• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 5 din data 2009-01-13
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ

ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 5

Şedinţa publică din 13 ianuarie 2009

 

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

 

GREFIER: (...) (...)

 

Pe rol se află judecarea recursului formulat de pârâta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului T, împotriva sentinţei civile nr. 3026/18.09.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosar nr(...).

La apelul nominal se prezintă pentru pârâta recurentă consilier juridic S. D., lipsă fiind reclamantul intimat.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care reprezentantul pârâtei recurente depune la dosar delegaţie de reprezentare, apoi se S. la judecarea în fond a recursului.

Reprezentantul pârâtei recurente solicită admiterea recursului pentru motivele care au fost formulate în scris, fără cheltuieli de judecată.

 

 

CURTEA,

 

În deliberare asupra recursului, constată că prin sentinţa civilă nr. 3026/PI din 18.09.2008 a T r i b u n a l u l u i T i m i ş s-a hotărât anularea dispoziţiei de sancţio-nare disciplinară nr.14549 din 21.04.2008, emisă de pârâta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului T, prin care reclamantul E. D. a fost sancţionat disciplinar cu „avertisment scris”.

Pentru anularea acestei decizii, prima instanţă a stabilit că este întemeiată contestaţia reclamantului, întrucât în fişa postului acestuia nu apare obligaţia de a prezenta conducerii pârâtei documentaţia justificativă a „consumului de medicamente la nivel de centru pentru lunile anului 2008”, în consecinţă neputând fi sancţionat pentru o atribuţie de serviciu pe care nu o are.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta, care nu O. inexistenţa în fişa postului reclamantului a atribuţiei de serviciu pentru care a fost sancţionat, susţinând că o astfel de obligaţie, totuşi, îi aparţinea reclamantului potrivit unei înţelegeri verbale a acestuia cu şeful Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică nr.1 L – locul de muncă al reclamantului, ceea ce intră în conţinutul obligaţiei din fişa postului reclamantului, potrivit căreia acesta „îndeplineşte orice sarcină în domeniul său de activitate”.

Recursul este nefondat.

În lipsa obligaţiei exprese în contractul individual de muncă al reclaman-tului şi în fişa postului acestuia, care este o anexă a contractului de muncă, a obligaţiei de a întocmi şi prezenta periodic pârâtei documentaţia privind consu-mul de medicamente, dar pentru care reclamantul a fost sancţionat disciplinar, într-adevăr nu are justificare legală aplicarea sancţiunii contestate.

Abaterile disciplinare şi sancţiunile disciplinare nu pot fi stabilite şi aplicate pentru neîndeplinirea unor obligaţii de serviciu ale angajatului a căror semnificaţie să fie dedusă din formulări cu caracter general, între obligaţiile angajatului din contractul individual de muncă, cum se prezintă situaţia în acuza de faţă.

Conform prevederilor art. 263 din Codul muncii, abaterea disciplinară pentru a putea fi angajată răspunderea disciplinară şi a se aplica o sancţiune, se impune a fi în legătură cu atribuţiile de serviciu legal stabilite în contractul individual de muncă şi în fişa postului, în mod concret şi explicit şi nu în termeni generici.

Sentinţa recurată, faţă de cele arătate mai sus, apare a fi legală şi temeinică, urmând ca recursul să fie respins, potrivit cu dispoziţiile art. 312 (1) din C o d u l d e procedură civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, recursul pârâtei Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului T, împotriva sentinţei civile nr. 3026 din 18.09.2008 a T r i b u n a l u l u i T i m i ş, dată în dosar nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13 ianuarie 2009.

 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

Red. M.D./18.02.2009

Tehnored. D.I./2 ex/19.02.2.2009

Prima instanţă: T r i b u n a l u l T i m i ş

Jud. J. J., jud.S. E.

Toate spetele


Sus ↑