• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 684/2008 din data 2008-06-16
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

 

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 684/2008

Şedinţa publică de la 16 Iunie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) - judecător

(...) (...) – preşedinte secţie

(...) (...) - judecător

(...) (...) - grefier

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamantul N. F. împotriva sentinţei civile nr. 68/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul recurent , lipsind pârâta intimată.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care se constată că în şedinţa publică din această dată s-a ivit un incident procedural legat de compunerea completului de judecată alcătuit din judecătorii E. B., (...) (...) şi (...) (...). Întrucât judecătorul E. B. lipseşte, fiind plecată în concediu de odihnă în compunerea completului de judecată va intra judecătorul (...) (...) conform planificării de permanenţă pe materii. Completul astfel constituit din judecătorii (...) (...) , (...) (...) şi (...) (...) a păstrat cauza pentru soluţionare.

Se constată că s-a depus la dosar din partea pârâtului intimat întâmpinare , comunicându-se un exemplar cu reclamantul recurent.

Reclamantul recurent arată că nu mai are alte cereri de formulat , împrejurare faţă de care instanţa constată cauza în stare de soluţionare şi o lasă în pronunţare acordând cuvântul în susţinerea recursului .

Reclamantul recurent susţine recursul solicitând admiterea acestuia modificarea sentinţei atacate şi rejudecând admiterea acţiunii în sensul de a reduce vârsta standard de pensionare la 63 ani potrivit tabelului din Legea 19/2000.

 

CURTEA DE APEL

 

Asupra recursului civil de faţă;

 

Prin acţiunea civilă formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub dosar nr(...) reclamantul N. F. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii A solicitând anularea deciziei nr.9702/31.10.2007 emisă de aceasta, şi plata pensiei lunare începând cu data de 10.07.2007.

În motivarea cererii arată că la data de 10.07.2007 a depus dosarul de pensionare pentru limită de vârstă, la acea dată vârsta standard de pensionare fiind de 63 de ani şi o lună potrivit tabelului din Legea 19/2000.

La data depunerii cererii –arată reclamantul – acesta avea lucraţi în grupa I de muncă 8 ani 10 luni şi 19 zile şi respectiv în grupa a doua de muncă 19 ani 7 luni şi 16 zile, beneficiind în opinia sa de o reducere din vârsta de pensionare de 6,6 ani.

În condiţiile în care la data depunerii cererii avea 57 de ani şi o lună, apreciază că decizia emisă de pârâtă şi prin care cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă a fost respinsă, este nelegală urmând a fi anulată.

Prin întâmpinarea depusă la fila 10 din dosar pârâta solicită respingerea acţiunii învederând că în mod greşit reclamantul susţine că reducerea cumulată de grupă este de 6 ani şi 6 luni.

Susţine pârâta că pentru 27 de ani 5 luni şi 18 zile (perioadă cumulată de grupa I şi II de muncă) reducerea de vârstă este de 6 ani conform tabelului 1 din Legea nr.19/2000 şi că potrivit art.42 din acelaşi act normativ, din vârsta standard de 65 de ani se scade reducerea de 6 ani, rezultând că vârsta la care se poate pensiona reclamantul este de 59 de ani.

O altă modalitate de reducere a vârstei – arată pârâta – este cea precizată în anexa 3 din Legea 19/2000 ţinând cont de vârsta avută la data depunerii dosarului şi potrivit căreia, în iulie 2007 când reclamantul a depus dosarul, vârsta acestuia trebuia să fie de 63 de ani şi o lună din care se scade reducerea cea mai mare pentru anii lucraţi în grupă de muncă (respectiv 4 ani şi 10 luni în grupa II) rezultând vârsta de pensionare a acestuia ca fiind de 58 de ani şi 3 luni, vârstă pe care reclamantul nu o avea în iulie 2007.

Prin sentinţa civilă nr.68/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...), s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamantul N. F. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii A.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă că reclamantul, născut în iunie 1950, are vârsta standard de pensionare potrivit anexei 9 la Ordinul 304/2001, de 65 ani.

Reclamantul nu poate beneficia de vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa 3, întrucât de conţinutul acesteia beneficiază doar persoanele care îndeplinesc vârsta de pensionare la data depunerii cererii, fără a beneficia şi de alte reduceri decât cele prevăzute în anexă.

Deci, reclamantul nu poate beneficia şi de reducerea aferentă anilor lucraţi în condiţii deosebite.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, solicitând admiterea acestuia.

În expunerea de motive arată că nu înţelege de ce se ia în calcul vârsta de 65 ani care conform tabelului nr.1 la Legea 19/2000 va fi împlinită în 2015. Susţine deci că tabelul menţionat specifică în mod clar vârsta standard de pensionare.

Mai invocă calcularea greşită a grupelor de muncă ce îi permit o reducere de 6 ani şi 6 luni, astfel că vârsta de pensionare ar fi de 58 ani şi 6 luni.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii A a formulat întâmpinare (fila 8) prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat şi nemotivat şi menţinerea sentinţei atacate ca legală şi temeinică.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma aspectelor critice invocate şi din oficiu potrivit art.304/1 Cod procedură civilă, Curtea apreciază recursul de faţă ca nefondat, urmând a-l respinge în temeiul art.312 Cod procedură civilă, pentru considerentele ce vor fi mai jos expuse:

Potrivit art.42 din Legea 19/2000:

„(1) Asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1”.

Reclamantul cumulează 27 ani, 5 luni şi 18 zile în grupa I şi a II-a de muncă, iar conform tabelului 1 din Legea 19/2000, reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 ani. Astfel, din vârsta standard de pensionare se scade reducerea de 6 ani, astfel că data pensionării este la 59 ani, ori la data depunerii cererii la Casa Judeţeană de Pensii, recurentul avea doar vârsta de 57 ani şi o lună.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de recurs, conform menţiunilor din carnetul de muncă se constată că recurentul a lucrat în grupa I de muncă în perioadele 18.06.1998 – 30.04.1999 şi respectiv 01.11.1990 – 18.03.1998, adică 10 luni şi 12 zile şi respectiv 7 ani, 4 luni şi 17 zile, adică un total de 8 ani, 2 luni şi 29 zile, Casa Judeţeană de Pensii valorificându-i chiar mai mult decât atât, respectiv un plus de 8 luni.

Pentru grupa a II-a de muncă rezultă un număr de 18 ani 6 luni şi 29 zile şi nu de 19 ani, 7 luni şi 16 zile, cât susţine recurentul.

Faţă de aceste considerente, se constată că sentinţa atacată este la adăpost de criticile formulate, urmând a fi menţinută ca legală şi temeinică.

 

Pentru aceste motive

În numele legii

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de reclamantul N. F. împotriva sentinţei civile nr. 68/2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...).

(continuarea deciziei civile nr.684/16.06.2008).

 

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 16.06.2008.

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)-CO

Semnează preşedintele

Curţii de Apel

B. E.

 

Grefier,

(...) (...)-CO

Semn.prim-grefier

F. H.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. N.V.

Tehnored. C.M.I/2ex.

Jud.fond: M. E.,

M. E.

Toate spetele


Sus ↑