• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 7101 din data 2009-12-07
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 7101

Şedinţa publică de la 07 E. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x.x

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, împotriva sentinţei civile nr.2114/27.05.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata N. N., având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns consilier juridic N. U. pentru recurenta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D şi intimata contestatoare N. N..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că recursul este declarat şi motivat în termen legal, după care constatându-se cauza în stare de judecată se acordă cuvântul părţilor pentru a pune concluzii asupra recursului de faţă.

Consilier juridic N. U. pentru recurenta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, pune concluzii de admiterea recursului,modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii.

Intimata contestatoare N. N., solicită respingerea recursului şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j.

 

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr. 2114/27.05.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...) s-a admis în parte contestaţia formulată de contestatoarea N. N. în contradictoriu cu pârât CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D.

S-a dispus anularea deciziei nr. 27350/03.02.2009 emisă de intimată.

A fost obligată intimata să stabilească drepturile de pensie ale contestatoarei, pentru limită de vârstă, începând cu data de 01.05.2008 şi să emită o nouă decizie în acest sens.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Contestatoarea a formulat cerere de înscriere la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard, la data de 01.11.2007, depunând şi adeverinţa nr. 4394/15.10.2007 conform căreia în perioada 25.01.1978- 15.02.1983 şi 12.09.1984 – 01.04.2001 a beneficiat de încadrare în grupa a II a de muncă.

Intimata a respins cererea contestatoarei, întrucât aceasta nu îndeplineşte condiţiile de înscriere la pensia solicitată, având împlinită vârsta de 54 ani şi 5 luni.

Prin sentinţa nr. 2587/15.04.2008 a T r i b u n a l u l u i D o l j, definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 9081/28.10.2008 a Curţii de A P E L C R A I O V A se confirmă dreptul contestatoarei de a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare corespunzător perioadei lucrate în grupa a II a de muncă menţionată anterior.

Conform eşalonării vârstelor de pensionare prevăzute de art. 41 alin. 4 din Legea nr. 19/2000, contestatoarea îndeplinea condiţia de pensionare pentru limită de vârstă în noiembrie 2012, la vârsta de 59 ani şi 5 luni. Prin reducerea prevăzută de art. 42 – tabel 1 – din Legea nr. 19/2000, pentru cei peste 21 ani lucraţi în grupa a II a de muncă, vârsta standard se reduce cu 4 ani şi 6 luni.

Aplicând reducerea, rezultă că de la data de 01.05.2008, contestatoarea îndeplinea toate condiţiile prevăzute de lege pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.

Instanţa a constatat astfel, neîntemeiată decizia intimatei de respingere a cererii de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare, dispusă prin decizia nr. 27350/03.02.2009.

Împotriva sentinţei a declarat recurs în termen CJP D, prin reprezentantul său legal director coordonator invocând nelegalitatea şi netemeinicia sentinţei cu motivarea :

Prin sentinţa recurată s-a anulat decizia nr. 4394/15.10.2007, iar recurenta a fost obligată să emită o nouă decizie de pensionare cu luarea în calcula a adeverinţei nr.4394/15.10.2007 emisă de U. şi nu să emită decizie pentru limită de vârstă.

Această obligaţie a fost îndeplinită de unitate prin emiterea deciziei nr.27350/03.02.2009 în care au fost avute în vedere perioadele 25.01.1978-15.02.1983 şi 12.09.1984-01.04.2001 ca fiind lucrate în gr. a II-a de muncă, aşa cum rezultă din D.. nr.10, din desfăşurătorul buletinului de calcul cu date privitoare la activitatea în muncă.

Învederează faptul că intimata –contestatoarea formulat cerere de pensionare iniţial înregistrată sub nr.27756/29.10.2007 fiind propusă de unitatea-angajatoare la pensie pentru limită de vârstă începând cu 01.11.2007.

La acea dată, contestatoarea avea vârsta de 54 de a ani şi 5 luni, iar vârsta standard de pensionare prevăzută de anexa nr.3 la Legea 19/2000 este de 59 de ani şi 5 luni, însă reducerea vârstei de pensionare pentru cei 21 ani, 7 luni şi 9 zile, lucraţi în gr. a II-a de muncă este de 4 ani şi 6 luni, aşa cum prevăd dispoz. U.. Nr.1, art.42 din legea 19/2000, nefiind îndeplinită condiţia vârstei de pensionare -54 ani şi 11 luni pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii.

Recursul este nefondat.

Examinându-se sentinţa recurată în raport de criticile invocate în recurs se vor reţine următoarele :

Deşi recurenta confirmă că intimata-contestatoare îndeplineşte condiţiile prev. de legea 19/2000, beneficiind de gr. a II-a de muncă, totuşi nu a redus vârsta de pensionare cu 4 ani şi 6 luni, adică la împlinirea vârstei de 54 ani şi 11 luni pe care a împlinit-o la data de 01.05.2008.

Recurenta a emis decizia nr.27350/03.02.2009, dată la care intimata-contestatoare îndeplinea condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă, cum de altfel recunoaşte şi recurenta în întâmpinarea depusă la instanţa de recurs în raport de cei 21 ani,7 luni şi 9 zile lucraţi în gr. a II-a de muncă şi astfel că reducerea vârstei de pensionare este de 4 ani şi 6 luni potrivit tab. Nr. 1 al. Art.42 din legea 19/2000.

 

 

 

 

Faţă de cele arătate se va aprecia sentinţa recurată legală şi temeinică, urmând ca în baza art.312 al.1 C.pr.civilă să se respingă recursul declarat în cauză.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, împotriva sentinţei civile nr.2114/27.05.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata N. N..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 E. 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

Red. Jud.I.B.

Tehn.I.C./Ex.2/15.12.2009

J.F./D. T. şi

G. T.

Toate spetele


Sus ↑