U.u M. pct.29- suma 695 lei, E. F. pct.30- suma 379 lei, T. N. pct.31 – suma 109 lei, N. S. G. pct.35- suma 33 lei, E. D. pct.36- suma 507 lei, T. (...) N. pct.37 –suma 90 lei, E. G.ela pct. 38- suma 486 lei, T. E. pct.39 – suma 26 lei, B. B. pct.40 –suma 1464 lei, E. N. pct.41- suma 415 lei, T. N. pct.43- suma 517 lei, Pertea F. pct.44- suma 388 lei, P. (...) E. pct 46- suma 78 lei, H. N. pct.47- suma 323 lei, E. D. M. pct.49- suma 154 lei, S. H. pct.50- suma 915 lei, U. (...) pct. 51- suma 499 lei, E. E. pct. 52- suma 920 lei, M. N.a T. pct. 53- suma 416 lei, G B. pct.54- suma 465 lei, P. E. pct.55 – suma 356 lei, T. J. pct.56- suma 907 lei, E. E. pct.57- suma 724 lei, E. D. H. pct.58- suma 131 lei, P. N. pct.60 – suma 91 lei, J. E. oct 61 – suma 65 lei, Ş. N. pct.62- suma 51 lei, U. M. pct.63 - suma 703 lei, T. N. T. pct. 64- suma 292 lei, E. B. pct.65 – suma 827 lei, E. M. N. pct 66- suma 310 lei, O. B. pct.67 suma 112 lei, T. N. pct.68- suma 153 lei, E. N. pct.69 – suma 503 lei, E. G. F. pct.74- suma 181 lei, E. S. pct.79- suma 469 lei, S. E. pct.80 – suma 68 lei, B. N. pct.85 suma 598 lei, J. F. pct.88- suma 5 lei, U. U. pct.92 – suma 19 lei, N. F. pct.93, suma 204 lei, H. E. pct.94, suma 5 lei, G. E. pct.95 – suma 181 lei, D. (...) pct. 99- suma 29 lei, N. G. pct.102 – suma 266 lei, E. E.a E. pct.103 suma 135 lei, H. B. pct. 104 suma 469 lei, E. N.a pct.105 suma 157 lei, F. (...) pct.106 suma 46 lei, T. (...) N.a pct.107 suma 247 lei, B. E. pct.110 suma 266 lei, T. H. pct.113- suma 27 lei, E. N. pct.114- suma 146 lei, O. T. pct.116 suma 261 lei, N. J. pct.118- suma 68 lei, D. D. pct.124- suma 62 lei, E. (...) pct.125- suma 430 lei, B. B. pct.131- suma 86 lei, H. E. pct.132 suma 278 lei, P. N.a pct.134- suma 16 lei, N. O. S. pct. 136- suma 4 lei, T. E. pct.137 suma 82 lei, D. J. pct 139 – suma 215 lei, N. Ş. pct.140 suma 137 lei, O. N. pct.141- suma 104 lei, E. G. pct. 142 suma 293 lei, E. J. pct 143- suma 317 lei, D. E. pct.144- suma 359 lei, E. E. pct.145- suma 359 lei, E. O. pct 146 suma 352 lei, H. N. pct.147 suma 359 lei, N. E. pct.148 – suma 91 lei, M. D. pct.149 suma 473 lei, E. G pct 150 suma 67 lei, intervenient N.ă ( I.) E. pct.151- suma 183 lei, intervenient E. E. pct.152 – suma 64 lei, intervenient I. D. pct.153 – suma 142 lei, intervenient E. J. pct 154 – suma 63 lei.

Prin aceeaşi sentinţă au fost respinse celelalte capete de cerere şi a fost obligată unitatea pârâtă să plătească în baza art.274 şi 276 Cod procedură civilă să plătească reclamanţilor suma de 5000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că, contractele individuale de muncă ale reclamanţilor şi intervenienţilor au încetat ca urmare a efectuării concedierilor colective de către unitatea pârâtă la datele indicate în anexele 1 şi 2 ale raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză de expert contabil O. J., cu participarea consilierului expert E. U., că unitatea pârâta a efectuat concedieri colective de muncă în anii 2005, 2006 şi 2007, situaţie reţinută şi în anexele la raportul de expertiză contabilă.

