• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 678/R/2008 din data 2008-03-18
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,

pentru minori şi familie

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 678/R/2008

Şedinţa publică din data de 18 martie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...) – vicepreşedinte Curtea de Apel

JUDECĂTOR : (...) (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) S.

GREFIER : O. O.

 

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamanta T. F. împotriva sentinţei civile nr. 2311 din 29 noiembrie 2007 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...) privind şi pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C., având ca obiect asigurări sociale – contestaţie împotriva deciziei de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamanta recurentă, lipsind reprezentantul pârâtei intimate.

Procedura de citare este realizată.

Recursul este declarat în termenul legal, a fost comunicat intimatei şi este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care

Reclamanta recunoaşte că a depus contestaţia peste termenul prevăzut de Legea nr. 19/2000, aceasta fiind respinsă ca tardivă de instanţa de fond.

Cu privire la excepţia pusă în discuţie de instanţa de recurs, reclamanta lasă la aprecierea instanţei soluţionarea ei.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr.2311 din 29 nov.2007, T r i b u n a l u l C l u j a respins acţiunea promovată de reclamanta T. F. împotriva pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, prin care a solicitat anularea deciziei de pensionare nr.(...) din 12.05.2007 şi obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensionare prin care să i se reţină în mod corect stagiul de cotizare.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că decizia de pensionare nr.(...)/12.05.2006 a fost comunicată reclamantei la data de 16 mai 2006 şi contestaţia împotriva acesteia este formulată la data de 29 octombrie 2007.

Potrivit art.87 din Legea nr.19/2000 termenul înăuntrul căruia se poate face contestaţie împotriva deciziei de pensionare este de 45 de zile de la comunicare.

În speţă acest termen a fost depăşit, astfel că cererea reclamantei este tardiv formulată.

În atare, situaţie s-a admis excepţia tardivităţii formulării cererii şi s-a respins acţiunea.

Împotriva sentinţei, reclamanta a declarat în termen recurs solicitând modificarea ei în sensul admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată.

Critică în esenţă sentinţa prin aceea că deşi recunoaşte că a depăşit termenul legal de contestare a deciziei de pensionare, nu este normal ca o decizie nelegală să îşi producă efectele.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate de reclamantă, Curtea reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.87 din Legea 19/2000 invocate şi de instanţa de fond, termenul în care poate fi atacată o decizie de pensionare este de 45 zile de la data comunicării ei, iar neatacarea ei în termenul prevăzut de lege fac e ca aceasta să devină definitivă (art.88 din Legea 19/2000).

În cazul din speţă chiar reclamanta, prin recursul formulat, recunoaşte că a atacat decizia cu mult peste termenul de 45 zile, astfel că în raport de această situaţie, văzând şi dispoziţiile art.299 şi 312 C.proc.civ., Curtea va respinge ca nefondat recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta T. F. împotriva sentinţei nr. 2311 din 29 noiembrie 2007 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 18 martie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...)-(...) (...) (...) S.

 

 

 

GREFIER,

O. O.

 

 

 

 

 

 

 

Red.AR

Dact.T./2ex.

15.04.2008

Toate spetele


Sus ↑