• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. DEC.NR.255/AS din data 2009-09-22
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR.255/AS

Şedinţa publică de la 29 septembrie 2009

Completul specializat pentru cauze privind

Conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol, soluţionarea recursului civil formulat de recurentul – reclamant E. J., domiciliat în C,(...) împotriva sentinţei civile nr.167/2.03.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în C,(...), având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 22 septembrie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 24.09.2009, la data de 28.09.2009 şi la data de 30.09.2009, când a dat următoarea soluţie:

 

C U R T E A

 

Reclamantul E. J. a chemat în judecată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, solicitând, pe calea contestaţiei, anularea deciziei de pensionare nr. 34846/9.12.2008 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

În considerente, reclamantul a arătat că la data de 4.06.2008, S.C. D. S.A. a dispus încetarea activităţii sale în temeiul art. 65 al. 1 Codul muncii, ca urmare a concedierii colective. Urmare acestei situaţii a devenit şomer, în condiţiile Legii nr. 76/2002, fără însă a fi înscris la dreptul de a obţine ajutorul de şomaj, întrucât societatea angajatoare a apreciat că fostul salariat îndeplineşte condiţiile de pensionare, înaintând dosarul casei de pensii.

Prin decizia emisă la 9.12.2008, Casa Judeţeană de Pensii C a respins cererea sa de deschidere a drepturilor de pensie, motivând că asiguratul are dreptul la pensie la împlinirea vârstei de 65 de ani ( la data depunerii cererii având 56 ani şi 8 luni ).

S-a mai apreciat de către casa de pensii că asiguratul nu are realizat stagiul complet de cotizare de 35 de ani, contribuţia sa la fondul de pensii fiind de 31 ani, 1 lună şi 21 de zile.

Reclamantul a apreciat că instituţia pârâtă nu a luat în considerare perioada de activitate desfăşurată în condiţii speciale de muncă şi care aduce beneficiul reducerii vârstei standard de pensionare, conform B. 4 şi 5 din Legea nr. 19/2000.

Prin întâmpinare, pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. S-a susţinut în apărare că această cerere de pensionare a fost respinsă, întrucât stagiul total de cotizare realizat de reclamant este, conform documentaţiei administrative, de 31 ani 1 lună şi 21 zile, din care: în grupa I de muncă 15 ani, 7 luni şi 21 zile; condiţii normale 6 ani, 4 luni şi 4 zile; stagiu asimilat 1 an, 4 luni şi 9 zile; stagiu asimilat alte drepturi de asigurări sociale 3 luni şi 17 zile; stagiu aferent grupei I de muncă 7 ani şi 6 luni.

Pârâta a menţionat că a făcut aplicabilitatea atât a prevederilor art. 41 cât şi a celor ale art. 1671 din Legea nr. 19/2000.

Astfel, art. 41 din lege şi pct. 3 capitolul B din Ordinul nr. 340/2001 conduc la o vârstă standard de pensionare de 65 ani, precum şi la un stagiu complet de 35 ani. Prin raportare la art. 1671 din lege vârsta standard de pensionare este de 63 ani şi 5 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 31 ani şi 10 luni.

Astfel, a conchis pârâta, reclamantul nu întruneşte nici una dintre condiţiile legale pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Prin sentinţa civilă nr.167/27.03.2009 T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a a respins cererea formulată de reclamantul E. J. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C.

Pentru a soluţiona astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele:

Prin decizia nr. 34846/9.12.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii C a fost respinsă cererea de acordare a pensiei pentru limită de vârstă formulată de reclamantul E. J., pe considerentul că vârsta la data înscrierii la pensie este mai mică decât vârsta standard de pensionare, iar stagiul de cotizare este mai mic decât stagiul complet de cotizare.

Potrivit art. 41 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

În speţă, la data depunerii cererii de pensionare (25.08.2008), reclamantul avea vârsta de 56 ani şi 8 luni, fiind născut la 15.12.1951.

Vârsta standard de pensionare prevăzută de Anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000 era, în raport de acelaşi criteriu – data depunerii cererii, de 63 ani şi 5 luni.

Stagiul pe care reclamantul urma să-l aibă pentru a îndeplini această cerinţă legală era cel minim, astfel cum stabileşte textul invocat, anume, 11 ani şi 10 luni.

Astfel, potrivit art. 1671 din Legea nr. 19/2000, într-un interval de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.

Reclamantul E. J. are o perioadă de activitate în grupa I de muncă, recunoscută de instituţia pârâtă, de 15 ani şi 7 luni, ceea ce conduce la o reducere a vârstei standard de pensionare cu 8 ani şi 5 luni. Aplicarea acestui text ar fi determinat, aşadar, o vârstă redusă de pensionare de până la 55 ani

( 63/5 – 8/5 ).

În ce priveşte aplicarea condiţiilor speciale de pensionare, se va reţine că acestea nu sunt probate, întrucât stagiul realizat în grupa I de muncă nu este încadrată întotdeauna, prin similitudine, cu stagiul realizat în condiţii speciale astfel cum este reglementat prin Legea nr. 226/2006, iar reclamantul nu a prezentat înscrisuri care să ateste realizarea unei perioade de 21 ani, 11 luni şi 25 de zile în condiţii speciale.