Salariaţii supuşi concedierilor colective au beneficiat de următoarele compensaţii băneşti prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă şi Planul Social E. versiunea finală 21.04.2005 modificat prin amendamentul la Planul Social încheiat la 09.01.2006.

Pentru concedierile din anul 2005 s-a acordat o indemnizaţie reprezentând, în funcţie de vechimea în unitate de 12 şi respective 15 salarii calculată la nivelul salariului mediu brut din E. pe baza celui din 2004, majorat în anii următori direct proporţional cu acelaşi procentaj cu care se majorează salariile prevăzute în Contractul Colectiv de Munca.

 

 

Plata indemnizaţiei de concediere şi cuantumul acesteia au fost stabilite în punctul 4 intitulat E. financiare din Planul Social versiunea finală 21.04.2005.

Pentru concedierile din anii 2006 şi 2007 indemnizaţia de concediere s-a acordat şi calculat tot potrivit metodologiei stabilite prin Planul Social însă în versiunea modificată prin “B. la Planul Social încheiat azi 09.01.2006.

Astfel, potrivit amendamentului la Planul Social încheiat la 09.01.2006 pct.4 din planul social s-a modificat în sensul că cei disponibilizaţi vor primi tot 12 respectiv 15 salarii medii brute pe E. cu amendamentul că “ salariul mediu brut pe E. care va fi luat în calcul pentru stabilirea fiecărei indemnizaţii de concediere acordate pe baza prezentului se va stabili ca medie a tuturor salariilor brute acordate de E. salariaţilor săi, în anul anterior celui în care se acordă respectiv indemnizaţie de concediere.”

Raportat la prevederile art.4 din Planul Social şi la modificările aduse acestuia prin amendamentul din 09.01.2006 instanţa de fond a constatat că în mod corect expertiza contabilă efectuată în cauză a stabilit că în anul 2005 salariul mediu brut în funcţie de care s-a calculat indemnizaţia de concediere a fost de 1400 lei; că în anul 2006 salariul mediu brut a fost de 1691 lei şi că în anul 2007 salariul mediu brut a fost de 1938 lei.

Urmare a calculelor efectuate de expert şi însuşite de instanţa de fond a rezultat că numai reclamanţilor:O. B., B. F., N. B., O. J., E. G. F., U. B., H. E., E. G. T., Ţ. (...) B., S. E., S. (...), E. F., O. S., N. G., indicati în anexa nr.2 coloana 6 a raportului de expertizaă nu li s-au calculat şi plătit indemnizaţii de concediere la care avea dreptul, restul reclamanţilor indicaţi în anexa 2 coloana 6 primind indemnizaţii de concediere mai mari decât cele la care avea dreptul conform pct.4 din Planul Social.

Din expertiză a mai rezultat că pentru reclamanţii indicaţi în anexa nr.11 a raportului de expertiză. cu excepţia următorilor reclamanţi: N. Ş.ia, E. B., E. B., E. N., J. S., J. D., N. U., T. B., E. U., T. N.a, S. U., N. J., B. F., N. B., O. J., U. B., H. E., E. G. T., Ţ. (...) B., S. (...), E. F., O. S., N. G., E. N., E. F., D. D.ia, T. F., V. N.a, N. O., D. H., H. O., O. N. E., E. D.ia, J. E., E. E., E. F., S. E., E. N., U. H. E., E. D. F., E. T., Ţ. F., E. E., E. N. J., N. E., E. N.a, E. B., Ţ. E., C E., T. E., E. J., unitatea pârâtă a calculat greşit şi deci a reţinut illegal contribuţia de asigurări sociale în condiţiile în care, în conformitate cu art.21 alin.6 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii pentru cei care beneficiază de plăţi compensatorii C.A.S. se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj.

Reiese din anexa 1 a raportului de expertiză că unitatea pârâtă a plătit reclamanţilor şi intervenienţilor cele 60 de zile de preaviz şi integral indemnizaţiile pentru concediul de odihnă cuvenit în anul în care a avut loc încetarea contractelor de muncă.

