• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 104 din data 2009-02-05
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- contestaţie decizie pensionare –

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. 104

Şedinţa publică din 5 februarie 2009

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol judecarea recursului declarat de contestatorul E. A. J., domiciliat în sat E., comuna U., judeţul S, împotriva sentinţei nr. 1796 din 6 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a – secţia civilă în dosarul nr(...).

La apelul nominal s-a prezentat recurentul, lipsă fiind reprezentantul intimatei Casa Judeţeană de Pensii S.

Procedura este completă.

S-au verificat lucrările dosarului după care, instanţa constatând recursul în stare de judecată, a acordat cuvântul la dezbateri.

Recurentul, reiterând motivele precizate în scris, a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei şi pe fond, admiterea contestaţiei, anularea deciziei nr. 20426/2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii S şi obligarea acesteia să-l înscrie la pensie întrucât îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

 

C U R T E A,

 

Asupra recursului de faţă, constată :

Prin sentinţa civilă nr. 1796 din 6.11.2008, T r i b u n a l u l S u c e a v a a respins ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul de contestatorul E. A. J. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii S.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că prin decizia nr. R/20426 din 20.03.2008 emisă de intimată, s-a respins cererea de pensionare a contestatorului, motivat de faptul că acesta nu îndeplineşte condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare din Legea nr. 19/2000.

În motivarea soluţiei date prima instanţă a avut în vedere că la data formulării cererii, respectiv 21.01.2008, potrivit Anexei 3 la Legea nr. 19/2000, vârsta standard de pensionare cu reducerea de 5 ani şi 6 luni era de 57 de ani şi 9 luni, ori contestatorul la acea dată avea vârsta de 56 de ani şi 7 luni, situaţie ce nu-i permitea înscrierea la pensie anticipată.

Împotriva acestei sentinţe contestatorul a declarat recurs criticând-o ca nelegală şi netemeinică susţinând că pârâta Casa Judeţeană de Pensii S i-a calculat greşit grupa a II – a de muncă.

Totodată, recurentul mai susţine că în prezent are îndeplinită condiţia de vârstă cerută de lege.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport cu motivele de recurs invocate de contestator, curtea constată că acesta este neîntemeiat.

Astfel aşa cum în mod corect a reţinut şi prima instanţă potrivit art. 41 din Legea nr. 19/2000, pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare.

Ori la data solicitării înscrierii la pensie, recurentul avea vârsta de 56 ani şi 7 luni.

Cum reclamantului recurent i s-a redus vârsta standard de pensionare cu 5 ani şi 6 luni, acesta la data solicitării înscrierii la pensie, nu îndeplinea condiţiile de vârstă prevăzute în anexa 3 din Legea nr. 19/2000.

Aşa fiind, faţă de cele ce preced, curtea, în baza dispoziţiilor art. 312 alin. 1 din C o d u l d e procedură civilă, va respinge ca nefondat recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatorul E. A. J., împotriva sentinţei nr. 1796 din 6 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a – secţia civilă în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 5 februarie 2009.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

Red. B.N.

Jud. fond D. G.

U. M.

Tehnored. B.Z.

Ex. 2 / 10.02.2009

Toate spetele


Sus ↑