• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Conflict de munca. Recurs

Hotararea nr. 775 din data 2009-06-26
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 775

Şedinţa publică de la 26 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect litigiu de muncă privind recursul formulat de E. N. împotriva sentinţei civile nr. 607 din 8.08.2009 a T r i b u n a l u l u i I a ş i (dosar nr(...)), intimată fiind SC "N." SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă recurenta E. N. şi avocat E. D. pentru intimata SC "N." SRL.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul este la prim termen.

Instanţa constată recursul formulat în termen şi motivat.

Avocat E. D. pentru intimata SC "N." SRL depune la dosar împuternicire avocaţială şi un număr de 3 înscrisuri. D. un exemplar al setului de acte recurentei.

Recurenta E. N. depune la dosar precizări la motivele de recurs. Arată că nu a fost repusă în drepturi şi că a fost la sediul firmei şi a luat legătura cu conducerea.

Instanţa comunică un exemplar al precizărilor la motivele de recurs apărătorului intimatei.

Recurenta E. N. arată că vrea să-şi încheie raporturile de muncă cu intimata prin demisie. Precizează că intimata nu plăteşte salariile la oameni şi că ei i s-a dat preaviz. Mai arată că nu îi sunt respectate drepturile.

Instanţa interpelează apărătorul intimatei SC "N." SRL de ce nu se ia act de demisia recurentei.

Avocat E. D. pentru intimata SC "N." SRL arată că iniţial i s-a dat preaviz recurentei. Aceasta a fost la conducerea unitatii şi a afirmat că pleca prin demisie, dar ulterior a revenit asupra demisiei şi a fost reangajată. Precizează că la acest moment recurenta este angajata societăţii şi nu vor să o disponibilizeze.

Instanţa constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbateri.

Recurenta E. N. arată că insistă să-şi încheie raporturile de muncă cu intimata prin demisie. Arată că se consideră nedreptăţită de aceasta.

Avocat E. D. pentru intimata SC "N." SRL solicită respingerea recursului. Depune concluzii scrise la dosar.

Declarând dezbaterile închise.

După deliberare,

 

CURTEA DE APEL

 

Asupra recursului de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Tribunalul I la nr(...), reclamanta E. N. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „N.” S.R.L. solicitând acordarea dreptului de preaviz, încetarea contractului individual de muncă pentru a putea beneficia de drepturile de şomaj şi obligarea pârâtei la plata daunelor morale.

În motivarea acţiunii, reclamanta a aratat că a fost forţată să semneze decizia din 25.02.2009 ce a fost înregistrată la nr. 46990/26.02.2009 şi că a fost în concediu medical.

Alăturat cererii depuse la data de 6.03.2009 au fost depuse copii de pe formularul Anexa nr. 14, decizia de încetare a contractului individual de muncă nr. 450/25.02.2009, cartea de identitate, fişa de evaluare a personalului, certificate de concediu medical seria (...) nr. (...) şi (...), bilet de internare şi contractul individual de muncă.

Pârâta nu a formulat întâmpinare, dar a depus la dosar înscrisuri.

Analizând actele dosarului, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Conform contractului individual de muncă înregistrat la I.T.M. sub nr. (...)/01.04.2008, reclamanta E. N. a fost angajată la S.C. „N.” S.R.L. pe perioadă nedeterminată începând cu data de 26.03.2008.

La data de 25.02.2009, unitatea a emis decizia de încetare a contractului individual de muncă ca urmare a acordului părţilor nr. 450, decizie pe care a anulat-o la data de 9.03.2009.

Prin decizia nr. 527/9.03.2009, angajatorul S.C. „N.” S.R.L. a acordat reclamantei un preaviz de 20 zile lucrătoare în perioada 9.03.2009 – 9.04.2009 menţionând că la împlinirea termenului urmează să fie emisă decizia de concediere.

La data de 12.03.2009, unitatea a dispus anularea, începând cu data de 13.03.2009, a preavizului de concediere individuală acordat salariatei E. N. înregistrat sub nr. 527/9.03.2009.