Prin urmare, instanţa de fond şi-a însuşit concluziile raportului de expertiză contabilă efectuată în cauză şi pe cale de consecinţă a admia în parte acţiunea reclamanţilor, a obligat unitatea pârâtă sa plătească reclamanţilor indicaţi în anexa 2 coloana nr.6 a raportului de expertiză, poziţiile 67-71, 72, 73,74,75,76,77,78, 80, 81,82,83, 84 a raportului de expertiză diferenţa de indemnizaţie de concediere neacordată şi reclamanţilor indicaţi în anexa nr.2 coloana nr.11 a raportului de expertiză sumele de bani reprezentând diferenţa de CAS reţinută în plus, şi în consecinţă, a respins ca neîntemeiată acţiunea pentru ceilalţi reclamanţi.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii precum şi pârâta, ciricând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Recurenţii-reclamanţi au criticat sentinţa, în esenţă, întrucât expertiza dispusă în cauză nu s-a efectuat pe baza tuturor actelor dispuse de instanţă, respectiv nu s-au cercetat şi statele de plată; dispozitivul sentinţei nu este clar redactat; nu s-a dovedit în cauză dacă salariaţii au cerut încetarea contractelor individuale de muncă înainte de expirarea termenului de preaviz; expertiza a avut în vedere altă valoare a salariului mediu brut decât cel comunicat tuturor structurilor organizatorice; instanţa a cenzurat în mod nejustificat cheltuielile de judecată solicitate, reducând aceste sume la egalitate cu onorariul acordat expertului.

Pentru aceste considerente, recurenţii-reclamanţi au solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei şi pe fond admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Recuenta-pârâtă a criticat sentinţa, în esenţă, întrucât pe de o parte, prima instanţă a interpretat greşit concluziile expertizei contabile în sensul că nu a observat că sumele care trebuiau acordate reclamanţilor sunt cele din anexa 2 coloana 12, respectiv sumele trecute cu +, şi pe de altă parte, s-au acordat cheltuieli de judecată reclamanţilor în cuantum mult prea mare raportat la valoarea pretenţiilor solicitate de reclamanţi.

Pentru aceste considerente recurenta-pârâtă a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei şi pe fond,, admiterea acţiunii în parte, conform motivelor din recurs.

Curtea examinând sentinţa prin prisma criticilor invocate, a actelor şi lucrărilor dosarului precum şi în raport de dispoziţiile legale care au incidenţă în soluţionarea cauzei şi de disp.art.3041 Cod procedură civilă constată că recursurile sunt nefondate, pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveşte recursul pârâtei, Curtea constată că referitor la cheltuielile de judecată solicitate, prima instanţă a dat eficienţă dispoziţiilor art.274 şi 276 Cod procedură civilă, sens în care, admiţând în parte acţiunea reclamanţilor şi luând în considerare complexitatea cauzei şi munca îndeplinită de avocat, a acordat parţial aceste cheltuieli, respectiv deşi chitanţele depuse la dosar dovedesc un onorariu de avocat mult mai mare, instanţa a admis cheltuieli de judecată în sumă de 5.000 lei, astfel că, în raport de aceste considerente, nu se impune diminuarea cheltuielilor de judecată.

Referitor la critica vizând greşita preluare a celor constatate prin expertiză, Curtea constată că şi aceasta este nefondată.

A precizat recurenta-pârâtă că prima instanţă trebuia să acorde sumele din anexa 2 coloana 12, cele cu + însă, examinând sentinţa în raport de conţinutul expertizei rezultă că instanţa de fond a stabilit în mod corect că sumele datorate reclamanţilor sunt cele din anexa 2 coloana 6, pentru reclamanţii cărora li se cuvine indemnizaţia de concediere, respectiv cele din anexa 2 coloana 11 pentru reclamanţii cărora li se cuvin sumele de bani reprezentând diferenţe de CAS reţinute în plus, cu menţiunea că anexa 2, coloana 12 conţine diferenţele brute totale de acordat, analitic pe fiecare reclamant şi este alăcuită din sumele precizate la coloanele 6 şi 11.