Reclamantul E. J. a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr.167/27.03.2009, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Critica sentinţei prin motivele de recurs a vizat în esenţă următoarele:

Precizează recurentul că în mod greşit intimata Casa Judeţeană de Pensii a apreciat că vârstă standard de pensionare pentru ieşirea la pensie pentru limită de vârstă este de 65 ani iar stagiul complet de cotizare este de 35 ani, invocând anexa 9 din P. 340/2001, deoarece anexa 9 nu poate fi aplicată, având în vedere forţa juridică superioară a legii 19/2001, anexa 3, faţă de un act administrativ(P. 340/2001), care nu poate adăuga la lege.

Conform art.41 al.1 şi al.2 din legea 19/2001, cu privire la bărbaţi, vârsta standard de pensionare va creşte de la 62 ani la 65 ani, iar stagiul minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani până în anul 2013.

Prin urmare, conform anexei 3 la data depunerii cererii de pensionare pentru limită de vârstă(25.08.2008), vârsta standard de pensionare pentru bărbaţi este de 63 ani şi 5 luni, stagiul minim de cotizare este de 11 ani şi 10 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 31 ani şi 10 luni.

Prima condiţie(stagiul minim de cotizare de 11 ani şi 10 luni) este îndeplinită, recurentul depăşind cu mult stagiul minim de cotizare.

A doua condiţie(vârsta standard de pensionare prevăzută de anexa 3 – de 63 ani şi 5 luni) este şi aceasta îndeplinită.

Astfel Casa Judeţeană de Pensii şi instanţa de judecată reţin că recurentul a lucrat 15 ani şi 7 luni în grupa I de muncă, înainte de apariţia legii 19/2000, situaţie în care conform art. 1671 din legea 19/2000, acesta beneficiază de reducerea vârstei standard, conform tabelului 4, lucru ce duce la reducere cu 8 ani şi 5 luni.

Cum vârsta standard de pensionare la data depunerii cererii de pensionare(25.08.2008)este de 63 ani şi 5 luni, scăzând 8 ani şi 5 luni, rezultă că recurentul putea ieşi la pensie la vârsta de 55 ani, ori la data depunerii cererii acesta avea împliniţi 56 ani şi 8 luni.

Analizând sentinţa recurată din prisma criticilor formulate Curtea a respins recursul ca nefondat pentru următoarele considerente:

Prin cererea formulată de Casa Judeţeană de Pensii C la data de 25.08.2008 înregistrată sub nr.34846, contestatorul a solicitat pensionarea pentru limită de vârstă.

Prin decizia nr.34846/09.12.2008 Casa Judeţeană de Pensii C a respins cererea cu motivarea că vârsta la data înscrierii la pensie este mai mică decât vârsta standard de pensionare, iar stagiul de cotizare este mai mic decât stagiul complet de cotizare.

Potrivit art. 41 al.1 din legea 19/2000 pensia pentru limită de vârstă se asigură asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare.

Conform anexei nr.3 la legea 19/2000 la data formulării cererii de pensionare, respectiv 25.08.2008, contestatorul trebuia să aibă o vârstă de 63 ani şi 5 luni, un stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 10 luni şi un stagiu minim de cotizare de 11 ani şi 10 luni.

Contestatorul a arătat că beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, întrucât a lucrat 15 ani şi 7 luni în grupa I de muncă.

Conform art. 1671 al.1 din legea 19/2000: „ într-un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr.4

Reclamantul a desfăşurat o activitate încadrată în grupa I de muncă de 15 ani şi 7 ani, ceea ce ar fi condus la o reducere a vârstei standard de pensionare cu 8 ani şi 5 luni.

Aplicarea acestui text ar fi determinat o vârstă redusă de pensionare de 55 de ani, iar la data formulării cererii de pensionare contestatorul avea vârsta de 56 ani şi 8 luni.

Însă, contestatorul nu îndeplineşte condiţia prevăzută de alin.4 din art. 1671 din legea 19/2000.

Potrivit acestor prevederi vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr.4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr.3, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul la pensie.

Deci pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, condiţia care trebuie îndeplinită este realizarea stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii, în care se deschide dreptul la pensie.

În speţă, contestatorul nu îndeplineşte condiţia stagiului complet de cotizare de 31 ani şi 10 luni, acesta având un stagiu de cotizare realizat de 31 ani şi 1 lună.

În consecinţă, în mod greşit contestatorul se raportează la stagiul minim de cotizare de 11 ani şi 10 luni, întrucât pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, condiţia este realizarea unui stagiu complet de cotizare, respectiv de 31 ani şi 10 luni.

Pentru considerentele arătate mai sus, potrivit art. 312 C.pr.civ. Curtea a respins recursul ca nefondat şi a menţinut sentinţa recurată ca legală şi temeinică.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul civil formulat de recurentul – reclamant E. J., domiciliat în C,(...) împotriva sentinţei civile nr.167/2.03.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în C,(...), ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.09.2009.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

 

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

Jud.fond: G.L.; M.G.

Red.dec.- jud. J.(...)/21.10.2009

U. – gref.C.(...)

2 ex./26.10.2009

 

Toate spetele


Sus ↑