Potrivit dispoziţiilor art. 55 Codul muncii, contractul individual de muncă poate înceta de drept, ca urmare a acordului părţilor sau ca urmare a voinţei individuale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

Pârâta a acordat reclamantei preavizul înregistrat la nr. 527/2009 în temeiul dispoziţiilor art. 73 din Codul muncii, susţinând că la împlinirea termenului de preaviz va emite decizia de concediere în temeiul dispoziţiilor art. 61 lit. d Codul muncii, care prevede că angajatorul poate dispune concedierea în cazul în care salariul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

Articolul invocat prevede posibilitatea şi nu obligaţia angajatorului de a dispune concedierea, lăsându-se astfel la aprecierea acestuia luarea unei astfel de măsuri.

Astfel, unitatea a dispus prin decizia 554/12.03.2009 anularea preavizului de concediere acordat reclamantei, înţelegând să repună salariatul în toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă.

În ceea ce priveşte cererea privind obligarea pârâtei la plata de daune morale, instanţa de fond a reţinut că nu s-a precizat cuantumul acestora şi nici motivele pentru care reclamanta consideră că este îndreptăţită a le primi de la angajator.

Pentru considerentele arătate, acţiunea reclamantei a fost respinsă ca neîntemeiată.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta E. N. susţinând ca decizia de incetare a raporturilor de munca a fost intocmita in perioada in care se afla in concediu medical, ca nu i s-au respectat drepturile ca salariat si ca doreste sa beneficieze de somaj.

In drept sunt incidente disp.art.304 ind.1 C.pr.civ.

In recurs au fost depuse inscrisuri.

Intimata S.C. „N.” S.R.L nu a formulat întâmpinare insa a depus concluzii scrise.

Analizand actele si lucrarile dosarului in limitele investirii si in raport de probatoriul cauzei, Curtea constata ca recursul este nefondat.

Asa cum corect a reţinut si prima instanţa, la data de 25.02.2009, unitatea a emis decizia de încetare a contractului individual de muncă ca urmare a acordului părţilor cu nr. 450, decizie pe care a anulat-o la data de 09.03.2009. Anularea s-a produs tocmai ca urmare a atitudinii salariatei care a aratat ca doreste sa beneficieze de ajutor de somaj .Ori, in ipoteza prevazuta de art.55 din Codul muncii,este fara echivoc ca salariata nu ar fi putut beneficia de acest ajutor.

Prin decizia nr. 527/9.03.2009, angajatorul S.C. „N.” S.R.L. a acordat reclamantei un preaviz de 20 zile lucrătoare în perioada 9.03.2009 – 9.04.2009 menţionând că la împlinirea termenului urmează să fie emisă decizia de concediere.

Pârâta a acordat reclamantei preavizul înregistrat la nr. 527/2009 în temeiul dispoziţiilor art. 73 din Codul muncii, urmând ca la împlinirea termenului de preaviz sa emita decizia de concediere în temeiul dispoziţiilor art. 61 lit. d Codul muncii, care prevede că angajatorul poate dispune concedierea în cazul în care salariul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

Articolul invocat prevede posibilitatea şi nu obligaţia angajatorului de a dispune concedierea, lăsându-se astfel la aprecierea acestuia luarea unei astfel de măsuri.

Ulterior, unitatea a dispus prin decizia 554/12.03.2009 anularea preavizului de concediere acordat reclamantei, înţelegând să repună salariatul în toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă.

Curtea consta ca nici incetarea raporturilor de munca prin demisie, asa cum solicita E. N. nu ar îndreptaţi-o pe aceasta la ajutor de somaj, intrucat demisia este actul unilateral de vointa al salariatului de a inceta raporturile de munca. Cum recurenta a aratat in recurs ca nu mai doreste continuarea raporturilor de munca cu S.C. „N.” S.R.L., singura posibilitate de a putea beneficia de somaj ar fi intocmirea unei decizii de concediere , fie pe baza disp.ar.61 lit.d fie pe baza disp.art.65 din Codul muncii.

G. de cele retinute, constatand ca nu exista motive de nelegalitate a deciziei angajatorului din data de 25.02.2009 iar sentinta instantei de fond este legala, Curtea, in baza prevederilor art.312 C.pr.civ., va respinge recursul si va mentine sentinta tribunalului.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge recursul declarat de reclamanta E. N. împotriva sent.civ.nr.607 din 08.04.2009 pronunţata de Tribunalul I, sentinţa pe care o mentine.

Irevocabila.

Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Iunie 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

Red./Tehnored.P.S.

09.07.2009-2ex.-

Tribunalul I : B. D.;

U. E..

Toate spetele


Sus ↑