În ceea ce priveşte recursul reclamanţilor, Curtea apreciază ca nefondate criticile, după cum urmează:

Referitor la cheltuielile de judecată, aşa cum s-a precizat anterior, prima instanţă a realizat o corectă interpretare a disp.art.274, 276 Cod procedură civilă, astfel încât nu se impune modificarea sumei acordată cu titlu de cheltuieli de judecată, această critică nefiind fondată.

Referitor la criticile vizând modalitatea în care a fost efectuată expertiza şi modul în care concluziile acesteia au fost preluate de către prima instanţă, Curtea constată că şi acestea sunt nefondate.

Astfel, expertul a avut în vedere toate actele necesare soluţionării pricinii, prima instanţă în mod corect apreciind că nu se impunea refacerea sau completarea raportului de expertiză.

Astfel, la efectuarea expertizei, expertul a avut în vedere valoarea salariului mediu brut aşa cum a fost el stabilit şi comunicat de către societatea pârâtă tuturor structurilor şi în funcţie de care se calculează indemnizaţia de concediere conform punctului 4 din Planul Social.

Referitor la critica vizând aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la dreptul la preaviz, Curtea constată că expertul a aplicat corect aceste dispoziţii, sens în care a precizat că sumele acordate au fost corect calculate.

În ceea ce priveşte modul în care a fost redactat dispozitivul hotărârii, Curtea constată că şi această critică este nefondată, prima instanţă arătând în mod clar că sumele cuvenite reclamanţilor sunt cele din anexa 2 coloana 6, respectiv coloana 11, în funcţie de ceea ce reprezintă sumele solicitate.

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea apreciază că sentinţa primei instanţe este legală şi temeinică, sens în care recursurile declarate în cauză urmează să fie respinse ca nefondate, conform disp.art.312 Cod procedură civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondate recursurile declarate de reclamanţii N. Ş.ia, E. B., E. B., E. T., E. N., N. E., Ţ. (...) O., D. M. N., E. N., E. G., E. G, T. N., E. O., E. E., Ş. J., O. J., N. E., B. M. M., N. E.a, J. E., G. E., E. T., E. E., E. B., M. E.ia, E. E., J. E., E. B., U. M., E. F., T. N., J. S., J. D., N. U., N. S., E. D., T. (...) N., E. G.ela, T. E., B. B., E. N., T. B., T. N., E. F., E. U., P. (...) E., H. N., Ş. N.a, E. D. M., S. H., U. (...), E. E., M. N.a T., G B., P. E., T. J., E. E., E. D. H., S. U., P. N., J. E., Ş. N., U. M., T. N. T., E. B., E. M. N., O. B., T. N., E. N., N. J., B. F., N. B., O. J., E. G. F., U. B., H. E., E. G. T., Ţ. (...) B., E. S., S. E., S. (...), E. F., O. S., N. G., B. N., E. N., E. F., J. F., D. D.ia, T. F., V. N.a, U. U., N. F., H. E., G. E., N. O., D. H., H. O., D. (...), O. N. E., E. D.ia, N. G., E. E.a E., H. B., E. N.a, F. (...), T. (...) N.a, J. E., E. E., B. E., E. F., S. E., T. H., E. N., E. N., O. T., Ţ. H. E., N. J., E. D., E. T., Ţ. F., E. E.a, E. N. J., D. D., E. (...), D. N., N. E., E. N.a, E. B., Ţ. E., B. B., H. E., C E., P. N.a, T. E., N. O. S., T. E., E. J., D. J., N. Ş., O. N., E. G., E. J., D. E., E. E., E. O., H. N., N. E., M. D., E. G, N. E., I. (...) şi E. E., toţi prin cabinet avocatură E. E., cu sediul în B, Cart. N. 3, (...) .1, .6, judeţul B şi de pârâta SC E. SA – N. P. GRUP, cu sediul în B, Calea E. nr.239, sector 1, împotriva sentinţei civile nr. 1195 din 26 noiembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 30 martie 2009.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

Grefier,

T. Ş.

 

Red.I.C.T.

Tehnored.A.Ţ.

2 ex./28.04.2009

dosar fond- (...) T r i b u n a l u l B u z ă u

judecători fond- E.a S.

- G E.

operator de date cu caracter personal

număr notificare 3120/2006

Toate spetele


Sus ↑