• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 6473R din data 2009-11-11
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Aşa cum rezultă din motivarea acţiunii supuse judecăţii, solicitarea reclamantului este aceea de emitere a unei decizii de recalculare a pensiei, în baza OUG. nr. 4/2005, în raport de un stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

Fiind o pensie stabilită anterior intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, se impune recalcularea acesteia în baza HG nr.1550/2004 şi se încadrează în categoria pensiilor cărora lise aplică recalcularea conform art.1 din OUG nr.4/2005, potrivit căruia „pensiile din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1.04.2001, se recalculează în condiţiile prevăzute de prezenta Ordonanţă de urgenţă”.

Potrivit art.7 alin.3 şi 5 din OUG nr. 4/2005, decizia de recalculare prevăzută de acest act normativ poate fi modificată, la cerere, în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare, drepturile modificate acordându-se, prin derogare, de la prevederile art. 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de la data plăţii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, cu respectarea termenului general de prescripţie, calculat începând cu luna înregistrării cererii.

Având în vedere cele mai sus reţinute, Curtea apreciază că acţiunea dedusă judecăţii nu este tardivă, în condiţiile în care pretenţia reclamantului vizează emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei, conform OUG nr. 4/2005, urmare a modificării unuia din elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat, respectiv stagiul complet de cotizare (20 de ani în loc de 30 de ani), prin dovedirea unei activităţi de peste 20 de ani în grupa I de muncă.

Curtea constata ca recurentul a formulat o cerere de recalculare a drepturilor de pensie, cerere inregistrata sub nr.5151/09.04.2008 la Casa Judeteana de Pensii T, la care intimata-parata nu a comunicat nici un raspuns in termenul prevazut de Legea 19/2000. Litigiu dedus judecatii este cauzat de lipsa unui raspuns al institutiei intimate, reclamantul solicitand obligarea acesteia la recalcularea drepturilor de pensie.

Reclamantul nu a formulat o contestatie impotriva deciziei de pensionare, deoarece inainte de data emiterii acesteia nu solicitase recalcularea drepturilor de pensie in functie de un stagiu redus de cotizare, astfel incat Casa de Pensii nu a emis decizia respectiva si cu luarea in considerare a acestei cereri. In aceste conditii nu se poate spune ca singura posibilitate prevazuta de lege este contestarea ultimei decizii de recalculare, deoarece la emiterea acesteia nu s-a luat in considerare si cererea ulterioara a reclamantului prin care solicita sa se U. seama de stagiul redus de cotizare.

Toate spetele


Sus ↑