• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 2868 din data 2009-05-08
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 2868

 

Şedinţa publică de la 08 Mai 2009

Complet constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamantul U. G împotriva sentinţei civile nr. 6463/04.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii D, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că recursul este declarat şi motivat în termen legal, recurentul solicitând şi judecarea potrivit art. 242 alin. 2 Cod proc. civ.

Curtea, având în vedere că se solicită judecarea în lipsa părţilor, constată pricina în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

 

CURTEA:

 

Asupra recursului civil de faţă:

La data de 23.06.2008, contestatorul U. G a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 27338/08.01.2008 emisă de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea acesteia şi emiterea unei noi decizii, cu luarea în considerare a adeverinţei nr. 1256/08.12.1997.

În motivare, contestatorul a arătat că a formulat cerere pentru pensionare anticipată parţială, care i-a fost respinsă cu motivarea că are stagiul de cotizare mai mic decât stagiul complet, fără însă a se ţine seama de faptul că în perioada 09.10.1976 – 31.03.1994 a lucrat în grupa a II – a de muncă.

La 29.08.2008, intimata a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei.

T r i b u n a l u l D o l j, prin sentinţa nr. 6463 din 04 decembrie 2008, a respins contestaţia formulată de contestatorul U. G în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii D.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că potrivit art. 50, alin. 1 din Legea nr. 19/2000, asiguraţii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum şi cei care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 10 ani pot solicita pensie anticipată parţială cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

Potrivit art. 51, alin. 1 din Legea nr. 19/2000, asiguraţii care au desfăşurat activităţi în condiţii deosebite sau în condiţii speciale de muncă, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe această bază, pot beneficia de prevederile art. 50. În aceste cazuri, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.

Cum contestatorul s-a născut la data de 20.04.1948, având 59 ani şi 7 luni la data înscrierii la pensie, iar vârsta standard de pensionare fiind de 64 ani şi 5 luni, stagiul complet de cotizare necesar contestatorului pentru pensionarea anticipată parţială este de 33 ani şi 10 luni, stagiu pe care însă acesta nu l-a realizat.

Luarea în considerare a perioadei 09.10.1976 – 31.03.1994 ca fiind lucrat în grupa a II – a de muncă are consecinţe numai în ceea ce priveşte reducerea vârstei de pensionare, nu însă şi în ceea ce priveşte stagiul de cotizare necesar pentru pensionarea anticipată parţială.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul, criticând-o ca netemeinică şi nelegală.

In motivele de recurs susţine că la emiterea deciziei de pensionare nu a fost avută în vedere perioada 09.10.1976 – 31.03.1994 în care a desfăşurat activitate în grupa a II-a de muncă şi care se regăseşte şi în adeverinţa nr. 1256 din 078.12.1997 emisă de SC „D.” SA.

A susţinut recurentul că ,chiar dacă această perioadă nu are influenţă asupra stagiului de cotizare necesar pentru pensionarea anticipată parţială ar putea avea în viitor asupra punctului de pensie (de exemplu art.165 ind.1 din Legea nr.19/2000).

Recurentul a mai arătat că intimata nu pune în aplicare prevederile Ordinului nr.590/2008 refuzând să valorifice adeverinţa în discuţie datorită lipsei unor elemente de identificare şi anume:data naşterii,CNP,nr.şi seria actului de identitate,numele şi prenumele părinţilor,în cuprinsul adeverinţei nu este menţionat punctul din anexa la Ordinul nr.50/1990 în care se încadrează meseria deşi la punctul 6 din acest ordin se prevede că adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor întocmite şi eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin ,se utilizează la stabilirea şi /sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate ,chiar dacă nu sunt conforme cu modelul din anexă.

În drept a invocat dispoziţiile art.299 şi următoarele din C o d u l d e procedură civilă.

Intimata ,deşi legal citată ,nu a depus întâmpinare în cauză.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,a actelor şi lucrărilor dosarului ,precum şi în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză,Curtea constată şi reţine următoarele:

Recurentul în motivele de recurs nu contestă reţinerile instanţei cu privire la faptul că nu a realizat stagiul complet de cotizare pentru a fi îndeplinite condiţiile de a beneficia de pensie anticipată parţial ci doar modul de valorificare a adeverinţei nr.1256/1997 instanţa va analiza sentinţa prin prisma acestor susţineri..

Instanţa de fond în mod corect a apreciat că recurentul nu îndeplineşte condiţiile de pensionare anticipată parţial deoarece nu a realizat stagiul complet de cotizare ,condiţie impusă de art.50-51 din Legea nr.19/2000.

Cu privire la faptul că nu i s-a valorificat perioada 09 10 1976-31 03 1994 ,Curtea ,observând desfăşurătorul privind activitatea în muncă,constată,pe de o parte, că i-a fost valorificată dar ca fiind lucrată în condiţii normale,iar pe de altă parte, activitatea desfăşurată în grupa a II a de muncă nu influenţează decât vârsta standard de pensionare conducând la o reducere a acesteia iar o adeverinţă care atestă activitate desfăşurată în grupa a II a va fi analizată în viitor, atunci când vor fi îndeplinite condiţiile pentru deschiderea dreptului la pensie şi va produce efectele prevăzute de legea în vigoare la acel moment.

Cu privire la faptul că adeverinţa nr.1256/08 12 1997 emisă de SC D. SA C trebuia fi valorificată deşi nu este conformă cu modelul din anexa la Ordinul nr.590/2008 emis de N.,aşa cum prevede art.6 ,Curtea constată că această adeverinţă nu numai că nu este conformă cu acest model dar este lapidară,neconţinând nici măcar punctul şi anexa la Ordinul nr.50/1990 în care era încadrată activitatea desfăşurată de recurent adică temeiul juridic al încadrării în grupă superioară de muncă ,si procentul.

Faţă de aceste aspecte,Curtea urmează ca în baza art.312 Cod procedură civilă să respingă recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de reclamantul U. G împotriva sentinţei civile nr. 6463/04.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii D, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 08 mai 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) H.

 

Red. Jud. M.M.

2 ex/08 06 2009

j. fond: M.H.

R.G.

Toate spetele


Sus ↑