• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 6909R din data 2009-11-26
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(3825/2009)

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ Şl PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE

MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

Decizia civilă nr.6909/R

Şedinţa publică din data de 26 noiembrie 2009

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE - (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) M. (...)

GREFIER - G. E.

 

Pe rol soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta intimată CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, împotriva sentinţei civile nr.1936 din 10 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr. 30125/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul contestator B. E., având ca obiect - recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul contestator B. E., personal, lipsind recurenta intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că intimatul contestator B. E., a depus la dosar întâmpinare, prin serviciul registratură al acestei instanţe la data de 03.09.2009, precum şi faptul că recurenta intimată Casa de Pensii a Municipiului B a solicitat soluţionarea cauzei în lipsă conform art.242 Cod procedură civilă.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, nici excepţii de invocat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe cererea de recurs.

Intimatul contestator B. E., personal, solicită respingerea recursului ca nefondat, menţinerea sentinţei atacate ca legală şi temeinică.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

CURTEA,

 

Constată că prin sentinţa civilă nr.1936 din 10.03.2009 pronunţată în dosarul nr(...) de către T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i – Secţia a VIII Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale s-a dispus admiterea acţiunii formulată de contestatorul B. E. în contradictoriu cu pârâta CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B; a fost anulată decizia nr.17330/06.12.2007 emisă de intimată; a fost obligată intimata să emită o nouă decizie de pensie contestatorului prin care să recalculeze, începând cu data de 01.08.2007, drepturile de pensie ale contestatorului cu luarea în considerare a unei vârste standard de pensionare de 63 de ani şi 2 luni, reduse cu 6 ani şi 6 luni, la 56 ani şi 8 luni şi a unui stagiu complet de cotizare de 31 de ani şi 4 luni.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că prin decizia nr.S./06.12.2007, pârâta a respins cererea contestatorului din 09.08.2007 de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă, motivând că vârsta standard de pensionare redusă datorită stagiului realizat în condiţii deosebite şi conform legilor speciale nu poate fi mai mică decât vârsta prevăzută la art. 42 din Legea nr.19/2000.

Prin urmare, a reţinut prima instanţă că decizia menţionează că contestatorul născut la 18.05.1950 avea la data înscrierii la pensionare la 01.08.2007, vârsta de 57 de ani şi 2 luni, precum şi că contestatorului i se aplică o reducere de vârstă de 6 ani şi 6 luni datorită condiţiilor speciale şi deosebite de muncă, precum şi că acesta a realizat un stagiu de cotizare de 43 de ani 6 luni şi 3 zile, dar că vârsta standard de pensionare este de 65 de ani.

Din anexa nr.3 a Legii nr.19/2000 rezultă că vârsta standard de pensionare aplicabilă contestatorului era la data cererii sale de 63 de ani şi 2 luni, iar stagiul complet de cotizare de 31 de ani şi 4 luni.

Pe baza reducerii vârstei aplicată de pârâtă, de 6 ani şi 6 luni, rezultă că vârsta la care se putea pensiona contestatorul era de 56 de ani şi 8 luni.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B prin care a solicitat în baza art. 304 pct. 8) şi 9) şi 3041 C. proc. civ., admiterea recursului şi modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea recursului se arată în esenţă următoarele critici:

Potrivit anexei 9 la Ordinul nr.340/2001, vârsta standard de pensionare pentru reclamant era de 65 de ani şi a unui stagiu complet de cotizare de 35 de ani.

Reclamantul la data formulării cererii avea vârsta de 57 de ani şi 2 luni, iar din vârsta standard de pensionare ce aplica acestuia reducerea era de 6 ani şi 6 luni datorită lucrului în condiţii speciale de muncă, rezultând faptul că acesta ar avea dreptul pentru limită de vârstă la 59 de ani şi 6 luni, nu aşa cum a calculat instanţa de fond, în mod greşit 56 de ani şi 8 luni.

Prin urmare susţine recurenta că vârsta şi stagiul oricărui asigurat sunt verificate la data depunerii cererii de pensionare, în funcţie de anexa nr.3 a Legii nr.19/2000 şi dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute acolo se emite decizia de pensionare avându-se în vedere menţiunile din anexa 9în funcţie de anul şi luna naşterii.

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând sentinţa prin prisma motivelor de recurs formulate cât şi din oficiu conform art. 3041 C. proc. civ., Curtea pentru motivele care se vor arăta urmează să respingă recursul ca nefondat.

Astfel, Tribunalul a stabilit în mod corect starea de fapt şi de drept şi a făcut o corectă aplicare a legii la acesta.

În acest sens s-a reţinut că la data formulării cererii de chemare în judecată 01.08.2007 acesta avea vârsta de 57 de ani şi 3 luni, iar conform art. 41 alin. (2) şi a anexei 3 la lege, la acea dată vârsta standard de pensionare era de 63 de ani şi 3 luni.

Având în vedere că intimatul beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani şi 6 luni rezultă că cerea acestuia trebuia să fie admisă.

În acest sens sunt dispoziţiile din anexa nr.3 la Legii nr.19/2000 din care rezultă că vârsta standard de pensionare aplicabilă contestatorului era la data cererii sale de 63 de ani şi 2 luni, iar stagiul complet de cotizare de 31 de ani şi 4 luni.

Pe baza reducerii vârstei aplicată de pârâtă, de 6 ani şi 6 luni, rezultă că vârsta la care se putea pensiona contestatorul era de 56 de ani şi 8 luni.

Criticile recurentei potrivit căreia nu se aplică anexa 3, ci anexa 9 din Ordinul de punere în aplicare a Legii nr.19/2000 sunt infirmate de dispoziţiile art. 41 alin. (2) din care dispun următoarele: „Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3.”

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul art. 312 alin. (1) din C. proc. civ., urmează să respingă recursul ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de de recurenta intimată CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B cu sediul în B, Calea E. nr.6, sector 3, împotriva sentinţei civile nr.1936 din 10 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr. 30125/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimatul contestator B. E. domiciliată în B,(...), sector 4.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26 noiembrie 2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

M. D. E. E. B. F. M. V.

 

GREFIER

G. E.

 

Red.: P.A.

Dact.: Z.G.

4 ex.

30.12.2009

Jud.fond: C.K.

C.U.

Toate spetele


Sus ↑