• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 211 din data 2008-02-19
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A COD OPERATOR 2928

SECŢIA CONFLICTE

DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 211

Şedinţa publică din 19 februarie 2008

Curtea constituită din:

 

PREŞEDINTE: DR. (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

 

GREFIER: (...) (...)

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de reclamantul T. E., împotriva sentinţei civile nr.122/17.09.2007, pronunţată de Tribunalul C - S în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta – intimată Casa Judeţeană de Pensii C - S, având ca obiect contestaţie decizie pensionare.

La apelul nominal se prezintă reclamantul – recurent T. E., lipsă fiind pârâta – intimată.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa acordă cuvântul asupra recursului.

Reclamantul – recurent solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi admiterea contestaţiei împotriva pârâtei – intimate.

 

C U R T E A,

 

În deliberare asupra recursului constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Tribunalul C-S sub nr. 1194/115/30.03.2007 reclamantul T. E. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea Deciziei nr. (...)/28.02.2007 ca netemeinică şi nelegală, obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei în care să se utilizeze la determinarea punctajului mediu anual stagiul complet de cotizare de 20 de ani prevăzut de anexa 4 la Legea nr.19/2000, precum şi obligarea pârâtei la plata diferenţelor de bani indexate cu rata inflaţiei începând cu data de 24.02.2003, data de la care i-au fost acordate drepturile iniţiale de pensie.

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că în urma examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul 2363/27.02.2003, în baza legii nr.19/2000, prin decizia nr. (...)/28.02.2007 pârâta Casa Judeţeană de Pensii i-a recalculat drepturile de pensie ale reclamantului T. E., astfel încât drepturile de pensie ale reclamantului au fost stabilite în cuantum de 430 lei.

Punctajul mediu anual a fost calculat, având în vedere un stagiu complet de cotizare de 30 de ani. Drepturile iniţiale de pensie ale reclamantului au fost stabilite începând cu data de 24.03.2003. Instanţa constată că datele care au condus la stabilirea drepturilor de pensie au fost determinate cu aplicarea anexei 3 la Legea nr.19/2000, astfel: la data acordării drepturilor de pensie, reclamantul avea vârsta de 51 ani şi 4 luni, în condiţiile în care vârsta standard de pensionare prevăzută de lege era de 62 ani şi 2 luni. Acordarea drepturilor de pensie a fost posibilă datorită celor 19 ani 9 luni şi 4 zile de desfăşurare a activităţii în condiţii speciale şi deosebite de muncă, care au condus în efectul legii la reducerea vârstei standard de pensionare cu 10 ani şi 10 luni.

Potrivit dispoziţiilor anexei 4 din Legea nr.19/2000, invocate de reclamant, instanţa a reţinut că la stagiul de cotizare realizat de reclamant în condiţii speciale de muncă, reducerea vârstei de pensionare era posibilă doar cu 9 ani, fapt ce ar fi condus la respingerea acordării drepturilor iniţiale de pensie ale reclamantului, prin neîndeplinirea condiţiilor privitoare la vârsta standard de pensionare.

Mai mult, de vreme ce prin decizia din data de 28.02.2007, pârâta nu a procedat la modificarea în vreun fel a datelor ce au condus la stabilirea drepturilor iniţiale de pensie ale reclamantului, acesta nu poate contesta date care au rămas definitive în efectul legii, potrivit art.88 din Legea nr.19/2000, prin necontestarea în termenul prevăzut de art.87 din aceeaşi lege a deciziei nr.(...)/16.07.2003 privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă.

Astfel fiind, instanţa a constatat că, prin decizia contestată, punctajul mediu anual al reclamantului a fost determinat în mod corect şi legal prin utilizarea stagiului complet de cotizare de 30 ani.

Pe cale de consecinţă, instanţa a respins capătul de cerere privitor la obligarea pârâtei la plata diferenţelor de bani indexate cu rata inflaţiei începând cu data de 24.02.2003, data de la care i-au fost acordate drepturile iniţiale de pensie, fiind vorba de o creanţă nenăscută.

