• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Penal - conflict de competenta (pozitiv/negativ) (art. 43 C.p.p.). Fond

Hotararea nr. 110/2008 din data 2008-10-21
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

SECŢIA PENALĂ ŞI DE MINORI

 

 

ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 110/2008

Şedinţa publică din 21 octombrie 2008

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE : (...) (...), Preşedinte Secţia Penală

GREFIER : (...) (...)

 

 

M i n i s t e r u l P u b l i c este reprezentat prin procuror B. D. din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de A p e l C l u j.

 

Pe rol se află soluţionarea conflictului negativ de competenţă intervenit între judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i G h e r l a şi judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, cu privire la soluţionarea plângerii formulate de către petentul S. B. H., deţinut în P e n i t e n c i a r u l G h e r l a, împotriva Hotărârii comisiei de disciplină nr. 210/3/03.09.2008 a P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru condamnat, apărător desemnat din oficiu, avocat N. N. S. din cadrul Baroului C, cu delegaţie la dosar, lipsă fiind condamnatul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Apărătoarea din oficiu a condamnatului S. B. apreciază, având în vedere că petentul a formulat plângere la data de 3 septembrie 2008, iar în acel moment se afla în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e, că este competent judecătorul delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, condamnatul fiind transferat în P e n i t e n c i a r u l G h e r l a la data de 11 septembrie 2008.

Reprezentanta M i n i s t e r u l u i P u b l i c susţine că este competent judecătorul delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, raportat la aspectul că nu a respectat termenul de 3 zile de soluţionare a plângerii, iar la data când a dispus trimiterea plângerii judecătorului delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i G h e r l a la data de 10 septembrie 2008, condamnatul se afla încă în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e. Solicită stabilirea competenţei în favoarea judecătorului delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e.

 

C U R T E A

Asupra conflictului negativ de competenţă de faţă,

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Petentul S. B. H. a fost sancţionat prin Hotărârea Comisiei de Disciplină a P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e din 3 septembrie 2008, conf. art. 63 lit. r din HG 1897/2006 cu 10 zile izolare deoarece la data de 22 august 2008 s-a autoagresat bătându-şi un cui în zona frontală. Împotriva Hotărârii Comisiei de Disciplină deţinutul a formulat plângere la data de 3 septembrie 2009, plângere care conf. art. 74 alin. 4 din Legea 275/2006 trebuia soluţionată prin încheiere motivată în 3 zile de la primirea acesteia.

Din actele de la dosar rezultă că hotărârea Comisiei de Disciplină a fost luată la 3 septembrie 2008, dată la care petentul a luat la cunoştinţă de sancţiunea aplicată, iar la 3 septembrie 2008 a formulat plângere împotriva hotărârii dispuse de P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e. Din scriptul depus la fila 11 din dosar rezultă că în cursul lunii august şi septembrie deţinutul a fost prezent în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e până la data de 10 septembrie 2008 inclusiv, perioadă în care judecătorul delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e avea posibilitatea şi timpul necesar să soluţioneze plângerea.

Prin încheierea penală nr. 2001 din 10 septembrie 2008 judecătorul delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i G h e r l a. Acesta, prin încheierea nr. 607 din 6 octombrie 2008, dată în dosar nr. 608/2008 şi-a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea judecătorului delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e cu motivarea că de la data când petentul a formulat plângerea, respectiv 3 septembrie 2008 el se afla în cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, plângerea trebuind a fi soluţionată în 3 zile, iar pe de altă parte petentul a fost transferat la P e n i t e n c i a r u l G h e r l a la 11 septembrie 2008, la data declinării cauzei aflându-se încă în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e.

J.-se un conflict negativ de competenţă, cauza a fost trimisă spre soluţionare Curţii de A p e l C l u j, competentă să soluţioneze conflictul, şi implicit să stabilească judecătorul competent a soluţiona plângerea.

Asupra conflictului negativ de competenţă de faţă,

Deţinutul S. B. H. aflat în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e a fost sancţionat disciplinar prin hotărârea 210 din 3 septembrie 2008 luată de către Comisia de Disciplină din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, dată la care a declarat că formulează plângere, conform consemnării de pe hotărâre.

Potrivit art. 74 alin. 4 din Legea 275/2006 judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate soluţionează plângerea în 3 zile de la primirea acesteia.

Având în vedere că petentul a formulat plângerea la data de 3 septembrie 2008 când se afla în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e, iar plângerea trebuia soluţionată în termen de 3 zile, precum şi faptul că petentul a fost transferat în P e n i t e n c i a r u l G h e r l a numai la data de 11 septembrie 2008, Curtea va stabili competenţa soluţionare a plângerii formulate de către deţinutul S. B.-H., fiul lui T. şi H., născut la 18 ianuarie 1979, împotriva hotărârii comisiei de disciplină din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, în favoarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e.

Văzând disp.art.189 C.proc.pen.,

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

 

 

Stabileşte competenţa de soluţionare a plângerii formulate de către deţinutul S. B.-H., fiul lui T. şi H., născut la 18 ianuarie 1979, împotriva hotărârii comisiei de disciplină din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, în favoarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e.

Stabileşte onorarul apărătorului din oficiu către B a r o u l d e Avocaţi C, ce se achită din G., în sumă de 100 lei pentru avocat N. N. S..

Definitivă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din data de 21 octombrie 2008 .

 

 

PREŞEDINTE GREFIER

(...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

red. D.P/D.B

23.10.2008

Toate spetele


Sus ↑