• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 4367R din data 2009-06-15
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(Număr în format vechi 2308/2009)

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 4367R

Şedinţa publică de la 15 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) A

GREFIER – J. S. N.

 

 

Pe rol fiind, soluţionarea recursului formulat de către recurentul G. N. B. împotriva sentinţei civile nr.1812 din data de 04.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, având ca obiect „recalculare pensie”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns recurentul G. N. B., prin mandatar G. N. D., legitimată în faţa instanţei, lipsind intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, mandatarul recurentului G. N. B., depune la dosar procura specială, în original.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă recurentului G. N. B., prin mandatar, cuvântul în susţinerea recursului.

Recurentul G. N. B., prin mandatar solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, cu obligarea intimatei Casa de Pensii a Municipiului B la recalcularea pensiei din 2005.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

Deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1812/04.03.2009 pronuntata de Tribunalul B - Sectia a VIII-a pentru conflicte de munca si asigurari sociale in dosarul nr(...) a fost admisa actiunea formulata de reclamantul G. N. B. in contradictoriu cu parata Casa de Pensii a Municipiului B , dispunandu-se obligarea acesteia sa emita o noua decizie prin care sa recalculeze pensia reclamantului incepand cu data de 01.01.2009 cu luarea in considerare si a veniturilor mentionate in adeverinta nr. 384/2008 .

Pentru a pronunta aceasta hotarare, tribunalul a retinut ca dreptul de pensia al reclamantului s-a deschis la data de 01.07.2005. Acesta a formulat cerere de recalculare a pensiei in raport de veniturile atestate de adeverinta nr. 384/2008 cf. careia in perioada 1967-2000 reclamantul a incasat drepturi salariale suplimentare pentru care s-a calculat si virat contributia de asigurari sociale . A mai constatat prima instanta ca aceste venituri nu au fost valorificate la stabilirea pensiei , astfel incat, potrivit art. 78 din legea nr. 19/2000, a considerat tribunalul ca cererea este intemeiata.

Impotriva acestei sentinte a declarat, in termenul legal, recurs reclamantul G. N. B. , inregistrat pe rolul Curtii de Apel B la data de 06.04.2009 cu nr(...).

In motivare, arata recurentul ca a fost pensionat pentru limita de varsta incepand cu data de 01.07.2005 , dupa 38 de ani de activitate la acelasi institut de cercetari. Din adeverinta nr. 384/2008 se constata ca in perioada 1967-2000 a realizat venituri salariale suplimentare pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale . Prin sentinta recurata dreptul la recalcularea pensiei in raport de aceste venituri a fost recunoscut incepand cu data de 01.01.2009. Considera recurentul ca aceste drepturi i se cuveneau inca din anul 2005 .

In drept, recursul se intemeiaza pe dispozitiile art. 304 pct 9 Cpc.

Solicita recurentul judecata in lipsa.

Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport de criticile formulate si de temeiul de drept invocat , precum si din perspectiva art. 304ind1 Cpc, Curtea retine urmatoarele:

Recurentul beneficiaza de pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 01.07.2005, in baza Legii nr. 19/2000. La data de 10.12.2008 a depus la Casa de pensii a sectorului 1 adeverinta nr. 384/2008 eliberata de SC J. SA care atesta realizarea si a altor venituri suplimentare pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale si care nu au fost luate in considerare la stabilirea pensiei.

Potrivit art. 169 alin 3 din Legea nr. 19/2000 , pensia recalculata se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.

In consecinta, prima instanta a facut o corecta aplicare a legii, in conditiile in care recurentul a depus cererea de recalculare la data de 10.12.2008, drepturile de pensie astfel recalculate cuvenindu-i-se incepand cu data de 01.01.2009, chiar daca dreptul de pensia i s-a deschis in anul 2005. La acel moment, aceste venituri nici nu erau cunoscute de casa de pensii, astfel incat aceasta nu se afla in culpa pentru nevalorificarea lor. De asemenea, in raport de textul de lege, nu este posibila recalcularea pentru trecut.

Pentru aceste considerente, Curtea va respinge recursul ca nefondat, nefiind indeplinite cerintele motivului de recurs prev. de art. 304 pct 9 Cpc, neexistand vreun alt motiv de nelegalitate sau netemeinicie a sentintei recurate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de recurentul G. N. B. impotriva sentintei civile nr. 1812/04.03.2009 pronuntata de Tribunalul B - Sectia a VIII-a pentru conflicte de munca si asigurari sociale in dosarul nr(...) in contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B , ca nefondat.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, azi 15.06.2009.

PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR

E. H. T. H. D. E.

F. J. A

 

 

GREFIER

J. S. N.

 

 

 

red. 2ex/15.07.2009.

Jud. F..

jud. fond.: B. E., N. E.

Toate spetele


Sus ↑