Faţă de situaţia de fapt şi de drept expusă, în temeiul anexei 3 la Legea nr.19/2000, tribunalul a respins acţiunea formulată de reclamantul T. E. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal reclamantul solicitând modificarea ei în sensul admiterii contestaţiei.

Reclamantul a susţinut că s-au aplicat greşit dispoziţiile art.44 şi ale anexei 4 ale Legii nr.19/2000 care prevăd un stagiu complet de cotizare de 20 ani, precum şi ale art.89 din Legea nr.19/2000.

Motivul de recurs se încadrează în prevederile art.304 pct.9 Cod procedură civilă.

Pârâta intimată a depus întâmpinare solicitând respingerea recursului.

Aceasta a susţinut că reclamantul a beneficiat de dispoziţiile art.1671 alin.1, tabelul 4 şi ale art.1671 alin.3 care au fost mai avantajoase decât cele ale anexei 4 şi 5 permiţând reducerea vârstei de pensionare cu 10 ani şi 10 luni dar care nu prevăd şi reducerea stagiului de cotizare.

Recursul este fondat şi va fi respins pentru următoarele considerente:

Reclamantul este născut la 24.11.1951 şi s-a pensionat în anul 2003 în baza Legii nr.19/2000, la vârsta de 51 de ani şi 4 luni.

Acesta a prestat muncă în grupa I de muncă o perioadă de 19 ani şi 9 luni, (miner subteran).

Reclamantului îi sunt aplicabile dispoziţiile tranzitorii ale Legii nr.19/2000 – cap.9 art.160 – 168 şi nu ale art.42 -44.

Potrivit art.167 lit.b din Legea nr.19/2000, persoanele care au lucrat în condiţii speciale beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în condiţiile prevăzute în anexele 4 şi 5.

În raport de dispoziţiile art.167 alin.2 din lege şi de anul naşterii pentru reclamant vârsta standard de pensionare era 62 ani şi 2 luni.

Potrivit anexei 4 invocată de reclamant pentru stagiul de cotizare de 19 ani în condiţii speciale, vârsta de pensionare se reducea cu 9 ani, stagiul complet de cotizare fiind de 21 ani. Astfel că reclamantul se putea pensiona dacă avea vârsta de 53 ani şi 2 luni.

Acesta s-a pensionat însă la vârsta de 51 ani şi 4 luni şi aceasta se putea face numai în baza art.1671 alin.1 şi tabelului 4 care prevede că persoanelor care au lucrat în grupa I de muncă 18 ani(mai puţin de 20 de ani) li se poate reduce vârsta de pensionare cu 10 ani şi 10 luni (faţă de 9 ani cât prevede în cazul său anexa 4).

Prin urmare reclamantul nu se putea pensiona în baza art.167 lit.b şi anexei 4 pentru că nu avea vârsta necesară, aceste dispoziţii nefiindu-i aplicabile, astfel că i s-au aplicat cele ale art.1671 alin.1 şi 3 şi tabelul 4 care erau mai avantajoase în sensul că raportat la vârsta avută s-a putut pensiona.

Tabelul 4 prevede numai reducerea vârstei de pensionare nu şi a stagiului complet de cotizare, reducere prevăzută numai de anexa 4.

Potrivit dispoziţiilor art.1671 alin.5 din lege reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului 4 nu poate fi cumulată de celelalte reduceri prevăzute de Legea nr.19/2000 deci reclamantul nu poate în acelaşi timp să beneficieze şi de reducerea vârstei (conform tabelului 4) şi de reducerea stagiului complet (conform anexei 4), astfel că în mod corect la stabilirea pensiei în mod corect s-a utilizat un stagiu complet de cotizare de 30 de ani.

Pentru aceste considerente care completează pe cele ale instanţei de fond, sentinţa va fi menţinută şi în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă recursul va fi respins.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul reclamantului T. E., împotriva sentinţei civile nr.122/17.09.2007, pronunţată de Tribunalul C - S în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta – intimată Casa Judeţeană de Pensii C – S, ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.02.2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

DR.(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

Red.I.J./17.04.2008

Tehnored.: D.I/ 2 ex./21.04.2008

Prima instanţă:Tribunalul C - S

Jud. E. M., jud. J. N.

Toate spetele


Sus ↑