• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale - Contestatie in anulare. Recurs

Hotararea nr. 2847 din data 2008-10-07
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de Muncă

şi Asigurări Sociale

DOSAR NR(...)

DECIZIA CIVILĂ NR. 2847

Şedinţa publică din 7 octombrie 2008

 

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

 

GREFIER: (...) (...)

 

S-a luat în examinare contestaţia în anulare formulată de contestatorul T. E. împotriva deciziei civile nr. 211/19.02.2008 pronunţată de Curtea de A p e l T i m i ş o a r a în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C-S.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă contestatorul personal, lipsind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin Serviciul Registratură, un exemplar de pe aceasta fiind comunicată contestatorului, care arată că nu solicită acordarea unui nou termen în vederea studierii întâmpinării.

Nemaifiind cereri de formulat sau excepţii de invocat, se acordă cuvântul asupra contestaţiei.

Contestatorul solicită admiterea contestaţiei în anulare, pentru motivele expuse în scris.

 

CURTEA

 

Constată că prin decizia civilă nr. 211/19.02.2008, Curtea de A p e l T i m i ş o a r a a respins recursul reclamantului T. E., împotriva sentinţei civile nr.122/17.09.2007, pronunţată de Tribunalul C - S în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta – intimată Casa Judeţeană de Pensii C – S, ca nefondat.

Pentru a hotărî astfel, Curtea a stabilit următoarele:

Reclamantul este născut la 24.11.1951 şi s-a pensionat în anul 2003 în baza Legii nr.19/2000, la vârsta de 51 de ani şi 4 luni.

Acesta a prestat muncă în grupa I de muncă o perioadă de 19 ani şi 9 luni, (miner subteran).

Reclamantului îi sunt aplicabile dispoziţiile tranzitorii ale Legii nr.19/2000 – cap.9 art.160 – 168 şi nu ale art.42 -44.

Potrivit art.167 lit.b din Legea nr.19/2000, persoanele care au lucrat în condiţii speciale beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în condiţiile prevăzute în anexele 4 şi 5.

În raport de dispoziţiile art.167 alin.2 din lege şi de anul naşterii pentru reclamant vârsta standard de pensionare era 62 ani şi 2 luni.

Potrivit anexei 4 invocată de reclamant pentru stagiul de cotizare de 19 ani în condiţii speciale, vârsta de pensionare se reducea cu 9 ani, stagiul complet de cotizare fiind de 21 ani. Astfel că reclamantul se putea pensiona dacă avea vârsta de 53 ani şi 2 luni.

Acesta s-a pensionat însă la vârsta de 51 ani şi 4 luni şi aceasta se putea face numai în baza art.1671 alin.1 şi tabelului 4 care prevede că persoanelor care au lucrat în grupa I de muncă 18 ani(mai puţin de 20 de ani) li se poate reduce vârsta de pensionare cu 10 ani şi 10 luni (faţă de 9 ani cât prevede în cazul său anexa 4).

Prin urmare reclamantul nu se putea pensiona în baza art.167 lit.b şi anexei 4 pentru că nu avea vârsta necesară, aceste dispoziţii nefiindu-i aplicabile, astfel că i s-au aplicat cele ale art.1671 alin.1 şi 3 şi tabelul 4 care erau mai avantajoase în sensul că raportat la vârsta avută s-a putut pensiona.

Tabelul 4 prevede numai reducerea vârstei de pensionare nu şi a stagiului complet de cotizare, reducere prevăzută numai de anexa 4.

Potrivit dispoziţiilor art.1671 alin.5 din lege reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului 4 nu poate fi cumulată de celelalte reduceri prevăzute de Legea nr.19/2000 deci reclamantul nu poate în acelaşi timp să beneficieze şi de reducerea vârstei (conform tabelului 4) şi de reducerea stagiului complet (conform anexei 4), astfel că în mod corect la stabilirea pensiei în mod corect s-a utilizat un stagiu complet de cotizare de 30 de ani.

Împotriva deciziei civile nr. 211/19.02.2008, contestatorul T. E. a formulat contestaţie în anulare, solicitând anularea hotărârii pronunţate în recurs în temeiul dispoziţiilor art. 319 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă raportat la dispoziţiile art. 304 pct. 5 şi 9 Cod procedură civilă şi art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă.

În motivare, contestatorul arată că instanţa de recurs a aplicat dispoziţiile art. 167 lit. b din Legea nr. 19/2000, însă s-a dat o interpretare greşită a dispoziţiilor art. 1671 tabelul 4, care a fost introdus ulterior în Legea nr. 19/2000 pe termen limitat şi numai pentru persoanele care au desfăşurat activitate încadrată în grupa I de muncă.

Menţionează că Legea nr. 226/2006 evidenţiază clar şi situaţia persoanelor pensionate în baza art. 1671 din Legea nr. 19/2000, situaţie care îi este aplicabilă, astfel că se impune anularea deciziei pronunţate în recurs şi, în consecinţă, a hotărârii primei instanţei, în sensul obligării pârâtei să emită o nouă decizie privind recalcularea pensiei contestatorului în care să se utilizeze un stagiu de cotizare de 21 ani.

Prin întâmpinare intimata Casa Judeţeană de Pensii C-S s-a opus admiterii contestaţiei în anulare cu motivarea că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 317, art. 318 Cod procedură civilă pentru admisibilitatea cererii.

Examinând contestaţia în anulare potrivit motivelor invocate, Curtea constată că este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Contestatorul solicită anularea deciziei civile nr. 211/19.02.2008, invocând aspecte care vizează aplicare legii de către instanţa de recurs cu ocazia rejudecării în fond a cauzei, aspecte şi dispoziţii legale care au fost analizate şi faţă de care s-a pronunţat instanţa de recurs, nemaiputând fi reanalizate într-o cale extraordinară de atac – contestaţia în anulare.

Dispoziţiile art. 318 Cod procedură civilă, precum şi dispoziţiile art. 319 Cod procedură civilă prevăd expres şi limitativ care sunt cazurile – ce pot constitui motive pentru formularea contestaţiei în anulare împotriva unei hotărâri irevocabile, cauze care nu se aplică în speţă motivelor contestaţiei în anulare astfel cum a fost formulată de către contestatorul T. E..

Faţă de cele ce preced, urmează a se respinge contestaţia în anulare formulată de contestatorul T. E. împotriva deciziei civile nr. 211/19.02.2008 pronunţată de Curtea de A p e l T i m i ş o a r a în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C-S.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge contestaţia în anulare formulată de contestatorul T. E. împotriva deciziei civile nr. 211/19.02.2008 pronunţată de Curtea de A p e l T i m i ş o a r a în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 7 octombrie 2008.

 

 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

Red. A.T./ 18.11.2008

Tehnored. A.S./18.11.2008/2 ex.

Toate spetele


Sus ↑